مشاوره حقوقی طلاق

آیا طلب زن بابت مهریه پرداخت نشده، به ورثه متوفی منتقل می‌شود؟

مشاوره حقوقی آنلاین

بله، طلب زن بابت مهریه پرداخت نشده، به ورثه متوفی منتقل می‌شود.

طبق قانون ایران، مهریه دینی است که بر ذمه شوهر به نفع همسرش قرار می‌گیرد و عندالمطالبه است، یعنی هر وقت که زن تقاضا کند باید پرداخت شود.

فوت شوهر موجب انتقال تعهد پرداخت مهریه به ورثه او می‌شود. در این حالت، وراث متوفی موظف به پرداخت مهریه باقیمانده به همسر متوفی هستند.

میزان سهم هر یک از وراث در پرداخت مهریه، بر اساس سهم الارث آنها از ماترک تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر متوفی دو فرزند پسر و یک فرزند دختر داشته باشد، یک سوم مهریه بر عهده هر یک از پسران و یک ششم آن بر عهده دختر خواهد بود.

نکات مهم:

 • در صورتی که زوجه پیش از همسر خود فوت کند، مهریه او از ماترک وی به وراثش می‌رسد.
 • اگر زوجین در زمان حیات خود در خصوص نحوه پرداخت مهریه توافق خاصی کرده باشند، آن توافق مقدم بر قانون ارث خواهد بود.
 • در صورتی که وراث از پرداخت مهریه امتناع کنند، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه مهریه خود کند.

پرداخت مهریه

نحوه پرداخت مهریه به شرایط مختلفی از جمله نوع مهریه، تمکن مالی زوج، توافق زوجین و تصمیم دادگاه بستگی دارد.

انواع مهریه:

 • مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه به محض عقد نکاح به زن تعلق می گیرد و مرد موظف به پرداخت آن است.
 • مهریه عندالاستطاعه: این نوع مهریه زمانی به زن تعلق می گیرد که مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد.

نحوه پرداخت مهریه:

 • پرداخت نقدی: رایج ترین روش پرداخت مهریه، پرداخت نقدی به زن است.
 • پرداخت به صورت سکه: مهریه می تواند به صورت سکه طلا نیز پرداخت شود. تعداد سکه ها بر اساس توافق زوجین یا طبق قانون تعیین می شود.
 • پرداخت اموال: مهریه می تواند به صورت اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه یا خودرو نیز پرداخت شود.
 • ترکیبی از روش های فوق: مهریه می تواند ترکیبی از روش های فوق نیز پرداخت شود.

تمکن مالی زوج:

 • در صورتی که مرد توانایی پرداخت یکجا مهریه را نداشته باشد، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه دهد.
 • دادگاه با توجه به شرایط مالی مرد، مهریه را به صورت قسط بندی تعیین می کند.

توافق زوجین:

 • زوجین می توانند در مورد نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر توافق کنند.
 • این توافق باید به صورت کتبی و با امضای دو شاهد باشد.

تصمیم دادگاه:

 • در صورتی که زوجین در مورد نحوه پرداخت مهریه به توافق نرسند، دادگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

نکات مهم:

 • زن برای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند.
 • برای مطالبه مهریه نیازی به وکیل نیست، اما داشتن وکیل می تواند روند کار را تسریع و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند.
 • در صورتی که مرد از پرداخت مهریه امتناع کند، زن می تواند از طریق توقیف اموال او، مهریه خود را وصول کند.

 فوت شوهر موجب انتقال تعهد پرداخت مهریه به ورثه او می‌شود.

طبق ماده 9 قانون مدنی، تعهدات شخص به جز تعهدات عینى که با فوت او از بین می‌روند، به ورثه او منتقل می‌شود. مهریه نیز جزو تعهدات مالی است که با فوت شوهر از بین نمی‌رود و به ورثه او منتقل می‌شود.

میزان سهم هر یک از وراث از مهریه، با توجه به سهم الارث آنها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر شوهر یک همسر و دو فرزند داشته باشد، یک سوم مهریه به همسر و دو سوم آن به طور مساوی بین دو فرزند تقسیم می‌شود.

البته، در برخی موارد ممکن است زوجه از حق خود برای مطالبه مهریه از ورثه شوهر صرف نظر کند. به عنوان مثال، اگر زوجه از شوهر خود طلاق رجعی گرفته باشد و شوهرش فوت کند، زوجه می‌تواند مهریه خود را از اموال شوهر در زمان حیات او مطالبه کند و در صورت عدم وجود اموال، از ورثه او مطالبه کند. اما اگر زوجه طلاق خلع یا بائن گرفته باشد، دیگر حق مطالبه مهریه از ورثه شوهر را ندارد.

نکاتی که باید در مورد پرداخت مهریه توسط ورثه دانست:

 • ورثه می توانند به صورت توافقی مهریه را به زوجه پرداخت کنند.
 • اگر ورثه در مورد پرداخت مهریه به توافق نرسند، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و از طریق قانون مهریه خود را مطالبه کند.
 • در صورتی که اموال شوهر برای پرداخت مهریه کافی نباشد، زوجه می تواند از اموال شخصی ورثه تا میزان سهم آنها از مهریه را به عنوان مهریه خود مطالبه کند.
 • زوجه می تواند برای تضمین پرداخت مهریه خود، اموال شوهر را توقیف کند.