مشاوره حقوقي

آیا طول درمان در مبلغ دیه تاثیر دارد؟

مشاوره حقوقی

خیر، طول درمان به طور مستقیم در مبلغ دیه تاثیر ندارد. دیه در قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس نوع عضو یا جراحت تعیین می‌شود و ارتباطی به طول درمان یا مدت بستری شدن در بیمارستان ندارد.

موارد تعیین کننده دیه:

 • نوع عضو یا جراحت: دیه هر عضو یا جراحت در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی به طور مشخص تعیین شده است. به عنوان مثال، دیه دست کامل نصف دیه نفس است و دیه انگشت شست یک سوم دیه دست کامل.
 • جنسیت: دیه مرد در برخی از موارد نصف دیه زن است. به عنوان مثال، دیه نفس مرد نصف دیه نفس زن است.
 • دین: دیه مسلمانان نسبت به دیه غیرمسلمانان بیشتر است.

تفاوت دیه و ارش:

 • دیه: دیه مبلغی است که در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی برای نفس، عضو و یا جراحت تعیین شده است و جنبه قصاص دارد، یعنی مجرم باید آن را به مصدوم یا ولی دم او بپردازد.
 • ارش: ارش مبلغی است که در صورت صدمه به اموال یا منافع افراد تعیین می‌شود و جنبه تنبیهی دارد، یعنی مجرم باید آن را به عنوان جبران خسارت به شخص زیان‌دیده بپردازد.

تاثیر طول درمان بر ارش:

 • در حالی که طول درمان به طور مستقیم در مبلغ دیه تاثیر ندارد، اما ممکن است در مبلغ ارش تاثیرگذار باشد.
 • ارش به منظور جبران خسارت‌هایی است که به شخص زیان‌دیده وارد شده است، از جمله هزینه‌های درمان، معیشت و از کارافتادگی.
 • بنابراین، طول درمان یکی از عواملی است که در تعیین مبلغ ارش باید مورد توجه قرار گیرد.

قاضی در تعیین مبلغ ارش، علاوه بر طول درمان، باید به موارد دیگری نیز توجه کند، از جمله:

 • شدت جراحت
 • میزان و نوع آسیب‌های وارده
 • هزینه‌های درمان
 • درد و رنج مصدوم
 • کاهش قدرت کار و یا از کارافتادگی مصدوم

موارد تعیین کننده دیه

دیه در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان یکی از مجازات های بدنی برای نفس، اعضای بدن و جنایات شبه نفس (مانند ایراد صدمه به جنین) تعیین شده است.

میزان دیه در موارد مختلف بر اساس عوامل متعددی تعیین می شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1. نوع جنایت:

 • نوع جنایت (نفس، عضو، شبه نفس) اولین عاملی است که دیه را تعیین می کند. دیه نفس کامل، نصف دیه نفس کامل، ثلث دیه نفس کامل و … به ترتیب برای جنایات نفس، عضو و شبه نفس تعیین شده است.
 • دیه نفس کامل در هر سال توسط رئیس قوه قضائیه با توجه به نرخ طلا و سایر معیارهای اقتصادی تعیین و اعلام می شود.

2. جنسیت مجنی علیه:

 • جنسیت مجنی علیه (مرد یا زن) دومین عاملی است که دیه را تعیین می کند.
 • به طور کلی، دیه زن نصف دیه مرد است.
 • البته در برخی موارد خاص، دیه زن معادل دیه مرد است.

3. دین و مذهب مجنی علیه:

 • دین و مذهب مجنی علیه (مسلمان، غیرمسلمان) سومین عاملی است که دیه را تعیین می کند.
 • دیه مسلمانان بیشتر از دیه غیرمسلمانان است.

4. زمان وقوع جنایت:

 • زمان وقوع جنایت (ماه های حرام یا غیرحرام) چهارمین عاملی است که دیه را تعیین می کند.
 • در صورت وقوع جنایت در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) دیه به میزان یک سوم افزایش می یابد.

5. محل وقوع جنایت:

 • محل وقوع جنایت (داخل یا خارج حرم مکه) پنجمین عاملی است که دیه را تعیین می کند.
 • در صورت وقوع جنایت در داخل حرم مکه دیه به دو برابر افزایش می یابد.

6. وضعیت عضو مجروح:

 • در مواردی که جنایت منجر به نقص عضو شود، میزان دیه بر اساس نوع عضو و میزان نقص آن تعیین می شود.
 • برای مثال، دیه دست راست کامل نصف دیه نفس کامل است و دیه انگشت شست دست راست یک سوم دیه دست راست کامل است.

7. تعدد جنایات:

 • در صورت تعدد جنایات، دیه برای هر جنایت به طور جداگانه محاسبه می شود.

8. عاقله:

 • در برخی موارد، پرداخت دیه بر عهده عاقله (گروهی از بستگان نسبی مرد مسلمان) است.
 • در این موارد، عاقله باید دیه را به صورت مشاع (مشترک) بین خود پرداخت کنند.

9. بیت المال:

 • در برخی موارد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال (اموال عمومی) است.
 • برای مثال، در صورتی که قاتل مجهول الهویه باشد یا توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، بیت المال موظف به پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم او خواهد بود.

تذکرات:

 • در این پاسخ، صرفاً به ذکر موارد اصلی و کلی موارد تعیین کننده دیه اشاره شد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری گردید.
 • برای اطلاع از کلیه احکام و مقررات مربوط به دیه، باید به قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی مراجعه شود.

تفاوت دیه و ارش در قانون ایران:

دیه:

 • دیه به مبلغی گفته می‌شود که در شرع اسلام و قانون ایران به عنوان مجازات یا خسارت به شخصی که صدمه دیده یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود.
 • دیه بر اساس نوع عضو یا نفسی که مورد جراحت یا قتل قرار گرفته، تعیین می‌شود و در شرع اسلام و قانون ایران نرخ‌های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.
 • دیه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
  • دیه نفس: دیه‌ای که به سبب قتل نفس به اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود.
  • دیه عضو: دیه‌ای که به سبب نقص عضو به شخص مجروح پرداخت می‌شود.

ارش:

 • ارش به مبلغی گفته می‌شود که در شرع اسلام و قانون ایران به عنوان مجازات یا خسارت به شخصی که صدمه دیده یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود، در صورتی که دیه برای آن صدمه یا قتل تعیین نشده باشد.
 • به عبارت دیگر، ارش در مواردی کاربرد دارد که نرخ دیه در شرع و قانون مشخص نشده باشد.
 • میزان ارش توسط قاضی و با توجه به شأن و منزلت مصدوم، شدت جراحت، هزینه‌های درمان و سایر اوضاع و احوال تعیین می‌شود.

تفاوت‌های اساسی:

 • مبنای شرعی و قانونی: دیه در شرع اسلام و قانون ایران نرخ‌های مشخصی دارد، در حالی که ارش مبنای شرعی و قانونی دقیقی ندارد و میزان آن توسط قاضی تعیین می‌شود.
 • نحوه تعیین: دیه بر اساس نوع عضو یا نفسی که مورد جراحت یا قتل قرار گرفته، تعیین می‌شود، در حالی که ارش توسط قاضی و با توجه به ملاک‌های مختلف تعیین می‌شود.
 • موارد کاربرد: دیه در مواردی که نرخ آن در شرع و قانون مشخص شده باشد، کاربرد دارد، در حالی که ارش در مواردی که نرخ دیه مشخص نشده باشد، کاربرد دارد.
 • نحوه پرداخت: دیه معمولاً به صورت یکجا و نقداً به مصدوم یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود، در حالی که ارش ممکن است به صورت اقساطی پرداخت شود.

مثال:

 • اگر در اثر جرم، انگشت دست یک فرد قطع شود، دیه آن مشخص و معین است و باید به مصدوم پرداخت شود.
 • اما اگر در اثر جرم، بخشی از پوست صورت یک فرد آسیب ببیند، دیه برای آن مشخص نشده است و در این مورد قاضی با توجه به ملاک‌های مختلف، ارش را تعیین خواهد کرد.

نکته:

 • در برخی موارد، ممکن است دیه و ارش به طور همزمان به مصدوم یا اولیای دم مقتول تعلق گیرد. به عنوان مثال، اگر در اثر جرم، علاوه بر نقص عضو، صدمات دیگری نیز به مصدوم وارد شده باشد، علاوه بر دیه عضو، ارش صدمات دیگر نیز به وی تعلق خواهد گرفت.

دیه در قانون ایران چیست؟

دیه در قانون مجازات اسلامی ایران به معنای مبلغی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا قائم مقام او پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، دیه نوعی مجازات نقدی است که به جای قصاص نفس یا عضو در اختیار مجنی‌علیه قرار می‌گیرد.

هدف از پرداخت دیه:

 • جبران خسارت: دیه در درجه اول برای جبران خسارت مالی و معنوی وارد شده به مجنی‌علیه در اثر جنایت است.
 • صلح و سازش: دیه می‌تواند به عنوان راهی برای صلح و سازش بین قاتل و مجنی‌علیه یا اولیای دم او مورد استفاده قرار گیرد.

انواع دیه:

 • دیه نفس: به دیه کامل انسان گفته می‌شود و به فردی تعلق می‌گیرد که در اثر جنایت عمدی به قتل برسد.
 • دیه اعضای اصلی: شامل دیه دست، پا، چشم، زبان، گوش، بینی و … می‌شود. دیه هر یک از این اعضا در قانون به طور دقیق مشخص شده است.
 • دیه منافع اعضا: به دیه‌ای گفته می‌شود که به دلیل از بین رفتن یا نقص عضو، فرد توانایی استفاده از منافع آن را از دست می‌دهد. به عنوان مثال، دیه منافع دست شامل دیه از کار افتادن دست و ناتوانی در انجام کار با آن می‌شود.
 • دیه ارش: به دیه‌ای گفته می‌شود که در قانون برای برخی از آسیب‌ها مانند صدمه به زیبایی یا از بین رفتن حس بویایی و چشایی تعیین شده است. میزان ارش توسط کارشناس و با توجه به شدت آسیب و تأثیر آن بر زندگی فرد تعیین می‌شود.

عوامل تعیین کننده دیه:

 • نوع عضو یا عضو از بدن: همانطور که گفته شد، دیه هر عضو یا عضو از بدن در قانون به طور دقیق مشخص شده است.
 • جنسیت: دیه مرد کامل دو برابر دیه زن کامل است.
 • دین: دیه مسلمانان بر اساس مذهب تشیع اثنی عشری تعیین می‌شود. دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نصف دیه مسلمانان است.

نحوه پرداخت دیه:

 • دیه باید توسط قاتل یا عاقله (گروهی از بستگان ذکور او) به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت شود.
 • در برخی از موارد، مانند تصادفات رانندگی، دیه توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

تفاوت دیه و ارش:

 • دیه در قانون برای جرایم خاص مانند قتل و نقص عضو تعیین شده است و میزان آن به طور دقیق مشخص شده است.
 • ارش در قانون برای جرایمی که دیه برای آنها تعیین نشده است، مانند صدمه به زیبایی یا از بین رفتن حس بویایی و چشایی، تعیین شده است.
 • میزان ارش توسط کارشناس و با توجه به شدت آسیب و تأثیر آن بر زندگی فرد تعیین می‌شود.

 

 

انواع دیه در قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، دیه به چند دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. دیه نفس: دیه نفس، مبلغی است که در صورت قتل نفس (مرگ انسان) به ولی دم مقتول پرداخت می‌شود. دیه نفس کامل یک انسان مسلمان 100 شتر سالم یا معادل آن است.

2. دیه عضو: دیه عضو، مبلغی است که در صورت نقص عضو یا از کار افتادن آن به مصدوم پرداخت می‌شود. دیه هر عضو در قانون به طور مشخص تعیین شده است. به عنوان مثال، دیه دست کامل نصف دیه نفس و دیه انگشت شست یک سوم دیه دست کامل است.

3. دیه جراحت: دیه جراحت، مبلغی است که در صورت ایجاد جراحت در بدن انسان به مصدوم پرداخت می‌شود. دیه جراحت بر اساس نوع و شدت جراحت تعیین می‌شود. به عنوان مثال، دیه زخم سر که تا استخوان نرسیده باشد، یک سوم دیه سر است.

4. دیه ارش: ارش، مبلغی است که در صورت صدمه به اموال یا منافع افراد تعیین می‌شود و جنبه تنبیهی دارد. دیه ارش در قانون به طور مشخص تعیین نشده است و قاضی با توجه به نوع و شدت صدمه، مبلغ آن را تعیین می‌کند.

5. دیه جنین: دیه جنین در قانون مجازات اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • دیه سقط: دیه سقط مبلغی است که در صورت سقط جنسی قبل از ولادت به مادر جنین پرداخت می‌شود. دیه سقط بر اساس سن جنین در زمان سقط تعیین می‌شود.
 • دیه جنایت بر جنین: دیه جنایت بر جنین مبلغی است که در صورت جنایت بر جنین (مانند ضربه زدن به او) به مادر جنین پرداخت می‌شود. دیه جنایت بر جنین بر اساس نوع و شدت جنایت تعیین می‌شود.

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌مورد ‌انواع ‌دیه ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • دیه در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان بدل نفس، عضو و یا جراحت تعیین شده است و جنبه قصاص دارد.
 • دیه به مسلمانان تعلق می‌گیرد و غیرمسلمانان در صورت ارتکاب جرم به مجازات‌های جایگزین دیه محکوم می‌شوند.
 • دیه مرد در برخی از موارد نصف دیه زن است.
 • دیه نفس کامل یک انسان مسلمان 100 شتر سالم یا معادل آن است.
 • دیه هر عضو و جراحت در قانون به طور مشخص تعیین شده است.
 • دیه جنین در قانون مجازات اسلامی به دو دسته دیه سقط و دیه جنایت بر جنین تقسیم می‌شود.