مشاوره حقوقی ثبت اسناد

اثبات جعل سند عادی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

اثبات جعل سند عادی در ایران

اثبات جعل سند عادی روندی پیچیده دارد که نیازمند طی مراحل قانونی و ارائه مدارک و شواهد کافی به مراجع قضایی است. به طور کلی، برای اثبات جعل سند عادی می توان از روش های زیر استفاده کرد:

1. انکار و تردید:

 • انکار: در این روش، منکر سند بودن خود را اعلام می کنید. به عنوان مثال، می توانید بگویید که امضای من در سند جعلی است و من آن را امضا نکرده ام.
 • تردید: در این روش، در صحت و اصالت سند ابراز تردید می کنید. به عنوان مثال، می توانید بگویید که تاریخ سند جعلی است یا اینکه متن سند با آنچه که توافق شده بود مطابقت ندارد.

2. اقرار:

اگر شخصی که سند به او منتسب شده است، جعل آن را اقرار کند، دیگر نیازی به سایر ادله و تحقیقات نیست و سند جعلی محسوب می شود.

3. شهادت شهود:

اگر شهودی وجود داشته باشند که بتوانند شهادت دهند که سند جعلی است، می توان از شهادت آنها به عنوان دلیل استفاده کرد.

4. کارشناسی:

در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که برای بررسی و اظهار نظر در مورد اصالت سند از یک متخصص یا کارشناس استفاده شود.

5. اماره:

اماره دلایلی هستند که به طور طبیعی وقوع یک امر را به وجود امر دیگری دلالت می دهند. به عنوان مثال، اگر ثابت شود که شخصی سابقه جعل سند دارد، این امر می تواند اماره ای بر جعل سند مورد بحث باشد.

مراحل قانونی اثبات جعل سند عادی:

 1. طرح شکایت: اولین قدم برای اثبات جعل سند عادی، طرح شکایت در دادگاه کیفری یا حقوقی است.
 2. رسیدگی به شکایت: پس از طرح شکایت، دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و از طرفین دعوا تحقیقات لازم را انجام می دهد.
 3. اظهار نظر کارشناس: در صورت نیاز، دادگاه از یک متخصص یا کارشناس برای بررسی و اظهار نظر در مورد اصالت سند دعوت می کند.
 4. صدور رأی: در نهایت، دادگاه با توجه به ادله و شواهد ارائه شده، رأی خود را صادر می کند.

نکات مهم:

 • اثبات جعل سند عادی نیازمند ارائه مدارک و شواهد کافی است.
 • در صورت عدم اثبات جعل، ممکن است برای کسی که ادعای جعل کرده است، مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
 • توصیه می شود برای انجام مراحل قانونی اثبات جعل سند عادی از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

مراحل قانونی اثبات جعل سند عادی در ایران:

1. طرح دعوی:

 • نخستین قدم، طرح دعوی جعل در دادگاه حقوقی محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده است.
 • خواهان باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد که در آن مشخصات طرفین، موضوع دعوی، دلایل و مستندات و خواسته خواهان قید شده باشد.

2. رسیدگی به دعوی:

 • دادگاه پس از بررسی دادخواست و دلایل و مستندات ارائه شده توسط خواهان، در صورت احراز وجود ظن جعل، قرار ارجاع به کارشناس صادر می کند.
 • کارشناس منتخب دادگاه، سند مورد ادعای جعل را مورد بررسی قرار داده و نظریه خود را مبنی بر اصالت یا جعلی بودن سند به دادگاه ارائه می دهد.

3. اظهارنظر طرفین:

 • پس از ارائه نظریه کارشناس، طرفین دعوی می توانند نسبت به آن اظهارنظر کنند و نظرات خود را به دادگاه ارائه دهند.

4. صدور رأی:

 • دادگاه پس از بررسی نظریه کارشناس و اظهارات طرفین، با توجه به قراین و امارات موجود در پرونده، رأی خود را صادر می کند.
 • در رأی دادگاه، مشخص می شود که آیا سند مورد ادعای جعل، جعلی هست یا خیر.

نکات:

 • در صورت اثبات جعل سند، مجرم به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
 • خواهان می تواند علاوه بر دعوای جعل، دعوای بطلان سند را نیز مطرح کند.
 • در دعاوی جعل، حضور وکیل دادگستری به جهت پیچیدگی های حقوقی و ارائه درست و دقیق مطالب به دادگاه توصیه می شود.

مدارک و مستندات لازم:

 • سند مورد ادعای جعل
 • نظریه کارشناس
 • دلایل و مستندات اثبات کننده جعل

مراجع قانونی:

 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • قانون مجازات اسلامی
 • قانون ثبت اسناد و املاک

 

نحوه اثبات جعل سند

اثبات جعل سند امری پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و ارائه مدارک و شواهد کافی به مراجع قانونی است.

مراحل کلی اثبات جعل سند شامل موارد زیر است:

 1. طرح دعوی: اولین قدم، طرح دعوی جعل در مراجع قضایی صالح است. این کار می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی یا حقوقی محل وقوع جرم انجام شود.

 2. ارائه دلایل: در دادخواست باید دلایل و مستندات مربوط به جعلی بودن سند ارائه شود. این دلایل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • شهادت شهود: شهادت افرادی که وقوع جعل را مشاهده کرده‌اند یا اطلاعاتی در این زمینه دارند.
  • نظریه کارشناسی: نظریه متخصصان و کارشناسان در زمینه شناسی، خط‌شناسی، etc.
  • اقرار متهم: در صورتی که متهم به جعل سند اقرار کند، این امر دلیلی قوی بر اثبات جرم خواهد بود.
  • قراین و امارات: هرگونه دلایل و شواهد دیگری که نشان‌دهنده جعلی بودن سند باشد.
 3. رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، در خصوص صحت یا عدم صحت ادعای جعل سند اظهار نظر خواهد کرد. در صورت اثبات جعل، دادگاه متهم را به مجازات قانونی جرم جعل سند محکوم خواهد کرد.

نکات مهم:

 • اثبات جعل سند نیازمند تخصص و دانش حقوقی کافی است. لذا توصیه می‌شود در این زمینه از یک وکیل مجرب مشورت و راهنمایی دریافت کنید.
 • جمع‌آوری دلایل و مستندات کافی از جمله مهم‌ترین اقدامات برای اثبات جعل سند است.
 • در صورت اثبات جعل سند، علاوه بر مجازات کیفری برای متهم، سند جعلی نیز از نظر قانونی باطل و بی‌اعتبار خواهد شد.

قوانین مربوط به جعل سند:

 • مواد 523 تا 546 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی

جرم جعل سند در ایران چیست؟

جعل سند در ایران، طبق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات، عبارت است از:

 • تغییر در سند یا نوشته‌ای که به موجب قانون سند رسمی شناخته شده است.
 • ساختن سند یا نوشته‌ای که به آن عنوان سند رسمی داده می‌شود.
 • الحاق یا در سند یا نوشته‌ای که به موجب قانون سند رسمی شناخته شده است.
 • انکار یا تردید در صحت سند یا نوشته‌ای که به موجب قانون سند رسمی شناخته شده است.

نکات مهم:

 • جعل سند می‌تواند مادی یا معنوی باشد.
  • جعل مادی: تغییر در ظاهر و صورت سند یا نوشته است.
  • جعل معنوی: تغییر در محتوی و مفاد سند یا نوشته است.
 • جعل سند فقط در مورد اسناد و نوشته‌هایی صدق می‌کند که به موجب قانون سند رسمی شناخته شده باشند.
 • مجازات جعل سند بسته به نوع جعل و نوع سند، از حبس و جزای نقدی تا اعدام متغیر است.

در قانون ایران، مجازات جعل سند عادی به نوع جعل و همچنین استفاده یا عدم استفاده از آن بستگی دارد:

جعل مادی:

 • جعل امضاء یا مهر: حبس از یک تا پنج سال.
 • جعل محتویات سند: حبس از دو تا هفت سال.

جعل معنوی:

 • تغییر در سند بدون جعل امضاء یا مهر: حبس از شش ماه تا دو سال.
 • استفاده از سند جعلی: مجازات جعل کننده سند.

تشديد مجازات:

 • اگر جعل توسط کارمند دولتی انجام شود، مجازات یک درجه تشدید می‌شود.
 • اگر جعل با قصد اضرار به غیر انجام شود، مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی تا مبلغ دو میلیون تومان خواهد بود.

نکته:

 • در همه موارد فوق، علاوه بر مجازات حبس، مرتکب به پرداخت خسارات وارده به صاحب سند نیز محکوم می‌شود.
 • جعل سند عادی در دعاوی حقوقی نیز قابل طرح و رسیدگی است و خواهان می‌تواند با اثبات جعل سند، از دادگاه حکم بطلان آن را بگیرد.

منابع:

 • ماده ۵۲۳ تا ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی
 • رأی شماره 417 – 1393/3/21 دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید