مشاوره حقوقی خانواده

اجبار والدین به تهیه جهیزیه

مشاوره حقوقی آنلاین

در ایران، هیچ قانون یا تکلیف قانونی برای والدین مبنی بر تهیه جهیزیه برای دخترانشان وجود ندارد.

ازدواج یک امر توافقی بین زن و مرد است و هیچ کس نمی‌تواند دیگری را به ازدواج مجبور کند یا برای ازدواج از او مطالبه وجه یا اموال کند.

تهیه جهیزیه یک رسم سنتی است که در برخی از خانواده‌ها رواج دارد، اما این رسم هیچ الزام قانونی ندارد و کاملاً اختیاری است.

دختران و پسران می‌توانند با توافق یکدیگر و بدون هیچگونه اجبار یا پیش‌شرطی، ازدواج کنند و زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  • اجبار به ازدواج یا تهیه جهیزیه: هرگونه اجبار به ازدواج یا تهیه جهیزیه، تخلف محسوب می‌شود و افراد می‌توانند از طریق مراجع قانونی نسبت به متخلف شکایت کنند.
  • توافق و تفاهم: ازدواج باید بر اساس توافق و تفاهم دو طرف باشد و هیچ کس نباید برای ازدواج تحت فشار قرار گیرد.
  • اشتراک مساعی: در زندگی مشترک، زن و مرد باید در تامین مخارج زندگی با یکدیگر مشارکت کنند و هیچ یک از طرفین نباید تمام بار مالی زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.