مشاوره حقوقی طلاق

اجرت المثل در طلاق توافقی

مشاوره حقوقی آنلاین

اجرت المثل در طلاق توافقی

اجرت المثل به معنای معاوض just و متناسب در برابر کاری است که انجام شده ولی استحقاق عوض را نداشته است.

در طلاق، اجرت المثل به پولی گفته می شود که به زوجه در قبال کارهایی که در طول زندگی زناشویی انجام داده و شرعاً بر او واجب نبوده، تعلق می گیرد.

شرایط دریافت اجرت المثل در طلاق:

 • توافقی بودن طلاق: در طلاق رجعی و بائن (غیررجعی) که به دلیل تخلف مرد باشد، زن می تواند اجرت المثل دریافت کند. اما در طلاق توافقی، تعیین تکلیف اجرت المثل به توافق زوجین بستگی دارد.
 • اثبات انجام کار: زن باید ثابت کند که کارهایی را در طول زندگی زناشویی انجام داده که شرعاً بر او واجب نبوده و برای انجام آنها مستحق اجرت المثل است.
 • توافق بر میزان اجرت المثل: در صورتیکه زوجین در مورد اجرت المثل به توافق برسند، باید توافق خود را به صورت کتبی درج کنند.

نحوه محاسبه اجرت المثل:

 • توافق زوجین: بهترین راه برای تعیین میزان اجرت المثل، توافق زوجین است. زوجین می توانند با توجه به معیارهایی مانند نوع کارهایی که زن انجام داده، سن، تحصیلات، مهارت ها، و وضعیت اقتصادی مرد، در مورد میزان اجرت المثل به توافق برسند.
 • نظر کارشناس: در صورت عدم توافق زوجین، دادگاه می تواند با جلب نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را تعیین کند.

نکات مهم:

 • در طلاق توافقی، زن می تواند در قبال بذل مهریه، اجرت المثل خود را نیز ببخشد.
 • در صورتیکه زن قصد دارد اجرت المثل خود را مطالبه کند، باید دادخواست مربوطه را به دادگاه ارائه دهد.
 • برای اثبات انجام کار و تعیین میزان اجرت المثل، ارائه مدارک و شواهد لازم است.
 • برای پیگیری مراحل قانونی دریافت اجرت المثل، توصیه می شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

نحوه محاسبه اجرت المثل

اجرت المثل، به معنای پاداش یا دستمزد در قبال انجام کاری است که بدون وجود قرارداد قبلی یا توافق خاص انجام شده است.

محاسبه اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس انجام می‌شود و معیارهای مختلفی در تعیین آن دخیل هستند.

مهمترین معیارهای محاسبه اجرت المثل عبارتند از:

 • نوع کار انجام شده: هر چه نوع کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر باشد، اجرت المثل آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • مهارت و تخصص فرد: هر چه فرد از مهارت و تخصص بیشتری برخوردار باشد، اجرت المثل او نیز بیشتر خواهد بود.
 • زمان و مکان انجام کار: هر چه زمان و مکان انجام کار خاص‌تر و دشوارتر باشد، اجرت المثل آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • اوضاع اقتصادی حاکم: در زمان تورم و افزایش قیمت‌ها، اجرت المثل نیز به طور متناسب افزایش می‌یابد.

روش‌های مختلفی برای محاسبه اجرت المثل وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

 • توافق طرفین: در صورتی که طرفین در مورد اجرت المثل به توافق برسند، این توافق ملاک عمل خواهد بود.
 • نظر کارشناس: در صورتی که طرفین در مورد اجرت المثل به توافق نرسند، می‌توانند از یک کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین اجرت المثل استفاده کنند.
 • نظرات عرف و عادت: در برخی موارد، می‌توان اجرت المثل را با توجه به نظرات عرف و عادت و قیمت‌های متداول در بازار تعیین کرد.
 • احکام قضایی: در نهایت، در صورتی که هیچ یک از روش‌های فوق نتیجه‌بخش نباشد، می‌توان از طریق طرح دعوا در دادگاه و اخذ حکم قضایی، اجرت المثل را تعیین کرد.

نکات مهم:

 • برای مطالبه اجرت المثل، ابتدا باید ثابت شود که کاری بدون وجود قرارداد قبلی یا توافق خاص انجام شده است.
 • بار اثبات انجام کار و بدون وجود قرارداد به عهده خواهان (کسی که اجرت المثل را مطالبه می‌کند) است.
 • در صورتی که کار انجام شده دارای نواقص یا ایراداتی باشد، ممکن است اجرت المثل آن به طور کامل پرداخت نشود.
 • برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل، باید به دادگاه محل انجام کار مراجعه کرد.

شرایط دریافت اجرت المثل در طلاق

اجرت المثل در طلاق، به معنای دستمزد یا پاداشی است که به زوجه در قبال کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده، تعلق می‌گیرد.

شرایط دریافت اجرت المثل در طلاق به شرح زیر است:

1. وقوع طلاق به درخواست زوج: اولین شرط دریافت اجرت المثل، وقوع طلاق به درخواست زوج است. در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد، وی مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود.

2. اثبات انجام کار: زوجه باید ثابت کند که کارهایی را در طول زندگی مشترک انجام داده که شرعاً بر عهده او نبوده و برای انجام آنها اجرتی دریافت نکرده است.

3. عدم وجود قصد تبرع: زوجه باید ثابت کند که در انجام کارها قصد تبرع (بخشش) نداشته و انتظار دریافت اجرت را داشته است.

4. تناسب اجرت المثل با کار انجام شده: اجرت المثل باید با کار انجام شده متناسب باشد و از عرف جامعه خارج نباشد.

5. اثبات عدم پرداخت اجرت: زوجه باید اثبات کند که برای انجام کارهایی که انجام داده، اجرتی دریافت نکرده است.

مواردی که شرعاً بر عهده زوجه نیست و می‌تواند برای آنها اجرت المثل مطالبه کند:

 • انجام امور منزل: مانند آشپزی، نظافت منزل، شستشوی لباس، نگهداری از فرزندان و …
 • تمکین خاص: به معنای برقراری رابطه زناشویی
 • تمکین عام: به معنای اطاعت از شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک

نحوه محاسبه اجرت المثل:

محاسبه اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس انجام می‌شود و معیارهای مختلفی در تعیین آن دخیل هستند.

مهمترین معیارهای محاسبه اجرت المثل عبارتند از:

 • نوع کار انجام شده: هر چه نوع کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر باشد، اجرت المثل آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • مهارت و تخصص فرد: هر چه فرد از مهارت و تخصص بیشتری برخوردار باشد، اجرت المثل او نیز بیشتر خواهد بود.
 • زمان و مکان انجام کار: هر چه زمان و مکان انجام کار خاص‌تر و دشوارتر باشد، اجرت المثل آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • اوضاع اقتصادی حاکم: در زمان تورم و افزایش قیمت‌ها، اجرت المثل نیز به طور متناسب افزایش می‌یابد.

نکات مهم:

 • برای مطالبه اجرت المثل، ابتدا باید ثابت شود که شرایط دریافت آن وجود دارد.
 • بار اثبات انجام کار و بدون وجود قصد تبرع به عهده زوجه است.
 • در صورتی که زوجه در طول زندگی مشترک نفقه دریافت کرده باشد، ممکن است مبلغ نفقه از اجرت المثل او کسر شود.
 • برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل، باید به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مراجعه کرد.

قوانین اجرت المثل در ایران

اجرت المثل در قانون مدنی ایران به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

1. اجرت المثل ایام زناشویی:

 • اجرت المثل ایام زناشویی، به زنی تعلق می‌گیرد که بدون دلیل موجه از سوی شوهر طلاق داده شده باشد.
 • در این نوع اجرت المثل، زن برای انجام وظایف زناشویی خود در طول مدت زندگی مشترک، مستحق دریافت اجرت از شوهر خواهد بود.
 • میزان اجرت المثل ایام زناشویی توسط دادگاه با توجه به شرایط زندگی مشترک، از جمله مدت زمان زندگی مشترک، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین، سطح تحصیلات زن و نوع وظایفی که در منزل انجام می‌داده است، تعیین می‌شود.

2. اجرت المثل کار:

 • اجرت المثل کار، به کسی تعلق می‌گیرد که بدون قرارداد یا با وجود قرارداد، برای دیگری کار انجام داده باشد و صاحب کار از پرداخت اجرت کار وی امتناع کند.
 • در این نوع اجرت المثل، شخص مستحق دریافت دستمزدی متناسب با کاری است که انجام داده است.
 • میزان اجرت المثل کار توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع کار انجام شده، تخصص و مهارت شخص، نرخ عرف بازار و سایر عوامل مربوطه، تعیین می‌شود.

شرایط استحقاق اجرت المثل:

 • انجام کار یا وظیفه بدون وجود تعهد قانونی یا قراردادی
 • عدم پرداخت اجرت کار یا وظیفه توسط صاحب کار یا همسر
 • اثبات انجام کار یا وظیفه

نحوه مطالبه اجرت المثل:

 • برای مطالبه اجرت المثل، می‌توان به یکی از روش‌های زیر اقدام کرد:
  • طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی
  • مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار

قوانین مربوط به اجرت المثل:

 • مواد 336 و 1077 قانون مدنی
 • ماده 7 قانون کار

نکات:

 • در صورتی که زوجه و شوهر در مورد اجرت المثل ایام زناشویی به توافق برسند، نیازی به طرح دعوا در دادگاه نیست.
 • برای تعیین دقیق میزان اجرت المثل، باید به یک کارشناس رسمی دادگستری یا وکیل متخصص در امور خانواده یا امور کار مراجعه کرد.

 

 

 

نحوه مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل به معنای دستمزد یا پاداشی است که در قبال انجام کاری به کسی تعلق می‌گیرد که بدون وجود قرارداد یا توافق قبلی، کار را انجام داده است.

دو نوع اصلی اجرت المثل وجود دارد:

 • اجرت المثل ایام زناشویی: زوجه ای که در طول زندگی مشترک کارهایی را برای زوج انجام داده که شرعا بر عهده او نبوده و قصد تبرع هم نداشته است، می تواند از زوج خود اجرت المثل آن کارها را مطالبه کند.
 • اجرت المثل ایام تصرف: هر کس که مالی را بدون مجوز قانونی تصرف کند، موظف است اجرت المثل آن را به صاحب مال پرداخت کند.

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی:

 • مرحله اول: زن باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را ثبت کند.
 • مرحله دوم: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه در دادگاه خانواده ارجاع می شود.
 • مرحله سوم: زن باید در دادگاه حاضر شده و مدارک و مستندات خود را مبنی بر انجام کارهایی که شرعا بر عهده او نبوده و قصد تبرع هم نداشته است، ارائه دهد.
 • مرحله چهارم: دادگاه با بررسی مدارک و مستندات و همچنین با شهادت شهود (در صورت وجود) در خصوص نوع و میزان کارهایی که زن انجام داده، رای خود را صادر می کند.
 • مرحله پنجم: در صورت صدور رای به نفع زن، شوهر مکلف است که اجرت المثل ایام زناشویی را به او پرداخت کند.

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • مرحله اول: صاحب مال باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را ثبت کند.
 • مرحله دوم: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود.
 • مرحله سوم: صاحب مال باید در دادگاه حاضر شده و مدارک و مستندات خود مبنی بر مالکیت مال و تصرف غیر مجاز توسط شخص ثالث را ارائه دهد.
 • مرحله چهارم: دادگاه با بررسی مدارک و مستندات و همچنین با جلب نظر کارشناس (در صورت نیاز) در خصوص نوع و میزان استفاده متصرف از مال، رای خود را صادر می کند.
 • مرحله پنجم: در صورت صدور رای به نفع صاحب مال، متصرف مکلف است که اجرت المثل ایام تصرف را به او پرداخت کند.

نکات مهم:

 • در دعاوی اجرت المثل، اثبات عدم قصد تبرع از سوی زوجه یا صاحب مال از جمله شرایط ضروری برای استحقاق ایشان به دریافت اجرت المثل است.
 • میزان اجرت المثل با توجه به نوع کار انجام شده، عرف و عادت محل، وضعیت اقتصادی و سایر شرایط توسط دادگاه تعیین می شود.
 • در دعاوی اجرت المثل، خواهان می تواند از طریق دلایل مختلف از جمله شهادت شهود، اقرارنامه، نظر کارشناس و غیره مدعای خود را اثبات کند.