مشاوره حقوقی انحصار وراثت

اخذ گواهی حصر وراثت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

نحوه اخذ گواهی حصر وراثت در ایران

گواهی حصر وراثت سندی است که توسط دادگاه صادر می شود و در آن تعداد وراث و نسبت هر یک از آنها به متوفی و سهم هر یک از ارث مشخص می شود. این گواهی برای انجام بسیاری از امور پس از فوت، مانند انتقال اموال متوفی، انجام امور بانکی، اخذ وام و غیره ضروری است.

مراحل اخذ گواهی حصر وراثت:

 1. جمع آوری مدارک:

  • شناسنامه و کارت ملی متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  • کپی سند ازدواج متوفی (در صورت متأهل بودن)
  • گواهی فوت متوفی
  • استشهادیه محضری (که توسط دو نفر از بستگان متوفی تکمیل می شود)
  • دادخواست صدور گواهی حصر وراثت (که می توانید به صورت آنلاین یا حضوری از دادگاه دریافت کنید)
 2. مراجعه به دادگاه:

  • با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه محل سکونت آخر متوفی مراجعه کنید.
  • در برخی از مجتمع های قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (دفاتر الکترونیک قضایی) نیز وجود دارد که می توانید از طریق آنها برای دریافت گواهی حصر وراثت اقدام کنید.
 3. تشکیل پرونده:

  • در دادگاه یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده شما تشکیل می شود.
  • در این مرحله باید مدارک خود را به مأمور دادگاه یا کارمند دفتر الکترونیک قضایی ارائه دهید.
  • هزینه های دادرسی را نیز باید در این مرحله پرداخت کنید.
 4. بررسی مدارک:

  • مأمور دادگاه یا کارمند دفتر الکترونیک قضایی، مدارک شما را بررسی می کند.
  • در صورت نقص یا ایراد در مدارک، به شما اخطار رفع نقص داده می شود.
 5. احضار وراث:

  • در برخی موارد، دادگاه ممکن است وراث را برای ادای سوگند و تطبیق مدارک احضار کند.
 6. صدور گواهی حصر وراثت:

  • پس از بررسی مدارک و در صورت کامل بودن آنها، دادگاه اقدام به صدور گواهی حصر وراثت می کند.
  • شما می توانید گواهی حصر وراثت را از دفترخانه دادگاه یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کنید.

نکات:

 • مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی حصر وراثت ممکن است در هر محل کمی متفاوت باشد. برای اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز، می توانید به دادگاه محل سکونت آخر متوفی یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
 • هزینه های اخذ گواهی حصر وراثت بر اساس تعرفه قانون محاسبه می شود.
 • شما می توانید برای انجام مراحل اخذ گواهی حصر وراثت، از وکیل دادگستری نیز استفاده کنید.
 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی نحوه اخذ گواهی حصر وراثت در ایران پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهی حصر وراثت، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.
 • همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص گواهی حصر وراثت، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.

 

 

مراحل اخذ گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت سندی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود و در آن تعداد وراث و نسبت وراثت آنها به متوفی ذکر می‌شود. این گواهی برای انجام اموری مانند انتقال اموال متوفی، اخذ وام وراثت و یا انجام امور اداری مربوط به متوفی ضروری است.

مراحل اخذ گواهی حصر وراثت به شرح زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • اصل و دو نسخه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی
 • اصل و دو نسخه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی وراث
 • گواهی فوت متوفی
 • رونوشت طلاق‌نامه در صورت فوت همسر
 • وصیت نامه رسمی متوفی (در صورت وجود)
 • اختیارنامه وکیل (در صورت تمایل به اخذ گواهی توسط وکیل)

2. مراجعه به شورای حل اختلاف:

 • با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از شعب شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی مراجعه کنید.
 • فرم درخواست گواهی حصر وراثت را دریافت و تکمیل کنید.
 • مدارک خود را به دبیرخانه شورای حل اختلاف ارائه دهید.
 • معمولاً در همان روز یا روزهای بعد، وقت رسیدگی تعیین می‌شود.

3. رسیدگی در شورای حل اختلاف:

 • در روز رسیدگی، وراث باید در شورای حل اختلاف حاضر شوند.
 • اعضای شورای حل اختلاف از وراث در مورد متوفی، وراث و سهم الارث آنها سوالاتی می‌پرسند.
 • در صورتی که بین وراث در مورد سهم الارث آنها اختلاف باشد، اعضای شورای حل اختلاف سعی در حل و فصل آن به صورت مسالمت‌آمیز خواهند کرد.

4. صدور گواهی حصر وراثت:

 • پس از اتمام رسیدگی، شورای حل اختلاف گواهی حصر وراثت را صادر می‌کند.
 • گواهی حصر وراثت پس از امضاء و مهر رئیس شورای حل اختلاف به وراث تحویل داده می‌شود.

نکات مهم:

 • گواهی حصر وراثت به صورت رایگان صادر می‌شود.
 • در صورتی که یکی از وراث در ایران نباشد، می‌تواند از طریق وکالت به فرد دیگری برای اخذ گواهی حصر وراثت اقدام کند.
 • گواهی حصر وراثت به مدت دو سال اعتبار دارد.
 • در صورت فوت یکی از وراث بعد از صدور گواهی حصر وراثت، باید برای صدور گواهی جدید اقدام شود.

مدارک لازم برای اخذ گواهی حصر وراثت ممکن است با توجه به محل صدور گواهی اندکی متفاوت باشد. برای اطمینان از مدارک لازم، می‌توانید قبل از مراجعه به شورای حل اختلاف با آن شعبه تماس بگیرید.

صدور گواهی حصر وراثت در ایران

گواهی حصر وراثت سندی است که توسط مراجع قضایی صادر می‌شود و در آن، وراث قانونی متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها ذکر می‌شود. این گواهی برای انجام امور مختلفی از جمله انتقال اموال و دارایی‌های متوفی، دریافت وام و سایر امور بانکی، و انجام امور مربوط به مالیات بر ارث لازم است.

مراحل صدور گواهی حصر وراثت:

 1. جمع‌آوری مدارک: اولین قدم برای صدور گواهی حصر وراثت، جمع‌آوری مدارک لازم است. مدارک لازم برای صدور گواهی حصر وراثت عبارتند از:

  • سند فوت متوفی: اصل و تصویر سند فوت متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی متوفی: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی وراث: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی وراث
  • کپی برابر اصل سند ازدواج (برای زوجین): کپی برابر اصل سند ازدواج (برای زوجین)
  • گواهی فوت همسر متوفی (در صورت فوت همسر): گواهی فوت همسر متوفی (در صورت فوت همسر)
  • سایر مدارک: ممکن است در برخی موارد، مدارک دیگری نیز برای صدور گواهی حصر وراثت لازم باشد.
 2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی: پس از جمع‌آوری مدارک لازم، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر، می‌توانید نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور گواهی حصر وراثت اقدام کنید.

 3. پرداخت هزینه‌ها: پس از تکمیل فرم درخواست، باید هزینه‌های مربوط به صدور گواهی حصر وراثت را پرداخت کنید. هزینه صدور گواهی حصر وراثت، بر اساس تعرفه قوه قضاییه محاسبه می‌شود.

 4. ارسال مدارک به دادگاه: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مدارک شما را به همراه فرم درخواست به دادگاه مربوطه ارسال می‌کنند.

 5. بررسی مدارک توسط دادگاه: دادگاه مدارک ارسالی را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

 6. دریافت گواهی حصر وراثت: پس از صدور گواهی حصر وراثت، می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، گواهی را دریافت کنید.

نکات:

 • برای صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به حضور تمام وراث در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نیست.
 • در صورت تمایل، می‌توانید از وکیل برای انجام امور مربوط به صدور گواهی حصر وراثت استفاده کنید.
 • صدور گواهی حصر وراثت در مورد اتباع ایرانی که در خارج از کشور فوت می‌کنند، تابع قوانین و مقررات مربوط به آن کشور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید