مشاوره حقوقي

اخطاریه پلمب مغازه از طرف اماکن عمومی

مشاوره حقوقی

اخطاریه پلمب مغازه از طرف اماکن عمومی

دریافت اخطاریه پلمب مغازه از طرف اماکن عمومی می تواند به دلایل مختلفی از جمله موارد ذیل رخ دهد:

1. عدم اخذ پروانه کسب: طبق قانون نظام صنفی، کلیه واحدهای صنفی موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع ذیصلاح مانند اتحادیه های صنفی هستند. در صورت عدم اخذ پروانه کسب، اماکن عمومی می تواند اقدام به پلمب واحد صنفی متخلف نماید.

2. عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی: واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین و مقررات صنفی مرتبط با فعالیت خود هستند. این قوانین و مقررات شامل مواردی مانند ساعات کار، نصب تابلو، عدم گرانفروشی، عدم کم فروشی، ارائه فاکتور و رعایت بهداشت محیط کار می باشد. در صورت عدم رعایت این قوانین، اماکن عمومی می تواند به واحد صنفی متخلف اخطار و در صورت عدم توجه، اقدام به پلمب آن نماید.

3. ایجاد مزاحمت برای همسایگان: واحدهای صنفی نباید برای همسایگان خود ایجاد مزاحمت کنند. این مزاحمت می تواند شامل ایجاد سروصدای زیاد، دود و آلودگی، بوی نامطبوع و یا سد معبر باشد. در صورت دریافت شکایت از همسایگان، اماکن عمومی می تواند به واحد صنفی متخلف اخطار و در صورت عدم رفع مزاحمت، اقدام به پلمب آن نماید.

4. تهدید علیه بهداشت عمومی: واحدهای صنفی موظف به رعایت موازین بهداشتی در فعالیت خود هستند. عدم رعایت بهداشت محیط کار، عدم نگهداری مواد غذایی در شرایط مناسب، عرضه مواد غذایی فاسد و یا عدم رعایت بهداشت فردی توسط متصدیان واحد صنفی می تواند تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی شود. در این موارد، اماکن عمومی می تواند به واحد صنفی متخلف اخطار و در صورت عدم رفع موارد بهداشتی، اقدام به پلمب آن نماید.

اقدامات پس از دریافت اخطاریه پلمب:

 • در اسرع وقت به اداره اماکن عمومی مراجعه کنید و نسبت به رفع موارد قید شده در اخطاریه اقدام نمایید.
 • مدارک و مستندات مربوط به رفع تخلفات را جمع آوری کنید.
 • با همراه داشتن مدارک و مستندات به اداره اماکن عمومی مراجعه و نسبت به رفع پلمب اقدام نمایید.

نکات مهم:

 • پلمب مغازه یک اقدام قهری است و اماکن عمومی فقط در موارد قانونی می تواند اقدام به پلمب واحد صنفی نماید.
 • در صورت اعتراض به اخطاریه پلمب، می توانید به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه نمایید.
 • برای جلوگیری از پلمب مغازه، لازم است کلیه قوانین و مقررات صنفی و همچنین موازین بهداشتی را به دقت رعایت نمایید.

دلایل دریافت اخطاریه پلمب مغازه

دلایل مختلفی می تواند برای دریافت اخطاریه پلمب مغازه وجود داشته باشد. برخی از رایج ترین این دلایل عبارتند از:

1. عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی:

 • عدم اخذ پروانه کسب: هر واحد صنفی برای فعالیت باید پروانه کسب معتبر از اتحادیه مربوطه دریافت کند. در صورت عدم اخذ پروانه کسب، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • عدم رعایت ساعات کار: هر صنفی موظف است در چارچوب ساعات کار تعیین شده توسط اتحادیه مربوطه فعالیت کند. در صورت عدم رعایت ساعات کار، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • عدم صدور فاکتور: هر واحد صنفی موظف است برای هر sale فاکتور معتبر صادر کند. در صورت عدم صدور فاکتور، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • عدم درج قیمت: هر واحد صنفی موظف است قیمت کالاها و خدمات خود را به طور واضح و خوانا بر روی آنها درج کند. در صورت عدم درج قیمت، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • تخلفات بهداشتی: واحدهای صنفی موظف هستند که از نظر بهداشتی شرایط لازم را برای فعالیت داشته باشند. در صورت عدم رعایت مقررات بهداشتی، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • تخلفات مالیاتی: واحدهای صنفی موظف هستند که به تعهدات مالیاتی خود عمل کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.

2. مزاحمت برای همسایگان:

 • ایجاد سر و صدا: اگر فعالیت واحد صنفی موجب ایجاد سر و صدای غیرقابل تحمل برای همسایگان شود، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • ایجاد بوی نامطبوع: اگر فعالیت واحد صنفی موجب ایجاد بوی نامطبوع برای همسایگان شود، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.
 • اقدامات خلاف عفت عمومی: اگر در واحد صنفی اقداماتی خلاف عفت عمومی انجام شود، به صاحب مغازه اخطار پلمب داده می شود.

3. سایر موارد:

 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم عمومی:
 • تخلفات ساختمانی:
 • اقدامات ناایمن:
 • فعالیت غیرمجاز:

مراحل پیگیری اخطاریه پلمب:

 • دریافت اخطاریه: پس از مشاهده تخلف، اداره مربوطه (مانند اداره اماکن یا اتحادیه صنفی) به صاحب مغازه اخطار پلمب می دهد.
 • رفع نقص: صاحب مغازه موظف است در مهلت تعیین شده در اخطاریه، نسبت به رفع نقص اقدام کند.
 • بازرسی مجدد: پس از رفع نقص، اداره مربوطه مجدداً از واحد صنفی بازدید می کند.
 • پلمب در صورت عدم رفع نقص: اگر صاحب مغازه در مهلت تعیین شده نسبت به رفع نقص اقدام نکند، واحد صنفی پلمب خواهد شد.

نکات مهم:

 • اخطاریه پلمب به منزله حکم قطعی نیست. صاحب مغازه می تواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح نسبت به رفع ایرادات اخطاریه و جلوگیری از پلمب مغازه اقدام کند.
 • پلمب مغازه تبعات قانونی دارد. صاحب مغازه ای که مغازه اش پلمب شده است، می تواند به مراجع قضایی مراجعه و نسبت به لغو پلمب اقدام کند.

مراحل پیگیری اخطاریه پلمب بسته به نوع تخلف و مرجع صادر کننده اخطار می تواند متفاوت باشد.

با این حال، به طور کلی می توان مراحل زیر را برای پیگیری اخطاریه پلمب در نظر گرفت:

1. مراجعه به مرجع صادر کننده اخطار:

 • اولین قدم مراجعه به مرجعی است که اخطاریه پلمب را صادر کرده است. این مرجع می تواند اداره اماکن، اتحادیه صنفی، اداره بهداشت، یا هر مرجع قانونی دیگری باشد.
 • در این مراجعه باید دلیل صدور اخطار و راه های رفع آن را جویا شوید.

2. رفع تخلف:

 • پس از اطلاع از دلیل صدور اخطار، باید در اسرع وقت اقدام به رفع تخلف کنید.
 • برای رفع تخلف ممکن است نیاز به اخذ مجوزهای لازم، انجام اقدامات اصلاحی، یا پرداخت جریمه داشته باشید.

3. ارائه مستندات رفع تخلف:

 • پس از رفع تخلف، باید مستندات مربوط به آن را به مرجع صادر کننده اخطار ارائه دهید.
 • این مستندات می تواند شامل فاکتورها، پروانه ها، یا هر مدرک دیگری باشد که نشان دهنده رفع تخلف باشد.

4. درخواست فک پلمب:

 • پس از ارائه مستندات رفع تخلف، می توانید کتباً درخواست فک پلمب را به مرجع مربوطه ارائه دهید.
 • در این درخواست باید آدرس محل پلمب شده، مشخصات خود و دلایل درخواست فک پلمب را ذکر کنید.

5. رسیدگی به درخواست:

 • مرجع صادر کننده اخطار پس از بررسی مستندات ارائه شده، در خصوص درخواست فک پلمب تصمیم گیری خواهد کرد.
 • اگر مدارک کافی برای اثبات رفع تخلف ارائه شده باشد، پلمب برداشته خواهد شد.
 • در غیر این صورت، ممکن است به شما مهلت بیشتری برای رفع تخلف داده شود یا با حکم قضایی پلمب محل قطعی شود.

نکات مهم:

 • در تمام مراحل پیگیری اخطاریه پلمب، باید با صبر و حوصله و با احترام با ماموران و مسئولین مربوطه رفتار کنید.
 • از هرگونه بحث و جدل یا خودداری کنید.
 • اگر در خصوص مراحل قانونی یا نحوه رفع تخلف سوالی دارید، می توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.

موارد زیر نیز در خصوص اخطاریه پلمب قابل ذکر است:

 • اخطاریه پلمب به متخلف ابلاغ می شود و او موظف است در مهلت تعیین شده نسبت به رفع تخلف اقدام کند.
 • در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر، محل متخلف پلمب خواهد شد.
 • فک پلمب فقط با دستور مرجع صادر کننده اخطار و پس از رفع کامل تخلف امکان پذیر است.
 • متخلف می تواند نسبت به صدور اخطاریه پلمب و یا پلمب محل خود به مراجع ذیصلاح قانونی شکایت کند.

 

قوانین مربوط به پلمب مغازه ها بسته به حوزه قضایی که در آن هستید متفاوت است. با این حال، به طور کلی، برخی از الزامات رایج که باید رعایت شوند عبارتند از:

 • مهر باید با ماده ای بادوام ساخته شود که به راحتی قابل شکستن یا دستکاری نباشد. مواد رایج شامل فلز، پلاستیک سخت یا رزین است.
 • مهر باید به وضوح با نام یا نشان تجاری فروشگاه مشخص شود. این به جلوگیری از جعل هویت فروشگاه کمک می کند.
 • مهر باید به گونه ای نصب شود که دسترسی به آن بدون شکستن مهر دشوار باشد. این معمولاً به معنای قرار دادن مهر روی درها، پنجره ها یا سایر نقاط ورود است.
 • در برخی از حوزه های قضایی، ممکن است لازم باشد از یک شرکت امنیتی یا مقام دولتی مجاز برای پلمب مغازه استفاده کنید.

دریافت اخطار پلمب مغازه از اماکن عمومی می تواند تجربه استرس زا و گیج کننده ای باشد. در اینجا چند قدم وجود دارد که می توانید برای حل این وضعیت بردارید:

 1. اولین قدم این است که اخطار را به دقت بخوانید. این به شما می گوید که چرا مغازه شما در معرض پلمب شدن است و چه کاری باید برای جلوگیری از آن انجام دهید.
 2. اگر دلیل پلمب مغازه خود را متوجه نمی شوید یا با آن موافق نیستید، می توانید با اداره اماکن عمومی تماس بگیرید و در مورد آن صحبت کنید. ممکن است بتوانید مشکل را حل کنید و از پلمب مغازه خود جلوگیری کنید.
 3. اگر مجبور به پلمب مغازه خود هستید، باید هر چه سریعتر این کار را انجام دهید. عدم پلمب مغازه می تواند منجر به جریمه یا حتی دستگیری شود.
 4. هنگامی که مغازه خود را پلمب کردید، باید برای رفع مشکلاتی که منجر به پلمب شدن آن شده است، اقدام کنید. این ممکن است شامل انجام تعمیرات، به روز رسانی کدها یا دریافت مجوزهای لازم باشد.
 5. پس از رفع مشکل، می توانید برای درخواست بازرسی مجدد با اداره اماکن عمومی تماس بگیرید. اگر از بازرسی عبور کنید، می توانید مغازه خود را دوباره باز کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک نمای کلی از مراحل مربوط به دریافت اخطار پلمب مغازه از اماکن عمومی است. شما همیشه باید با مقامات محلی خود برای تعیین قوانین و رویه های خاص در حوزه قضایی خود مشورت کنید.

در اینجا چند نکته اضافی وجود دارد که ممکن است مفید باشد:

 • محترمانه و با مقامات همکاری کنید. این به شما کمک می کند تا مشکل را سریعتر حل کنید.
 • مستندات کاملی از تمام اقداماتی که برای رفع مشکل انجام داده اید داشته باشید. این به مقامات نشان می دهد که شما جدی هستید و برای حل مشکل تلاش می کنید.
 • اگر در حل این مشکل با مشکل مواجه هستید، از مشاوره حقوقی کمک بگیرید.