مشاوره حقوقی انحصار وراثت

ارث بردن نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

ارث بردن نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر در قانون ایران

در قانون ایران، نوه در صورت فوت پدر، به طور مستقیم از پدربزرگ خود ارث نمی‌برد.

ارث در ایران طبق طبقات و درجات وراث تقسیم می‌شود. وراث طبقه اول شامل پدر، مادر و فرزندان هستند. در صورتی که فردی از این طبقه در قید حیات نباشد، سهم او به طبقه بعدی وراث می‌رسد.

در این حالت،

 • اگر پدر نوه فوت کرده باشد و مادر نوه در قید حیات باشد،
 • مادر نوه وراثه طبقه اول پدربزرگ محسوب می‌شود و سهم پدر نوه را به ارث می‌برد.
 • پس از آن، مادر نوه موظف است سهم پدر نوه را به فرزندانش (نوه‌ها)
 • به نسبت سهم قانونی آنها
 • ارث دهد.

به عنوان مثال:

فرض کنید پدربزرگی فوت می‌کند و دو فرزند دارد: یک پسر (که پدر نوه است) و یک دختر.

 • اگر پسر قبل از پدر فوت کرده باشد و دارای یک فرزند (نوه) باشد،
 • در این حالت، دختر پدربزرگ (خاله نوه)
 • وراثه طبقه اول پدربزرگ محسوب می‌شود
 • و سهم پدر نوه را به ارث می‌برد.
 • سپس، دختر پدربزرگ موظف است
 • یک دوم
 • سهم پدر نوه را به فرزندش (نوه)
 • به عنوان ارث
 • بدهد.

نکات مهم:

 • اگر تمام وراث طبقه اول (پدر، مادر و فرزندان)
 • فوت کرده باشند،
 • در این حالت، نوه‌ها
 • از پدربزرگ خود ارث می‌برند.
 • میزان سهم هر نوه
 • بنا بر جنسیت و تعداد نوه‌ها
 • تعیین می‌شود.
 • برای تعیین دقیق سهم هر یک از وراث،
 • باید به دادگاه امور حسبی
 • مراجعه کرد
 • و با ارائه مدارک لازم،
 • انحصار وراثت را دریافت نمود.

این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره دقیق در مورد ارث بردن نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت نمایید.

ارث بردن نوه از پدربزرگ و مادربزرگ در ایران

در قوانین مدنی ایران، نوه ها در شرایط خاصی می توانند از پدربزرگ و مادربزرگ خود ارث ببرند. این شرایط به شرح زیر است:

1. فوت پدر یا مادر نوه:

اولین شرط برای اینکه نوه بتواند از پدربزرگ و مادربزرگ خود ارث ببرد، این است که پدر یا مادر نوه (فرزند پدربزرگ و مادربزرگ) قبل از آنها فوت کرده باشد.

به عبارت دیگر، نوه ها در طبقه اول و درجه دوم وراث قرار دارند و فقط در صورتی که پدر یا مادر آنها (یعنی وراث طبقه اول و درجه اول) در قید حیات نباشند، به آنها ارث می رسد.

2. زنده بودن پدربزرگ و مادربزرگ:

شرط دوم این است که پدربزرگ و مادربزرگ نوه در زمان فوت پدر یا مادر نوه زنده باشند.

اگر پدربزرگ و مادربزرگ قبل از فوت پدر یا مادر نوه فوت کرده باشند، نوه ها از آنها ارث نخواهند برد.

3. تقسیم ارث نوه:

اگر شرایط بالا وجود داشته باشد، سهم الارث نوه از پدربزرگ و مادربزرگ به شرح زیر محاسبه می شود:

 • نوه پسری: دو برابر سهم نوه دختری
 • نوه دختری: یک سهم

به عنوان مثال:

فرض کنید که پدربزرگی فوت کرده و دو فرزند (پسر و دختر) و چهار نوه (دو پسر و دو دختر) دارد.

اگر پدر و مادر هر چهار نوه قبل از پدربزرگ فوت کرده باشند، سهم الارث هر یک از نوه ها به شرح زیر خواهد بود:

 • پسر اول: 1/6 سهم (دو برابر سهم هر یک از نوه های دختر)
 • پسر دوم: 1/6 سهم (دو برابر سهم هر یک از نوه های دختر)
 • دختر اول: 1/12 سهم (نصف سهم هر یک از نوه های پسر)
 • دختر دوم: 1/12 سهم (نصف سهم هر یک از نوه های پسر)

نکته:

 • در صورتی که فقط یکی از پدر یا مادر نوه فوت کرده باشد، نوه فقط از آن پدربزرگ یا مادربزرگ که پدر یا مادرش فوت کرده ارث می برد.
 • در صورت فوت هر دوی پدر و مادر نوه، نوه از هر دوی پدربزرگ و مادربزرگ خود ارث می برد.

مواردی که نوه از پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برد:

 • اگر نوه قاتل پدربزرگ یا مادربزرگ خود باشد.
 • اگر نوه کافر باشد و پدربزرگ و مادربزرگ مسلمان باشند.

نحوه گرفتن ارث پدربزرگ در ایران

مراحل قانونی و مدارک لازم برای دریافت ارث پدربزرگ در ایران:

 1. فوت پدربزرگ: اولین قدم برای دریافت ارث، فوت پدربزرگ شما است. پس از فوت ایشان، وراث (فرزندان، همسر و پدر و مادر) می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند.

 2. اخذ گواهی حصر وراثت: برای دریافت گواهی حصر وراثت، باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. در این دفتر، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

  • شناسنامه و کارت ملی تمام وراث
  • رونوشت فوت پدربزرگ
  • صورتحساب پرداخت هزینه های انحصار وراثت
 3. تقسیم ارث: پس از دریافت گواهی حصر وراثت، وراث می‌توانند برای تقسیم ارث اقدام کنند. تقسیم ارث به دو صورت توافقی و قضایی انجام می‌شود:

  • تقسیم توافقی: در این روش، وراث با توافق یکدیگر، اموال پدربزرگ را بین خود تقسیم می‌کنند. برای رسمیت یافتن این تقسیم، باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و صورتجلسه تقسیم را تنظیم کنید.
  • تقسیم قضایی: اگر بین وراث در مورد نحوه تقسیم ارث اختلاف نظر وجود داشته باشد، می‌توانند به دادگاه مراجعه و تقاضای تقسیم ارث را به صورت قضایی بنمایند. در این روش، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات، نسبت به تقسیم ارث بین وراث طبق قانون اقدام می‌کند.

نکات مهم:

 • مهلت قانونی برای انحصار وراثت یک ماه پس از فوت متوفی است.
 • در صورت فوت یکی از وراث قبل از تقسیم ارث، سهم او به فرزندانش می‌رسد.
 • اگر پدربزرگ شما وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، ارث طبق وصیت‌نامه ایشان تقسیم خواهد شد.
 • برای دریافت مشاوره دقیق در مورد نحوه گرفتن ارث پدربزرگ، می‌توانید به یک وکیل متخصص امور ارث مراجعه کنید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره دقیق در مورد نحوه گرفتن ارث پدربزرگ، باید به یک وکیل متخصص امور ارث مراجعه کنید.

قوانین مربوط به ارث بردن از پدربزرگ در هر کشور و حتی در ایالت های مختلف یک کشور می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، در ایران و آلمان که قوانین مورد سوال شما هستند، قوانین مربوط به ارث بردن از پدربزرگ به شرح زیر است:

ایران:

 • اگر پدربزرگ فوت شده دارای همسر و فرزند باشد: در این حالت، همسر و فرزندان پدربزرگ از او ارث می برند. سهم همسر یک چهارم و سهم هر یک از فرزندان نصف ماترک است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده فقط همسر داشته باشد: در این حالت، همسر پدربزرگ از او ارث می برد. سهم همسر نصف ماترک است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده فقط فرزند داشته باشد: در این حالت، فرزندان پدربزرگ از او ارث می برند. سهم هر یک از فرزندان به طور مساوی است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده نه همسر و نه فرزند داشته باشد: در این حالت، پدر و مادر پدربزرگ از او ارث می برند. سهم هر یک از پدر و مادر به طور مساوی است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده نه همسر و نه فرزند و نه پدر و مادر داشته باشد: در این حالت، سایر وراث قانونی او از جمله پدربزرگ و مادربزرگ، عموها، خاله ها، دایی ها و عمه ها از او ارث می برند.

توجه: در مواردی که پدربزرگ فوت شده وصیت نامه ای از خود به جای گذاشته باشد، ارث او طبق وصیت نامه اش تقسیم می شود.

آلمان:

 • اگر پدربزرگ فوت شده دارای همسر و فرزند باشد: در این حالت، همسر و فرزندان پدربزرگ از او ارث می برند. سهم همسر یک سوم و سهم هر یک از فرزندان دو سوم ماترک است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده فقط همسر داشته باشد: در این حالت، همسر پدربزرگ از او ارث می برد. سهم همسر نصف ماترک است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده فقط فرزند داشته باشد: در این حالت، فرزندان پدربزرگ از او ارث می برند. سهم هر یک از فرزندان به طور مساوی است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده نه همسر و نه فرزند داشته باشد: در این حالت، پدر و مادر پدربزرگ از او ارث می برند. سهم هر یک از پدر و مادر به طور مساوی است.
 • اگر پدربزرگ فوت شده نه همسر و نه فرزند و نه پدر و مادر داشته باشد: در این حالت، سایر وراث قانونی او از جمله پدربزرگ و مادربزرگ، عموها، خاله ها، دایی ها و عمه ها از او ارث می برند.

توجه: در مواردی که پدربزرگ فوت شده وصیت نامه ای از خود به جای گذاشته باشد، ارث او طبق وصیت نامه اش تقسیم می شود.

نکات مهم:

 • قوانین مربوط به ارث بردن پیچیده است و توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق در مورد ارث بردن از پدربزرگ در کشور مورد نظر خود با یک وکیل یا متخصص حقوقی مشورت کنید.
 • در برخی موارد، ممکن است لازم باشد برای تقسیم ارث به دادگاه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید