مشاوره حقوقي

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

در ایران، ازدواج دختر بدون اجازه پدر در شرایط مختلف، احکام متفاوتی دارد.

1. ازدواج دختر باکره:

 • طبق ماده 1041 قانون مدنی، عقد نکاح دختر باکره بدون رضایت پدر یا جد پدری او صحیح نیست.
 • در این صورت، پدر یا جد پدری می تواند به عقد نکاح اعتراض کند و آن را فسخ کند.
 • البته، در صورتی که دختر به سن بلوغ رسیده باشد و رشیده (عاقل و بالغ) محسوب شود، می تواند با رعایت تشریفات قانونی به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه تقاضای صدور اذن ازدواج (مجوز ازدواج) را بنماید.
 • دادگاه در این مورد رسیدگی می کند و در صورتی که احراز کند که دختر به رشد کامل عقلی رسیده و مصلحت خود را درک می کند، به او مجوز ازدواج می دهد.

2. ازدواج دختر غیرباکره:

 • در مورد ازدواج دختر غیرباکره، قانون مدنی هیچ حکم صریحی را ارائه نمی دهد.
 • برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که در این مورد نیز رضایت پدر یا جد پدری شرط صحت عقد نکاح است.
 • اما برخی دیگر معتقدند که دختر غیرباکره برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری ندارد و می تواند با رضایت خود ازدواج کند.
 • در حال حاضر، رویه قضایی در این مورد متعدد است و نظرات مختلفی در مورد آن وجود دارد.

3. نکات مهم:

 • در هر صورت، حتی اگر ازدواج دختر بدون اجازه پدر صحیح باشد، ممکن است از نظر شرعی اشکال داشته باشد.
 • بنابراین، به دختران توصیه می شود که برای ازدواج خود موافقت پدر خود را جلب کنند.
 • در صورتی که پدر با ازدواج دختر خود مخالفت غیرمعقولی داشته باشد، دختر می تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه و اثبات مصلحت خود، ازدواج خود را بدون رضایت پدر به ثبت برساند.

شرایط ازدواج دختر باکره در ایران:

شرایط ازدواج دختر باکره در ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. شرایط عمومی ازدواج:

این شرایط برای همه ی ازدواج ها، چه برای دختران باکره و چه برای دختران غیر باکره، یکسان است. این شرایط عبارتند از:

 • بلوغ: زن و مرد باید به سن بلوغ رسیده باشند. سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری شمسی و برای پسران 15 سال قمری شمسی است.
 • سلامت عقلی: زن و مرد باید از سلامت عقلی برخوردار باشند و توانایی درک و اراده ی لازم برای ازدواج را داشته باشند.
 • رضایت: زن و مرد باید به طور آزادانه و بدون اکراه به ازدواج رضایت دهند.
 • عدم ممنوعیت نکاح: بین زن و مرد نباید هیچ یک از موانع نکاح وجود داشته باشد. موانع نکاح عبارتند از:
  • محرمیت: زن و مرد نباید محرم یکدیگر باشند.
  • شرافت نسب: زن و مرد نباید از یک پدر و مادر باشند.
  • رضاع: زن و مرد نباید از یک زن شیر خورده باشند.
  • نکاح با غیرمسلمان: مسلمان نمی تواند با غیرمسلمان ازدواج کند، مگر اینکه غیرمسلمان زن یا مرد مسلمان شود.
  • زوجیت: زن و مرد نباید در حال حاضر متاهل باشند.
  • عده: زن نباید در دوره ی عده باشد. عده دوره ای است که زن بعد از طلاق یا فوت شوهر حق ازدواج ندارد.

2. شرایط خاص ازدواج دختر باکره:

علاوه بر شرایط عمومی ازدواج، برای ازدواج دختر باکره، یک شرط خاص نیز وجود دارد:

 • اجازه پدر یا جد پدری: طبق ماده 1043 قانون مدنی ایران، نکاح دختر باکره، در صورتی که به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.

توجه:

 • اگر پدر یا جد پدری دختر بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می شود و دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهریه ای که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
 • در صورت غیبت یا عدم دسترسی به پدر یا جد پدری، دختر می تواند با اذن دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.

شرایط ازدواج دختر غیرباکره در ایران

در ایران، از نظر شرعی و قانونی، تفاوتی بین ازدواج دختر باکره و غیرباکره وجود ندارد.

از نظر شرعی:

 • در دین اسلام، ازدواج برای همه افراد، چه باکره و چه غیرباکره، مشروع و پسندیده است.
 • هیچ آیه یا روایتی در اسلام وجود ندارد که ازدواج با دختر غیرباکره را منع کرده باشد.
 • در واقع، اسلام به ازدواج به عنوان راهی برای حفظ پاکدامنی و تشکیل خانواده تشویق می‌کند.

از نظر قانونی:

 • در قانون مدنی ایران، هیچ ماده‌ای به طور خاص به ازدواج دختر غیرباکره نپرداخته است.
 • بر اساس اصل تساوی زن و مرد در قانون اساسی، دختران و زنان در حق ازدواج و سایر حقوق مدنی با یکدیگر برابر هستند.
 • بنابراین، هیچ منعی برای ازدواج دختر غیرباکره از نظر قانونی وجود ندارد.

با این حال، در عمل ممکن است برخی از افراد و خانواده‌ها در مورد ازدواج دختر غیرباکره تعصبات و دیدگاه‌های منفی داشته باشند.

این دیدگاه‌ها هیچ مبنای شرعی یا قانونی ندارد و صرفاً ناشی از باورها و رسوم غلط فرهنگی است.

دختران غیرباکره نیز مانند سایر دختران حق دارند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.

مهم این است که زوجین با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند و به یکدیگر احترام بگذارند.

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌مورد ‌ازدواج ‌دختر ‌غیرباکره ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • دختران غیرباکره باید در مورد گذشته خود با همسر آینده خود صادق باشند.
 • همسر آینده دختر غیرباکره باید نسبت به گذشته او سعه صدر داشته باشد و او را به خاطر اشتباهات گذشته‌اش سرزنش نکند.
 • زوجین باید قبل از ازدواج با یکدیگر مشاوره کرده و در مورد مسائل مختلف زندگی مشترک با یکدیگر به توافق برسند.

 

 

قوانین مربوط به اجازه پدر برای ازدواج دختر در ایران

در ایران، طبق ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره در صورتی که به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.

به عبارت دیگر، دختر باکره برای ازدواج نیاز به رضایت پدر یا جد پدری خود دارد.

در موارد زیر، دختر باکره بدون نیاز به رضایت پدر یا جد پدری خود می‌تواند ازدواج کند:

 • اگر پدر یا جد پدری او مجهول‌المکان باشند.
 • اگر پدر یا جد پدری او از دادن اجازه بدون علت موجه امتناع کنند.
 • اگر پدر یا جد پدری او سفیه باشند.
 • اگر پدر یا جد پدری او به فساد اخلاقی مشهور باشند.
 • اگر پدر یا جد پدری او به حبس طویل‌المدت محکوم شده باشند.

در صورتی که پدر یا جد پدری دختر بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او امتناع کند، دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه و از دادگاه تقاضای صدور اجازه ازدواج کند.

دادگاه پس از رسیدگی و بررسی، در صورت اثبات عدم رضایت غیرموجه پدر یا جد پدری، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد.

توجه:

 • این قوانین فقط در مورد دختران باکره اعمال می‌شود.
 • دختران غیرباکره برای ازدواج نیازی به رضایت پدر یا جد پدری خود ندارند.
 • در مورد ازدواج دختران صغیر، چه باکره و چه غیرباکره، علاوه بر رضایت پدر یا جد پدری، رضایت قاضی نیز ضروری است.

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌مورد ‌قوانین ‌مربوط ‌به ‌اجازه ‌پدر ‌برای ‌ازدواج ‌دختر ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • این قوانین در راستای حفظ مصالح دختران و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری وضع شده‌اند.
 • با این حال، این قوانین در برخی موارد ممکن است به نفع دختران نباشد.
 • دخترانی که قصد ازدواج دارند، باید از قوانین مربوط به اجازه پدر برای ازدواج دختر آگاهی داشته باشند و در صورت نیاز از مراجع قانونی کمک بگیرند.

 

 

نکات حقوقی اجازه پدر برای ازدواج دختر در ایران:

طبق ماده 1043 قانون مدنی ایران، نکاح دختر باکره در صورتی که به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.

به عبارت دیگر، دختر باکره برای ازدواج به طور قانونی به اجازه پدر یا جد پدری خود نیاز دارد.

اما این مطلب استثناهایی هم دارد:

 • اگر پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از ازدواج دختر باکره رضایت ندهند، دختر می‌تواند به دادگاه مدنی خاص محل سکونت خود مراجعه و تقاضای اذن ازدواج کند.
  • دادگاه پس از بررسی دلایل طرفین، در صورت احراز شرایط، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد.
 • دختر باکره‌ای که مورد تجاوز یا سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد، می‌تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری خود ازدواج کند.
 • دختر غیر باکره برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری خود ندارد.
 • در صورت فوت پدر یا جد پدری، مادر یا جد مادری می‌توانند به جای آنها به ازدواج دختر رضایت دهند.
 • اگر هیچ کدام از پدر، جد پدری، مادر یا جد مادری در قید حیات نباشند، دختر برای ازدواج نیاز به اذن هیچ کس را ندارد.

نکات مهم:

 • اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باید به صورت کتبی باشد و در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.
 • اگر پدر یا جد پدری به طور شفاهی به ازدواج دختر رضایت دهند، این رضایت اعتبار قانونی ندارد.
 • در صورتیکه ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت بگیرد، این ازدواج باطل است و هیچ اثری بر حقوق و تکلیفات طرفین نخواهد داشت.