مشاوره حقوقی اداره کار

استرداد سفته از کارفرما مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

استرداد سفته از کارفرما

در ایران قوانین خاصی برای استرداد سفته از کارفرما وجود دارد.

موارد زیر خلاصه‌ای از این قوانین را ارائه می‌دهد:

 • هنگامی که تعهد شما به کارفرما به پایان می‌رسد، باید سفته خود را پس بگیرید.
 • کارفرما موظف است سفته را در اسرع وقت به شما برگرداند.
 • اگر کارفرما از بازگرداندن سفته امتناع کند، می‌توانید از طریق اقدامات قانونی آن را مطالبه کنید.

در اینجا چند مرحله وجود دارد که می‌توانید برای استرداد سفته خود از کارفرما انجام دهید:

 1. ابتدا با کارفرمای خود به طور کتبی یا شفاهی تماس بگیرید و درخواست کنید که سفته شما را برگرداند.
 2. اگر کارفرمای شما از بازگرداندن سفته امتناع کرد، باید نامه‌ای به او ارسال کنید که در آن خواستار بازگرداندن سفته تا تاریخ مشخصی باشید.
 3. اگر کارفرمای شما همچنان از بازگرداندن سفته امتناع کرد، می‌توانید با یک وکیل مشورت کنید.
 4. وکیل شما ممکن است به شما توصیه کند که از کارفرمای خود در دادگاه شکایت کنید.

نکات مهم:

 • همیشه یک نسخه از سفته خود را برای خود نگه دارید.
 • تاریخ و امضای خود را در سفته درج کنید.
 • اگر مجبور به شکایت از کارفرمای خود در دادگاه شدید، تمام مدارک مربوط به پرونده خود را جمع آوری کنید.

شرایط استرداد سفته از کارفرما

در ایران، شرایط استرداد سفته از کارفرما به نوع سفته و دلیل ارائه آن به کارفرما بستگی دارد.

انواع سفته:

 • سفته ودیعه: کارگر در زمان شروع کار، به عنوان وثیقه ودیعه به کارفرما سفته می‌دهد.
 • سفته حسن انجام کار: کارگر برای ضمانت حسن انجام تعهدات خود به کارفرما سفته می‌دهد.
 • سفته ضمان: کارگر برای ضمانت تعهدات شخص ثالث به کارفرما سفته می‌دهد.

شرایط استرداد سفته ودیعه:

 • استرداد پس از پایان کار: کارگر پس از پایان کار و تسویه حساب کامل با کارفرما، می‌تواند سفته ودیعه خود را از او استرداد کند.
 • ارائه رسید ودیعه: در زمان دریافت سفته، کارگر باید از کارفرما رسید ودیعه دریافت کند.
 • امکان استرداد در صورت فسخ قرارداد: در صورتی که قرارداد کار به دلیل تقصیر کارفرما فسخ شود، کارگر می‌تواند سفته ودیعه خود را استرداد کند.

شرایط استرداد سفته حسن انجام کار:

 • استرداد پس از انجام تعهدات: کارگر پس از انجام کامل تعهدات خود طبق قرارداد، می‌تواند سفته حسن انجام کار خود را از کارفرما استرداد کند.
 • ارائه گواهی حسن انجام کار: در برخی موارد، کارفرما پس از تأیید انجام تعهدات توسط کارگر، به او گواهی حسن انجام کار می‌دهد و سفته را مسترد می‌کند.

شرایط استرداد سفته ضمان:

 • استرداد پس از انجام تعهد توسط شخص ثالث: کارگر پس از انجام تعهد توسط شخص ثالث و یا فراهم شدن وثیقه جایگزین، می‌تواند سفته ضمان خود را از کارفرما استرداد کند.

نکات مهم:

 • حتماً قبل از امضای سفته، شرایط آن را به دقت مطالعه کنید.
 • از سفته خود کپی تهیه کنید و آن را در جای امنی نگهداری کنید.
 • در صورت عدم استرداد سفته توسط کارفرما، می‌توانید از طریق مراجع قانونی اقدام کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در خصوص استرداد سفته از کارفرما، می‌توانید با یک وکیل متخصص در امور حقوق کار مشورت کنید.

شرایط استرداد سفته ضمان

شرایط استرداد سفته ضمان در ایران، به شرایط ارائه سفته و قانون مربوطه بستگی دارد.

به طور کلی، سفته ضمان برای ضمانت انجام تعهد توسط شخص ثالث به طلبکار ارائه می‌شود. این تعهد می‌تواند شامل پرداخت وجه، انجام کار یا ارائه خدمات باشد.

شرایطی که در آن می‌توان سفته ضمان را مسترد کرد:

 • انجام تعهد توسط شخص ثالث: پس از آنکه شخص ثالث تعهد خود را به طور کامل انجام دهد، ضامن می‌تواند سفته ضمان را از طلبکار استرداد کند.
 • فراهم شدن وثیقه جایگزین: در صورتی که ضامن وثیقه دیگری به جای سفته به طلبکار ارائه کند و طلبکار آن را بپذیرد، ضامن می‌تواند سفته را مسترد کند.
 • اثبات عدم وجود تعهد: در برخی موارد ممکن است ثابت شود که تعهدی وجود نداشته یا تعهد بر عهده شخص ثالث نبوده است. در این صورت ضامن می‌تواند سفته را مسترد کند.
 • فسخ قرارداد ضمان: در صورتی که قرارداد ضمان به دلیل تقصیر طلبکار فسخ شود، ضامن می‌تواند سفته را مسترد کند.
 • وفات ضامن: در صورت فوت ضامن، ورثه او می‌توانند سفته را مسترد کنند.

مواردی که در آن ضامن نمی‌تواند سفته ضمان را مسترد کند:

 • عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث: تا زمانی که شخص ثالث تعهد خود را انجام نداده باشد، ضامن نمی‌تواند سفته را مسترد کند.
 • فوت شخص ثالث: در صورت فوت شخص ثالث، ورثه او مکلف به انجام تعهد هستند و ضامن تا زمان انجام تعهد نمی‌تواند سفته را مسترد کند.
 • مرور زمان: در برخی موارد، قانون مدت زمانی برای استرداد سفته ضمان تعیین کرده است. پس از انقضای این مدت، ضامن دیگر نمی‌تواند سفته را مسترد کند.

نکات مهم:

 • قبل از امضای سفته ضمان، حتماً شرایط آن را به دقت مطالعه کنید.
 • از سفته خود کپی تهیه کنید و آن را در جای امنی نگهداری کنید.
 • در صورت عدم استرداد سفته توسط طلبکار، می‌توانید از طریق مراجع قانونی اقدام کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در خصوص استرداد سفته ضمان، می‌توانید با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت کنید.

شرایط استرداد سفته ودیعه

شرایط استرداد سفته ودیعه به نوع سفته و توافقات بین موجر و مستأجر بستگی دارد.

انواع سفته ودیعه:

 • سفته بدون قید و شرط: در این نوع سفته، موجر می‌تواند بدون هیچگونه قید و شرطی وجه سفته را از مستأجر مطالبه کند.
 • سفته قید دار: در این نوع سفته، شروطی برای استرداد وجه سفته توسط مستأجر درج می‌شود. مثلاً ممکن است درج شود که مستأجر در صورت پرداخت کامل اجاره بها و عدم ایجاد خسارت به ملک، می‌تواند وجه سفته را پس بگیرد.

توافقات بین موجر و مستأجر:

ممکن است موجر و مستأجر در قرارداد اجاره، شروطی را برای استرداد سفته ودیعه درج کنند. این شروط بر مفاد سفته تقدم دارند.

شرایط کلی استرداد سفته ودیعه:

 • پرداخت کامل اجاره بها: مستأجر باید تمام اجاره بها را مطابق با قرارداد اجاره به موجر پرداخت کند.
 • عدم ایجاد خسارت به ملک: مستأجر نباید به ملک موجر خسارتی وارد کند.
 • اعلام تخلیه به موقع: مستأجر باید در موعد مقرر در قرارداد اجاره، ملک را تخلیه کند.

مراحل استرداد سفته ودیعه:

 1. تسویه حساب: مستأجر باید تمام اجاره بها و سایر هزینه‌های مربوط به ملک را به موجر پرداخت کند.
 2. بازرسی ملک: موجر و مستأجر باید از ملک بازدید کنند تا از عدم وجود خسارت به آن اطمینان حاصل کنند.
 3. استرداد سفته: در صورتیکه مستأجر به تمام تعهدات خود عمل کرده باشد، موجر باید سفته ودیعه را به او استرداد کند.

نکات مهم:

 • قبل از امضای سفته ودیعه، حتماً شرایط آن را به دقت مطالعه کنید.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام در مورد شرایط سفته ودیعه، از یک مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری راهنمایی بگیرید.
 • در صورتیکه موجر از استرداد سفته ودیعه امتناع کند، مستأجر می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در مورد استرداد سفته ودیعه، باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

شرایط استرداد سفته حسن انجام کار در ایران

سفته حسن انجام کار سفته‌ای است که کارفرما از کارگر در زمان استخدام به منظور تضمین انجام تعهدات کارگر دریافت می‌کند.

در خصوص شرایط استرداد این سفته باید به نکات زیر توجه کرد:

1. انجام کامل تعهدات توسط کارگر:

 • اگر کارگر تمامی تعهدات خود را طبق قرارداد و به طور کامل انجام دهد، کارفرما موظف است سفته را به وی مسترد کند.
 • در این حالت، کارگر باید با ارائه مدارک و مستندات لازم، اثبات کند که به تمام وظایف خود عمل کرده است.

2. فسخ قرارداد به دلیل تخلف کارفرما:

 • در صورتی که قرارداد به دلیل تخلف کارفرما فسخ شود، کارگر می‌تواند سفته را از کارفرما پس بگیرد.
 • برای مثال، اگر کارفرما بدون دلیل موجه اقدام به اخراج کارگر کند، کارگر می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به فسخ قرارداد و استرداد سفته اقدام کند.

3. فرا رسیدن تاریخ سررسید سفته:

 • اگر کارگر به تمام تعهدات خود عمل کرده باشد و تاریخ سررسید سفته فرا رسیده باشد، می‌تواند سفته را از کارفرما مطالبه کند.
 • در این حالت، کارفرما هیچگونه عذر و بهانه‌ای برای عدم استرداد سفته ندارد.

4. رضایت کارفرما:

 • در برخی موارد، حتی اگر کارگر به تمام تعهدات خود عمل نکرده باشد، ممکن است کارفرما با رضایت خود سفته را به وی مسترد کند.
 • این موضوع به توافق بین کارگر و کارفرما بستگی دارد و هیچ الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

نکاتی در مورد استرداد سفته حسن انجام کار:

 • برای استرداد سفته حسن انجام کار، کارگر باید به کارفرما مراجعه و کتباً درخواست استرداد سفته را ارائه کند.
 • اگر کارفرما از استرداد سفته خودداری کند، کارگر می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
 • در این خصوص، کارگر باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست استرداد سفته را به کارفرما ابلاغ کند.
 • در دادگاه، دلایل و مستندات کارگر مبنی بر استحقاق وی برای استرداد سفته بررسی می‌شود.
 • اگر دادگاه دلایل کارگر را موجه تشخیص دهد، کارفرما را به استرداد سفته در مهلت مشخصی محکوم می‌کند.
 • در صورت عدم تمکین کارفرما، کارگر می‌تواند از طریق مراجع اجرایی اقدام به استرداد سفته کند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط استرداد سفته حسن انجام کار، باید با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید