مشاوره حقوقي

استفاده از سند جعل‌شده مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

سند جعل‌شده در ایران

سند جعلی سندی است که با تقلب و سوء استفاده از اطلاعات و امضای افراد دیگر ساخته می‌شود و به قصد فریب و کلاهبرداری از دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جعل سند جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی برای صادرکننده و استفاده‌کننده از آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل سند:

 • جعل مادی: در این نوع جعل، خود سند تقلبی است و از ابتدا با استفاده از مواد و ابزار جعلی ساخته شده است.
 • جعل معنوی: در این نوع جعل، محتوای سند تقلبی است و با تغییر در متن یا امضای سند اصلی ایجاد می‌شود.

مجازات جعل سند:

مجازات جعل سند بسته به نوع جعل و استفاده یا عدم استفاده از آن متفاوت است.

 • مجازات جعل مادی: حبس از یک تا پنج سال و یا جزای نقدی معادل دو تا ده میلیون ریال.
 • مجازات جعل معنوی: حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل یک تا پنج میلیون ریال.

در صورت استفاده از سند جعلی:

 • مجازات صادرکننده و استفاده‌کننده از سند جعلی به طور مشدد اعمال می‌شود.
 • علاوه بر حبس و جزای نقدی، جاعل ممکن است به پرداخت خسارات به شخص یا اشخاصی که از سند جعلی ضرر دیده‌اند نیز محکوم شود.

نحوه رسیدگی به جرم جعل سند:

برای رسیدگی به جرم جعل سند، باید به دادسرای عمومی و انقلاب مرجع وقوع جرم مراجعه کرد. در دادسرا، شکوائیه ارائه می‌شود و دلایل و مستندات مربوط به جرم ارائه می‌شود.

دادستان پس از بررسی شکوائیه و دلایل، در صورت احراز جرم، برای متهم قرار مجرمیت صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.

در دادگاه، قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات جرم، حکم مجازات جاعل را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • اثبات جرم جعل سند نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی مانند نظریه کارشناسی ، شهادت شهود و مدارک و اسناد دارد.
 • جعل سند جرم سنگینی است و مجازات آن می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، دیه و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 • در صورتیکه با سند جعلی مواجه شدید، حتماً از طریق مراجع قانونی اقدام کنید و از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

مجازات جعل سند در ایران

جعل سند یکی از جرایم علیه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

جعل سند عبارت است از ساختن یا تغییر یک سند یا اوراق رسمی یا غیررسمی به قصد فریب و تقلب.

انواع جعل سند:

 • جعل سند عادی: جعل سندی که طبق قانون سند رسمی محسوب نمی شود.
 • جعل سند رسمی: جعل سندی که طبق قانون سند رسمی محسوب می شود.

مجازات جعل سند:

 • مجازات جعل سند عادی: طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی سند عادی را جعل یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون تومان محکوم می شود.
 • مجازات جعل سند رسمی: طبق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس از کارمندان دولتی یا سایر اشخاص که در دادگاه ها حق حضور دارند، در سندی که طبق قانون از اسناد رسمی محسوب است، جعل کند یا در آن تغییری دهد و یا با علم به جعلی بودن آن، از آن استفاده کند، به حبس از یک تا پنج سال و یا جزای نقدی از شش میلیون تا بیست میلیون تومان محکوم می شود.

در برخی موارد، مجازات جعل سند شدیدتر است، از جمله:

 • جعل اسناد مربوط به اموال و اسناد دولتی: حبس از دو تا ده سال.
 • جعل اسناد مربوط به سکه یا اسناد بانکی: حبس از پنج تا پانزده سال.
 • جعل اسناد مربوط به احوال شخصیه: حبس از یک تا پنج سال.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب جعل سند ممکن است به پرداخت خسارات وارده به شاکی نیز محکوم شود.

مهم است که توجه داشته باشید که اثبات جرم جعل سند نیازمند دلایل و شواهد کافی است.

بنابراین، در صورتی که معتقدید سندی جعلی است، باید برای جمع آوری مدارک و شواهد لازم اقدام کنید.

انواع جعل سند در ایران

جعل سند، به معنای ساختن یا تغییر یک سند به قصد فریب و سوء استفاده از آن است. جعل سند، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده و برای مرتکبان آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

انواع جعل سند در ایران عبارتند از:

 • جعل مادی: در این نوع جعل، سند جعلی از ابتدا ساخته می‌شود و هیچ سند واقعی وجود ندارد. به عنوان مثال، جعل اسکناس، جعل سند هویت، و جعل سند ازدواج از مصادیق جعل مادی هستند.
 • جعل معنوی: در این نوع جعل، در محتوای یک سند واقعی تغییراتی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر تاریخ یک سند، تغییر مبلغ یک چک، و اضافه کردن یا حذف امضا در یک سند از مصادیق جعل معنوی هستند.
 • جعل اصطلاحی: در این نوع جعل، از مهر، امضا، یا اثر انگشت شخص دیگر بدون رضایت او در یک سند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، جعل امضای پدر در یک سند ملکی یا جعل مهر یک اداره دولتی در یک سند از مصادیق جعل اصطلاحی هستند.

مجازات جعل سند:

مجازات جعل سند در ایران، بسته به نوع و شدت آن، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • حبس: از یک تا ده سال
 • شلاق: تا 74 ضربه
 • جزای نقدی: از یک میلیون تا پنج میلیون تومان
 • محرومیت از حقوق اجتماعی: مانند محرومیت از مشاغل دولتی یا استفاده از امکانات اجتماعی
 • تخریب یا ضبط ادوات جرم: مانند ضبط کامپیوتر یا پرینتری که برای جعل سند استفاده شده است

مصادیق جعل سند در قانون مجازات اسلامی:

قانون مجازات اسلامی، مصادیق متعددی از جعل سند را جرم دانسته است. از جمله این مصادیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جعل اسناد دولتی و اوراق بهادار: مانند جعل اسکناس، جعل چک، و جعل سند هویت
 • جعل اسناد عادی: مانند جعل سند ازدواج، جعل سند طلاق، و جعل سند ملکی
 • جعل مهر و امضا: مانند جعل مهر یک اداره دولتی یا جعل امضای یک شخص

نحوه اثبات جعل سند:

اثبات جعل سند، کار آسانی نیست و نیاز به ارائه مدارک و مستندات کافی دارد. از جمله این مدارک و مستندات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نظریه کارشناسی: نظریه کارشناس متخصص در امور اسناد و خط‌شناسی
 • شهادت شهود: شهادت افرادی که از وقوع جعل سند مطلع هستند
 • اقرار متهم: اقرار صریح یا ضمنی متهم به جعل سند

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به جعل سند، حتماً به مراجع قانونی از جمله پلیس یا قوه قضائیه اطلاع دهید.
 • اگر خودتان مورد اتهام جعل سند قرار گرفته‌اید، حتماً از یک وکیل دادگستری کمک بگیرید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع جعل سند، مجازات آن، و نحوه اثبات آن، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

مصادیق جعل سند در ایران

جعل سند جرمی است که در آن فردی با سوء استفاده و تقلب ، سندی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد یا ساخته می‌کند که غیر واقعی به نظر برسد و به قصد فریب و کلاهبرداری از دیگران مورد استفاده قرار گیرد.

جعل سند می‌تواند به دو دسته کلی مادی و معنوی تقسیم شود:

1. جعل مادی:

در جعل مادی ، خود سند تقلبی است و از ابتدا با استفاده از مواد و ابزار جعلی ساخته شده است.

برخی از مصادیق جعل مادی عبارتند از:

 • ساختن مهر یا امضای جعلی: فرد جاعل با استفاده از ابزار و ادوات مهر یا امضای شخص دیگری را جعل می‌کند و آن را در اسناد و مدارک تقلبی استفاده می‌کند.
 • تغییر تاریخ سند: فرد جاعل تاریخ سند را به نفع خود تغییر می‌دهد تا از این طریق از مزایای آن استفاده کند.
 • الحاق یا الحاق نوشته به سند: فرد جاعل نوشته‌ای را به سند اصلی اضافه می‌کند یا قسمتی از آن را پاک می‌کند تا معنای سند را به نفع خود تغییر دهد.
 • استفاده از سند مجعول: فرد جاعل از سندی که قبلاً جعل شده است استفاده می‌کند تا به دیگران ضرر برساند یا از آنها کلاهبرداری کند.

2. جعل معنوی:

در جعل معنوی ، محتوای سند تقلبی است و با تغییر در متن یا امضای سند اصلی ایجاد می‌شود.

برخی از مصادیق جعل معنوی عبارتند از:

 • تغییر متن سند: فرد جاعل متنی را در سند اصلی تغییر می‌دهد تا معنای آن به نفع خود باشد.
 • جعل امضای سند: فرد جاعل امضای شخص دیگری را در سند اصلی جعل می‌کند تا از این طریق از مزایای آن استفاده کند.
 • انکار یا تردید در صحت سند: فرد جاعل با انکار یا تردید در صحت سند اصلی، سعی می‌کند از تعهدات خود در قبال آن شانه خالی کند.

مجازات جعل سند:

مجازات جعل سند بسته به نوع جعل و استفاده یا عدم استفاده از آن متفاوت است.

 • مجازات جعل مادی: حبس از یک تا پنج سال و یا جزای نقدی معادل دو تا ده میلیون ریال.
 • مجازات جعل معنوی: حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل یک تا پنج میلیون ریال.

در صورت استفاده از سند جعلی:

 • مجازات صادرکننده و استفاده‌کننده از سند جعلی به طور مشدد اعمال می‌شود.
 • علاوه بر حبس و جزای نقدی، جاعل ممکن است به پرداخت خسارات به شخص یا اشخاصی که از سند جعلی ضرر دیده‌اند نیز محکوم شود.

نکات مهم:

 • اثبات جرم جعل سند نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی مانند نظریه کارشناسی ، شهادت شهود و مدارک و اسناد دارد.
 • جعل سند جرم سنگینی است و مجازات آن می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، دیه و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 • در صورتیکه با سند جعلی مواجه شدید، حتماً از طریق مراجع قانونی اقدام کنید و از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.