مشاوره حقوقي

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

رأی کمیسیون ماده 100 در ایران

کمیسیون ماده 100 یکی از مراجع مهم در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران است. این کمیسیون در شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات از مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی در احداث بناها است.

آراء کمیسیون ماده 100 به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. آراء قابل اعتراض:

 • رأی به قلع بنا: در این رأی، کمیسیون دستور به تخریب کامل یا قسمتی از بنای خلاف را می‌دهد.
 • رأی به جریمه: در این رأی، کمیسیون به جای دستور تخریب، متخلف را به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌کند.
 • رأی به اصلاح: در این رأی، کمیسیون به متخلف دستور می‌دهد تا نسبت به اصلاح بنای خلاف خود در مهلت مقرر اقدام کند.

2. آراء غیرقابل اعتراض:

 • رأی به برائت: در این رأی، کمیسیون تخلفی را احراز نمی‌کند و متخلف را بری اعلام می‌کند.
 • رأی به موکول کردن به مرجع ذیصلاح: در این رأی، کمیسیون رسیدگی به موضوع را به مرجع ذیصلاح دیگر ارجاع می‌دهد.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100:

 • مهلت اعتراض: 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی
 • مرجع رسیدگی به اعتراض: دیوان عدالت اداری

نکات مهم:

 • آراء کمیسیون ماده 100 لازم الاجرا هستند و متخلفان موظف به اجرای آنها در مهلت مقرر هستند.
 • در صورت عدم اجرای رأی توسط متخلف، شهرداری می‌تواند نسبت به اجرای اجباری آن از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
 • متخلفان می‌توانند در مهلت مقرر قانونی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.

 

 

 

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100

اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دو مرجع ذیل اعتراض نمایند:

1. کمیسیون تجدید نظر ماده 100:

 • مرجع صالح: در هر شهرداری، یک کمیسیون تجدید نظر ماده 100 با حضور پنج نفر از اعضای شورای شهر و به ریاست یکی از قضات دادگستری تشکیل می‌شود.
 • مهلت اعتراض: ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون بدوی.
 • نحوه اعتراض: اعتراض به صورت کتبی به دبیرخانه شهرداری محل وقوع تخلف ارائه می‌شود.
 • رسیدگی به اعتراض: کمیسیون تجدید نظر پس از دریافت اعتراض و بررسی پرونده، در مهلت یک ماه اظهارنظر خواهد کرد. رأی این کمیسیون قطعی است.

2. دیوان عدالت اداری:

 • مرجع صالح: فقط در خصوص آراء قطعی کمیسیون ماده 100 که مغایر با شرع یا قانون باشد، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.
 • مهلت اعتراض: ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
 • نحوه اعتراض: دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود.
 • رسیدگی به اعتراض: دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و بررسی پرونده، در مورد قبول یا رد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت قبول اعتراض، پرونده برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود. رأی دیوان عدالت اداری قطعی است.

نکات مهم:

 • در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
 • اشخاصی که حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 را دارند عبارتند از:
  • مالک یا ذینفع قانونی ملک
  • شهرداری
  • دادستان عمومی و انقلاب
 • در صورت اثبات مغایرت رأی کمیسیون ماده 100 با شرع یا قانون، دیوان عدالت اداری رأی را نقض و پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌کند.

قوانین کمیسیون ماده 100

قوانین مربوط به کمیسیون ماده 100 در قانون شهرداری و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است.

مهمترین وظایف کمیسیون ماده 100 عبارتند از:

 • رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل:
  • ساخت و ساز بدون پروانه
  • نساخت مطابق با پروانه
  • تغییر کاربری
  • اضافه بنا
  • احداث بنای غیرمجاز
 • صدور رأی در خصوص قلع و قم، جریمه و یا اصلاح بنا
 • تعیین میزان جریمه و نحوه پرداخت آن

آراء کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم‌الاجرا است و قابل اعتراض در مراجع قضایی نیست.

نحوه رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 100:

 • تشکیل پرونده توسط شهرداری: شهرداری پس از مشاهده تخلف، موظف است پرونده‌ای را با ذکر مشخصات تخلف و متخلف تشکیل دهد.
 • ارسال پرونده به کمیسیون: پرونده به همراه نظرات کارشناسی شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود.
 • دعوت از متخلف: کمیسیون متخلف را برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات دعوت می‌کند.
 • رسیدگی و صدور رأی: کمیسیون پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

نکات:

 • مالک یا ذینفع می‌تواند نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به مراجع قضایی دادخواست اعتراض بدهد.
 • شهرداری موظف است پس از صدور رأی قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام کند.
 • در صورت عدم اجرای رأی توسط متخلف، شهرداری می‌تواند رأساً نسبت به اجرای آن اقدام و هزینه‌های مربوط را از متخلف وصول کند.

 

 

 

نکات حقوقی مهم در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری:

تشکیل و وظایف کمیسیون:

 • کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر است.
 • این کمیسیون متشکل از 7 نفر عضو می‌باشد که شامل نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان نظام مهندسی، دو نفر از اعضای شورای شهر و دو نفر از اعضای شورای اسلامی کارکنان شهرداری است.
 • وظایف اصلی کمیسیون ماده 100 شامل رسیدگی به تخلفات ساختمانی، صدور رأی در خصوص قلع و قم ، جریمه و یا اخذ تأدیه خسارت، اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری و همچنین پلمپ و رفع پلمپ محل تخلف می‌باشد.

مراحل رسیدگی به پرونده در کمیسیون:

 • تشکیل پرونده: در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، توسط مأموران شهرداری به صورت کتبی گزارش می‌شود و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل می‌گردد.
 • ابلاغ اخطار: پس از تشکیل پرونده، به مالک یا متصرف ملک اخطار داده می‌شود تا نسبت به رفع تخلف اقدام نماید.
 • دعوت به کمیسیون: در صورت عدم توجه به اخطار و یا عدم رفع تخلف، پرونده به کمیسیون ماده 100 ارسال و متخلف به جلسه کمیسیون دعوت می‌شود.
 • برگزاری جلسه: در جلسه کمیسیون، به تخلف رسیدگی شده و پس از استماع اظهارات متخلف و بررسی مدارک، رأی صادر می‌شود.
 • ابلاغ رأی: رأی صادره از سوی کمیسیون به متخلف ابلاغ می‌شود.

آراء کمیسیون:

 • آراء کمیسیون ماده 100 به دو دسته تقسیم می‌شوند:
  • آراء بدوی: آراء اولیه‌ای هستند که توسط کمیسیون صادر می‌شوند.
  • آراء تجدیدنظر: آراء صادره توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده 100 می‌باشند.
 • متخلفان می‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی، به آن اعتراض کرده و پرونده را به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال نمایند.
 • آراء شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

نکات مهم:

 • حضور در جلسات کمیسیون ماده 100 برای متخلف الزامی است و در صورت عدم حضور، رای به نفع شهرداری صادر خواهد شد.
 • متخلفان می‌توانند در جلسات کمیسیون از وکیل یا مشاور حقوقی استفاده نمایند.
 • آراء کمیسیون ماده 100 قابل اجرا بوده و شهرداری می‌تواند در صورت عدم اجرای رأی، نسبت به اجرای آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
 • در صورت اثبات اشتباه بودن رأی کمیسیون ماده 100، می‌توان از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال آن اقدام نمود.

توصیه:

 • در صورت مواجهه با پرونده در کمیسیون ماده 100، جهت حفظ حقوق خود و اتخاذ تصمیمات درست، حتماً از مشاوره وکیل متخصص در امور شهرداری و شهرسازی بهره‌مند شوید.

 

 

 

مراحل رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 100

مراحل رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 100 به شرح زیر است:

1. تشکیل پرونده:

 • شناسایی تخلف: تخلفات ساختمانی می‌توانند توسط مأموران گشت شهرداری، گزارشات مردمی یا به درخواست ذینفعان به کمیسیون ماده 100 ارجاع شوند.
 • اخطار به متخلف: شهرداری به متخلف اخطار می‌دهد تا نسبت به اصلاح یا تخریب بنای خلاف اقدام کند.
 • عدم توجه به اخطار: در صورت عدم توجه متخلف به اخطار شهرداری، پرونده به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود.

2. رسیدگی در کمیسیون ماده 100:

 • دعوت از طرفین: کمیسیون از متخلف و ذینفعان دعوت می‌کند تا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
 • بررسی پرونده: کمیسیون پرونده را به طور کامل بررسی می‌کند و از نظرات کارشناسان و شهود استفاده می‌کند.
 • صدور رأی: کمیسیون با توجه به بررسی‌های انجام شده، رأی خود را صادر می‌کند.

3. ابلاغ رأی:

 • رأی کمیسیون به متخلف و ذینفعان ابلاغ می‌شود.

4. اعتراض به رأی:

 • متخلف و ذینفعان می‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به آن اعتراض کنند.
 • اعتراض به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

5. رسیدگی در دیوان عدالت اداری:

 • دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌کند و رأی نهایی را صادر می‌کند.

6. اجرای رأی:

 • رأی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است و باید توسط متخلف اجرا شود.
 • در صورت عدم اجرای رأی، شهرداری می‌تواند نسبت به اجرای اجباری آن از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

 

 

 

نحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دو مرجع ذیل اعتراض نمایند:

1. کمیسیون تجدید نظر ماده 100:

 • مرجع صالح: در هر شهرداری، یک کمیسیون تجدید نظر ماده 100 با حضور پنج نفر از اعضای شورای شهر و به ریاست یکی از قضات دادگستری تشکیل می‌شود.
 • مهلت اعتراض: ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون بدوی.
 • نحوه اعتراض: اعتراض به صورت کتبی به دبیرخانه شهرداری محل وقوع تخلف ارائه می‌شود. به همراه اعتراض باید مدارک و مستندات مربوطه نیز ارائه شود.
 • رسیدگی به اعتراض: کمیسیون تجدید نظر پس از دریافت اعتراض و بررسی پرونده، در مهلت یک ماه اظهارنظر خواهد کرد. رأی این کمیسیون قطعی است.

2. دیوان عدالت اداری:

 • مرجع صالح: فقط در خصوص آراء قطعی کمیسیون ماده 100 که مغایر با شرع یا قانون باشد، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.
 • مهلت اعتراض: ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
 • نحوه اعتراض: دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود. در دادخواست باید مشخصات معترض، مشخصات و نشانی ملک، خلاصه پرونده و مدارک و مستندات مربوطه قید شود.
 • رسیدگی به اعتراض: دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و بررسی پرونده، در مورد قبول یا رد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت قبول اعتراض، پرونده برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود. رأی دیوان عدالت اداری قطعی است.

نکات مهم:

 • در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
 • در صورت اثبات مغایرت رأی کمیسیون ماده 100 با شرع یا قانون، دیوان عدالت اداری رأی را نقض و پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌کند.
 • برای تنظیم شکواییه و پیگیری اعتراض خود، می‌توانید از وکیل نیز کمک بگیرید.

مراحل تنظیم شکواییه:

 1. جمع آوری اطلاعات: جمع آوری اطلاعات لازم از جمله مشخصات خود، مشخصات و نشانی ملک، خلاصه پرونده و مدارک و مستندات مربوطه.
 2. تنظیم شکواییه: تنظیم شکواییه به صورت کتبی با قید مشخصات معترض، مشخصات و نشانی ملک، خلاصه پرونده، دلایل و مستندات اعتراض و درخواست رسیدگی و صدور رأی.
 3. ارائه شکواییه: ارائه شکواییه به دبیرخانه مرجع صالح (کمیسیون تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری)

هزینه های اعتراض:

 • هزینه ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری: بر اساس تعرفه مصوب هر سال
 • هزینه وکیل: توافقی بین وکیل و موکل

مدارک مورد نیاز:

 • کپی رأی کمیسیون ماده 100
 • مدارک و مستندات مربوط به تخلف
 • کپی سند مالکیت
 • کپی کارت ملی

 

 

 

 

 

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 ده روز از تاریخ ابلاغ رای به ذینفع می‌باشد.

نحوه اعتراض:

 • اعتراض باید به صورت کتبی به کمیسیون ماده 100 ارسال شود.
 • در اعتراضنامه باید مشخصات معترض، مشخصات رای معترض عنه و دلایل اعتراض ذکر شود.
 • به همراه اعتراضنامه باید رونوشت رای معترض عنه و مدارک و مستندات مربوطه نیز ارائه شود.

مرجع رسیدگی به اعتراض:

 • اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
 • معترض باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون ماده 100، دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند.

نکات:

 • در صورت عدم اعتراض ذینفع به رای کمیسیون ماده 100 در مهلت مقرر، رای قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.
 • اگر ذینفع در مهلت مقرر اعتراض کند، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و در آنجا رسیدگی خواهد شد.
 • آراء دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 100، به مدارک زیر نیاز دارید:

1. اصل و تصویر رای کمیسیون ماده 100:

 • این رای باید به طور کامل خوانا و بدون نقص باشد.

2. فرم اعتراض به رای کمیسیون ماده 100:

 • می توانید این فرم را از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وب سایت دیوان عدالت اداری دریافت کنید.
 • فرم تکمیل شده باید به امضاء و مهر متقاضی برسد.

3. مدارک هویتی:

 • شناسنامه و کارت ملی متقاضی

4. سایر مدارک:

 • در صورت وجود، مدارکی که به اثبات ادعای شما کمک می‌کنند را نیز ارائه کنید.
 • این مدارک می‌توانند شامل عکس‌ها، فیلم‌ها، نظرات کارشناسی و غیره باشند.

نکات مهم:

 • تمام مدارک باید به صورت کامل و بدون نقص ارائه شوند.
 • مدارک را به صورت کپی ارائه کنید و اصل آنها را نزد خود نگه دارید.
 • بهتر است قبل از ارائه اعتراض، با یک وکیل مشورت کنید.

مراحل ارائه اعتراض:

 1. به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
 2. فرم اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 را تکمیل کنید.
 3. مدارک مورد نیاز را به همراه فرم تکمیل شده ارائه کنید.
 4. هزینه های مربوطه را پرداخت کنید.
 5. پس از دریافت کد ثبتی، می توانید پیگیر پرونده خود باشید.