مشاوره حقوقي

اعتراض به نظر پزشکی قانونی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

اعتراض به نظر پزشکی قانونی در ایران

نحوه اعتراض به نظر پزشکی قانونی:

 • اشخاصی که می‌توانند به نظر پزشکی قانونی اعتراض کنند:

  • طرفین پرونده (خواهان و خوانده)
  • وکیل یا نماینده قانونی آنها
  • ذینفعان در پرونده
 • مهلت اعتراض:

  • 10 روز از تاریخ ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
 • مرجع رسیدگی به اعتراض:

  • کمیسیون پزشکی قانونی در هر استان
 • مراحل اعتراض:

  1. تنظیم لایحه اعتراض: لایحه اعتراض باید به صورت کتبی تنظیم و به همراه دلایل و مدارک به مرجع رسیدگی به اعتراض ارائه شود.
  2. پرداخت هزینه: متقاضی اعتراض باید هزینه رسیدگی به اعتراض را به اداره پزشکی قانونی پرداخت کند.
  3. بررسی اعتراض: کمیسیون پزشکی قانونی به اعتراض رسیدگی و نظریه جدیدی صادر می‌کند.
 • آثار اعتراض:

  • تغییر یا تأیید نظریه اولیه: کمیسیون پزشکی قانونی ممکن است نظریه اولیه را تغییر یا تأیید کند.
  • ارجاع به مرجع قضایی: در صورت عدم توافق بر سر نظریه نهایی، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

نکات مهم:

 • اعتراض به نظریه پزشکی قانونی اختیاری است و اجباری نیست.
 • در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، نظریه پزشکی قانونی قطعی تلقی می‌شود.
 • برای تنظیم لایحه اعتراض و پیگیری مراحل قانونی، می‌توانید از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

 

نظر پزشکی قانونی چیست؟

نظر پزشکی قانونی، به نظریه‌ای گفته می‌شود که توسط متخصصان پزشکی قانونی در خصوص مسائل مربوط به پزشکی قانونی، ارائه می‌شود.

این نظریه در موارد مختلفی از جمله موارد ذیل، کاربرد دارد:

 • آسیب‌های بدنی: در مواردی که فردی بر اثر جرم یا حادثه دچار آسیب بدنی شده باشد، پزشکی قانونی با معاینه فرد و بررسی مدارک پزشکی، نوع، شدت و علت آسیب را مشخص می‌کند.
 • مرگ: در مواردی که مرگ مشکوک یا غیرطبیعی باشد، پزشکی قانونی با کالبدشکافی و بررسی مدارک پزشکی، علت مرگ را مشخص می‌کند.
 • ارزیابی توانایی‌ها: در مواردی که لازم باشد توانایی‌های جسمی یا روانی فردی مورد ارزیابی قرار گیرد، پزشکی قانونی این کار را انجام می‌دهد.
 • تعیین سن: در مواردی که لازم باشد سن فردی به طور دقیق مشخص شود، پزشکی قانونی با استفاده از روش‌های مختلف، سن او را تعیین می‌کند.
 • آزمایش‌های ژنتیکی: در مواردی که لازم باشد آزمایش‌های ژنتیکی انجام شود، پزشکی قانونی این کار را انجام می‌دهد.

موارد صدور نظریه پزشکی قانونی:

نظریه پزشکی قانونی در موارد ذیل صادر می‌شود:

 • دستور مقام قضایی: در большинстве случаев، نظریه پزشکی قانونی به دستور مقام قضایی صادر می‌شود.
 • درخواست اشخاص: افراد می‌توانند برای انجام معاینات پزشکی قانونی و دریافت نظریه در خصوص وضعیت خود، به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
 • موارد ضروری: در مواردی که فوریت داشته باشد و نیاز به اقدام فوری باشد، پزشکی قانونی بدون نیاز به دستور مقام قضایی یا درخواست اشخاص، اقدام به معاینه و ارائه نظریه می‌کند.

نحوه ارائه نظریه پزشکی قانونی:

نظریه پزشکی قانونی به صورت کتبی و شفاهی ارائه می‌شود.

نظریه کتبی، سندی است که توسط متخصصان پزشکی قانونی تهیه می‌شود و در آن، مشخصات فرد، نوع معاینات انجام شده، یافته‌ها و نظریه نهایی در خصوص موضوع مورد معاینه، قید می‌شود.

نظریه شفاهی، در جلسات دادرسی یا سایر مراجع قضایی و به صورت شفاهی توسط متخصصان پزشکی قانونی ارائه می‌شود.

ارزش نظریه پزشکی قانونی:

نظریه پزشکی قانونی در مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، از جمله ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود.

قاضی در صدور رای خود، به نظریه پزشکی قانونی توجه می‌کند، اما این نظریه برای قاضی الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند با توجه به سایر قراین و شواهد، رای خود را صادر کند.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

در نظام حقوقی ایران، در موارد متعددی نیاز به اخذ نظر پزشکی قانونی وجود دارد. این موارد به طور کلی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

1. امور کیفری:

 • آسیب‌های بدنی: در مواردی که فردی مدعی ضرب و جرح، تصادف، یا هر نوع آسیب بدنی دیگری باشد، برای اثبات ادعای خود و تعیین میزان دیه یا ارش باید به پزشکی قانونی مراجعه کند.
 • قتل: در تمام موارد قتل، جسد متوفی باید توسط پزشکی قانونی معاینه شود تا علت و نحوه مرگ مشخص شود.
 • امور مربوط به نبوت، ولایت و وصایت: در مواردی که اثبات نبوت، ولایت یا وصایت یک فرد نیاز به بررسی‌های پزشکی داشته باشد، به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
 • معاینه مجرمان: در برخی از جرایم خاص، مانند جرایم جنسی، ممکن است لازم باشد که متهم توسط پزشکی قانونی معاینه شود.
 • تعیین سن: در مواردی که سن یک فرد برای اثبات هویت، ارثیه، یا موارد دیگر حائز اهمیت باشد، می‌توان از طریق پزشکی قانونی سن او را به طور دقیق تعیین کرد.

2. امور حقوقی:

 • امور مربوط به خانواده: در دعاوی مربوط به خانواده، مانند طلاق، حضانت فرزند، و نفقه، ممکن است لازم باشد که از نظر پزشکی قانونی برای بررسی موضوعات مربوط به سلامتی و توانایی طرفین استفاده شود.
 • امور مربوط به بیمه: در مواردی که فردی مدعی دریافت دیه یا غرامت از شرکت بیمه به دلیل نقص عضو یا بیماری باشد، باید به پزشکی قانونی مراجعه کند تا میزان و شدت آسیب او به طور دقیق مشخص شود.
 • امور مربوط به کار: در دعاوی مربوط به کار، مانند جراحت یا بیماری ناشی از کار، یا از کار افتادگی، ممکن است لازم باشد که از نظر پزشکی قانونی برای بررسی موضوعات مربوط به سلامتی و توانایی کارگر استفاده شود.
 • امور مربوط به سربازی: در مواردی که فردی به دلیل بیماری یا نقص عضو مدعی معافیت از سربازی باشد، باید به پزشکی قانونی مراجعه کند تا وضعیت سلامتی او مورد بررسی قرار گیرد.

3. سایر موارد:

 • صدور گواهی فوت: برای صدور گواهی فوت در تمام موارد مرگ، باید جسد متوفی توسط پزشکی قانونی معاینه شود.
 • تعیین هویت: در مواردی که هویت یک فرد ناشناخته باشد، برای تعیین هویت او از طریق معاینات پزشکی قانونی اقدام می‌شود.
 • آزمایشات ژنتیک: در برخی از موارد، مانند دعاوی مربوط به نسب و نفقه، ممکن است لازم باشد که از آزمایشات ژنتیک در پزشکی قانونی برای اثبات هویت یا نسب افراد استفاده شود.

ارائه خدمات در پزشکی قانونی:

خدمات پزشکی قانونی به طور کلی به صورت رایگان ارائه می‌شود. برای دریافت این خدمات، افراد باید به یکی از شعب پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کنند.

توجه: موارد ذکر شده در بالا صرفاً به عنوان نمونه‌ای از مواردی که نیاز به اخذ نظر پزشکی قانونی دارند، آورده شده است. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص اینکه در چه مواردی باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد، می‌توانید به قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور حسبی، و سایر قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کنید.

نحوه ارائه نظریه پزشکی قانونی

نظریه پزشکی قانونی سندی است که توسط متخصصان پزشکی قانونی در خصوص مسائل مربوط به جرم و جنایت صادر می‌شود. این نظریه می‌تواند در جهت اثبات یا رد جرم، تعیین علت مرگ، میزان صدمات وارده به مصدوم، و سایر موارد مرتبط با جرم مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل ارائه نظریه پزشکی قانونی:

 1. ارجاع به پزشکی قانونی: در ابتدا، مرجع قضایی یا ضابطان قضایی پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند.
 2. معاینه و بررسی: متخصصان پزشکی قانونی، مصدوم، جسد، یا محل وقوع جرم را معاینه و بررسی می‌کنند.
 3. انجام آزمایشات: در صورت نیاز، آزمایشات مختلفی مانند آزمایش خون، آزمایش ادرار، عکس‌برداری، و کالبدشکافی انجام می‌شود.
 4. جمع آوری مدارک: کلیه مدارک و شواهد جمع آوری شده و به صورت مستند ثبت می‌شود.
 5. تهیه نظریه: متخصصان پزشکی قانونی با توجه به معاینات، بررسی‌ها، آزمایشات، و مدارک جمع آوری شده، نظریه خود را کتباً صادر می‌کنند.
 6. ارسال نظریه: نظریه پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

ارکان نظریه پزشکی قانونی:

 • رکن مادی: این رکن شامل معاینات، بررسی‌ها، آزمایشات، و جمع آوری مدارک و شواهد توسط متخصصان پزشکی قانونی می‌شود.
 • رکن معنوی: ارائه نظریه بر اساس تخصص و دانش پزشکی و با رعایت بی‌طرفی و عدالت رکن معنوی نظریه پزشکی قانونی را تشکیل می‌دهد.
 • عنصر قانونی: قانون وظایف و اختیارات پزشکی قانونی را در خصوص ارائه نظریه در امور مربوط به جرم و جنایت مشخص کرده است.

نکات مهم:

 • نظریه پزشکی قانونی از جمله ادله اثبات دعوی در محاکم دادگستری محسوب می‌شود.
 • در صورت وجود ابهام یا ایراد در نظریه پزشکی قانونی، قاضی می‌تواند از متخصصان دیگری برای بررسی مجدد پرونده دعوت کند.
 • اشخاصی که به نظریه پزشکی قانونی ایراد دارند، می‌توانند به مراجع ذیصلاح قانونی برای رسیدگی به ایراد خود مراجعه کنند.

نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در ایران:

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی زمانی صورت می‌گیرد که یکی از طرفین پرونده (اعم از خواهان، خوانده، یا مقام قضایی) به نظریه صادره شده توسط این مرجع معترض باشد.

مراحل اعتراض به نظریه پزشکی قانونی:

 1. تنظیم لایحه اعتراض: اولین قدم برای اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، تنظیم لایحه اعتراض است. در این لایحه باید مشخصات معترض، پرونده، و دلایل و مستندات اعتراض به طور دقیق ذکر شود.
 2. ارائه لایحه اعتراض: لایحه اعتراض باید به دفتر معاینات یا اداره کل پزشکی قانونی که نظریه مورد اعتراض را صادر کرده است، ارائه شود.
 3. ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی: پس از دریافت لایحه اعتراض، پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
 4. بررسی مجدد پرونده: کمیسیون پزشکی قانونی پرونده را به طور کامل و مجدد بررسی می‌کند و در صورت لزوم، از متخصصان مربوطه نیز نظرخواهی خواهد کرد.
 5. صدور نظریه جدید: در نهایت، کمیسیون پزشکی قانونی نظریه جدید خود را صادر خواهد کرد. این نظریه برای مراجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح لازم‌الاجرا خواهد بود.

نکات:

 • اعتراض به نظریه پزشکی قانونی باید در مهلت مقرر قانونی انجام شود. این مهلت معمولا 10 روز از تاریخ ابلاغ نظریه است.
 • هزینه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی باید توسط معترض پرداخت شود.
 • معترض می‌تواند در جریان رسیدگی در کمیسیون پزشکی قانونی، از وکیل یا مطلع استفاده کند.
 • آراء کمیسیون پزشکی قانونی قطعی است و قابل اعتراض در مراجع دیگر نمی‌باشد.

موارد قابل اعتراض به نظریه پزشکی قانونی:

 • اشتباه در تشخیص: اگر معترض معتقد باشد که در نظریه پزشکی قانونی اشتباهی در تشخیص بیماری یا صدمه وجود دارد، می‌تواند به آن اعتراض کند.
 • تخلف در انجام معاینات: اگر معترض معتقد باشد که در انجام معاینات پزشکی قانونی تخلفی صورت گرفته است، می‌تواند به آن اعتراض کند.
 • عدم توجه به مدارک و شواهد: اگر معترض معتقد باشد که در نظریه پزشکی قانونی به مدارک و شواهد ارائه شده توسط او توجه کافی نشده است، می‌تواند به آن اعتراض کند.

مهلت اعتراض به نظر پزشک قانونی

مهلت اعتراض به نظر پزشک قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به طور صریح مشخص شده است.

طبق ماده 270 این قانون:

“طرفین دعوا می‌توانند تا هفت روز پس از ابلاغ نظریه پزشکی قانونی، به آن نظریه اعتراض کنند.”

به عبارت دیگر، شما به عنوان ذینفع در پرونده، هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه پزشک قانونی فرصت دارید که به آن اعتراض کنید.

مهلت مذکور از درجه قطعی برخوردار است و در صورت انقضای آن، دیگر امکان اعتراض به نظریه پزشک قانونی وجود نخواهد داشت.

نحوه اعتراض به نظر پزشک قانونی:

برای اعتراض به نظر پزشک قانونی، باید لایحه اعتراض تنظیم کنید و آن را به دفتر شعبه دادرس یا بازپرسی که پرونده در آن مطرح است، ثبت کنید.

در لایحه اعتراض باید موارد زیر قید شود:

 • اطلاعات مربوط به پرونده (شامل شماره پرونده، نام و نام خانوادگی طرفین دعوا، و …)
 • مشخصات معترض
 • دلایل و مستندات اعتراض
 • درخواست رسیدگی مجدد به پرونده توسط هیئت سه نفره پزشکی قانونی

هزینه ثبت لایحه اعتراض:

 • برای ثبت لایحه اعتراض به نظر پزشک قانونی، باید هزینه‌های مربوطه را به دفتر شعبه دادرس یا بازپرسی پرداخت کنید.
 • میزان این هزینه‌ها توسط قانون تعرفه خدمات پزشکی قانونی تعیین می‌شود.

رسیدگی به اعتراض:

 • پس از ثبت لایحه اعتراض، پرونده به هیئت سه نفره پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
 • هیئت سه نفره مجدداً به پرونده رسیدگی و نظر خود را در خصوص موضوع اعلام می‌کند.
 • نظر هیئت سه نفره برای دادگاه و طرفین دعوا قطعی خواهد بود.

نکات مهم:

 • اعتراض به نظر پزشک قانونی باید موجه و مستند باشد.
 • در صورت عدم ارائه دلایل و مستندات کافی، اعتراض شما رد خواهد شد.
 • توصیه می‌شود که برای تنظیم لایحه اعتراض به نظر پزشک قانونی، از وکیل متخصص کمک بگیرید.

قوانین مربوط به نظر پزشک قانونی در ایران:

قوانین متعددی در ایران ناظر بر وظایف و اختیارات سازمان پزشکی قانونی و نحوه صدور نظریه توسط کارشناسان این سازمان هستند.

مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

 • قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۵۷: این قانون وظایف و اختیارات سازمان پزشکی قانونی را به طور کلی مشخص کرده است.
 • آیین‌نامه وظایف و اختیارات سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۶۸: این آیین‌نامه وظایف و اختیارات مختلف سازمان پزشکی قانونی را به طور تفصیلی شرح داده است.
 • قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۶: این قانون برخی از مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی را اصلاح کرده است.
 • آیین‌نامه نحوه صدور گواهی فوت مصوب ۱۳۷۸: این آیین‌نامه نحوه صدور گواهی فوت توسط سازمان پزشکی قانونی را مشخص کرده است.
 • آیین‌نامه نحوه انجام معاینات و صدور نظریه در معاینات فوتی مشکوک به فوت غیرطبیعی مصوب ۱۳۸۰: این آیین‌نامه نحوه انجام معاینات و صدور نظریه در معاینات فوتی مشکوک به فوت غیرطبیعی را مشخص کرده است.

مواردی که باید در نظر پزشک قانونی قید شود:

نظر پزشک قانونی باید حاوی موارد ذیل باشد:

 • مشخصات هویتی فرد مورد معاینه: نام، نام خانوادگی، سن، جنس، و سایر مشخصات هویتی فرد مورد معاینه.
 • نوع معاینات انجام شده: نوع معایناتی که توسط متخصصان پزشکی قانونی انجام شده است، مانند معاینه فیزیکی، آزمایش‌های پاراکلینیکی، و کالبدشکافی.
 • یافته‌ها: یافته‌های حاصل از معاینات انجام شده، به طور دقیق و کامل در نظریه قید می‌شود.
 • نظریه نهایی: نظریه نهایی متخصصان پزشکی قانونی در خصوص موضوع مورد معاینه، به طور واضح و گویا در نظریه قید می‌شود.
 • امضاء و مهر کارشناس: نظریه توسط کارشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی که معاینات را انجام داده‌اند، امضاء و مهر می‌شود.

ارزش نظریه پزشک قانونی:

نظریه پزشک قانونی در مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، از جمله ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود.

قاضی در صدور رای خود، به نظریه پزشک قانونی توجه می‌کند، اما این نظریه برای قاضی الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند با توجه به سایر قراین و شواهد، رای خود را صادر کند.

اعتراض به نظریه پزشک قانونی:

در صورتی که اشخاص به نظریه پزشک قانونی اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه، به آن اعتراض کنند.

اعتراض به نظریه پزشک قانونی به دادسرای مربوط به محل وقوع جرم یا مرکز پزشکی قانونی ارائه می‌شود.

دادسرا یا مرکز پزشکی قانونی، پس از بررسی اعتراض، در صورت لزوم، پرونده را به هیأت تخصصی پزشکی قانونی ارسال می‌کند.

هیأت تخصصی پزشکی قانونی، پس از بررسی پرونده، نظریه نهایی خود را صادر می‌کند.

نظریه هیأت تخصصی پزشکی قانونی، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید