مشاوره حقوقی خانواده

اعتراض ثالث مهریه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

اعتراض ثالث به مهریه

در ایران، زمانی که زوجه برای دریافت مهریه خود از طریق اجراییه اقدام می‌کند، ممکن است اشخاص ثالثی که مدعی مالکیت یا حقوقی بر اموال توقیف شده توسط زوجه هستند، نسبت به آن اعتراض کنند. این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می‌نامند.

شرایط اعتراض ثالث:

 • معین بودن معترض: معترض باید هویت خود را به طور کامل مشخص کند و مدارکی دال بر مالکیت یا حقوق خود بر اموال توقیف شده ارائه دهد.
 • مشروع بودن اعتراض: اعتراض ثالث باید بر اساس دلایل و مستندات قانونی باشد و صرف ادعا کافی نیست.
 • به موقع بودن اعتراض: اعتراض ثالث باید در مراحل اولیه اجراییه و قبل از فرایند مزایده و فروش اموال توقیف شده صورت گیرد.

مراحل اعتراض ثالث:

 1. تنظیم دادخواست اعتراض ثالث: معترض باید با مراجعه به دادگستری و با کمک وکیل یا به تنهایی، دادخواست اعتراض ثالث را تنظیم و به دادگاه اجرای احکام ارائه دهد.
 2. رسیدگی در دادگاه: دادگاه به دادخواست اعتراض ثالث رسیدگی و مدارک و دلایل طرفین را بررسی می‌کند.
 3. صدور حکم: در صورت اثبات اعتراض ثالث، دادگاه حکم به رفع توقیف اموال از اموال معترض صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • اعتراض ثالث اجرایی دارای مراحل و تشریفات قانونی خاص خود است و توصیه می‌شود برای انجام آن از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • در صورت عدم اثبات اعتراض ثالث، معترض به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم خواهد شد.
 • اعتراض ثالث مانع از ادامه عملیات اجراییه نیست و فقط در صورت اثبات اعتراض، توقیف از اموال معترض رفع خواهد شد.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای اطلاع از وضعیت خود و اقدام قانونی مناسب، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

شرایط اعتراض ثالث به مهریه در ایران:

اعتراض ثالث به مهریه زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی غیر از زوجین، مدعی حقی در خصوص مهریه زوجه باشد. این اعتراض می‌تواند به دو صورت قبل از اجرای حکم یا بعد از اجرای حکم صورت گیرد.

شرایط اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم:

 • معین بودن شخص معترض: شخص معترض باید هویت خود را به طور دقیق مشخص کند و مدارکی دال بر ذینفع بودن خود در موضوع مهریه ارائه دهد.
 • وجود دلیل و منشا برای اعتراض: اعتراض ثالث باید بر پایه دلیل و مستند قانونی باشد. به عنوان مثال، معترض می‌تواند مدعی باشد که زوجه به وی بدهکار است و مهریه زوجه باید به جای پرداخت به او، به وی پرداخت شود.
 • توجه به مهلت قانونی: اعتراض ثالث باید قبل از اجرای حکم مهریه مطرح شود.

شرایط اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم:

 • ثبوت عدم اطلاع از حکم: معترض باید ثابت کند که از صدور حکم مهریه بی‌اطلاع بوده و در زمان صدور حکم امکان طرح اعتراض خود را نداشته است.
 • ثبوت عدم سقط حق: معترض باید ثابت کند که حق وی در اثر اجرای حکم مهریه از بین رفته است.

آثار اعتراض ثالث:

 • توقف اجرای حکم: در صورت طرح اعتراض ثالث، اجرای حکم مهریه تا زمان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم نهایی متوقف می‌شود.
 • رسیدگی به اعتراض در دادگاه: اعتراض ثالث در دادگاه صالح رسیدگی و حکم نهایی در خصوص آن صادر خواهد شد.

نکات مهم:

 • اعتراض ثالث به مهریه، دارای ظرافت‌های حقوقی است و برای طرح آن باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.
 • در صورتیکه مدعی هستید که در خصوص مهریه زوجه حقی دارید، قبل از هر اقدامی با یک وکیل مشورت کنید.

مراحل اعتراض ثالث:

1. تنظیم دادخواست:

 • اولین قدم برای طرح دعوای اعتراض ثالث، تنظیم دادخواست است. در این دادخواست باید مشخصات معترض، خوانده و دادگاه، موضوع دعوا و ادعای معترض به طور کامل و دقیق ذکر شود.
 • به همراه دادخواست باید مدارک و مستندات مربوط به ادعای معترض نیز به دادگاه ارائه شود.

2. تقدیم دادخواست به دادگاه:

 • دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه صالح رسیدگی به آن تقدیم شود.
 • صلاحیت دادگاه در این مورد به نوع دعوای اصلی و محل وقوع آن بستگی دارد.

3. رسیدگی به اعتراض ثالث:

 • پس از تقدیم دادخواست، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و در صورت احراز شرایط، قرار قبول اعتراض ثالث را صادر می‌کند.
 • در این قرار، دادگاه روز و ساعت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را تعیین می‌کند.
 • به طرفین دعوا (معترض و خوانده) ابلاغ می‌شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

4. جلسه رسیدگی:

 • در جلسه رسیدگی، معترض و خوانده دعوا دلایل و مستندات خود را ارائه می‌دهند.
 • دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، رای خود را صادر می‌کند.

5. رای دادگاه:

 • رای دادگاه در مورد دعوای اعتراض ثالث می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد:
  • قبول اعتراض ثالث: در این صورت، رای دادگاه اصلی که به ضرر معترض بوده است، نقض می‌شود و دادگاه در مورد دعوای اصلی مجدداً رسیدگی و رای صادر می‌کند.
  • رد اعتراض ثالث: در این صورت، رای دادگاه اصلی که به ضرر معترض بوده است، تأیید می‌شود و اعتراض معترض مردود اعلام می‌شود.

نکات مهم:

 • اعتراض ثالث در هر مرحله از اجرای حکم، حتی بعد از صدور حکم قطعی، قابل طرح است.
 • هزینه‌های دادرسی دعوای اعتراض ثالث بر عهده معترض است.
 • در صورت عدم حضور معترض در جلسه رسیدگی، دادگاه به دعوای او رسیدگی نخواهد کرد.
 • معترض ثالث می‌تواند در صورت نارضایتی از رای دادگاه، به آن تجدید نظر خواهی کند.

اعتراض ثالث مهریه چیست؟

اعتراض ثالث مهریه زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی غیر از زوج و زوجه، نسبت به مال توقیف شده به عنوان مهریه، ادعای مالکیت یا حق عینی دیگر دارد. به عبارت دیگر، معترض ثالث مدعی است که مال توقیف شده متعلق به او است و زوجه حقی برای توقیف آن به عنوان مهریه ندارد.

مراحل اعتراض ثالث مهریه:

 1. ثبت دادخواست: معترض ثالث باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ثبت کند.
 2. ارائه مدارک: معترض ثالث باید در دادخواست خود، مدارک و دلایل اثبات کننده مالکیت یا حق عینی خود بر مال توقیف شده را ارائه دهد.
 3. رسیدگی در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود و قاضی دادگاه به ادعای معترض ثالث رسیدگی می کند.
 4. صدور رأی: در نهایت، قاضی دادگاه با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده توسط طرفین، رأی خود را صادر می کند.

شرایط لازم برای پذیرش اعتراض ثالث مهریه:

 • معترض ثالث باید شخص ثالثی باشد، یعنی نه زوج و نه زوجه.
 • مال توقیف شده باید متعلق به معترض ثالث باشد.
 • معترض ثالث باید قبل از اجرای حکم به دادگاه مراجعه کند.
 • معترض ثالث باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.

آثار پذیرش اعتراض ثالث مهریه:

 • اگر اعتراض ثالث پذیرفته شود، توقیف از مال برداشته می شود و به معترض ثالث واگذار می گردد.
 • اگر اعتراض ثالث پذیرفته نشود، روند اجرای حکم مهریه ادامه خواهد داشت.

نکات مهم:

 • اعتراض ثالث مهریه، یکی از راه های تضمین حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اجرای احکام است.
 • معترض ثالث باید توجه داشته باشد که برای اثبات ادعای خود، باید مدارک و دلایل کافی ارائه دهد.
 • در صورت عدم ارائه مدارک و دلایل کافی، اعتراض ثالث رد خواهد شد.
 • برای طرح اعتراض ثالث مهریه، می توانید از وکیل نیز کمک بگیرید.

شرایط اعتراض ثالث برای مهریه قبل از اجرای حکم

برای طرح اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال به عنوان مهریه، قبل از اجرای حکم، شرایطی باید وجود داشته باشد:

1. ذی‌نفع بودن معترض ثالث:

 • معترض ثالث باید شخص ثالثی باشد، به این معنی که نه زوج و نه زوجه در پرونده طلاق باشند.
 • ذی‌نفع بودن به این معناست که معترض ثالث باید ادعای مالکیت یا حق عینی (مانند حق رهن یا حق ارتفاق) بر مال توقیف شده را داشته باشد.
 • ادعای معترض ثالث باید ناظر به اصل مال باشد، نه منافع آن. به عنوان مثال، مستأجر نمی‌تواند به توقیف ملک به نفع مهریه اعتراض کند، زیرا فقط حق سکونت در آن را دارد.

2. قبل از اجرای حکم بودن اعتراض:

 • اعتراض ثالث باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مانند مزایده یا انتقال مال به زوجه، مطرح شود.
 • اگر عملیات اجرایی شروع شده باشد، معترض ثالث می‌تواند به اجرای عملیات اعتراض کند، اما این اعتراض اثرات اعتراض ثالث قبل از اجرا را نخواهد داشت.

3. ارائه مدارک و دلایل:

 • معترض ثالث باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت یا حق عینی بر مال توقیف شده ارائه دهد.
 • این مدارک می‌توانند شامل اسناد و مدارک رسمی مانند سند ملکی، قولنامه، اجاره نامه، قرارداد و… باشند.
 • همچنین، معترض ثالث می‌تواند از شهادت شهود یا سایر ادله اثباتی استفاده کند.

4. طرح اعتراض در مرجع صالح:

 • اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی محل وقوع مال توقیف شده مطرح شود.

آثار پذیرش اعتراض ثالث:

 • اگر اعتراض ثالث پذیرفته شود، توقیف از مال برداشته می‌شود و به معترض ثالث واگذار می‌شود.
 • در این صورت، زوجه باید برای دریافت مهریه خود از طریق سایر طرق قانونی اقدام کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم اثبات مالکیت یا حق عینی معترض ثالث، اعتراض وی رد خواهد شد و توقیف از مال به نفع زوجه باقی خواهد ماند.
 • معترض ثالث می‌تواند برای طرح اعتراض خود از وکیل نیز کمک بگیرد.
 • توصیه می‌شود قبل از طرح اعتراض ثالث، با یک وکیل مجرب مشورت کنید تا از صحت و شرایط اعتراض خود مطمئن شوید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نیست.

دیدگاهتان را بنویسید