مشاوره حقوقي

اعسار در رد مال کلاهبرداری مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

اعسار در رد مال کلاهبرداری

در نظام حقوقی ایران، کلاهبرداری یکی از جرایم مالی است که مجازات آن علاوه بر حبس، شامل رد مال نیز می باشد.

رد مال به معنای بازگرداندن اموال و وجوهی است که از طریق کلاهبرداری از شخص یا اشخاص دیگر تحصیل شده است.

در برخی موارد، محکوم به کلاهبرداری ممکن است مدعی اعسار (ناتوانی مالی) از رد مال باشد.

اعسار در رد مال کلاهبرداری به معنای ناتوانی محکوم به کلاهبرداری در پرداخت تمام یا بخشی از مال مورد حکم به دلیل عدم تمکن مالی است.

مراحل رسیدگی به دعوای اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 1. طرح دعوای اعسار: محکوم به کلاهبرداری می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع جرم، دعوای اعسار خود را مطرح کند.
 2. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از دریافت دادخواست، به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
 3. تحقیقات: دادگاه ممکن است برای اثبات یا رد اعسار محکوم، از شهود، گواهی گواهینامه ثبتی، استعلام از بانک ها و سایر مراجع ذیصلاح استفاده کند.
 4. معاینه محل: در مواردی، دادگاه ممکن است برای بررسی وضعیت معیشتی محکوم، از محل سکونت و کار او بازدید کند.
 5. اظهار نظر کارشناس: در برخی موارد، دادگاه برای بررسی دقیق وضعیت مالی محکوم، از کارشناس رسمی دادگستری نیز نظر خواهی می کند.
 6. صدور رأی: پس از رسیدگی، دادگاه در خصوص اعسار یا عدم اعسار محکوم رأی صادر خواهد کرد.

شرایط پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 • عدم تمکن مالی: محکوم باید به طور واقعی از تمکن مالی کافی برای پرداخت مال مورد حکم برخوردار نباشد.
 • سوء نیت: اثبات سوء نیت در طرح دعوای اعسار می تواند مانع از پذیرش آن شود.
 • توانایی مالی در آینده: دادگاه ممکن است با تعیین مهلت و شرایطی، محکوم را ملزم به پرداخت مال در آینده کند.

آثار پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 • تقسیط مال: در صورت پذیرش اعسار، دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم، مال مورد حکم را به اقساط تقسیط خواهد کرد.
 • گرو یا وثیقه: دادگاه ممکن است برای تضمین پرداخت مال در آینده، محکوم را ملزم به ارائه گرو یا وثیقه کند.
 • حبس: در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، محکوم ممکن است به حبس محکوم شود.

نکات مهم:

 • طرح دعوای اعسار در رد مال کلاهبرداری، مانع از اجرای حکم حبس محکوم نخواهد بود.
 • در صورت اثبات تمکن مالی محکوم در آینده، وی ملزم به پرداخت کامل مال مورد حکم خواهد بود.
 • برای طرح دعوای اعسار در رد مال کلاهبرداری، می توانید از وکیل دادگستری نیز کمک بگیرید.

تذکرات:

 • در این پاسخ، صرفاً به ذکر موارد اصلی و کلی اعسار در رد مال کلاهبرداری اشاره شد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری گردید.
 • برای اطلاع از کلیه احکام و مقررات مربوط به اعسار در رد مال کلاهبرداری، باید به قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مراجعه شود.

مراحل رسیدگی به دعوای اعسار در قانون ایران:

دعوای اعسار به دعوایی گفته می‌شود که در آن، مدعی (کسی که مدعی است توانایی پرداخت دین خود را ندارد) از دادگاه تقاضا می‌کند که حکم به اعسار او بدهد.

مراحل رسیدگی به دعوای اعسار به شرح زیر است:

1. طرح دعوا:

 • مدعی باید دادخواست اعسار خود را به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (طلبکار) تقدیم کند.
 • در دادخواست باید مشخصات مدعی و خوانده، مبلغ دین، دلیل عدم توانایی پرداخت و دلائل و مستندات مربوط به اعسار ذکر شود.

2. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از تقدیم دادخواست، به خوانده ابلاغ می‌شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شود و توضیحات خود را ارائه دهد.
 • در جلسه رسیدگی، مدعی و خوانده دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کنند.
 • دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات، رأی خود را صادر می‌کند.

3. رأی دادگاه:

 • دادگاه در رأی خود، اعسار یا عدم اعسار مدعی را اعلام می‌کند.
 • در صورتیکه دادگاه اعسار مدعی را ثابت کند، مهلت و نحوه پرداخت دین را تعیین می‌کند.
 • رأی دادگاه قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است.

نکات مهم:

 • مدعی اعسار باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات عدم توانایی پرداخت خود را به دادگاه ارائه کند.
 • دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار، اوضاع و احوال مدعی و خوانده را به طور کامل بررسی می‌کند.
 • در صورتیکه ثابت شود مدعی تمکن مالی دارد، دعوای اعسار او رد خواهد شد.

توصیه:

 • در صورتیکه قصد دارید برای اعسار خود اقدام کنید، حتماً از وکیل یا متخصص حقوقی مشاوره بگیرید.

شرایط پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری

در نظام حقوقی ایران، پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری، تابع شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است.

ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به طور کلی شرایط پذیرش اعسار را بیان می‌کند. بر اساس این ماده، هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه یا حکم مراجع قانونی دیگر به پرداخت دیه یا ارش یا وجه یا مال به دیگری محکوم شود و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاهی که حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت اجرای حکم را دارد، تقاضای اعسار کند.

در مورد رد مال کلاهبرداری، علاوه بر شرایط عمومی پذیرش اعسار، شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد:

 • اثبات عجز از پرداخت: محکوم‌علیه باید به طور کامل عجز خود از پرداخت رد مال را ثابت کند. این اثبات می‌تواند از طریق شهادت شهود، ارائه مدارک و مستندات و سایر طرق قانونی انجام شود.
 • عدم سوء نیت: محکوم‌علیه نباید در عدم پرداخت رد مال سوء نیتی داشته باشد. به عبارت دیگر، نباید عمداً از پرداخت رد مال خودداری کند.
 • غیرقابل انتقال بودن مال: رد مال باید غیرقابل انتقال به غیر باشد. به عنوان مثال، اگر رد مال یک ملک باشد، محکوم‌علیه باید مالک آن ملک باشد و امکان انتقال آن به دیگری را نداشته باشد.

در صورت احراز شرایط فوق، دادگاه می‌تواند با تقاضای اعسار محکوم‌علیه موافقت کند و پرداخت رد مال را به صورت اقساط تقسیط کند.

نکاتی در مورد پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 • پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری، امری اختیاری برای دادگاه است و قاضی می‌تواند با توجه به شرایط هر پرونده، تصمیم بگیرد که اعسار را بپذیرد یا نه.
 • در صورت پذیرش اعسار، قاضی با در نظر گرفتن توانایی مالی محکوم‌علیه، میزان و نحوه پرداخت اقساط را تعیین می‌کند.
 • اگر محکوم‌علیه بعد از پذیرش اعسار، از پرداخت اقساط خودداری کند، دادگاه می‌تواند حکم جلب او را صادر کند و اموال او را توقیف کند.

 

 

رد مال در کلاهبرداری در قانون ایران:

در قانون ایران، کلاهبرداری جرمی است که در آن، فاعل با به کارگیری مانور متقلبانه، مال یا حق دیگری را به ضرر یا زیان خود یا دیگری تسخیر یا تصرف می‌کند.

یکی از آثار و مجازات های کلاهبرداری، رد مال  (کسی که مال یا حق او مورد کلاهبرداری قرار گرفته است) است.

شرایط رد مال در کلاهبرداری:

 • اثبات جرم کلاهبرداری: ابتدا باید جرم کلاهبرداری در دادگاه اثبات شود و حکم قطعی در این خصوص صادر شود.
 • وجود مال یا حق: باید مال یا حقی وجود داشته باشد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشد.
 • تعلق مال یا حق به بزه دیده: مال یا حق مورد کلاهبرداری باید متعلق به بزه دیده باشد.
 • قابل رد بودن مال یا حق: مال یا حق مورد کلاهبرداری باید قابل رد باشد.

نحوه رد مال:

 • استرداد عین مال: در صورتیکه مال مورد کلاهبرداری هنوز موجود باشد، باید به صاحب اصلی آن استرداد شود.
 • پرداخت معادل مال: در صورتیکه مال مورد کلاهبرداری از بین رفته باشد یا قابل استرداد نباشد، معادل قیمت آن باید به صاحب اصلی آن پرداخت شود.
 • تملک منافع: در برخی موارد، دادگاه ممکن است تملک منافع مال مورد کلاهبرداری را برای مدت مشخصی به بزه دیده تخصیص دهد.

مرجع رسیدگی:

 • دعوای رد مال در دادگاه کیفری که به پرونده کلاهبرداری رسیدگی کرده است، مطرح و رسیدگی می‌شود.

نکات مهم:

 • رد مال یکی از حقوق بزه دیده در جرم کلاهبرداری است و قابل چشم پوشی نیست.
 • بزه دیده می تواند برای استرداد مال یا دریافت معادل قیمت آن به دادگاه مراجعه کند.
 • در صورتیکه فاعل کلاهبرداری توانایی پرداخت معادل مال را نداشته باشد، ممکن است به حبس یا مجازات های دیگر محکوم شود.

توصیه:

 • در صورتیکه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، حتماً برای احقاق حقوق خود به وکیل یا متخصص حقوقی مشاوره دهید.

 

شرایط اعسار رد مال در کلاهبرداری

در نظام حقوقی ایران، پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری، تابع شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است.

شرایط عمومی پذیرش اعسار:

 • اثبات عجز از پرداخت: محکوم‌علیه باید به طور کامل عجز خود از پرداخت رد مال را ثابت کند. این اثبات می‌تواند از طریق شهادت شهود، ارائه مدارک و مستندات و سایر طرق قانونی انجام شود.
 • عدم سوء نیت: محکوم‌علیه نباید در عدم پرداخت رد مال سوء نیتی داشته باشد. به عبارت دیگر، نباید عمداً از پرداخت رد مال خودداری کند.
 • غیرقابل انتقال بودن مال: رد مال باید غیرقابل انتقال به غیر باشد. به عنوان مثال، اگر رد مال یک ملک باشد، محکوم‌علیه باید مالک آن ملک باشد و امکان انتقال آن به دیگری را نداشته باشد.

شرایط خاص پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 • اثبات جرم: جرم کلاهبرداری باید در دادگاه به اثبات رسیده باشد و حکم قطعی مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه به رد مال صادر شده باشد.
 • نسبت بین رد مال و منافع حاصل از کلاهبرداری: رد مال باید متناسب با منافع حاصل از کلاهبرداری باشد. به عبارت دیگر، محکوم‌علیه نباید به بهانه اعسار، از پرداخت تمام یا بخشی از منافع حاصل از جرم خودداری کند.
 • تلاش برای جبران خسارت: محکوم‌علیه باید قبل از طرح دعوای اعسار، تلاش خود را برای جبران خسارت شاکی انجام داده باشد.

در صورت احراز شرایط فوق، دادگاه می‌تواند با تقاضای اعسار محکوم‌علیه موافقت کند و پرداخت رد مال را به صورت اقساط تقسیط کند.

نکاتی در مورد پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری:

 • پذیرش اعسار در رد مال کلاهبرداری، امری اختیاری برای دادگاه است و قاضی می‌تواند با توجه به شرایط هر پرونده، تصمیم بگیرد که اعسار را بپذیرد یا نه.
 • در صورت پذیرش اعسار، قاضی با در نظر گرفتن توانایی مالی محکوم‌علیه، میزان و نحوه پرداخت اقساط را تعیین می‌کند.
 • اگر محکوم‌علیه بعد از پذیرش اعسار، از پرداخت اقساط خودداری کند، دادگاه می‌تواند حکم جلب او را صادر کند و اموال او را توقیف کند.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • برای بررسی دقیق پرونده خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

 

شرایط عمومی پذیرش اعسار در ایران

اعسار به معنای ناتوانی در پرداخت دین است. در نظام حقوقی ایران، مدعی علیه (کسی که دین بر ذمه اوست) می‌تواند در صورت احراز شرایط، با طرح دعوای اعسار در دادگاه، تقاضای تقسیط یا بخشودگی کامل یا بخشی از دین را داشته باشد.

شرایط عمومی پذیرش اعسار به شرح زیر است:

1. ثابت بودن دین:

 • دینی که بابت آن اعسار مطرح می‌شود، باید ثابت شده باشد.
 • این امر از طریق اسناد و مدارکی مانند سند رسمی، حکم دادگاه، اقرار کتبی یا شفاهی و … قابل اثبات است.

2. عدم تمکن مالی در پرداخت دین:

 • مدعی علیه باید ثابت کند که توانایی مالی برای پرداخت یکجا یا کامل دین را ندارد.
 • این امر از طریق ارائه مدارک و شواهدی مانند لیست حقوق و مزایا، لیست اموال و دارایی، گواهی گواهان و … قابل اثبات است.

3. سوء نیت نبودن:

 • مدعی علیه نباید با سوء نیت و به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگران انتقال داده باشد یا از پرداخت دین خودداری کند.

4. رعایت تشریفات قانونی:

 • مدعی علیه باید برای طرح دعوای اعسار، تشریفات قانونی را رعایت کند.
 • این تشریفات شامل مواردی مانند ارائه دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی و … است.

موارد قابل طرح در دعوای اعسار:

 • تقسیط دین: مدعی علیه می‌تواند تقاضای تقسیط دین را به نحوی که متناسب با توانایی مالی او باشد، داشته باشد.
 • بخشودگی بخشی از دین: در برخی موارد، دادگاه ممکن است با توجه به شرایط، بخشی از دین را بخشودگی کند.
 • بخشودگی کامل دین: در شرایطی که مدعی علیه به طور کامل از پرداخت دین ناتوان باشد، دادگاه ممکن است حکم به بخشودگی کامل دین صادر کند.

اثبات اعسار:

 • اثبات اعسار بر عهده مدعی علیه است.
 • او باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، ناتوانی مالی خود در پرداخت دین را به اثبات برساند.

رسیدگی به دعوای اعسار:

 • دعوای اعسار در دادگاه عمومی و حقوقی محل اقامت مدعی علیه رسیدگی می‌شود.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مدارک و شواهد، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، حکم صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورت اثبات اعسار، مدعی علیه از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف می‌شود.
 • حکم اعسار فقط در مورد همان دین خاص صادر می‌شود و در مورد سایر دیون مدعی علیه قابل اجرا نیست.
 • مدعی علیه می‌تواند در صورت تغییر شرایط مالی خود، از حکم اعسار رفع اعسار کند.

 

 

موارد قابل طرح در دعوای اعسار

در دعوای اعسار، خواهان (کسی که مدعی اعسار است) باید موارد زیر را به طور دقیق و شفاف در دادخواست خود بیان کند:

1. مشخصات خواهان و خوانده:

 • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل سکونت و شماره تلفن خواهان و خوانده (کسی که طلبکار است)
 • در صورت وجود وکیل، مشخصات وکیل خواهان

2. شرح مدعا:

 • خواهان باید به طور دقیق و شفاف، دلیلی که به موجب آن مدعی اعسار است را شرح دهد. به عنوان مثال، می‌تواند بیان کند که به دلیل از دست دادن شغل، بیماری، یا سایر حوادث ناگوار، توانایی پرداخت دین خود را ندارد.

3. مستندات:

 • خواهان باید تمامی مدارکی که به اثبات ادعای او مبنی بر اعسار کمک می‌کند را به پیوست دادخواست خود ضمیمه کند. این مدارک می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • فیش‌های حقوقی
  • مدارک پزشکی (در صورت بیماری)
  • اسناد و مدارک مربوط به از دست دادن شغل یا سایر حوادث ناگوار
  • شهادت شهود
  • هر نوع مدرک دیگری که به اثبات عجز مالی خواهان کمک می‌کند

4. تقاضا:

 • خواهان باید در نهایت، تقاضای خود را از دادگاه به طور مشخص بیان کند. به عنوان مثال، می‌تواند تقاضای تقسیط دین خود را به نحوی که برای او مقدور باشد، یا معافیت موقت یا دائم از پرداخت دین را داشته باشد.

نکاتی در مورد تنظیم دادخواست اعسار:

 • دادخواست اعسار باید به زبان فارسی و به طور خوانا و بدون خط‌خوردگی نوشته شود.
 • در تنظیم دادخواست باید از اصطلاحات حقوقی دقیق و صحیح استفاده شود.
 • اگر خواهان سواد خواندن و نوشتن ندارد، باید توسط یک فرد باسواد دادخواست را امضا کند.
 • در صورت وجود وکیل، وکیل باید دادخواست را امضا کند.
 • به تعداد مورد نیاز، کپی از دادخواست تهیه و به همراه مدارک به دادگاه ارائه شود.

مواردی که در دعوای اعسار نباید مطرح شود:

 • خواهان نباید در دادخواست خود به موضوعات و مسائلی که به طور مستقیم به دعوای اعسار مرتبط نیست، بپردازد.
 • خواهان نباید در دادخواست خود به توهین یا افترا به خوانده یا سایر اشخاص بپردازد.
 • خواهان نباید در دادخواست خود مطالبی را مطرح کند که خلاف واقع باشد.