مشاوره حقوقي

اقاله قرارداد اجاره مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی انحصار وراثت حضوری

اقاله قرارداد اجاره در قانون ایران

اقاله قرارداد اجاره به معنای فسخ یا برهم زدن قرارداد اجاره با رضایت دو طرف (موجر و مستاجر) است. در این حالت، قرارداد اجاره به طور کامل منحل شده و طرفین از تعهدات خود نسبت به یکدیگر آزاد می‌شوند.

شرایط اقاله قرارداد اجاره:

 • رضایت طرفین: اقاله قرارداد اجاره فقط با رضایت هر دو طرف (موجر و مستاجر) امکان‌پذیر است. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را اقاله کند.
 • اهلیت طرفین: برای اقاله قرارداد اجاره، هر دو طرف (موجر و مستاجر) باید اهلیت قانونی لازم را داشته باشند.
 • موضوع قرارداد: موضوع قرارداد اجاره باید در زمان اقاله، همچنان وجود داشته باشد.

مراحل اقاله قرارداد اجاره:

 1. توافق طرفین: موجر و مستاجر باید با یکدیگر در مورد اقاله قرارداد اجاره توافق کنند.
 2. تنظیم سند اقاله: در این سند باید تاریخ اقاله، مشخصات طرفین، مشخصات ملک مورد اجاره و شروط توافق شده در خصوص اقاله قید شود.
 3. امضای سند اقاله: سند اقاله باید توسط هر دو طرف (موجر و مستاجر) امضا و مهر شود.
 4. تحویل ملک: مستاجر باید پس از اقاله قرارداد اجاره، ملک را به موجر تحویل دهد.

آثار اقاله قرارداد اجاره:

 • انحلال قرارداد: با اقاله قرارداد اجاره، قرارداد به طور کامل منحل شده و طرفین از تعهدات خود نسبت به یکدیگر آزاد می‌شوند.
 • استرداد ودیعه: در صورت اقاله قرارداد اجاره، موجر موظف است ودیعه را به مستاجر مسترد کند.
 • پرداخت اجاره بها: مستاجر موظف است تا تاریخ اقاله قرارداد اجاره، اجاره بها را به موجر پرداخت کند.

نکات:

 • در صورتی که در سند اجاره شرطی برای اقاله در نظر گرفته شده باشد، موجر و مستاجر باید مطابق با آن شرط عمل کنند.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد اقاله قرارداد اجاره، طرفین می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

 

اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران

اقاله به معنای فسخ معامله با رضایت طرفین است.

اقاله اجاره نامه به معنای فسخ عقد اجاره با رضایت هر دو طرف (موجر و مستأجر) است.

شرایط اقاله اجاره نامه:

 • رضایت هر دو طرف (موجر و مستأجر): اقاله اجاره نامه بدون رضایت هر دو طرف امکان‌پذیر نیست.
 • اهلیت طرفین: طرفین اقاله (موجر و مستأجر) باید اهلیت لازم برای انجام معاملات را داشته باشند.
 • معین بودن مورد اجاره: مورد اجاره باید معین و مشخص باشد.
 • موجود بودن مورد اجاره در زمان اقاله: مورد اجاره باید در زمان اقاله موجود باشد.

نحوه اقاله اجاره نامه:

 • اقاله کتبی: اقاله اجاره نامه می‌تواند به صورت کتبی و با تنظیم اقاله‌نامه انجام شود.
 • اقاله شفاهی: اقاله اجاره نامه می‌تواند به صورت شفاهی نیز انجام شود، اما در این صورت، اثبات آن در صورت بروز اختلاف دشوارتر خواهد بود.

آثار اقاله اجاره نامه:

 • فسخ عقد اجاره: با اقاله اجاره نامه، عقد اجاره فسخ می‌شود و رابطه حقوقی بین موجر و مستأجر از بین می‌رود.
 • استرداد مورد اجاره: مستأجر باید مورد اجاره را به موجر مسترد کند.
 • استرداد مبلغ رهن: موجر باید مبلغ رهن را به مستأجر مسترد کند.
 • جبران خسارات: اگر در اثر اقاله اجاره نامه به یکی از طرفین خسارتی وارد شود، طرف مقابل باید آن را جبران کند.

توجه:

 • در صورتی که در اجاره نامه شروطی درج شده باشد، باید در زمان اقاله به آنها نیز توجه شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله اجاره نامه، می‌توانید به قانون مدنی و یا به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

 

 

شرایط اقاله اجاره نامه در قانون ایران

اقاله اجاره نامه به معنای فسخ یا بستن قرارداد اجاره با توافق
دو طرف (موجر و مستاجر ) است.

برای اقاله اجاره نامه، شرایط زیر باید رعایت شوند:

1. رضایت طرفین:

 • موجر و مستاجر باید به طور کامل و آگاهانه راضی به اقاله اجاره نامه باشند.
 • اراده آنها باید آزاد باشد و تحت فشار، اکراه یا تهدید نباشد.

2. اهلیت طرفین:

 • موجر و مستاجر باید اهلیت قانونی برای انجام اقاله را داشته باشند.
 • به عنوان مثال، محجورین مانند افراد صغیر و مجنون، اهلیت لازم برای اقاله اجاره نامه را ندارند.

3. صحت و نفوذ عقد اجاره:

 • قرارداد اجاره باید صحت و نفوذ قانونی داشته باشد.
 • یعنی شرایط اساسی یک عقد لازم مانند معین بودن موضوع و مشروعیت در آن رعایت شده باشد.

4. رعایت تشریفات قانونی:

 • در برخی موارد، قانون یا شروط قرارداد تشریفاتی برای اقاله اجاره نامه در نظر گرفته است که باید رعایت شوند.
 • به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد که اقاله به طور کتبی و امضاشده توسط طرفین ثبت شود.

آثار اقاله اجاره نامه:

 • با اقاله اجاره نامه، تمام تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد اجاره از بین می‌روند.
 • یعنی موجر و مستاجر دیگر هیچ تعهدی به یکدیگر ندارند.

نکات مهم:

 • اقاله اجاره نامه معوض نیست، مگر اینکه طرفین در شروط قرارداد توافق کرده باشند.
 • یعنی هیچ یک از طرفین موجب به پرداخت وجهی به طرف دیگر نیستند.
 • در صورت اقاله اجاره نامه، مستاجر موظف است که ملک را تخلیه کند و موجر موظف است که وثیقه (در صورت وجود) را به او استرداد کند.
 • برای آگاهی بیشتر از قواعد مربوط به اقاله اجاره نامه می‌توان به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و منابع حقوقی مربوطه مراجعه کرد.

نحوه اقاله اجاره نامه

اقاله، به معنای فسخ قرارداد با رضایت طرفین است. در مورد اجاره نامه نیز، اقاله زمانی اتفاق می افتد که هم موجر و هم مستاجر به طور رضایتانه خواهان فسخ قرارداد باشند.

مراحل اقاله اجاره نامه:

 1. توافق طرفین: اولین قدم، توافق طرفین (موجر و مستاجر) بر سر اقاله اجاره نامه است. این توافق باید به صورت کتبی و در قالب یک سند به نام “اقاله نامه” تنظیم شود.

 2. محتوای اقاله نامه: در اقاله نامه باید موارد زیر ذکر شود:

  • مشخصات موجر و مستاجر
  • آدرس ملک مورد اجاره
  • تاریخ انعقاد اجاره نامه
  • تاریخ اقاله
  • شرایط مربوط به پرداخت یا استرداد اجاره بها
  • شرایط مربوط به تخلیه ملک
  • سایر توافقات بین طرفین
 3. امضای طرفین: پس از تنظیم اقاله نامه، هر دو طرف (موجر و مستاجر) باید آن را امضا و اثر انگشت خود را درج کنند.

 4. ارائه اقاله نامه به دفترخانه: در صورت تمایل طرفین، اقاله نامه می تواند در دفترخانه اسناد رسمی نیز به ثبت برسد. ثبت اقاله نامه در دفترخانه، اعتبار بیشتری به آن می بخشد و از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می کند.

نکات:

 • در صورتی که اقاله نامه در دفترخانه ثبت نشده باشد، برای اثبات آن در مراجع قانونی، باید به دو شاهد معتبر مراجعه کرد.
 • در برخی از موارد، ممکن است در اقاله نامه، مبلغی به عنوان “حق فسخ” یا “غرامت فسخ” از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود.
 • در صورت وجود هرگونه تعهد یا بدهی از طرف یکی از طرفین به طرف دیگر، باید در اقاله نامه به آن اشاره و تکلیف آن مشخص شود.

شرایط اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران

اقاله به معنای فسخ معامله با رضایت طرفین است. در مورد اجاره نامه نیز، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، اجاره نامه را اقاله کنند.

شرایط اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران:

 • اهلیت و اختیار طرفین: هر دو طرف اجاره نامه (موجر و مستاجر) باید اهلیت و اختیار لازم برای اقاله اجاره نامه را داشته باشند.
 • رضایت طرفین: اقاله اجاره نامه باید با رضایت کامل هر دو طرف انجام شود. اجبار، اکراه، اضطرار یا غبن در اقاله اجاره نامه باطل است.
 • معین بودن مورد اقاله: باید مشخص شود که کدام اجاره نامه اقاله می‌شود.
 • مشروعیت جهت اقاله: جهت اقاله اجاره نامه باید مشروع باشد و مخالف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

آثار اقاله اجاره نامه:

 • انحلال عقد اجاره: با اقاله اجاره نامه، عقد اجاره منحل می‌شود و اثرات آن از بین می‌رود.
 • استرداد مورد اجاره: مستاجر باید مورد اجاره را به موجر استرداد کند.
 • استرداد اجاره بها: موجر باید اجاره بهای مازاد بر مدت باقی مانده از اجاره را به مستاجر استرداد کند.

نکات:

 • اقاله اجاره نامه نیاز به شکل خاصی ندارد و با توافق شفاهی نیز قابل انجام است.
 • در برخی موارد، در اجاره نامه شرطی در مورد اقاله اجاره نامه درج می‌شود. این شرط باید مطابق با قانون باشد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اقاله اجاره نامه، باید به قانون مدنی، رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی مراجعه کنید.

توجه: این فقط یک خلاصه ی کلی از شرایط اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران است و برای کسب اطلاعات دقیق و مشاوره حقوقی در مورد این موضوع باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

در اینجا به برخی از مواد قانونی مرتبط با اقاله اجاره نامه اشاره می‌کنم:

 • ماده 654 قانون مدنی:هر یک از بایع و مشتری می‌توانند به شرطی که خیار شرط برای آنها شرط شده باشد، معامله را به هم بزنند.
 • ماده 656 قانون مدنی:هر یک از بایع و مشتری که خیار شرط را اعمال می‌کند، باید به طرف مقابل اعلام کند.
 • ماده 657 قانون مدنی:از زمانی که یکی از بایع و مشتری به طرف مقابل خیار شرط را اعمال کرد، اثر عقد از بین می‌رود.

قوانین اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران

اقاله به معنای فسخ معامله با رضایت طرفین است. در مورد اجاره نامه نیز، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، اجاره نامه را اقاله کنند.

قانون مدنی ایران در مواد 654 تا 663 به موضوع اقاله و خیارات پرداخته است.

 

نکات:

 • اقاله اجاره نامه نیاز به شکل خاصی ندارد و با توافق شفاهی نیز قابل انجام است.
 • در برخی موارد، در اجاره نامه شرطی در مورد اقاله اجاره نامه درج می‌شود. این شرط باید مطابق با قانون باشد.
 • اقاله اجاره نامه با فسخ اجاره نامه متفاوت است. در فسخ اجاره نامه، فقط یکی از طرفین به طور یک جانبه عقد اجاره را فسخ می‌کند، در حالی که در اقاله اجاره نامه، هر دو طرف با توافق یکدیگر عقد اجاره را منحل می‌کنند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین اقاله اجاره نامه، باید به قانون مدنی، رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی مراجعه کنید.

توجه: این فقط یک خلاصه ی کلی از قوانین اقاله اجاره نامه در قانون مدنی ایران است و برای کسب اطلاعات دقیق و مشاوره حقوقی در مورد این موضوع باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

در اینجا به برخی از مواد قانونی مرتبط با اقاله اجاره نامه اشاره می‌کنم:

 • ماده 654 قانون مدنی:هر یک از بایع و مشتری می‌توانند به شرطی که خیار شرط برای آنها شرط شده باشد، معامله را به هم بزنند.
 • ماده 656 قانون مدنی:هر یک از بایع و مشتری که خیار شرط را اعمال می‌کند، باید به طرف مقابل اعلام کند.
 • ماده 657 قانون مدنی:از زمانی که یکی از بایع و مشتری به طرف مقابل خیار شرط را اعمال کرد، اثر عقد از بین می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *