مشاوره حقوقی بیمه

انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

از سال 1402 با تصویب “قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین ‌صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق ‌بیمه‌ای اشخاص” و آئین‌نامه اجرایی آن، شرایط و فرایند انتقال سابقه بیمه بین صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته است.

در حال حاضر، انتقال سابقه بیمه در دو حالت کلی امکان‌پذیر است:

1. انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی:

 • شرایط:
  • متقاضی باید حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • در دو سال آخر قبل از درخواست انتقال، سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ داشته باشد.
  • در صندوق مقصد سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشد یا سابقه وی در آن صندوق کمتر از صندوق مبدأ باشد.
 • مراحل کار:
  • مراجعه به شعبه‌ی تامین اجتماعی مبدأ و تکمیل فرم درخواست انتقال.
  • ارائه مدارک لازم شامل:
   • کپی کارت ملی
   • کپی شناسنامه
   • کارنامه اشتغال ممهور به مهر سازمان یا کارفرما
   • مستندات پرداخت حق بیمه
  • پرداخت مبلغ حق بیمه معوقه (در صورت وجود)
  • صندوق مبدأ سابقه‌ی متقاضی را به صندوق مقصد ارسال می‌کند.
  • صندوق مقصد پس از بررسی مدارک، سابقه‌ی منتقل شده را در سوابق بیمه‌پردازی متقاضی اعمال می‌کند.

2. انتقال سابقه بیمه خویش‌فرما به سایر صندوق‌ها:

 • شرایط:
  • متقاضی باید حداقل سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.
  • در دو سال آخر قبل از درخواست انتقال، سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان داشته باشد.
  • در صندوق مقصد سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشد یا سابقه وی در آن صندوق کمتر از سازمان باشد.
 • مراحل کار:
  • مشابه مراحل انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی با این تفاوت که به جای مراجعه به شعبه‌ی تامین اجتماعی مبدأ، باید به شعبه‌ی مورد نظر برای انتقالی (صندوق مقصد) مراجعه کرد.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، مانند از کارافتادگی کلی یا جزیی، از کارافتادگی ناشی از حوادث حین کار، یا فوت بیمه‌شده، شرایط و مقررات خاص برای انتقال سابقه بیمه وجود دارد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد شرایط و مدارک مورد نیاز برای انتقال سابقه بیمه، می‌توانید به وب‌سایت سازمان تامین اجتماعی به آدرس https://tamin.ir/ مراجعه کرده یا با کارشناسان این سازمان تماس بگیرید.

نحوه انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری (آذر 1402)

از بهمن ماه 1402، انتقال سوابق بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی آسان‌تر شده و به نفع بیمه‌شدگان است. در این بخشنامه جدید، بار پرداخت از دوش فرد بیمه‌شده برداشته شده و به صندوق بیمه‌گر مبدأ منتقل شده است.

شرایط انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری:

 • فرد باید سابقه پرداخت حق بیمه در هر دو صندوق را داشته باشد.
 • حداقل سابقه پرداخت حق بیمه در صندوق تامین اجتماعی باید 6 ماه باشد.
 • از آخرین تاریخ انقطاع رابطه استخدامی با کارفرمای سابق در صندوق تامین اجتماعی، حداقل 3 ماه گذشته باشد.
 • فرد نباید در حال حاضر مستمری از صندوق تامین اجتماعی دریافت کند.
 • فرد نباید به علت ازکارافتادگی ناشی از کار، مستمری از صندوق تامین اجتماعی دریافت کند.

مراحل انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری:

 1. مراجعه به شعبه تامین اجتماعی:
  • فرد باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند.
  • مدارک لازم شامل:
   • مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه)
   • کارت بیمه
   • مستندات مربوط به سابقه بیمه (فیش‌های حقوقی، لیست‌های بیمه)
   • حکم استخدامی در دستگاه دولتی
   • فرم درخواست انتقال سابقه
 2. بررسی مدارک توسط شعبه تامین اجتماعی:
  • شعبه تامین اجتماعی مدارک را بررسی می‌کند و در صورت صحت، اقدام به صدور مفاصاحساب می‌کند.
  • مفاصاحساب سوابق بیمه‌شده را به همراه اطلاعات لازم به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند.
 3. مراجعه به شعبه صندوق بازنشستگی کشوری:
  • فرد باید با در دست داشتن مفاصاحساب صادره توسط شعبه تامین اجتماعی به شعبه صندوق بازنشستگی کشوری محل سکونت خود مراجعه کند.
  • مدارک لازم شامل:
   • مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه)
   • کارت بیمه
   • مفاصاحساب صادره توسط شعبه تامین اجتماعی
   • فرم درخواست انتقال سابقه
 4. بررسی مدارک توسط شعبه صندوق بازنشستگی کشوری:
  • شعبه صندوق بازنشستگی کشوری مدارک را بررسی می‌کند و در صورت صحت، اقدام به تکمیل فرآیند انتقال سابقه می‌کند.
  • سابقه بیمه‌شده به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود و از آن تاریخ به بعد، فرد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.

نکات مهم:

 • در حال حاضر، انتقال سابقه بین همه صندوق‌های بازنشستگی مجاز است.
 • برای انتقال سابقه نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه نیست.
 • اگر سابقه بیمه‌شده در چند صندوق مختلف باشد، می‌تواند برای تجمیع آنها در یک صندوق اقدام کند.
 • در صورت وجود هرگونه مشکل یا ابهام، بیمه‌شده می‌تواند به واحد کار و رفاه اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند.
 • در بخشنامه جدید، بار پرداخت از دوش فرد بیمه‌شده برداشته شده و به صندوق بیمه‌گر مبدأ منتقل شده است.
 • در بخشنامه قبلی، فرد بیمه‌شده موظف بود مابه‌التفاوت حق بیمه را تا سقف 10 سال به صندوق مقصد پرداخت کند.
 • در بخشنامه جدید، امکان تجمیع سوابق در یک صندوق فراهم شده است.

مزایای بخشنامه جدید:

 • این بخشنامه فرایند انتقال سابقه بیمه را برای بیمه‌شدگان آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است.
 • بیمه‌شدگان می‌توانند با تجمیع سوابق خود در یک صندوق، از مزایای بیشتری، مانند بازنشستگی زودتر، برخوردار شوند.

مراحل انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

از اسفند 1402 با تصویب قانون جدید نقل و انتقال سوابق بیمه، فرآیند انتقال سابقه بین صندوق‌های مختلف آسان‌تر شده است. در ادامه به شرح مراحل کلی آن می‌پردازیم:

مراحل:

1. انتخاب صندوق مقصد:

 • ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید سابقه خود را به کدام صندوق منتقل کنید. در این مورد، صندوق مقصد صندوق بازنشستگی کشوری است.

2. مراجعه به صندوق بازنشستگی کشوری:

 • پس از انتخاب صندوق مقصد، باید به شعبه مربوطه صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنید.

3. ارائه مدارک:

 • مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، اصل و کپی کارت بیمه، لیست سوابق بیمه از صندوق تامین اجتماعی (که می‌توانید به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک دریافت کنید)، فرم درخواست انتقال سابقه و سایر مدارک مورد نیاز که توسط صندوق بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود، است.

4. بررسی و محاسبه مبلغ:

 • در صندوق بازنشستگی کشوری، سوابق شما بررسی و مبلغ قابل انتقال محاسبه می‌شود. این مبلغ شامل اصل حق بیمه‌های پرداختی به صندوق تامین اجتماعی به اضافه سود مربوطه است.

5. پرداخت مابه التفاوت (در صورت وجود):

 • ممکن است در برخی موارد، مبلغ قابل انتقال در صندوق بازنشستگی کشوری، بیشتر از مبالغی باشد که قبلاً به آن صندوق پرداخت کرده‌اید. در این صورت، باید مابه التفاوت را به صورت نقدی یا قسطی بپردازید.

6. انتقال سوابق:

 • پس از پرداخت مابه التفاوت (در صورت وجود)، سوابق شما از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

نکات:

 • برای اطلاع دقیق از مدارک و شرایط انتقال سابقه به صندوق بازنشستگی کشوری، می‌توانید با آن صندوق تماس بگیرید یا به وب سایت آن مراجعه کنید.
 • در حال حاضر، امکان انتقال سابقه بین صندوق‌های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کشوری به صورت یکجا وجود دارد. برای انتقال سابقه به سایر صندوق‌ها، باید ابتدا سابقه خود را به یکی از این سه صندوق منتقل کنید و سپس از آن صندوق به صندوق مورد نظر نهایی انتقال دهید.
 • اگر سابقه بیمه شما در چند صندوق مختلف باشد، می‌توانید برای تجمیع آنها در یک صندوق اقدام کنید.

قوانین انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری (به روز شده تا تیرماه 1404)

از بهمن ماه 1402 با تصویب قانون جدید و آئین نامه اجرایی مربوطه، شرایط انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری تسهیل و تغییراتی در آن ایجاد شده است. در ادامه به بررسی مهمترین نکات مربوط به این قانون می پردازیم:

مشمولین:

 • کارمندان دستگاه های اجرایی: کارمندانی که در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری اشتغال به کار دارند و قبل از آن سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، می توانند نسبت به انتقال سوابق خود اقدام نمایند.
 • بازنشستگان و ازکارافتادگان: بازنشستگان و ازکارافتادگان دستگاه های اجرایی که قبل از بازنشستگی و یا ازکارافتادگی، سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، می توانند سوابق خود را به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نمایند.
 • بازماندگان: بازماندگان کارمندان دستگاه های اجرایی که واجد شرایط دریافت مستمری از صندوق بازنشستگی کشوری باشند، می توانند در صورت تمایل، سوابق بیمه مرحوم را به این صندوق منتقل نمایند.

شرایط انتقال:

 • درخواست کتبی متقاضی: ارائه درخواست کتبی مبنی بر انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی کشوری
 • حداقل سابقه: داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در یکی از صندوق های بازنشستگی
 • عدم سابقه خرید خدمت: متقاضی نباید سابقه خرید خدمت در صندوق بازنشستگی کشوری داشته باشد.
 • عدم انتقال به صندوق های خاص: انتقال سابقه به برخی صندوق های خاص مانند صندوق بازنشستگی فولاد امکان پذیر نیست.

مزایای انتقال:

 • تجمیع سوابق و افزایش مستمری: با انتقال سابقه، تمامی سوابق بیمه فرد در یکجا تجمیع شده و از آن برای محاسبه مستمری وی در صندوق بازنشستگی کشوری استفاده می شود. این امر می تواند منجر به افزایش مستمری بازنشستگی گردد.
 • یکسان سازی حقوق و مزایا: با انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق و مزایای بازنشستگی فرد با سایر کارمندان این صندوق همسان خواهد شد.

نحوه انتقال:

 • مراجعه به شعبه مورد نظر در سازمان تامین اجتماعی
 • تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک مورد نیاز
 • طی مراحل قانونی و اداری توسط کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 • انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی کشوری

مدارک مورد نیاز:

 • درخواست کتبی متقاضی
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی
 • مستندات مربوط به سابقه بیمه در سازمان تامین اجتماعی
 • گواهی عدم اشتغال به کار از آخرین محل کار
 • سایر مدارک مورد نیاز که توسط سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می شود.

نکات مهم:

 • در صورت تمایل به انتقال سوابق، توصیه می شود به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه و از راهنمایی کارشناسان استفاده نمایید.
 • برای اطلاع دقیق از شرایط و ضوابط دقیق انتقال سوابق، می توانید به وب سایت سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه نمایید.
 • قوانین و مقررات مربوط به انتقال سوابق بیمه ممکن است در طول زمان تغییر کند. لذا برای اطمینان از صحت اطلاعات، همواره به آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیربط مراجعه نمایید.
 • این اطلاعات صرفا جهت آشنایی بوده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با کارشناسان مربوطه نمی باشد.

شرایط انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

طبق قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، امکان انتقال سابقه بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری برای افراد واجد شرایط فراهم شده است.

شرایط:

 • کارمندان رسمی و پیمانی دولت: که به موجب قوانین و مقررات مربوط به استخدام کشوری، از خدمت دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری به دستگاه‌های دیگر منتقل می‌شوند.
 • کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی: که به موجب قانون یا مصوبات قانونی مربوط، از دستگاه‌های مشمول قانون کار به دستگاه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری منتقل می‌شوند.
 • مشمولین ماده 38 قانون تامین اجتماعی: که به دستگاه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری منتقل می‌شوند.
 • سایر موارد: که در قانون و یا مقررات مربوطه به طور خاص ذکر شده است.

موارد استثنا:

 • بازنشستگان و ازکارافتادگان: امکان انتقال سابقه بعد از بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود ندارد.
 • دریافت‌کنندگان مستمری: افرادی که از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، نمی‌توانند سابقه خود را منتقل کنند.
 • کسانی که سابقه خود را نقد دریافت کرده‌اند: امکان انتقال سابقه برای این افراد وجود ندارد.

مدارک لازم:

 • درخواست کتبی متقاضی
 • مدارک مربوط به سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی
 • حکم انتصاب یا سایر مستندات مربوط به انتقال به دستگاه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری
 • سایر مدارک مورد نیاز که توسط صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می‌شود.

مراحل انتقال:

 1. ارائه درخواست: متقاضی باید با مراجعه به یکی از شعب صندوق بازنشستگی کشوری، درخواست خود را به همراه مدارک لازم ارائه کند.
 2. بررسی مدارک: کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری مدارک ارائه شده را بررسی و در صورت کامل بودن، اقدامات لازم را برای انتقال سابقه انجام می‌دهند.
 3. محاسبه و واریز وجوه: صندوق تامین اجتماعی موظف است پس از دریافت درخواست از صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به محاسبه و واریز وجوه مربوط به سابقه منتقل شده اقدام کند.
 4. صدور حکم جدید: پس از واریز وجوه، صندوق بازنشستگی کشوری برای متقاضی حکم جدید با احتساب سابقه منتقل شده صادر می‌کند.

مزایای انتقال:

 • تجمیع سوابق: یکپارچه شدن سابقه بیمه در یک صندوق و برخورداری از مزایای کامل آن صندوق
 • محاسبه مستمری بهتر: در برخی موارد، با انتقال به صندوقی با شرایط مناسب‌تر، می‌توان مستمری بیشتری دریافت کرد.
 • کاهش سابقه لازم برای بازنشستگی: در برخی صندوق‌ها، با انتقال سابقه، می‌توان زودتر بازنشسته شد.

نکات مهم:

 • قبل از انتقال، شرایط و مزایای صندوق‌های مختلف را به دقت بررسی کنید.
 • از کامل و دقیق بودن مدارک خود اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت نیاز، از مشاوره کارشناسان ذیربط استفاده کنید.

مدارک انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

برای انتقال سوابق بیمه خود از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری، به مدارک زیر نیاز دارید:

مدارک عمومی:

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • اصل و کپی حکم کارگزینی یا نامه اشتغال به کار از دستگاه دولتی مربوطه
 • اصل و فیش آخرین حقوق دریافتی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان)
 • اصل و رونوشت گواهی ازدواج (برای خانم ها)

مدارک مربوط به سوابق بیمه:

 • اصل و کپی لیست های پرداخت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی
 • اصل و کپی دفترچه بیمه تامین اجتماعی
 • استعلام سابقه بیمه از سازمان تامین اجتماعی

مدارک تکمیلی:

 • در صورتی که قبلاً در دستگاه دولتی دیگری مشغول به کار بوده اید، اصل و کپی مدارک مربوط به آن سوابق
 • درخواست کتبی انتقال سوابق بیمه

نکات:

 • مدارک باید به صورت کامل و بدون نقص ارائه شوند.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی، می توانید با واحد مربوطه در صندوق بازنشستگی کشوری تماس بگیرید.
 • روند انتقال سوابق بیمه ممکن است چند ماه طول بکشد.

آدرس و شماره تماس صندوق بازنشستگی کشوری:

 • آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان سمیه، پلاک 44
 • شماره تماس: 66705566

قانون مربوط به انتقال سوابق بیمه:

 • قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین ‌صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق ‌بیمه‌ای اشخاص مصوب 1402/2/11 مجلس شورای اسلامی