مشاوره حقوقی انحصار وراثت

انحصار وراثت به چه معناست؟

مشاوره حقوقی

انحصار وراثت در اصطلاح حقوقی ایران به فرآیندی قانونی اطلاق می‌شود که طی آن، وراث قانونی متوفی شناسایی شده و سهم هریک از آنها از اموال و دارایی‌های باقی‌مانده از شخص فوت شده تعیین می‌گردد.

این فرآیند شامل مراحل زیر است:

 1. ارائه دادخواست: یکی از ورثه یا نماینده قانونی آنها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست انحصار وراثت را به دادگاه ارائه می‌دهد.
 2. تکمیل مدارک: مدارک لازم برای انحصار وراثت شامل گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث، سند ازدواج (در صورت وجود)، صلح نامه یا هرگونه سند انتقال اموال به متوفی و فرم مخصوص انحصار وراثت است.
 3. اظهارنظر وراث: در دادگاه، وراث حاضر شده و نسبت به وراثت خود اظهارنظر می‌کنند.
 4. تحقیقات: قاضی پرونده با بررسی مدارک و اظهارات ورثه، اقدام به تحقیقات لازم می‌کند.
 5. صدور گواهی انحصار وراثت: پس از انجام تحقیقات و احراز صحت وراثت، دادگاه گواهی انحصار وراثت را صادر می‌کند.

گواهی انحصار وراثت سندی رسمی است که وراث قانونی متوفی و سهم هریک از آنها را مشخص می‌کند. این گواهی برای انجام اموری مانند انتقال اموال و دارایی‌های متوفی، اخذ وام و … ضروری است.

نکات مهم:

 • انحصار وراثت برای تمام اموال و دارایی‌های متوفی، چه منقول و چه غیرمنقول، لازم است.
 • اگر یکی از ورثه به هر دلیلی مفقودالاثر باشد، نیاز به اقدامات قانونی خاص برای تعیین تکلیف سهم او خواهد بود.
 • در صورت وجود وصیت‌نامه از سوی متوفی، مفاد آن در فرآیند انحصار وراثت لحاظ خواهد شد.
 • برای انجام مراحل قانونی انحصار وراثت می‌توان از وکلا و کارشناسان مربوطه کمک گرفت.

 

 

انحصار وراثت پس از فوت پدر

در ایران، پس از فوت پدر، اموال و دارایی‌های او بین وراثش به ترتیب سهم قانونی تقسیم می‌شود. وراث پدر شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر او هستند.

مراحل انحصار وراثت:

 1. جمع‌آوری مدارک:
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وراث
  • اصل و کپی سند ازدواج (برای همسر)
  • اصل و کپی گواهی فوت پدر
  • استعلام از اداره ثبت احوال برای مشخص شدن تعداد وراث
 2. مراجعه به دفترخانه:
  • با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
  • در دفترخانه، فرم‌های مربوط به انحصار وراثت را تکمیل کنید.
  • لیست اموال و دارایی‌های پدر را به طور کامل ارائه کنید.
 3. دریافت گواهی حصر وراثت:
  • پس از انجام مراحل قانونی، دفترخانه گواهی حصر وراثت را صادر می‌کند.
  • گواهی حصر وراثت سندی رسمی است که وراث را برای انجام اموری مانند انتقال اموال و دارایی‌های پدر، دریافت وام و… به نام خود معرفی می‌کند.

نکات مهم:

 • اگر پدر شما وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، مفاد آن در روند انحصار وراثت و تقسیم اموال لحاظ خواهد شد.
 • اگر در مورد سهم الارث خود با سایر وراث اختلاف دارید، می‌توانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید.
 • برای انجام امور انحصار وراثت می‌توانید از وکیل یا مشاوره حقوقی کمک بگیرید.
 • قوانین مربوط به انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.
 • برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد مراحل و مدارک لازم برای انحصار وراثت، به مراجع ذیصلاح مانند دفاتر اسناد رسمی یا وکلای مجرب مراجعه کنید.

قوانین تقسیم ارث در ایران بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی تعیین شده اند.

این قوانین پیچیده هستند و به عوامل مختلفی مانند نوع خویشاوندی، جنسیت، مذهب و وضعیت تأهل وراث بستگی دارند.

به طور کلی، وراث به دو دسته تقسیم می شوند:
 • وراث نسبی: این دسته از وراث شامل پدر، مادر، فرزندان، نوه ها و اجداد می شوند.
 • وراث سببی: این دسته از وراث شامل همسر، زن و شوهر متوفی در نکاح موقت و منافی عفت و اولاد ناشی از آن می شوند.

ارث هر یک از وراث نسبی به شرح زیر است:

 • پدر: اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، هر کدام از آنها یک ششم از ترکه را ارث می برند. اگر فقط پدر زنده باشد، یک سوم از ترکه را ارث می برد.
 • مادر: اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، هر کدام از آنها یک ششم از ترکه را ارث می برند. اگر فقط مادر زنده باشد، یک ششم از ترکه را ارث می برد.
 • فرزندان: اگر فقط فرزندان زنده باشند، پسران دو سهم و دختران یک سهم از ترکه را ارث می برند. اگر پدر و مادر هم زنده باشند، سهم فرزندان نصف می شود.
 • نوه ها: اگر پدر و یا مادر متوفی فوت کرده باشند و نوه ها از آن ها ارث ببرند، سهم آنها به اندازه سهمی است که پدر یا مادرشان می بردند.
 • اجداد: اگر پدر و مادر و فرزندان متوفی فوت کرده باشند، اجداد او ارث می برند. سهم هر یک از اجداد به ترتیب طبقات ارث می رسد.

ارث وراث سببی به شرح زیر است:

 • همسر: اگر شوهر متوفی فرزند داشته باشد، سهم همسر او یک هشتم از ترکه است. اگر شوهر متوفی فرزند نداشته باشد، سهم همسر او یک چهارم از ترکه است.
 • زن و شوهر متوفی در نکاح موقت: زن و شوهر متوفی در نکاح موقت در صورت حاملگی از شوهر خود، از اموال او ارث می برند.
 • اولاد ناشی از نکاح موقت و منافی عفت: اولاد ناشی از نکاح موقت و منافی عفت در صورت اثبات نسب، از پدر خود ارث می برند.

نکات مهم:

 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، افراد از ارث محروم می شوند. این موارد شامل قتل عمد مورث، ارتداد بعد از فوت مورث و لعان زن توسط شوهر می باشند.
 • وصیت: مورث می تواند تا یک سوم از اموال خود را وصیت کند. وصیت نامه باید کتبی باشد و به امضای دو شاهد برسد.
 • حکم قضایی: در برخی موارد، دادگاه با توجه به شرایط خاص پرونده، ممکن است در مورد تقسیم ارث حکم خاصی صادر کند.
 • اگر در مورد قوانین تقسیم ارث در ایران سوالی دارید، بهتر است با یک وکیل یا حقوقدان مشورت کنید.
 • همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت های معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

 

انحصار وراثت و سهم دختر و پسر در ایران

در قوانین ارث ایران، تفاوت‌هایی در خصوص سهم دختر و پسر در اموال و دارایی‌های باقی‌مانده از متوفی وجود دارد. این تفاوت‌ها بر اساس قانون ارث مصوب 1357 تعیین شده‌اند.

مبنای تقسیم ارث:

 • نسب: هرچه درجه قرابت وراث به متوفی نزدیکتر باشد، سهم بیشتری از ارث به آنها می‌رسد.
 • جنسیت: در برخی از طبقات وراث، بین دختر و پسر در میزان ارث تفاوت وجود دارد.

تقسیم ارث بین فرزندان:

 • فرزندان پسر: در هر طبقه از طبقات وراث، پسران دو سهم و دختران یک سهم ارث می‌برند.
 • فرزند único: اگر فقط یک فرزند پسر یا فقط یک فرزند دختر وجود داشته باشد، تمام ارث به او می‌رسد.
 • فرزندان با مادر: اگر متوفی فرزند پسر و دختر داشته باشد، سهم مادر یک ششم و سهم هر پسر دو سهم و سهم هر دختر یک سهم خواهد بود.

تقسیم ارث در سایر طبقات:

 • همسر: سهم همسر در صورت وجود فرزند یک چهارم و در صورت عدم وجود فرزند یک هشتم از اموال متوفی است.
 • پدر و مادر: اگر متوفی فرزند نداشته باشد، پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث را می‌برند.
 • اجداد: در صورت عدم وجود فرزند و پدر و مادر، اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ) ارث را به ترتیب طبقات وراث و با رعایت قرابت به متوفی erben.

نکات مهم:

 • وصیت‌نامه: اگر متوفی وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، مفاد آن در خصوص تقسیم ارث مقدم بر قانون خواهد بود.
 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، اشخاص از ارث محروم می‌شوند. این موارد شامل قتل عمد متوفی، ارتداد و … می‌شود.
 • محاسبه سهم الارث: برای محاسبه دقیق سهم هر یک از وراث، می‌توان از وکلا و کارشناسان مربوطه کمک گرفت.

 

محاسبه سهم الارث در ایران

محاسبه سهم الارث در ایران تابع قواعد و فرمول‌های مشخصی است که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

مواردی که در محاسبه سهم الارث باید لحاظ شوند:

 • نوع خویشاوند: سهم الارث هر یک از وراث بر اساس درجه قرابت آنها با متوفی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، سهم همسر، فرزندان، پدر و مادر با یکدیگر متفاوت است.
 • جنسیت: در برخی از موارد، جنسیت وراث در تعیین سهم الارث آنها تاثیرگذار است. به عنوان مثال، در مورد پدر و مادر، سهم مادر در صورتی که فرزند دیگری غیر از متوفی نداشته باشد، نصف سهم پدر خواهد بود.
 • تعداد وراث: هر چه تعداد وراث بیشتر باشد، سهم هر یک از آنها کمتر خواهد بود.

فرمول‌های کلی محاسبه سهم الارث:

 • همسر:
  • در صورت وجود فرزند: یک هشتم از ماترک
  • در صورت عدم وجود فرزند: یک چهارم از ماترک
 • فرزندان:
  • پسر: دو سهم
  • دختر: یک سهم
 • پدر و مادر:
  • در صورت وجود فرزند: هر کدام یک ششم از ماترک
  • در صورت عدم وجود فرزند: هر کدام یک سوم از ماترک

نکات مهم:

 • اگر متوفی وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، مفاد آن در روند محاسبه سهم الارث لحاظ خواهد شد.
 • محاسبه دقیق سهم الارث در برخی از موارد پیچیدگی‌هایی دارد و توصیه می‌شود برای این کار از یک وکیل یا متخصص حقوقی کمک بگیرید.
 • منابع و ابزارهای مختلفی برای محاسبه سهم الارث به صورت آنلاین و آفلاین در دسترس هستند.

تقسیم ارث بین فرزندان در ایران

قوانین مربوط به تقسیم ارث بین فرزندان در ایران بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی تعیین شده اند. این قوانین پیچیده هستند و به تعداد فرزندان، جنسیت و وضعیت تأهل آنها بستگی دارند.

به طور کلی، در صورت فوت پدر و مادر، ارث بین فرزندان به شرح زیر تقسیم می شود:

 • اگر فقط فرزندان زنده باشند:
  • پسران دو سهم و دختران یک سهم از ترکه را ارث می برند.
  • برای مثال، اگر دو پسر و دو دختر باشند، پسران هر کدام یک سوم و دختران هر کدام یک ششم از ترکه را ارث می برند.
 • اگر پدر و مادر هم زنده باشند:
  • سهم فرزندان نصف می شود.
  • برای مثال، اگر دو پسر و دو دختر باشند و پدر و مادر هم زنده باشند، پسران هر کدام یک ششم و دختران هر کدام یک دوازدهم از ترکه را ارث می برند.

نکات مهم:

 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، فرزندان از ارث محروم می شوند. این موارد شامل قتل عمد پدر یا مادر، ارتداد بعد از فوت پدر یا مادر و لعان مادر توسط پدر می باشند.
 • وصیت: پدر و مادر می توانند تا یک سوم از اموال خود را وصیت کنند. وصیت نامه باید کتبی باشد و به امضای دو شاهد برسد.
 • حکم قضایی: در برخی موارد، دادگاه با توجه به شرایط خاص پرونده، ممکن است در مورد تقسیم ارث بین فرزندان حکم خاصی صادر کند.

توصیه:

 • اگر در مورد نحوه تقسیم ارث بین فرزندانتان سوالی دارید، بهتر است با یک وکیل یا حقوقدان مشورت کنید.
 • همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت های معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

تغییرات قانون ارث از سال 1403:

طبق لایحه جدیدی که در سال 1402 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، سهم دختران در ارث افزایش خواهد یافت. در این لایحه پیشنهاد شده است که سهم دختران در ارث مانند پسران باشد، یعنی هر دو دو سهم از ترکه را ارث ببرند.

این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است، اما اگر به قانون تبدیل شود، می تواند تغییرات قابل توجهی در نحوه تقسیم ارث بین فرزندان ایجاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات مربوط به قوانین ارث در ایران، می توانید به وب سایت های معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یا خبرگزاری های معتبر مراجعه کنید.

 

 

 

صدور گواهی انحصار وراثت در ایران

گواهی انحصار وراثت سندی رسمی است که وراث قانونی متوفی و سهم هریک از آنها را مشخص می‌کند. این گواهی برای انجام اموری مانند انتقال اموال و دارایی‌های متوفی، اخذ وام و … ضروری است.

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت:

 1. ارائه دادخواست: یکی از ورثه یا نماینده قانونی آنها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست انحصار وراثت را به دادگاه ارائه می‌دهد.
 2. تکمیل مدارک: مدارک لازم برای انحصار وراثت شامل موارد زیر است:
  • گواهی فوت
  • شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث
  • سند ازدواج (در صورت وجود)
  • صلح نامه یا هرگونه سند انتقال اموال به متوفی
  • فرم مخصوص انحصار وراثت
 3. اظهارنظر وراث: در دادگاه، وراث حاضر شده و نسبت به وراثت خود اظهارنظر می‌کنند.
 4. تحقیقات: قاضی پرونده با بررسی مدارک و اظهارات ورثه، اقدام به تحقیقات لازم می‌کند.
 5. صدور گواهی انحصار وراثت: پس از انجام تحقیقات و احراز صحت وراثت، دادگاه گواهی انحصار وراثت را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • محل صدور گواهی: گواهی انحصار وراثت باید در دادگاه محل آخر سکونت متوفی صادر شود.
 • هزینه صدور گواهی: هزینه صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس تعرفه‌های قوه قضائیه محاسبه می‌شود.
 • اعتبار گواهی: گواهی انحصار وراثت تا زمانی که باطل یا اصلاح نشده باشد، معتبر است.
 • وصیت‌نامه: اگر متوفی وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، مفاد آن در فرآیند انحصار وراثت لحاظ خواهد شد.
 • وکیل: برای انجام مراحل قانونی انحصار وراثت می‌توان از وکلا و کارشناسان مربوطه کمک گرفت.