مشاوره حقوقي

اگر محل اقامت خوانده در دعاوی حقوقی معلوم نباشد چکار باید کرد ؟

مشاوره حقوقی

اگر محل اقامت خوانده معلوم نباشد، خواهان می‌تواند به یکی از روش‌های زیر اقدام کند:

۱. نشر آگهی:

 • خواهان می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دهد.
 • در آگهی، مشخصات کامل خوانده و خواسته خواهان درج می‌شود.
 • خوانده از تاریخ انتشار آگهی، یک ماه فرصت دارد تا به دادگاه مراجعه کند.
 • در صورت عدم مراجعه خوانده، دادگاه به رسیدگی و صدور حکم غیابی ادامه می‌دهد.

۲. الصاق اخطاریه:

 • خواهان می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست الصاق اخطاریه به محل سکونت خوانده را بدهد.
 • در صورت عدم حضور خوانده، اخطاریه به درب منزل او الصاق می‌شود.
 • خوانده از تاریخ الصاق اخطاریه، ده روز فرصت دارد تا به دادگاه مراجعه کند.
 • در صورت عدم مراجعه خوانده، دادگاه به رسیدگی و صدور حکم غیابی ادامه می‌دهد.

۳. معرفی توسط اشخاص ثالث:

 • خواهان می‌تواند از اشخاص ثالثی که محل اقامت خوانده را می‌دانند، بخواهد که آدرس او را به دادگاه معرفی کنند.
 • در صورت معرفی آدرس توسط اشخاص ثالث، دادگاه به خوانده ابلاغ می‌کند تا در دادگاه حاضر شود.
 • در صورت عدم مراجعه خوانده، دادگاه به رسیدگی و صدور حکم غیابی ادامه می‌دهد.

۴. استعلام از مراجع ذیصلاح:

 • خواهان می‌تواند از مراجع ذیصلاح مانند نیروی انتظامی، اداره ثبت احوال، و اداره پست، آدرس خوانده را استعلام کند.
 • در صورت دریافت آدرس از مراجع ذیصلاح، دادگاه به خوانده ابلاغ می‌کند تا در دادگاه حاضر شود.
 • در صورت عدم مراجعه خوانده، دادگاه به رسیدگی و صدور حکم غیابی ادامه می‌دهد.

نکته: در صورتی که خواهان هیچیک از روش‌های فوق را نتواند انجام دهد، می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست تعیین تکلیف کند. دادگاه در این صورت، با توجه به شرایط، در مورد نحوه ابلاغ به خوانده تصمیم‌گیری خواهد کرد.