مشاوره حقوقي

به تعویق انداختن زمان دادگاه

مشاوره حقوقی

به تعویق انداختن زمان دادگاه

درخواست تعویق زمان دادگاه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. به طور کلی، دو نوع اصلی برای به تعویق انداختن دادگاه وجود دارد:

1. تعویق قانونی:

این نوع تعویق بر اساس دلایل قانونی مشخصی مانند موارد زیر است:

 • بیماری: ارائه گواهی پزشکی مبنی بر ناتوانی حضور در دادگاه
 • فوت نزدیکان: ارائه اسناد و مدارک مربوط به فوت
 • اعزام به ماموریت: ارائه حکم ماموریت از سوی مراجع ذیصلاح
 • حضور در مراسم مذهبی: ارائه مستندات مربوط به مراسم مذهبی
 • عدم حضور وکیل: ارائه لایحه عدم حضور وکیل به همراه دلایل موجه

2. تعویق توافقی:

در این نوع تعویق، طرفین دعوا (خواهان و خوانده) با توافق یکدیگر و موافقت قاضی دادگاه، زمان رسیدگی به پرونده را به تعویق می‌اندازند.

نحوه ی درخواست تعویق:

 • ارائه لایحه: متقاضی باید لایحه ای به دادگاه ارائه دهد که در آن دلیل یا دلایل درخواست تعویق به طور کامل و مستند شرح داده شده باشد.
 • پیوست مدارک: در صورت وجود مدارک و شواهدی برای اثبات دلیل درخواست تعویق، باید به همراه لایحه به دادگاه ارائه شود.
 • تعیین وقت رسیدگی: پس از بررسی لایحه و مدارک توسط قاضی، در صورت موافقت با درخواست تعویق، وقت جدیدی برای رسیدگی به پرونده تعیین خواهد شد.

نکات مهم:

 • درخواست تعویق باید قبل از تاریخ برگزاری دادگاه ارائه شود.
 • ارائه لایحه و مدارک به صورت کامل و دقیق الزامی است.
 • در صورت عدم ارائه دلایل موجه و قانونی، قاضی با درخواست تعویق مخالفت خواهد کرد.
 • تعویق بی مورد دادگاه ممکن است شامل مجازات‌هایی برای متقاضی شود.

موارد زیر قابل ذکر است:

 • قوانین و رویه های مربوط به تعویق زمان دادگاه ممکن است بسته به نوع دادگاه و محل jurisdiction متفاوت باشد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق در مورد نحوه ی درخواست تعویق زمان دادگاه در مورد خاص خود، باید با وکیل یا مشاوره حقوقی مشورت کنید.

 

 

قوانین تعویق زمان دادگاه در ایران

در نظام حقوقی ایران، تعویق زمان دادگاه به معنای به تأخیر انداختن رسیدگی به یک پرونده قضایی در موعد مقرر است. این امر می تواند به دلایل مختلفی از جمله درخواست یکی از طرفین دعوا، قاضی یا سایر عوامل خارج از کنترل آنها رخ دهد.

موارد قانونی تعویق زمان دادگاه:

قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ایران، شرایط و ضوابط مربوط به تعویق زمان دادگاه را به شرح زیر بیان می کند:

 • ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی: “هر یک از طرفین می تواند با ذکر دلیل تا یک هفته قبل از موعد حضور در دادگاه، کتباً از دادگاه تقاضای تعویق رسیدگی را بنماید. دادگاه پس از بررسی دلایل، در صورت موافقت، تاریخ جدیدی را تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.”
 • ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری: “قاضی می تواند در صورت لزوم و به اقتضای جهات، رسیدگی به یک پرونده کیفری را به وقت دیگر موکول کند. در این صورت مراتب را در صورتجلسه قید و به طرفین اخطار می کند.”

موارد دیگر تعویق زمان دادگاه:

علاوه بر موارد قانونی فوق، در برخی شرایط دیگر نیز ممکن است زمان دادگاه به تأخیر بیفتد، از جمله:

 • فورس ماژور: وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از کنترل مانند بلایای طبیعی، بیماری های واگیردار و یا جنگ می تواند منجر به تعویق زمان دادگاه شود.
 • عدم حضور یکی از طرفین: در صورتی که یکی از طرفین دعوا بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، رسیدگی را به وقت دیگر موکول کند.
 • نقص در پرونده: در صورتی که پرونده نقص داشته باشد و برای رسیدگی به آن نیاز به مدارک و مستندات بیشتری باشد، قاضی می تواند برای تکمیل پرونده، زمان دادگاه را به تعویق بیندازد.
 • توافق طرفین: طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر و با کسب مجوز از قاضی، زمان دادگاه را به تعویق بیندازند.

نکات مهم:

 • تعویق زمان دادگاه باید با ذکر دلیل موجه و قانع کننده باشد.
 • در صورت درخواست تعویق زمان دادگاه، باید مراتب به صورت کتبی به دادگاه اعلام شود.
 • قاضی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست تعویق زمان دادگاه، اختیار تام دارد.
 • تعویق زمان دادگاه ممکن است با جریمه نقدی برای متقاضی همراه باشد.

نحوه ی درخواست تعویق زمان دادگاه

درخواست تعویق زمان دادگاه، امری متداول است که به دلایل مختلفی ممکن است توسط خواهان یا خوانده مطرح شود. این درخواست باید به صورت قانونی و با ارائه مستندات و دلایل موجه صورت پذیرد. در ادامه به نحوه ی درخواست تعویق زمان دادگاه در ایران می پردازیم:

مراحل درخواست تعویق زمان دادگاه:

 1. تنظیم لایحه ی درخواست تعویق:

اولین قدم، تنظیم لایحه ای کتبی است که در آن دلایل و توجیهات درخواست تعویق زمان به طور واضح و مستدل بیان شده باشد. این لایحه باید به طور کامل و خوانا نوشته شده و شامل موارد زیر باشد:

 • اطلاعات مربوط به پرونده: شامل شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، نام و نام خانوادگی طرفین دعوا
 • عنوان درخواست: “درخواست تعویق زمان دادگاه”
 • دلایل و توجیهات درخواست: شرح دقیق و مستدل دلایل و مواردی که موجب ضرورت تعویق زمان دادگاه شده است.
 • مدارک و مستندات: در صورت وجود، ارائه مدارک و مستنداتی که دلایل ذکر شده را اثبات می کند.
 • ذکر خواسته: درخواست مشخص مبنی بر میزان تعویق زمانی که مورد نیاز است.
 • امضاء و تاریخ: درج امضاء و تاریخ توسط متقاضی
 1. ارائه لایحه به دادگاه:

لایحه ی تنظیم شده باید به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دفتر شعبه ی رسیدگی کننده به پرونده ارائه شود. این کار می تواند به صورت حضوری یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی انجام گیرد.

 1. بررسی درخواست توسط دادگاه:

پس از دریافت لایحه، قاضی پرونده درخواست را بررسی کرده و در خصوص آن تصمیم گیری می کند. قاضی ممکن است با درخواست موافقت کرده و زمان دادگاه را به تعویق اندازد، یا با آن مخالفت کند و دلایل خود را برای این امر ذکر کند.

نکات مهم:

 • درخواست تعویق زمان دادگاه باید قبل از موعد مقرر برای برگزاری دادگاه ارائه شود.
 • ارائه دلایل و توجیهات موجه برای درخواست تعویق ضروری است.
 • در صورت ارائه لایحه به صورت حضوری، حتماً از دریافت رسید یا گواهی اخذ نمایید.
 • در صورت عدم موافقت قاضی با درخواست، می توان به این تصمیم اعتراض کرد.

موارد قابل قبول برای درخواست تعویق زمان دادگاه:

 • بیماری: ارائه گواهی پزشکی مبنی بر بیماری و عدم توانایی حضور در دادگاه
 • مسافرت: ارائه مدارک و مستندات مربوط به سفر ضروری
 • فوت نزدیکان: ارائه گواهی فوت و مدارک مربوطه
 • اخطار و غیبت از وظایف شغلی: ارائه نامه از محل کار مبنی بر ضرورت حضور در محل کار
 • سایر موارد: ارائه هر گونه دلیل و مدرک موجهی که نشان دهنده ی عدم امکان حضور در دادگاه باشد

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جهت آشنایی با کلیات نحوه ی درخواست تعویق زمان دادگاه است و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با یک وکیل یا کارشناس حقوقی نمی باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به امور قضایی در حال تغییر است و لذا برای اطلاع از آخرین تغییرات، لازم است به مراجع ذیصلاح مراجعه کنید.

موارد قانونی تعویق زمان دادگاه در ایران

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موارد متعددی برای تعویق زمان دادگاه پیش‌بینی شده است که به طور کلی به دو دسته ی اصلی تقسیم می‌شوند:

1. موارد اضطراری:

در این موارد، به دلیل شرایطی که خارج از کنترل طرفین دعوا است، حضور در دادگاه در موعد مقرر غیرممکن یا بسیار دشوار می‌شود. برخی از این موارد عبارتند از:

 • بیماری: ارائه گواهی پزشکی مبنی بر بیماری و عدم توانایی حضور در دادگاه
 • فوت نزدیکان: ارائه گواهی فوت و مدارک مربوطه
 • بلاغ طبیعی: مانند سیل، زلزله و … که مانع از حضور در دادگاه شود.
 • اعزام به خدمت سربازی: ارائه نامه از یگان خدمتی مبنی بر اعزام به خدمت
 • حضور در مراسم عزاداری: در صورت فوت بستگان درجه یک
 • سایر موارد: هر گونه فورس ماژور یا اتفاق غیرمترقبه ای که موجب عدم امکان حضور در دادگاه شود.

2. موارد عذر موجه:

در این موارد، به دلیل شرایطی که تا حدی قابل پیش‌بینی است، حضور در دادگاه در موعد مقرر با دشواری همراه می‌شود. برخی از این موارد عبارتند از:

 • مسافرت: ارائه مدارک و مستندات مربوط به سفر ضروری
 • اخطار و غیبت از وظایف شغلی: ارائه نامه از محل کار مبنی بر ضرورت حضور در محل کار
 • مراجعه به مراکز درمانی: ارائه مدارک و مستندات مربوط به نوبت ویزیت یا انجام اقدامات درمانی ضروری
 • امتحانات تحصیلی: ارائه کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل و برنامه امتحانات
 • ازدواج: ارائه سند ازدواج
 • حضور در مراسم: مانند عروسی، جشن فارغ التحصیلی و …
 • سایر موارد: ارائه هر گونه دلیل و مدرک موجهی که نشان دهنده ی دشواری حضور در دادگاه باشد

نحوه ی درخواست تعویق زمان دادگاه:

متقاضی تعویق زمان دادگاه باید لایحه ای کتبی تنظیم کند و در آن دلایل و توجیهات خود را به طور واضح و مستدل بیان کند. این لایحه باید به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دفتر شعبه ی رسیدگی کننده به پرونده ارائه شود. قاضی پرونده پس از بررسی لایحه و مدارک، در خصوص آن تصمیم گیری می کند.

نکات مهم:

 • درخواست تعویق زمان دادگاه باید قبل از موعد مقرر برای برگزاری دادگاه ارائه شود.
 • ارائه دلایل و توجیهات موجه برای درخواست تعویق ضروری است.
 • در صورت ارائه لایحه به صورت حضوری، حتماً از دریافت رسید یا گواهی اخذ نمایید.
 • در صورت عدم موافقت قاضی با درخواست، می توان به این تصمیم اعتراض کرد.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جهت آشنایی با کلیات موارد قانونی تعویق زمان دادگاه است و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با یک وکیل یا کارشناس حقوقی نمی باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به امور قضایی در حال تغییر است و لذا برای اطلاع از آخرین تغییرات، لازم است به مراجع ذیصلاح مراجعه کنید.

مراحل درخواست تعویق زمان دادگاه در ایران

در نظام حقوقی ایران، تعویق زمان دادگاه به معنای به تأخیر انداختن رسیدگی به یک پرونده قضایی در موعد مقرر است. این امر می تواند به دلایل مختلفی از جمله درخواست یکی از طرفین دعوا، قاضی یا سایر عوامل خارج از کنترل آنها رخ دهد.

مراحل کلی درخواست تعویق زمان دادگاه:

 1. تنظیم درخواست کتبی: اولین قدم، تنظیم یک درخواست کتبی برای تعویق زمان دادگاه است. در این درخواست باید اطلاعاتی مانند مشخصات پرونده، نام و نام خانوادگی طرفین، تاریخ و وقت رسیدگی، دلیل یا دلایل درخواست تعویق و سایر اطلاعات مرتبط ذکر شود.
 2. ارائه درخواست به دادگاه: درخواست کتبی تعویق زمان دادگاه باید به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دفترخانه شعبه رسیدگی کننده به پرونده ارائه شود.
 3. ثبت درخواست در دفترخانه: متصدی دفترخانه موظف است درخواست تعویق را در دفتر ثبت وقایع ثبت و به آن یک شماره پرونده اختصاص دهد.
 4. ارسال درخواست به قاضی: درخواست ثبت شده به همراه پرونده به قاضی شعبه ارجاع می شود.
 5. بررسی درخواست توسط قاضی: قاضی پس از بررسی درخواست و دلایل ارائه شده، در خصوص موافقت یا عدم موافقت با آن تصمیم گیری می کند.
 6. صدور قرار یا حکم: در صورت موافقت قاضی با درخواست تعویق، قرار یا حکمی مبنی بر تعیین تاریخ جدید برای رسیدگی صادر می شود.
 7. ابلاغ به طرفین: قرار یا حکم صادر شده به طرفین دعوا ابلاغ می شود.

نکات مهم:

 • درخواست تعویق زمان دادگاه باید قبل از موعد مقرر رسیدگی ارائه شود.
 • در صورت عدم ارائه درخواست در موعد مقرر، ممکن است با آن مخالفت شود.
 • ارائه دلیل یا دلایل موجه برای درخواست تعویق الزامی است.
 • قاضی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست تعویق، اختیار تام دارد.
 • تعویق زمان دادگاه ممکن است با جریمه نقدی برای متقاضی همراه باشد.

مدارک مورد نیاز:

 • درخواست کتبی تعویق زمان دادگاه
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی طرفین
 • دلیل یا دلایل درخواست تعویق (اختیاری)
 • سایر مدارک و مستندات مرتبط (در صورت وجود)