مشاوره حقوقي

بیع شرط مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

بیع شرط چیست؟

بیع شرط یکی از عقود معین در فقه و حقوق اسلامی است که در آن، فروشنده (بایع) مال را به خریدار (مشتری) می‌فروشد مشروط به اینکه بایع در مدت معینی بتواند ثمن (قیمت) معامله را به خریدار مسترد کند و در ازای آن، مال را از خریدار پس بگیرد.

به عبارت دیگر، در بیع شرط، بایع حق فسخ معامله را برای خود در مدت معینی شرط می‌کند.

ارکان بیع شرط:

 • ایجاب و قبول: ایجاب عبارت از پیشنهاد فروش مال توسط بایع و قبول عبارت از پذیرش آن توسط مشتری است.
 • صیغه: صیغه عقد بیع شرط باید به طور صحیح و مطابق با قواعد فقهی جاری شود.
 • مبیع: مبیع باید مال معین و قابل نقل و انتقال باشد.
 • ثمن: ثمن باید معلوم و قابل تعیین باشد.
 • شرط: شرط فسخ باید معین و مقدور باشد و مخالف شرع و قانون نباشد.
 • مدت: مدت شرط باید معین باشد.

آثار بیع شرط:

 • مالکیت: با انعقاد عقد بیع شرط، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود.
 • منفعت: منافع مبیع از آنِ مشتری است، حتی در مدتی که بایع حق فسخ دارد.
 • خیار شرط: بایع در مدت معین حق فسخ معامله را دارد.
 • خیار مجلس: تا زمانی که مبیع و ثمن مبادله نشده‌اند، هر دو طرف حق فسخ معامله را بر اساس خیار مجلس دارند.

نکات:

 • در صورت فسخ معامله توسط بایع، ثمن باید به مشتری مسترد شود.
 • اگر بایع در مدت شرط ثمن را به مشتری مسترد نکند، بیع شرط به بیع قطعی تبدیل می‌شود و بایع دیگر حق فسخ ندارد.
 • در صورت تلف شدن مبیع در مدت شرط، بایع ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را به مشتری بدهد.

کاربرد بیع شرط:

بیع شرط در معاملات مختلفی از جمله خرید و فروش املاک، خودرو و سایر اموال کاربرد دارد.

ارکان بیع شرط در فقه و حقوق اسلامی:

بیع شرط نوعی عقد است که در آن، مبیع (مورد معامله) به خریدار منتقل می‌شود، مشروط به اینکه شرطی ضمن عقد درج شود. در صورت انجام شرط توسط بایع (فروشنده)، بیع (معامله) لازم و قطعی می‌شود و در صورت عدم انجام شرط توسط بایع، خیار شرط برای مشتري (خریدار) ایجاد می‌شود و او می‌تواند معامله را فسخ کند.

ارکان بیع شرط عبارتند از:

1. ایجاب و قبول:

ایجاب و قبول، همانند سایر عقود، از ارکان اصلی بیع شرط هستند. ایجاب به معنای پیشنهاد فروش توسط بایع و قبول به معنای پذیرش آن توسط مشتری است.

2. متبایعین:

متبایعین عبارتند از بایع (فروشنده) و مشتري (خریدار) که باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند.

3. مبیع:

مبیع باید معین و قابل نقل و انتقال باشد.

4. ثمن:

ثمن به معنای بهای مبیع است که باید معلوم و مُتَماثَل باشد.

5. شرط:

شرط باید صحيح، معین، ممكن و مفید باشد.

شروط باطل:

 • شرطی که انجام آن محال یا ممنوع باشد.
 • شرطی که منفعت عقلایی نداشته باشد.
 • شرطی که مخالف آزادی یا اخلاق حسنه باشد.

شروط مبطل عقد:

 • شرطی که مقوّم عقد باشد، یعنی شرطی که جزء ارکان و ماهیت عقد باشد.
 • شرطی که منافی با مقصود عقد باشد.

6. رضایت طرفین:

رضایت طرفین در معامله شرط صحت آن است. رضایت باید آزادانه، بدون اکراه و با علم و آگاهی باشد.

7. صحت مجوزهای قانونی:

در صورتی که برای معامله نیاز به مجوز قانونی باشد، باید مجوزهای لازم اخذ شده باشد.

8. رعایت مقررات مربوط به شکل:

در برخی موارد، برای صحت معامله، باید تشریفات خاصی از نظر شکل رعایت شود، مانند کتبی بودن عقد یا حضور شهود.

توجه: در برخی منابع فقهی و حقوقی، احراز را نیز از ارکان بیع شرط دانسته‌اند. احراز به معنای قبض و تسلیم مبیع به خریدار است.

آثار بیع شرط:

 • انتقال مالکیت مبیع: با انعقاد بیع شرط، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود، مشروط به انجام شرط توسط بایع.
 • ایجاد خیار شرط برای مشتری: در صورت عدم انجام شرط توسط بایع، خیار شرط برای مشتري ایجاد می‌شود و او می‌تواند معامله را فسخ کند.
 • لزوم بیع در صورت انجام شرط: در صورت انجام شرط توسط بایع، بیع لازم و قطعی می‌شود و دیگر امکان فسخ آن وجود ندارد.

 

آثار بیع شرط در قانون مدنی ایران

بیع شرط نوعی عقد است که در آن، فروشنده (بایع) متعهد می‌شود که مال مورد معامله (مبیع) را به خریدار (مشتري) منتقل کند، اما در ضمن عقد شرط می‌کند که حق فسخ معامله برای او (بایع) یا شخص ثالثی (شرط کننده) در مدت زمان معین و با شرایطی که در عقد قید می‌شود، وجود داشته باشد.

آثار بیع شرط به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

آثار مربوط به انتقال مالکیت:

 • انتقال مالکیت مبیع به مشتری: با انعقاد عقد بیع شرط، مالکیت مبیع به طور کامل به مشتری منتقل می‌شود و بایع دیگر هیچ حقی در آن ندارد.
 • ضمان درک: هم بایع و هم مشتری در بیع شرط ضامن درک مبیع هستند. به این معنا که اگر بعد از وقوع معامله، مشخص شود که مبیع متعلق به شخص دیگری بوده و مشتری از تصرف آن محروم شود، می‌تواند از بایع یا شرط کننده جبران خسارت کند.

آثار مربوط به حق فسخ:

 • وجود حق فسخ برای بایع یا شرط کننده: مهمترین اثر بیع شرط، وجود حق فسخ معامله برای بایع یا شرط کننده در مدت زمان معین و با شرایطی که در عقد قید می‌شود، است.
 • نحوه اعمال حق فسخ: برای اعمال حق فسخ، بایع یا شرط کننده باید به صورت کتبی یا شفاهی به مشتری اعلام فسخ کند.
 • اثرات اعمال حق فسخ: با اعمال حق فسخ، معامله منفسخ شده و به حالت قبل از وقوع معامله باز می‌گردد. به این معنا که مبیع به بایع یا شرط کننده مسترد شده و ثمن پرداختی توسط مشتری به او بازگردانده می‌شود.

نکات:

 • مهلت استفاده از حق فسخ: مهلت استفاده از حق فسخ در بیع شرط در عقد تعیین می‌شود و قابل تمدید نیست.
 • شرایط اعمال حق فسخ: شرایط اعمال حق فسخ نیز در عقد تعیین می‌شود و بایع یا شرط کننده فقط در صورتی می‌توانند از این حق استفاده کنند که شرایط مقرر در عقد را رعایت کرده باشند.
 • تفاوت بیع شرط با سایر عقود: بیع شرط با سایر عقود مانند بیع عادی و هبه در برخی از جهات شباهت دارد، اما در برخی از جهات نیز با آنها تفاوت دارد.
 • مشاوره حقوقی: در صورت بروز اختلاف در خصوص بیع شرط، توصیه می‌شود که از مشاوره حقوقی یک وکیل مجرب استفاده کنید.

در نهایت، لازم به ذکر است که آثار بیع شرط در قانون مدنی به طور کامل بیان شده است و برای بررسی دقیق این موضوع و شرایط اعمال آن باید به قانون مدنی و همچنین نظرات مراجع قضایی و دکترین حقوقی مراجعه کرد.

کاربرد بیع شرط

بیع شرط یکی از عقود رایج در معاملات است که کاربردهای متعددی دارد. از جمله مهم‌ترین کاربردهای بیع شرط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دریافت وام:

یکی از متداول‌ترین کاربردهای بیع شرط، استفاده از آن برای دریافت وام است. در این روش، وام دهنده به عنوان بایع، مال خود را به صورت شرطی به وام گیرنده به عنوان مشتری می‌فروشد و در ضمن عقد شرط می‌کند که اگر مشتری در مدت معین ثمن معامله را به او بپردازد، بتواند بیع را فسخ کند و مال را به خود بازگرداند. در واقع، در این معامله، وام دهنده برای مدتی مالکیت خود را بر مال به وام گیرنده منتقل می‌کند و در ازای آن، وام (ثمن معامله) را دریافت می‌کند.

مزایای استفاده از بیع شرط برای دریافت وام:

 • رهایی از ربا: با توجه به اینکه در بیع شرط، انتقال مالکیت به طور موقت انجام می‌شود و در نهایت مال به بایع (وام دهنده) باز می‌گردد، این معامله از نظر شرعی ربا محسوب نمی‌شود و حلال است.
 • قابلیت تنظیم شرایط: طرفین معامله (وام دهنده و وام گیرنده) می‌توانند شرایط بیع شرط را به دلخواه خود تنظیم کنند، از جمله میزان وام، مدت بازپرداخت، نرخ سود (در صورت توافق طرفین) و سایر شرایط مربوط به معامله.
 • قابلیت ضمانت: وام دهنده می‌تواند برای تضمین بازپرداخت وام، از وثیقه یا تضمین دیگری نیز در کنار بیع شرط استفاده کند.

2. فروش امانی:

یکی دیگر از کاربردهای بیع شرط، استفاده از آن برای انجام فروش امانی است. در این روش، مالک (امان دهنده) مال خود را به صورت شرطی به امین (امانت دار) می‌فروشد و در ضمن عقد شرط می‌کند که اگر امین در مدت معین مال را به شخص ثالث بفروشد، بتواند بیع را فسخ کند و مال را به خود بازگرداند. در واقع، در این معامله، امان دهنده برای مدتی مالکیت خود را بر مال به امین منتقل می‌کند و در ازای آن، مبلغی را به عنوان دستمزد به امین می‌پردازد.

مزایای استفاده از بیع شرط برای فروش امانی:

 • کاهش ریسک: با استفاده از بیع شرط، امان دهنده می‌تواند ریسک فروش مال خود را به شخص ثالث به تنهایی تقبل نکند و آن را به امین منتقل کند.
 • قابلیت نظارت: امان دهنده می‌تواند در مدت امانت، بر نحوه نگهداری و فروش مال توسط امین نظارت داشته باشد.
 • قابلیت فسخ معامله: در صورتی که امین به تعهدات خود عمل نکند، امان دهنده می‌تواند معامله را فسخ کند و مال خود را به خود بازگرداند.

3. معاملات رهنی:

در برخی موارد، از بیع شرط برای انجام معاملات رهنی نیز استفاده می‌شود. در این روش، راهن (کسی که رهن می‌دهد) مال خود را به صورت شرطی به مرتهن (کسی که رهن می‌گیرد) می‌فروشد و در ضمن عقد شرط می‌کند که اگر در مدت معین دین خود را به مرتهن بپردازد، بتواند بیع را فسخ کند و مال را به خود بازگرداند. در واقع، در این معامله، راهن برای مدتی مالکیت خود را بر مال به مرتهن منتقل می‌کند و در ازای آن، وام (دین) را از مرتهن دریافت می‌کند.

مزایای استفاده از بیع شرط برای معاملات رهنی:

 • رهایی از ربا: با توجه به اینکه در بیع شرط، انتقال مالکیت به طور موقت انجام می‌شود و در نهایت مال به راهن باز می‌گردد، این معامله از نظر شرعی ربا محسوب نمی‌شود و حلال است.
 • قابلیت تنظیم شرایط: طرفین معامله (راهن و مرتهن) می‌توانند شرایط بیع شرط را به دلخواه خود تنظیم کنند، از جمله میزان وام، مدت بازپرداخت، نرخ سود (در صورت توافق طرفین) و سایر شرایط مربوط به معامله.
 • قابلیت ضمانت: مرتهن می‌تواند برای تضمین بازپرداخت وام، از وثیقه یا تضمین دیگری نیز در کنار بیع شرط استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید