مشاوره حقوقی اداره کار

بیمه بیکاری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

بیمه بیکاری چیست؟

بیمه بیکاری، نوعی از بیمه‌های اجتماعی است که به موجب آن، به بیمه‌شدگانی که به طور غیرارادی بیکار می‌شوند، مقرری بیکاری تعلق می‌گیرد. هدف از این بیمه، حمایت از افراد در زمان بیکاری و جبران بخشی از درآمد از دست رفته آنها است.

شرایط دریافت بیمه بیکاری:

 • داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری در دو سال قبل از بیکاری
 • پرداخت حق بیمه بیکاری در طول 36 ماه قبل از بیکاری (حداقل 90 روز)
 • غیرارادی بودن بیکاری
 • بیکار بودن در زمان تقاضا
 • عدم اشتغال به کار در زمان دریافت مقرری
 • نداشتن تعهدات معوقه به سازمان تامین اجتماعی

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری:

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه توسط کارگر بستگی دارد. به طور کلی، مدت زمان دریافت مقرری از 36 ماه تا 50 ماه متغیر است.

میزان مقرری بیمه بیکاری:

میزان مقرری بیمه بیکاری معادل 50 تا 55 درصد میانگین دستمزد 6 ماه آخر کار بیمه شده است.

نحوه دریافت بیمه بیکاری:

برای دریافت بیمه بیکاری، کارگر باید به شعبه اداره کار محل سکونت خود مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد. این مدارک شامل:

 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای مردان)
 • اصل و فتوکپی دفترچه بیمه بیکاری
 • گواهی استعلام سابقه کار از آخرین کارگاه
 • تعهد عدم اشتغال به کار

قوانین مربوط به بیمه بیکاری:

 • قانون بیمه بیکاری مصوب 1366
 • آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

 

قوانین مربوط به بیمه بیکاری در ایران

شرایط دریافت بیمه بیکاری:

 • سابقه پرداخت حق بیمه: حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در دو سال قبل از بیکاری و یا 12 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در 6 سال قبل از بیکاری
 • غیرارادی بودن بیکاری: بیکاری به دلیل از کار افتادگی، فوت کارفرما، انقضای قرارداد، عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد، تعدیل نیرو و یا سایر موارد غیرارادی
 • جستجوی کار: ثبت نام در سامانه کانون کار ایران و شرکت در دوره‌های آموزشی و معرفی شده توسط اداره کار
 • عدم اشتغال به کار: عدم اشتغال به کار در طول دوره دریافت بیمه بیکاری

مدت پرداخت بیمه بیکاری:

 • 36 ماه برای افراد مجرد
 • 50 ماه برای افراد متأهل و متکفل

میزان مقرری بیمه بیکاری:

 • 50 تا 60 درصد میانگین دستمزد دو سال آخر بیمه شده
 • با احتساب افزایش سالانه مصوب شورای عالی کار

مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری:

 • دفترچه بیمه بیکاری
 • گواهی بیکاری از کارفرما
 • مدارک هویتی
 • مدارک مربوط به دوره‌های آموزشی

نحوه دریافت بیمه بیکاری:

 • مراجعه به شعبه اداره کار محل سکونت
 • ارائه مدارک لازم
 • تشکیل پرونده
 • بررسی شرایط
 • در صورت واجد شرایط بودن، پرداخت بیمه بیکاری

قوانین مربوط به بیمه بیکاری در قانون بیمه بیکاری مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن آمده است.

نکات:

 • مدت پرداخت حق بیمه برای مشمولین قانون مشاغل آزاد و سایر اقشار مشمول به نصف تقلیل می‌یابد.
 • مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای افراد با سابقه بیشتر از 20 سال قابل افزایش تا 60 ماه است.
 • بیمه شدگان بیکار موظفند در دوره بیکاری خود به دنبال کار باشند و در صورت عدم تمایل به اشتغال در شغلی که توسط اداره کار معرفی می‌شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

نحوه دریافت بیمه بیکاری در سال 1403

برای دریافت بیمه بیکاری، باید شرایط زیر را داشته باشید:

شرایط عمومی:

 • مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشید.
 • تابع ایرانی باشید.
 • از اتباع خارجی نباشید.
 • مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی نباشید.
 • حداکثر تا 30 روز بعد از بیکار شدن به اداره کار اعلام بیکاری کرده باشید.

شرایط بیمه‌پردازی:

 • حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 6 ماه باشد.
 • در یک سال گذشته حداقل 6 ماه سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشید.
 • سابقه پرداخت حق بیمه شما به صورت متوالی یا ناپیوسته باشد.
 • در دوره بیکاری قبل، از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشید یا اگر استفاده کرده اید، مدت زمان استفاده از آن به حداکثر مجاز رسیده باشد.

مراحل دریافت بیمه بیکاری:

 1. ثبت درخواست:

  • به صورت حضوری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنید.
  • مدارک لازم را ارائه و فرم درخواست بیمه بیکاری را تکمیل کنید.
 2. بررسی مدارک:

  • کارشناسان اداره کار مدارک شما را بررسی می‌کنند.
  • در صورت تایید مدارک، نسبت به صدور معرفی‌نامه بیمه بیکاری اقدام می‌کنند.
 3. دریافت مقرری:

  • با معرفی‌نامه بیمه بیکاری به شعبه بیمه خود مراجعه و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کنید.

مدارک لازم:

 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان)
 • اصل و فیش آخرین حقوق
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • گواهی عدم اشتغال به کار (از آخرین کارفرما)
 • مدارک مربوط به بیکاری غیرارادی (در صورت وجود)

مبلغ مقرری بیمه بیکاری:

 • مبلغ مقرری بیمه بیکاری بر اساس پایه حقوق و سابقه کار شما محاسبه می‌شود.
 • حداقل مبلغ مقرری بیمه بیکاری 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1403 است.
 • حداکثر مبلغ مقرری بیمه بیکاری 80 درصد حقوق آخرین ماه شما است.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:

 • مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه شما بستگی دارد.
 • حداقل مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 6 ماه و حداکثر آن 50 ماه است.

میزان مقرری بیمه بیکاری در ایران

میزان مقرری بیمه بیکاری در ایران به سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت تاهل یا تکفل بیمه شده بستگی دارد.

طبق ماده 7 قانون بیمه بیکاری:

 • حداقل مقرری بیمه بیکاری معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده در 6 ماه آخر قرارداد کار است.
 • حداکثر مقرری بیمه بیکاری نیز معادل 60 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده در 6 ماه آخر قرارداد کار است.

جدول زیر حداقل و حداکثر مقرری بیمه بیکاری را برای مجردین، متاهلین و متکفلین در سال 1403 نشان می‌دهد:

وضعیت حداقل حداکثر
مجرد 5.522.288 ریال 6.174.560 ریال
متاهل 6.626.720 ریال 7.349.440 ریال
متکفل (یک نفر) 8.871.152 ریال 9.945.600 ریال
متکفل (دو نفر یا بیشتر) 11.115.584 ریال 12.349.440 ریال

نکات مهم:

 • مبلغ مقرری بیمه بیکاری به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.
 • مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیز به سابقه پرداخت حق بیمه بستگی دارد.
 • حداقل مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 6 ماه و حداکثر آن 50 ماه است.
 • بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و … بیکار می‌شوند از شرط 6 ماه سابقه مورد نیاز موضوع ماده اخیرالذکر معاف هستند.

برای محاسبه دقیق مقرری بیمه بیکاری خود می‌توانید به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنید.

 

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه توسط کارگر بستگی دارد و طبق ماده 7 قانون بیمه بیکاری به شرح زیر است:

گروه‌های مختلف بیمه‌شدگان:

سابقه پرداخت حق بیمه مجردین متاهلین یا متکفلین
6 ماه تا 24 ماه 6 ماه 12 ماه
24 ماه تا 36 ماه 12 ماه 18 ماه
36 ماه تا 48 ماه 18 ماه 24 ماه
48 ماه تا 60 ماه 24 ماه 30 ماه
بیش از 60 ماه 36 ماه 50 ماه

نکات مهم:

 • در صورتی که بیمه شده بلافاصله پس از اتمام سابقه قبلی، مجدداً مشمول قانون بیمه بیکاری شود، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی نیز در تعیین مدت مقرری قابل احتساب خواهد بود.
 • در برخی موارد، مانند از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، فوت همسر، یا طلاق، کارگر می‌تواند با کمتر از دو سال سابقه کار نیز از حق سنوات برخوردار شود.
 • مقرری بیمه بیکاری از اول روز بیکاری قابل پرداخت است و جزو سابقه کار محسوب می‌شود.

 

مبلغ مقرری بیمه بیکاری در سال 1403 به چند عامل بستگی دارد:

1. سابقه پرداخت حق بیمه:

 • 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در دو سال قبل از بیکاری: 50% از میانگین دستمزد دو سال آخر
 • 12 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در 6 سال قبل از بیکاری: 55% از میانگین دستمزد دو سال آخر

2. وضعیت تاهل و تکفل:

 • افراد مجرد: 50 تا 60 درصد (حداکثر 60%)
 • افراد متاهل: 55 تا 65 درصد (حداکثر 65%)
 • افراد متاهل با یک فرزند: 60 تا 70 درصد (حداکثر 70%)
 • به ازای هر فرزند دیگر، 5 درصد به نرخ فوق اضافه می‌شود.

3. میانگین دستمزد دو سال آخر:

 • حداقل: معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1403 (5 میلیون و 678 هزار و 950 تومان)
 • حداکثر: 80% از میانگین دستمزد دو سال آخر

به عنوان مثال:

 • فردی مجرد با 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در دو سال قبل از بیکاری و میانگین دستمزد دو سال آخر 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان (50% از 10 میلیون) بیمه بیکاری دریافت می‌کند.
 • فردی متاهل با دو فرزند و 12 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در 6 سال قبل از بیکاری و میانگین دستمزد دو سال آخر 15 میلیون تومان، 9 میلیون و 750 هزار تومان (65% از 15 میلیون) بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

نکات:

 • مبلغ بیمه بیکاری هر ماه به همراه حقوق افزایش می‌یابد.
 • از بیمه بیکاری مالیات و حق بیمه کسر می‌شود.
 • بیمه شدگان بیکار موظفند در دوره بیکاری خود به دنبال کار باشند و در صورت عدم تمایل به اشتغال در شغلی که توسط اداره کار معرفی می‌شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

برای محاسبه دقیق مبلغ بیمه بیکاری خود، می‌توانید به شعبه اداره کار محل سکونت خود مراجعه کنید.

نحوه دریافت بیمه بیکاری در آلمان در سال 2024

برای دریافت بیمه بیکاری در آلمان (Arbeitslosengeld I یا ALG I) باید شرایط زیر را داشته باشید:

شرایط عمومی:

 • کارمند بیمه شده باشید: به این معنی که باید به طور منظم حق بیمه بیکاری به اداره فدرال کار آلمان (BA) پرداخته باشید.
 • حداقل 5 ماه در 12 ماه گذشته یا 12 ماه در 24 ماه گذشته حق بیمه بیکاری پرداخت کرده باشید: این به عنوان “دوره پیش‌نیاز” شناخته می‌شود.
 • بیکار باشید: به این معنی که دیگر شغل شغلی ندارید و به دنبال شغل جدید هستید.
 • قادر به کار باشید: به این معنی که از نظر جسمی و روحی قادر به کار باشید.
 • در دسترس بازار کار باشید: به این معنی که باید مایل و قادر به پذیرش شغل مناسب باشید.
 • در آلمان اقامت داشته باشید: شما باید در آلمان اقامت داشته باشید یا مجوز اقامت معتبر داشته باشید.

مراحل دریافت بیمه بیکاری:

 1. ثبت نام:

  • باید ظرف 3 ماه پس از بیکار شدن خود را در اداره کار محلی خود (Agentur für Arbeit) ثبت نام کنید.
  • می توانید به صورت آنلاین، حضوری یا تلفنی ثبت نام کنید.
  • در هنگام ثبت نام، باید مدارک خود را ارائه دهید و فرم درخواست را تکمیل کنید.
 2. ارائه مدارک:

  • باید مدارک زیر را ارائه دهید:
   • پاسپورت یا کارت شناسایی
   • گواهی اشتغال (از آخرین کارفرما)
   • اسناد مربوط به پرداخت حق بیمه بیکاری
   • مدارک مربوط به تحصیلات و مهارت های خود
   • گواهی از پزشک مبنی بر اینکه قادر به کار هستید (در صورت نیاز)
 3. مصاحبه:

  • با یک مشاور شغلی مصاحبه خواهید داشت.
  • مشاور وضعیت شما را ارزیابی می کند و به شما کمک می کند تا یک برنامه جستجوی شغلی ایجاد کنید.
 4. تصمیم گیری:

  • اداره کار در مورد درخواست شما تصمیم می گیرد.
  • اگر واجد شرایط باشید، نامه ای مبنی بر تأیید دریافت خواهید کرد.
  • نامه شما شامل اطلاعاتی در مورد مبلغ مقرری بیمه بیکاری شما، نحوه دریافت آن و تعهدات شما خواهد بود.
 5. دریافت مقرری:

  • می توانید مقرری بیمه بیکاری خود را به صورت آنلاین یا از طریق حساب بانکی خود دریافت کنید.

نکات:

 • مبلغ مقرری بیمه بیکاری شما بر اساس حقوق قبلی شما محاسبه می شود.
 • معمولاً می توانید تا 12 ماه بیمه بیکاری دریافت کنید.
 • در برخی موارد ممکن است بتوانید مدت زمان دریافت بیمه بیکاری خود را افزایش دهید.
 • شما باید به طور منظم با اداره کار خود در تماس باشید و آنها را از وضعیت خود به روز کنید.
 • اگر در یافتن شغل مشکل دارید، می توانید از خدمات مشاوره شغلی اداره کار استفاده کنید.

شرایط دریافت بیمه بیکاری در ایران

برای دریافت بیمه بیکاری در ایران، باید شرایط زیر را داشته باشید:

شرایط عمومی:

 • مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشید.
 • تبعه ایرانی باشید.
 • مستَمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی نباشید.
 • در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشید.
 • حداقل سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشید.

سابقه پرداخت حق بیمه:

 • حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت بیمه بیکاری 6 ماه است. این 6 ماه باید در دو سال آخر قبل از بیکاری پرداخت شده باشد.
 • از این 6 ماه، حداقل 1 ماه باید در 6 ماه آخر قبل از بیکاری باشد.

مدت زمان پرداخت حق بیمه:

 • مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه شما بستگی دارد.
 • حداقل مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری 36 ماه برای افراد مجرد و 50 ماه برای افراد متاهل و متکفل است.
 • حداکثر مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری نیز 36 ماه برای افراد مجرد و 50 ماه برای افراد متاهل و متکفل است.

موارد استثنا:

 • افرادی که به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زلزله، آتش‌سوزی و سیل کار خود را از دست می‌دهند، برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان مشخص را ندارند.
 • همچنین خانم‌هایی که بلافاصله پس از اتمام مرخصی زایمان بیکار شوند، می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

نحوه درخواست بیمه بیکاری:

 • برای درخواست بیمه بیکاری، باید به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنید.
 • مدارک لازم برای درخواست بیمه بیکاری عبارتند از:
  • کارت ملی
  • شناسنامه
  • کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان)
  • دفترچه بیمه تامین اجتماعی
  • آخرین فیش حقوقی
  • معرفی نامه از کارفرما مبنی بر اخراج یا استعفا

پس از بررسی مدارک، در صورت واجد شرایط بودن، بیمه بیکاری به شما تعلق خواهد گرفت.

نکات مهم:

 • از تاریخ بیکاری تا زمان مراجعه به شعبه تامین اجتماعی برای درخواست بیمه بیکاری، حداکثر 3 ماه فرصت دارید.
 • در طول دوره دریافت بیمه بیکاری، موظف به جستجوی کار هستید و باید در صورت پیدا کردن شغل جدید، مراتب را به شعبه تامین اجتماعی اطلاع دهید.
 • شما می‌توانید با مراجعه به سایت تامین اجتماعی یا تماس با مرکز سامانه 1420 از وضعیت پرونده خود و میزان مقرری بیمه بیکاری خود مطلع شوید.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در مورد بیمه بیکاری، می‌توانید به اداره کار و امور اجتماعی یا یک وکیل متخصص در امور کار مراجعه کنید.