مشاوره حقوقی بیمه

بیمه بیکاری

مشاوره حقوقی

بیمه بیکاری چیست؟

بیمه بیکاری یکی از انواع بیمه‌های اجتماعی است که توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور حمایت از بیمه شدگان در زمان بیکاری غیرارادی پرداخت می‌شود. هدف از این بیمه جبران بخشی از درآمد از دست رفته بیمه شده در زمان بیکاری است.

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟

 • کلیه کارگران مشمول قانون کار که حداقل 6 ماه سابقه بیمه پرداختی در دو سال قبل از وقوع بیکاری داشته باشند.
 • بیمه شدگانی که به دلیل از کارافتادگی موقت ناشی از بیماری یا حادثه غیر شغلی، حداقل 6 ماه سابقه بیمه پرداختی در یک سال قبل از وقوع بیکاری داشته باشند و بعد از بهبودی به کار خود بازنگردند.
 • بیمه شدگانی که به دلیل حبس تعزیری، حداقل 6 ماه سابقه بیمه پرداختی در دو سال قبل از وقوع بیکاری داشته باشند و بعد از آزادی به کار خود بازنگردند.
 • زنان شاغل مشمول قانون کار که بعد از انقضای مرخصی زایمان و یا حداکثر تا دو ماه پس از آن، به کار خود بازنگردند.
 • کارگران فصلی که در مجموع در یک سال حداقل 6 ماه سابقه کار و بیمه پرداختی داشته باشند و بعد از اتمام فصل کار بیکار شوند.

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شده به شرح زیر است:

 • 6 ماه تا 12 ماه سابقه: 36 ماه
 • 12 ماه تا 18 ماه سابقه: 42 ماه
 • 18 ماه تا 24 ماه سابقه: 48 ماه
 • بیش از 24 ماه سابقه: 50 ماه

مبلغ بیمه بیکاری

مبلغ بیمه بیکاری معادل 50 درصد میانگین 6 ماه آخر حقوق و مزایای بیمه شده در زمان اشتغال است. حداقل مبلغ بیمه بیکاری 60 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال و حداکثر آن 90 درصد حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال است.

نحوه ی دریافت بیمه بیکاری

برای دریافت بیمه بیکاری، بیمه شده باید پس از بیکار شدن به یکی از شعب اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام کند. مدارک لازم برای ثبت نام شامل اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، گواهی عدم اشتغال از کارفرما و مدارک مربوط به بیمه است.

شرایط از دست دادن بیمه بیکاری

 • استعفای اختیاری از کار
 • اخراج به دلیل سوء رفتار ثابت شده
 • عدم مراجعه به موقع به اداره کار برای تمدید مدت بیمه بیکاری
 • اشتغال به کار در طول دوره ی دریافت بیمه بیکاری

شرایط دریافت بیمه بیکاری در ایران (سال 1403):

برای دریافت بیمه بیکاری، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

1. مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد:

 • متقاضی باید با یکی از کارفرمایان مشمول قانون کار رابطه کار معتبر برقرار کرده باشد.
 • رابطه کار باید به صورت مکتوب و با مدت زمان مشخص یا غیرمشخص باشد.
 • در طول دوره ی اشتغال، حق بیمه بیکاری توسط متقاضی و کارفرما به طور کامل پرداخت شده باشد.

2. سابقه ی پرداخت حق بیمه داشته باشد:

 • متقاضی باید حداقل 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه بیکاری در دو سال قبل از بیکاری داشته باشد.
 • 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه می تواند به صورت متوالی یا متناوب باشد.
 • در برخی موارد خاص مانند از کار افتادگی غیر ارادی، حداکثر تا 9 ماه قبل از بیکاری نیز قابل قبول است.

3. غیرارادی بودن بیکاری:

 • بیکاری متقاضی باید غیرارادی باشد و به دلیل اخراج، انقضای قرارداد کار، کاهش تولید، تعطیلی واحد کار و یا سایر دلایل موجه رخ داده باشد.
 • ترک کار به میل و اختیار خود، استعفا، سوء رفتار و یا ارتکاب جرم در محل کار، مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود.

4. بیکار بودن در زمان تقاضا:

 • متقاضی در زمان تقاضای دریافت بیمه بیکاری باید بیکار باشد و هیچ گونه شغلی نداشته باشد.
 • در صورت اشتغال مجدد، پرداخت بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

5. عدم دریافت مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی:

 • متقاضی نباید مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی از سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی دریافت کند.

6. سایر شرایط:

 • تابعیت ایرانی
 • عدم محکومیت قطعی کیفری به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران که موجب بیکاری او شده باشد.

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری:

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه ی پرداخت حق بیمه ی متقاضی به شرح زیر است:

* سابقه ی پرداخت حق بیمه مدت پرداخت بیمه بیکاری (ماه)
6 ماه 3 ماه
12 ماه 4 ماه
18 ماه 5 ماه
24 ماه 6 ماه
36 ماه حداکثر 36 ماه برای مجردین و حداکثر 50 ماه برای متاهلین و متکفلین

مکان و نحوه ی درخواست:

 • متقاضی باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعبه ی تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند.
 • مدارک لازم شامل:
  • اصل و تصویر کارت ملی
  • اصل و تصویر شناسنامه
  • اصل و تصویر دفترچه بیمه
  • گواهی عدم اشتغال از آخرین کارگاه
  • پرینت حساب بانکی

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت تاهل یا تکفل فرد بیمه شده بستگی دارد.

جدول مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری:

سابقه پرداخت حق بیمه مجرد متاهل یا متکفل
6 ماه تا 24 ماه 6 ماه 12 ماه
25 ماه تا 36 ماه 12 ماه 18 ماه
37 ماه تا 60 ماه 18 ماه 26 ماه
61 ماه تا 84 ماه 24 ماه 34 ماه
85 ماه تا 120 ماه 30 ماه 42 ماه
121 ماه به بالا 36 ماه 50 ماه

نکات:

 • حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت بیمه بیکاری 6 ماه است.
 • فرد بیمه شده باید حداکثر 30 روز از تاریخ بیکاری خود را به اداره کار اعلام کند.
 • مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
 • مدت دریافت بیمه بیکاری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
 • در برخی موارد خاص، مانند از کار افتادگی ناشی از کار، مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری بیشتر خواهد بود.

در ایران، طبق قانون کار و تامین اجتماعی، افراد واجد شرایط زیر می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند:

1. مشمول بودن قانون کار و تامین اجتماعی:

 • فرد متقاضی باید با یکی از کارفرمایان مشمول قانون کار، رابطه کار معتبر برقرار کرده باشد.
 • رابطه کار باید به صورت مکتوب و با مدت زمان مشخص یا غیرمشخص باشد.
 • در طول دوره ی اشتغال، حق بیمه بیکاری توسط متقاضی و کارفرما به طور کامل پرداخت شده باشد.

2. داشتن سابقه ی پرداخت حق بیمه:

 • متقاضی باید حداقل 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه بیکاری در دو سال قبل از بیکاری داشته باشد.
 • 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه می تواند به صورت متوالی یا متناوب باشد.
 • در برخی موارد خاص مانند از کار افتادگی غیر ارادی، حداکثر تا 9 ماه قبل از بیکاری نیز قابل قبول است.

3. غیرارادی بودن بیکاری:

 • بیکاری متقاضی باید غیرارادی باشد و به دلیل اخراج، انقضای قرارداد کار، کاهش تولید، تعطیلی واحد کار و یا سایر دلایل موجه رخ داده باشد.
 • ترک کار به میل و اختیار خود، استعفا، سوء رفتار و یا ارتکاب جرم در محل کار، مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود.

4. بیکار بودن در زمان تقاضا:

 • متقاضی در زمان تقاضای دریافت بیمه بیکاری باید بیکار باشد و هیچ گونه شغلی نداشته باشد.
 • در صورت اشتغال مجدد، پرداخت بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

5. عدم دریافت مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی:

 • متقاضی نباید مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی از سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی دریافت کند.

6. سایر شرایط:

 • تابعیت ایرانی
 • عدم محکومیت قطعی کیفری به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران که موجب بیکاری او شده باشد.

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری:

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه ی پرداخت حق بیمه ی متقاضی به شرح زیر است:

سابقه ی پرداخت حق بیمه مدت پرداخت بیمه بیکاری (ماه)
6 ماه 3 ماه
12 ماه 4 ماه
18 ماه 5 ماه
24 ماه 6 ماه
36 ماه حداکثر 36 ماه برای مجردین و حداکثر 50 ماه برای متاهلین و متکفلین

مکان و نحوه ی درخواست:

 • متقاضی باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعبه ی تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند.
 • مدارک لازم شامل:
  • اصل و تصویر کارت ملی
  • اصل و تصویر شناسنامه
  • اصل و تصویر دفترچه بیمه
  • گواهی عدم اشتغال از آخرین کارگاه
  • پرینت حساب بانکی

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و به روز در خصوص شرایط و نحوه ی دریافت بیمه بیکاری، می توانید به سایت سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید یا از مشاوره کارشناسان مرجع استفاده نمایید.

شرایط از دست دادن بیمه بیکاری

طبق قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 و اصلاحات بعدی، در صورتیکه مشمول بیمه بیکاری باشید، در شرایط زیر بیمه بیکاری خود را از دست خواهید داد:

1. استعفای اختیاری از کار:

 • اگر به طور داوطلبانه و بدون دلیل موجه از شغل خود استعفا دهید، بیمه بیکاری شما قطع خواهد شد.

2. اخراج به دلیل سوء رفتار ثابت شده:

 • اگر به دلیل سوء رفتار ثابت شده از محل کار خود اخراج شوید، مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهید بود.

3. عدم مراجعه به موقع به اداره کار برای تمدید مدت بیمه بیکاری:

 • برای دریافت بیمه بیکاری باید در مدت زمان های مشخص شده به اداره کار مراجعه و نسبت به تمدید مدت آن اقدام کنید. در صورت عدم مراجعه در مهلت های تعیین شده، بیمه بیکاری شما قطع خواهد شد.

4. اشتغال به کار در طول دوره ی دریافت بیمه بیکاری:

 • اگر در طول دوره ی دریافت بیمه بیکاری به طور رسمی یا غیررسمی مشغول به کار شوید، بیمه بیکاری شما قطع خواهد شد.

نکات:

 • در برخی از موارد استثنایی، ممکن است با وجود وقوع یکی از شرایط فوق، بیمه بیکاری شما قطع نشود. برای اطلاع از این موارد استثنایی باید به قانون مربوطه و یا مراجع قانونی مرجعه کنید.
 • قطع بیمه بیکاری به منزله ی از بین رفتن سابقه بیمه شما نیست. شما می توانید با پرداخت حق بیمه خود به صورت اختیاری، سابقه بیمه خود را حفظ کنید.

نحوه ی دریافت بیمه بیکاری در ایران (سال 1403):

مراحل دریافت بیمه بیکاری به شرح زیر است:

1. مراجعه به شعبه تامین اجتماعی:

 • متقاضی باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعبه ی تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند.
 • برای اطلاع از آدرس و ساعات کار شعب تامین اجتماعی می توانید به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی [نشانی وب نامعتبر برداشته شد] مراجعه کنید.

2. ارائه مدارک:

 • مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری عبارتند از:
  • اصل و تصویر کارت ملی
  • اصل و تصویر شناسنامه
  • اصل و تصویر دفترچه بیمه
  • گواهی عدم اشتغال از آخرین کارگاه (صادر شده توسط کارفرما)
  • پرینت حساب بانکی
  • سایر مدارک مورد نیاز که توسط شعبه ی تامین اجتماعی اعلام می شود.

3. بررسی مدارک:

 • در شعبه ی تامین اجتماعی، مدارک ارائه شده توسط متقاضی بررسی خواهد شد.
 • در صورت وجود نقص یا ایراد در مدارک، به متقاضی برای رفع نقص یا ارائه مدارک تکمیلی اعلام می شود.

4. تکمیل فرم های مربوطه:

 • متقاضی باید فرم های مربوط به درخواست بیمه بیکاری را تکمیل و امضا کند.
 • در این فرم ها اطلاعات مربوط به هویت متقاضی، سابقه ی کار، وضعیت اشتغال فعلی و دلیل بیکاری قید می شود.

5. بررسی شرایط متقاضی:

 • شعبه ی تامین اجتماعی شرایط متقاضی را از نظر دارا بودن سابقه ی پرداخت حق بیمه، غیرارادی بودن بیکاری، عدم دریافت مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی و سایر شرایط قانونی بررسی می کند.

6. صدور حکم بیمه بیکاری:

 • در صورت احراز شرایط، شعبه ی تامین اجتماعی حکم بیمه بیکاری را برای متقاضی صادر می کند.
 • در حکم بیمه بیکاری، مبلغ و مدت پرداخت بیمه بیکاری مشخص می شود.

7. پرداخت بیمه بیکاری:

 • مبلغ بیمه بیکاری هر ماه به حساب بانکی معرفی شده توسط متقاضی واریز می شود.

نکات مهم:

 • ارائه اطلاعات غلط یا مدارک جعلی می تواند موجب تعقیب قانونی متقاضی شود.
 • در صورت عدم رضایت متقاضی از نتیجه بررسی و صدور حکم بیمه بیکاری، می تواند به مراجع ذیصلاح مرجعه و اعتراض خود را ارائه دهد.
 • برای اطلاع از جزئیات بیشتر و راهنمایی در خصوص نحوه دریافت بیمه بیکاری، می توانید از مشاوره کارشناسان مرجع استفاده کنید.