مشاوره حقوقي

تدلیس در نکاح مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

تدلیس در نکاح: مشاوره حقوقی

تدلیس در نکاح به معنای فریب دادن یکی از زوجین توسط طرف مقابل به منظور رضایت او برای ازدواج است.

ماده ۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

 • هرگاه یکی از زوجین قبل از ازدواج در خصوص صفات و ویژگی‌های خود که مربوط به شخصیت او است، طرف مقابل را فریب دهد و آن صفت شرط ضمن عقد باشد، فریب‌خورده حق دارد نکاح را فسخ کند.

شرایط تدلیس در نکاح:

 • فریب باید از طرف یکی از زوجین به طرف دیگر انجام شود.
 • فریب باید در خصوص صفات و ویژگی‌های اساسی و مربوط به شخصیت طرف مقابل باشد.
 • فریب باید موثر در رضایت به ازدواج باشد.
 • صفتی که در مورد آن فریب انجام شده است، باید به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد.

اثبات تدلیس در نکاح:

 • اثبات تدلیس در نکاح دشوار است و نیاز به مدارک و شواهد کافی دارد.
 • شهادت شهود، اقرار طرف مقابل، استناد به پیامک، ایمیل یا سایر نوشته ها و انجام آزمایشات ژنتیکی (در مواردی خاص) می تواند از جمله دلایل اثبات تدلیس در نکاح باشد.

آثار تدلیس در نکاح:

 • اگر فریب در ازدواج ثابت شود، فریب‌خورده حق دارد نکاح را فسخ کند.
 • فسخ نکاح به موجب تدلیس، تابع مقررات فسخ نکاح به سبب خیارات است.
 • یعنی فریب‌خورده باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از فریب، تقاضای فسخ نکاح را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
 • در صورت اثبات تدلیس، مجازات کیفری نیز برای فریب دهنده در نظر گرفته می شود.

مشاوره حقوقی در خصوص تدلیس در نکاح:

 • اگر شما فکر می کنید که در ازدواج خود مورد فریب قرار گرفته اید،
 • می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی در این خصوص به یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.
 • وکیل دادگستری می تواند با بررسی شرایط شما، راهنمایی های لازم را در خصوص اثبات تدلیس و طرح دعوای فسخ نکاح به شما ارائه دهد.

 

 

تدلیس در نکاح چیست؟

تدلیس در نکاح، که در قانون ایران به آن فریب در ازدواج نیز گفته می‌شود، به معنای فریب دادن یکی از زوجین توسط طرف مقابل به منظور رضایت او برای ازدواج است. این فریب می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا عملی انجام شود.

اثبات فریب در ازدواج دشوار است و نیاز به مدارک و شواهد کافی دارد. در صورت اثبات فریب در ازدواج، فریب‌خورده می‌تواند از حق فسخ نکاح خود استفاده کند.

شرایط تحقق فریب در ازدواج:

 • فریب باید از طرف یکی از زوجین به طرف دیگر انجام شود.
 • فریب باید در خصوص صفات و ویژگی‌های اساسی و مربوط به شخصیت طرف مقابل باشد.
 • فریب باید موثر در رضایت به ازدواج باشد، به گونه‌ای که اگر فریب‌خورده از واقعیت آگاه بود، به ازدواج رضایت نمی‌داد.
 • صفتی که در مورد آن فریب انجام شده است، باید به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد.

موارد فریب در ازدواج:

 • پنهان کردن بیماری، اعتیاد، سوء پیشینه کیفری، محکومیت‌های مالی، ناباروری، و سایر صفات و ویژگی‌های مربوط به سلامت جسمی یا روانی
 • ادعای دروغ درباره وضعیت اجتماعی، مالی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی
 • ارائه اسناد و مدارک جعلی
 • سوء استفاده از احساسات و عواطف طرف مقابل

آثار فسخ نکاح به دلیل فریب:

 • ازدواج از درجه اعتبار ساقط می‌شود و گویی از ابتدا وجود نداشته است.
 • هیچ‌گونه حقی برای زوجین نسبت به یکدیگر ایجاد نمی‌شود.
 • فرزندان حاصل از ازدواج، مشروع محسوب می‌شوند و حضانت آنها بر اساس قانون تعیین می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات فریب در ازدواج دشوار است و نیاز به مدارک و شواهد قوی دارد.
 • در صورت اثبات فریب، فریب‌خورده فقط حق فسخ نکاح را دارد و نمی‌تواند خسارتی از طرف مقابل مطالبه کند.
 • برای طرح دعوای فسخ نکاح به دلیل فریب، مهلت قانونی وجود دارد و باید در این مهلت اقدام کرد.