مشاوره حقوقی طلاق

تعدیل نفقه مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

تعدیل نفقه

تعدیل نفقه به معنای تغییر میزان نفقه پرداختی توسط زوج به زوجه است.

موارد قانونی تعدیل نفقه:

 • تغییر شرایط زندگی:
  • اگر بعد از عقد نکاح، شرایط زندگی زوجین به طور قابل توجهی تغییر کند، هر کدام از آنها می‌توانند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهند.
  • از جمله مواردی که می‌تواند موجب تغییر شرایط زندگی شود، می‌توان به افزایش یا کاهش درآمد زوج، بروز بیماری برای یکی از زوجین، و … اشاره کرد.
 • تغییرات در قانون:
  • اگر بعد از عقد نکاح، قانون مربوط به نفقه تغییر کند، هر کدام از زوجین می‌توانند با استناد به قانون جدید، تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهند.

نحوه درخواست تعدیل نفقه:

 • هر کدام از زوجین می‌توانند به صورت مستقل از دیگری تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهند.
 • برای این کار باید به یکی از دادگاه‌های خانواده محل سکونت خود مراجعه و دادخواست تعدیل نفقه طرح کنید.
 • در دادخواست باید دلایل و مدارک تغییر شرایط زندگی ارائه شود.

رسیدگی به درخواست تعدیل نفقه در دادگاه:

 • دادگاه بعد از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین می‌کند و طرفین را برای استماع دلایل و مدارک به دادگاه احضار می‌کند.
 • در روز رسیدگی، طرفین در دادگاه حاضر شده و دلایل و مدارک خود را ارائه می‌کنند.
 • دادگاه بعد از بررسی مدارک و استماع دلایل طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

آثار رأی دادگاه:

 • در صورت صدور رأی به نفع یکی از طرفین، آن رأی از تاریخ صدور لازم‌الاجرا خواهد بود.
 • نفقه معوقه از تاریخ صدور دادخواست تا زمان پرداخت توسط محکوم‌لهیه قابل مطالبه خواهد بود.

نکات مهم:

 • تعدیل نفقه فقط از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر است و توافق خصوصی بین طرفین در این خصوص اعتبار قانونی ندارد.
 • برای اثبات تغییر شرایط زندگی، باید مدارک و شواهدی ارائه شود، مثل فیش‌های حقوقی، گواهی پزشکی، و …
 • در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوجه می‌تواند از طریق مراجع اجرایی برای وصول طلب خود اقدام کند.

مشاوره تعدیل نفقه

تعدیل نفقه به معنای تغییر میزان نفقه تعیین شده برای زوجه است. این امر در شرایطی امکان پذیر است که شرایط زندگی زوجین پس از صدور حکم نفقه به طور قابل توجهی تغییر یابد.

شرایط تعدیل نفقه:

 • کاهش درآمد زوج: در صورتی که پس از صدور حکم نفقه، درآمد زوج به طور قابل توجهی کاهش یابد، وی می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهد.
 • افزایش نیازهای زوجه: در صورتی که پس از صدور حکم نفقه، نیازهای زوجه به طور قابل توجهی افزایش یابد، وی می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهد.
 • بروز شرایطی که موجب کاهش تعهدات زوج در قبال زوجه می شود: به عنوان مثال، اگر زوج و زوجه پس از صدور حکم نفقه طلاق توافقی بگیرند، تعهد زوج به پرداخت نفقه به زوجه تا زمانی که عده زوجه به پایان نرسیده است، همچنان باقی خواهد ماند.

مراحل تعدیل نفقه:

 • جمع آوری مدارک: اولین قدم برای تعدیل نفقه، جمع آوری مدارک لازم است. این مدارک شامل حکم نفقه قبلی، مدارک مربوط به کاهش درآمد زوج یا افزایش نیازهای زوجه و… می باشد.
 • مراجعه به دادگاه: پس از جمع آوری مدارک، باید به دادگاه خانواده محل صدور حکم نفقه قبلی مراجعه و دادخواست تعدیل نفقه تقدیم نمایید.
 • رسیدگی در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه ارجاع و به طرفین ابلاغ می شود. در دادگاه، شما باید مدارک خود را ارائه و دلایل خود را برای تعدیل نفقه بیان کنید. متعهد نیز می تواند لایحه ی دفاعیه خود را مطرح کند.
 • صدور رأی: دادگاه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، مبادرت به صدور رأی می کند. در صورت صدور رأی به نفع شما، میزان نفقه جدید تعیین و به متعهد ابلاغ می شود.

نکات مهم:

 • در صورتیکه برای تعدیل نفقه نیاز به وکیل دارید، می توانید از وکلای متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.
 • هزینه دادرسی تعدیل نفقه به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دادخواست نفقه اولیه است.
 • در صورتیکه متعهد از پرداخت نفقه جدید خودداری کند، شما می توانید از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول آن اقدام نمایید.

 

قوانین تعدیل نفقه در ایران

مفهوم تعدیل نفقه:

تعدیل نفقه به معنای تغییر در میزان یا شرایط پرداخت نفقه است که به موجب حکم دادگاه یا توافق بین زن و شوهر تعیین شده است.

شرایط تعدیل نفقه:

 • تغییر در شرایط زندگی: هرگاه در شرایط زندگی زناشویی که مبنای تعیین میزان نفقه بوده است، تغییری ایجاد شود، هر یک از زوجین می‌تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهد.
 • تغییر در نیازهای زن: اگر نیازهای زن به لحاظ شرایط زندگی، بیماری، افزایش سن و … افزایش یابد، می‌تواند تقاضای تعدیل نفقه به نفع خود را داشته باشد.
 • تغییر در توانایی مالی مرد: اگر توانایی مالی مرد به دلیل از دست دادن شغل، بیماری و … کاهش یابد، می‌تواند تقاضای تعدیل نفقه به ضرر خود را داشته باشد.

نحوه درخواست تعدیل نفقه:

 • زن یا شوهر می‌توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده محل سکونت خود، تقاضای تعدیل نفقه را مطرح کنند.
 • در دادخواست باید شرایط و دلایل تعدیل نفقه به طور دقیق ذکر شود.
 • دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین، حکم صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که حکم نفقه به صورت توافقی بین زن و شوهر تعیین شده باشد، برای تعدیل آن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر میزان نفقه را تغییر دهند.
 • در صورت فوت شوهر، زن تا پایان دوره عده مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • در صورت طلاق رجعی، زن تا پایان دوره عده مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • در صورت طلاق بائن، زن فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

منابع:

 • ماده 1156 قانون مدنی
 • ماده 1198 قانون مدنی

 

 

شرایط تعدیل نفقه در ایران:

تعدیل نفقه به معنای تغییر میزان یا شرایط پرداخت نفقه است که به موجب حکم دادگاه یا توافق بین زوجین به نفع زوجه یا فرزند خردسال تعیین شده است.

در قانون ایران، شرایطی وجود دارد که در صورت احراز آنها، یکی از طرفین (معمولا زوج) می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.

شرایط تعدیل نفقه به نفع زوج:

 • کاهش درآمد یا تمکن مالی زوج: اگر بعد از صدور حکم نفقه، ثابت شود که درآمد یا تمکن مالی زوج به طور قابل توجهی کاهش یافته است، می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • بیکاری یا از کارافتادگی زوج: در صورتیکه زوج بعد از صدور حکم نفقه بیکار شود یا از کار افتاده شود، می تواند تقاضای تعدیل یا حتی حذف نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • افزایش نیازهای زوجه: اگر بعد از صدور حکم نفقه، نیازهای زوجه به طور قابل توجهی افزایش یابد، می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • سوء رفتار زوجه: در صورتیکه ثابت شود که زوجه سوء رفتار دارد و یا وظایف قانونی خود را به عنوان همسر انجام نمی دهد، زوج می تواند تقاضای تعدیل یا حتی حذف نفقه را به دادگاه ارائه کند.

شرایط تعدیل نفقه به نفع زوجه:

 • افزایش درآمد یا تمکن مالی زوج: اگر بعد از صدور حکم نفقه، ثابت شود که درآمد یا تمکن مالی زوج به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زوجه می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • افزایش نیازهای فرزند: اگر بعد از صدور حکم نفقه، نیازهای فرزند به طور قابل توجهی افزایش یابد، مادر می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • بیماری یا از کارافتادگی زوجه: در صورتیکه زوجه بعد از صدور حکم نفقه بیمار یا از کار افتاده شود، می تواند تقاضای تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه کند.
 • سوء رفتار زوج: در صورتیکه ثابت شود که زوج سوء رفتار دارد و یا وظایف قانونی خود را به عنوان همسر انجام نمی دهد، زوجه می تواند تقاضای تعدیل یا حتی حذف نفقه را به دادگاه ارائه کند.

توجه:

 • اثبات هر کدام از شرایط فوق نیاز به ارائه دلایل و مدارک معتبر به دادگاه دارد.
 • در تصمیم گیری نهایی در مورد تعدیل نفقه، دادگاه همیشه مصلحت و سلامت روانی خانواده را در اولویت قرار می دهد.
 • برای اطلاعات دقیق و به روز در مورد شرایط تعدیل نفقه، حتماٌ با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت کنید.

 

رسیدگی به درخواست تعدیل نفقه در دادگاه

مراحل رسیدگی به درخواست تعدیل نفقه در دادگاه:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم برای تعدیل نفقه، تنظیم دادخواست است. در این دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده (زن و شوهر)، شرح مختصری از پرونده و مستندات و دلایل درخواست تعدیل نفقه ذکر شود.

 2. ارائه دادخواست به دادگاه: دادخواست باید به همراه مدارک و مستندات به یکی از شعب دادگاه خانواده محل سکونت زوجه ارائه شود.

 3. ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، در دفترخانه دادگاه، وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می شود.

 4. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، خواهان و خوانده به همراه مدارک و شهود خود در دادگاه حاضر می شوند. قاضی پرونده را بررسی می کند و از طرفین دعوا توضیحات لازم را اخذ می کند.

 5. نظریه کارشناس: در برخی از موارد، قاضی برای روشن شدن some matters، از کارشناس رسمی دادگستری نظرخواهی می کند.

 6. صدور رای: پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، قاضی رای خود را صادر می کند. رای دادگاه در خصوص میزان نفقه جدید و نحوه پرداخت آن صادر می شود.

نکاتی که باید به خاطر داشته باشید:

 • برای تنظیم دادخواست تعدیل نفقه می توانید از وکیل استفاده کنید.
 • در دادخواست باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تغییر شرایط زندگی شما (مانند افزایش هزینه ها، کاهش درآمد) است را ارائه کنید.
 • در روز رسیدگی حتما با مدارک و مستندات خود و همچنین شهود (در صورت وجود) در دادگاه حاضر شوید.
 • رای دادگاه در خصوص تعدیل نفقه قطعی نیست و هر یک از طرفین می توانند نسبت به آن اعتراض کنند و پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع دهند.

دیدگاهتان را بنویسید