مشاوره حقوقی طلاق

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه:

 • در این نوع مهریه، زن هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند.
 • شوهر موظف است که در صورت مطالبه زن، مهریه را به او بپردازد.
 • در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه مهریه خود کند.

مهریه عندالاستطاعه:

 • در این نوع مهریه، زن فقط زمانی می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
 • به عبارتی دیگر، اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند او را به پرداخت مهریه مجبور کند.
 • در صورت فوت شوهر، زن می‌تواند مهریه خود را از ماترک شوهرش مطالبه کند.

تفاوت‌های اصلی:

 • زمان مطالبه: در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند، اما در مهریه عندالاستطاعه، زن فقط زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
 • ضمانت اجرا: در مهریه عندالمطالبه، شوهر در صورت عدم پرداخت مهریه، به حبس تعزیری تا دو سال محکوم می‌شود، اما در مهریه عندالاستطاعه، شوهر به حبس محکوم نمی‌شود.
 • تاثیر بر نفقه: در صورت عدم تمکین زن، در مهریه عندالمطالبه، نفقه زن ساقط می‌شود، اما در مهریه عندالاستطاعه، نفقه زن ساقط نمی‌شود.

انتخاب نوع مهریه:

 • انتخاب نوع مهریه به توافق زوجین بستگی دارد.
 • در صورت عدم توافق، مهریه عندالمطالبه به عنوان مهریه زن در نظر گرفته می‌شود.

نکات:

 • مهریه عندالاستطاعه می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای زن در آینده باشد.
 • در انتخاب نوع مهریه، باید به شرایط و امکانات شوهر توجه کرد.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر استفاده شود.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

عندالاستطاعه بودن مهریه

مهریه عندالاستطاعه به مهریه‌ای گفته می‌شود که زن فقط در صورت تمکن مالی مرد می‌تواند آن را مطالبه کند.

مزایای عندالاستطاعه بودن مهریه:

 • کاهش فشار مالی بر مرد: در این حالت، مرد فقط در صورت توانایی مالی، ملزم به پرداخت مهریه است.
 • افزایش احتمال وصول مهریه: در این حالت، زن می‌تواند در صورت تمکن مالی مرد، مهریه خود را به طور کامل دریافت کند.

معایب عندالاستطاعه بودن مهریه:

 • عدم تضمین دریافت مهریه: در این حالت، هیچ تضمینی برای دریافت مهریه توسط زن وجود ندارد.
 • ایجاد اختلاف بین زوجین: ممکن است در مورد تمکن مالی مرد اختلاف نظر وجود داشته باشد.

نکاتی که باید در مورد عندالاستطاعه بودن مهریه در نظر داشته باشید:

 • عندالاستطاعه بودن مهریه فقط در عقد دائم قابل شرط است.
 • در صورت عدم تعیین عندالاستطاعه، مهریه عندالمطالبه خواهد بود.
 • زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد، تمکن مالی مرد را به دادگاه اثبات کند و مهریه خود را مطالبه کند.
 • در صورت فوت شوهر، زن می‌تواند مهریه خود را از ماترک او مطالبه کند.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد عندالاستطاعه بودن مهریه، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

در نهایت، انتخاب نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) به توافق زوجین بستگی دارد.

عندالمطالبه بودن مهریه به چه معناست؟

عندالمطالبه در لغت به معنی “هنگام مطالبه” است. در اصطلاح حقوقی، مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند.

در مقابل مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه قرار دارد. در مهریه عندالاستطاعه، زن فقط زمانی می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

مزایای عندالمطالبه بودن مهریه:

 • قابلیت مطالبه در هر زمان: زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد، مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند.
 • ضمانت اجرا: در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه مهریه خود کند و شوهر به حبس تعزیری تا دو سال محکوم می‌شود.
 • پشتوانه مالی برای زن: مهریه عندالمطالبه می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای زن در آینده باشد.

معایب عندالمطالبه بودن مهریه:

 • فشار روانی بر شوهر: ممکن است عندالمطالبه بودن مهریه، فشار روانی زیادی بر شوهر ایجاد کند.
 • محدودیت در معاملات شوهر: در صورت مطالبه مهریه توسط زن، شوهر ممکن است در انجام معاملات خود با مشکل مواجه شود.
 • سوء استفاده از مهریه: ممکن است برخی از زنان از مهریه عندالمطالبه به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر خود استفاده کنند.

انتخاب نوع مهریه:

 • انتخاب نوع مهریه به توافق زوجین بستگی دارد.
 • در صورت عدم توافق، مهریه عندالمطالبه به عنوان مهریه زن در نظر گرفته می‌شود.

نکات:

 • در انتخاب نوع مهریه، باید به شرایط و امکانات شوهر توجه کرد.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر استفاده شود.
 • برای اطلاعات بیشتر در خصوص عندالمطالبه بودن مهریه، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

قسط بندی مهریه

در شرایطی که شوهر توانایی پرداخت مهریه به طور یکجا را ندارد، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی تقاضای قسط بندی مهریه را کند.

مراحل قسط بندی مهریه:

 1. مراجعه به دادگاه: زن باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای قسط بندی مهریه را کند.
 2. بررسی تمکن مالی شوهر: دادگاه با بررسی تمکن مالی شوهر، میزان و نحوه پرداخت اقساط مهریه را تعیین می‌کند.
 3. صدور حکم: در نهایت، دادگاه حکم به قسط بندی مهریه صادر می‌کند.

نکات مهم در خصوص قسط بندی مهریه:

 • میزان اقساط: میزان اقساط مهریه، با توجه به تمکن مالی شوهر تعیین می‌شود.
 • نحوه پرداخت اقساط: نحوه پرداخت اقساط مهریه، می‌تواند به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه باشد.
 • ضمانت اجرا: در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات خود کند.
 • تغییر در شرایط: در صورت تغییر در شرایط مالی شوهر، زن یا شوهر می‌توانند تقاضای تغییر در میزان یا نحوه پرداخت اقساط مهریه را به دادگاه ارائه کنند.

راهکارهای جایگزین قسط بندی مهریه:

 • صلح و سازش: زن و شوهر می‌توانند با توافق یکدیگر، در خصوص نحوه پرداخت مهریه به صلح و سازش برسند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند با رضایت خود، مهریه خود را به شوهرش ببخشد.

توصیه:

 • برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص قسط بندی مهریه، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر استفاده شود.

قوانین مهریه در ایران

مهریه در ایران، مالی است که به زن به عنوان عوض نکاح تعلق می‌گیرد.

انواع مهریه:

 • مهریه عندالمطالبه: زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد، مهریه خود را از زوج مطالبه کند.
 • مهریه عندالاستطاعه: زوجه فقط در صورت تمکن مالی زوج می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.
 • مهریه موجل: پرداخت مهریه به اقساط و در زمان‌های مشخصی انجام می‌شود.

میزان مهریه:

 • تعیین میزان مهریه به توافق زوجین بستگی دارد.
 • در صورت عدم تعیین مهریه در عقدنامه، معادل مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
 • مهرالمثل با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زن تعیین می‌شود.

نحوه مطالبه مهریه:

 • زن می‌تواند برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کند.
 • زن می‌تواند برای وصول مهریه از اموال شوهر توقیف و سپس آنها را به مزایده بگذارد.
 • در صورت عدم تمکن مالی شوهر، زن می‌تواند او را زندانی کند.

قوانین جدید مهریه:

 • در سال 1397، قانون جدیدی در خصوص مهریه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 • بر اساس این قانون، تا 110 سکه بهار آزادی عندالمطالبه است و مازاد بر آن عندالاستطاعه خواهد بود.
 • در صورت مطالبه مهریه بیش از 110 سکه، زوج می‌تواند با پرداخت 110 سکه، تقاضای اعسار (ناتوانی در پرداخت) کند.
 • در صورت اثبات اعسار زوج، قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت مالی او، مهریه را به اقساط تقسیط کند.

نکاتی که باید در مورد مهریه به خاطر داشته باشید:

 • مهریه یک حق قانونی برای زن است.
 • زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد، مهریه خود را مطالبه کند.
 • عدم پرداخت مهریه می‌تواند مجازات‌های سنگینی برای شوهر به دنبال داشته باشد.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مهریه، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

در نهایت، انتخاب نوع مهریه و میزان آن به توافق زوجین بستگی دارد.

زندان رفتن بخاطر مهریه

در شرایطی که شوهر توانایی پرداخت مهریه به طور یکجا را ندارد، ممکن است به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان برود.

مراحل قانونی زندان رفتن بخاطر مهریه:

 1. مطالبه مهریه توسط زن: زن با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند.
 2. بررسی تمکن مالی شوهر: دادگاه با بررسی تمکن مالی شوهر، در صورت اثبات عدم توانایی او در پرداخت مهریه به طور یکجا، به او مهلت می‌دهد تا مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.
 3. عدم پرداخت اقساط مهریه: در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند با ارائه دادخواست، تقاضای جلب شوهر خود را به دلیل عدم پرداخت مهریه کند.
 4. صدور حکم جلب: در صورت اثبات عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر و عدم تمکن مالی او، دادگاه حکم جلب او را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • مجازات حبس: مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه، تا دو سال است.
 • شرایط اعسار: شوهر می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، از حبس خود جلوگیری کند.
 • تغییر در شرایط: در صورت تغییر در شرایط مالی شوهر، زن یا شوهر می‌توانند تقاضای تغییر در میزان یا نحوه پرداخت اقساط مهریه را به دادگاه ارائه کنند.

راهکارهای جایگزین زندان رفتن بخاطر مهریه:

 • صلح و سازش: زن و شوهر می‌توانند با توافق یکدیگر، در خصوص نحوه پرداخت مهریه به صلح و سازش برسند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند با رضایت خود، مهریه خود را به شوهرش ببخشد.
 • تقسیط مهریه: زن می‌تواند با تقاضای قسط بندی مهریه، از زندانی شدن شوهرش جلوگیری کند.

توصیه:

 • برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص زندان رفتن بخاطر مهریه، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر استفاده شود.