مشاوره حقوقی طلاق

تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق

مشاور حقوقی آنلاین

تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق در ایران

تنصیف به معنای نصف کردن است. در اصطلاح حقوقی، تنصیف اموال به معنی تقسیم نصف اموال و دارایی مرد بین او و همسرش پس از طلاق است. این حق، تحت شرایطی به زن تعلق می‌گیرد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

شرایط تحقق تنصیف اموال:

 • طلاق به درخواست زوجه نباشد: اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، در general، شرط تنصیف اموال اعمال نمی‌شود.
 • طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد: اگر طلاق به دلیل عدم تمکین زن، سوء رفتار، یا سایر تخلفات او از وظایف همسری باشد، زن مستحق تنصیف اموال نخواهد بود.
 • شرط ضمن عقد نکاح: زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد نکاح، شرطی را درج کنند که به موجب آن، در صورت طلاق، نصف اموال و دارایی مرد به زن تعلق گیرد.

موارد مشمول تنصیف:

 • اموالی که در زمان زوجیت به دست آمده باشد: اموالی که مرد در طول زندگی مشترک با همسرش به دست آورده باشد، مشمول تنصیف خواهد بود.
 • اعم از اموال منقول و غیرمنقول: اموال منقول مانند خودرو، طلا و جواهرات، و اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین مشمول تنصیف می‌شوند.
 • معادل ریالی اموال: اگر مرد اموالی را به طور غیرقانونی به نام دیگری کرده باشد یا از بین برده باشد، زن می‌تواند معادل ریالی آن اموال را از او مطالبه کند.

موارد غیرمشمول تنصیف:

 • مهریه: مهریه زوجه، جدا از تنصیف اموال است و به هر حال به او تعلق می‌گیرد.
 • نفقه معوقه: نفقه‌ای که مرد به همسرش پرداخت نکرده باشد، مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • دیون و تعهدات مرد: دیون و تعهداتی که مرد قبل از ازدواج یا در زمان ازدواج داشته، مشمول تنصیف نخواهد بود.

نحوه مطالبه تنصیف اموال:

 • طرح دعوای حقوقی: زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست تنصیف اموال را به طرفیت همسرش تقدیم کند.
 • اثبات شرایط تنصیف: زن باید در دادگاه اثبات کند که شرایط تحقق تنصیف اموال، مانند عدم تقصیر در طلاق، وجود دارد.
 • ارزیابی اموال: پس از اثبات شرایط تنصیف، اموال و دارایی مرد توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.
 • صدور رای: در نهایت، دادگاه با توجه به ارزیابی اموال و سایر شواهد و قرائن، حکم به پرداخت نصف سهم زن از اموال به او صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • توصیه می‌شود که زنان برای طرح دعوای تنصیف اموال از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرند.
 • قوانین مربوط به تنصیف اموال در طول زمان تغییر می‌کند. لذا برای اطمینان از صحت اطلاعات، باید به آخرین قوانین و مقررات در این زمینه مراجعه کنید.

 

 

در ایران، تحت شرایط عادی، زن به طور خودکار مالک نصف دارایی مرد نمی‌شود.

مالکیت دارایی‌ها در زمان ازدواج و بعد از آن تابع قواعد کلی حقوقی موجود در ایران، از جمله قانون مدنی و قانون اموال و املاک مصوب 1356 است.

با این حال، در برخی موارد خاص، زن می‌تواند تحت شرایطی خاص، به نصف یا سهمی از دارایی مرد دست پیدا کند. این موارد عبارتند از:

1. شرط تنصیف:

 • در عقد نکاح می‌توان شرطی را تحت عنوان شرط تنصیف درج کرد که به موجب آن، زوجین توافق می‌کنند که در صورت وقوع طلاق، زن مستحق نصف اموالی باشد که شوهر بعد از ازدواج به دست آورده است.
 • این شرط فقط در صورتی معتبر است که در دفترخانه ازدواج و در قباله نکاح به طور صریح قید شده باشد.
 • در صورت وجود شرط تنصیف، پس از وقوع طلاق و اثبات شرایط آن، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای نصف اموال منقول و غیرمنقولی را که شوهر بعد از ازدواج به دست آورده است، بنماید.

2. مهریه:

 • مهریه عندالمطالبه حقی است که زن به محض عقد نکاح مالک آن می‌شود و می‌تواند هر زمان که خواست آن را از شوهر مطالبه کند.
 • در صورت طلاق، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن از شوهر قابل مطالبه خواهد بود.
 • میزان مهریه به توافق زوجین در زمان عقد نکاح بستگی دارد و در صورت عدم توافق، طبق معیارهای قانونی تعیین می‌شود.

3. ارث:

 • در صورت فوت شوهر، زن طبق قواعد ارثیه صاحب سهمی از اموال او می‌شود.
 • سهم زن در ارث بسته به درجه قرابت او با شوهر و وجود یا عدم وجود فرزند و سایر وراث فرق می‌کند.

4. مطالبات زن از شوهر:

 • در برخی موارد، زن ممکن است به دلیل اقدامات یا تعهدات شوهر، صاحب مطالباتی از او باشد.
 • به عنوان مثال، اگر زن برای خرید منزل مشترک یا اداره زندگی مشترک پولی را به شوهر قرض داده باشد، می‌تواند پس از طلاق یا در حین زندگی مشترک، این مبلغ را از شوهر مطالبه کند.

نکات مهم:

 • برای آگاهی از حقوق دقیق خود در خصوص مالکیت اموال و دارایی‌ها، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.
 • قوانین مربوط به اموال و دارایی‌ها و حقوق زن و شوهر ممکن است پیچیده باشد و تفسیر آن نیاز به دانش حقوقی دارد.
 • در این پاسخ، صرفاً به موارد کلی اشاره شده است و ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که زن می‌تواند تحت شرایطی مالک بخشی از دارایی مرد شود.

شرط تنصیف دارایی چیست؟

شرط تنصیف دارایی یا شرط نصف شدن اموال، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که زوجین می‌توانند در صیغه عقد نکاح آن را ذکر کنند.

مفاد این شرط:

 • با وجود این شرط، در صورت طلاق یا فوت همسر، نیمی از اموال منقول و غیرمنقول که بعد از ازدواج توسط شوهر به دست آمده، به همسر تعلق می‌گیرد.
 • اموال قبل از ازدواج و مهریه مشمول این شرط نمی‌شوند.
 • منظور از اموال منقول، اشیاء و اموال هستند که می‌توان آنها را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد، مانند: خودرو، لوازم منزل، طلا و جواهرات و …
 • منظور از اموال غیرمنقول، اموال و اشیایی هستند که نمی‌توان آنها را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد، مانند: زمین، خانه، آپارتمان و …

توجه:

 • شرط تنصیف دارایی فقط در صورتی معتبر است که در عقدنامه نکاح به طور صریح ذکر شده باشد.
 • ثبت این شرط در سند ازدواج الزامی نیست، اما برای اثبات آن در مراجع قانونی توصیه می‌شود که در سند ازدواج نیز ذکر شود.
 • در صورت فوت همسر، شرط تنصیف دارایی فقط در صورتی اعمال می‌شود که شوهر وصیتی مبنی بر عدم تعلق نصف اموال به همسر خود نکرده باشد.

مزایای شرط تنصیف دارایی:

 • حمایت از حقوق زن: این شرط به نوعی حمایت از حقوق زن در زندگی مشترک محسوب می‌شود و به او احساس امنیت مالی بیشتری می‌دهد.
 • جبران زحمات زن: با وجود این شرط، نیمی از زحمات و تلاش‌های زن در طول زندگی مشترک در اموال کسب شده توسط شوهر بازتاب پیدا می‌کند.

معایب شرط تنصیف دارایی:

 • مخالفت با برخی از احکام فقهی: برخی از فقها معتقدند که این شرط با احکام فقهی مغایرت دارد.
 • ایجاد اختلاف و تنش بین زوجین: ذکر این شرط در عقدنامه ممکن است در آینده بین زوجین اختلاف و تنش ایجاد کند.

نکات مهم:

 • قبل از ذکر شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح، مزایا و معایب آن را به طور کامل بررسی کنید.
 • در صورت تمایل به ذکر این شرط، از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری مجرب استفاده کنید.

لایحه طلاق و توجیه عدم تنصیف دارایی مرد

عنوان لایحه: لایحه دفاع از حقوق موکل در خصوص طلاق و عدم تنصیف اموال

مقدمه:

اینجانب به عنوان وکیل وکیل [نام موکل]، خواهان در دعوای طلاق، در مقام دفاع از موکل خود در خصوص عدم تنصیف اموال، لایحه حاضر را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:

بیان موضوع:

دعوای حاضر به خواسته طلاق [نوع طلاق] به دلیل [دلایل طلاق] از سوی [نام موکل] به طرفیت [نام همسر] مطرح گردیده است. خوانده دعوا در لایحه دفاعیه خود خواستار تنصیف اموال زوج پس از طلاق شده است.

دفاعیات:

با عنایت به موارد ذیل، تقاضای ردّ خواسته خوانده مبنی بر تنصیف اموال زوج به شرح زیر مورد استدلال قرار می‌گیرد:

1. تقصیر خوانده در طلاق:

همانطور که در دادخواست طلاق نیز ذکر شده است، طلاق حاضر به دلیل [دلایل طلاق] از سوی خوانده دعوا واقع شده است. [شرح و ارائه مستندات دال بر تقصیر خوانده]

با توجه به ماده 1133 قانون مدنی، در صورتی که طلاق به دلیل سوء اخلاق یا تقصیر زوجه باشد، زوج مستحق نصف اموال منقول، غیرمنقول، دیون و تعهدات زوجه خواهد بود. در این پرونده، طلاق به دلیل تقصیر خوانده واقع شده است.

2. عدم تحقق شرایط تنصیف اموال:

شرایط تحقق تنصیف اموال در ماده 1133 قانون مدنی به شرح زیر است:

 • طلاق به درخواست زوجه نباشد.
 • طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد.
 • شرط ضمن عقد نکاح.

در این پرونده، طلاق به درخواست زوجه نبوده و به دلیل تقصیر خوانده واقع شده است. همچنین، هیچ شرطی در خصوص تنصیف اموال در ضمن عقد نکاح درج نشده است.

3. عدم تناسب اموال زوج با مهریه زوجه:

مهریه زوجه [میزان مهریه] سکه طلا است که به مراتب از ارزش اموال زوج بیشتر است.

4. ضرر و زیان وارده به زوج:

در طول زندگی مشترک، خوانده دعوا با [شرح رفتارهای نامناسب خوانده] ضرر و زیان‌های مالی و روحی فراوانی به زوج وارد کرده است.

5. عدم استحقاق خوانده:

با توجه به موارد فوق‌الذکر، خوانده دعوا مستحق هیچ‌گونه سهمی از اموال زوج پس از طلاق نمی‌باشد.

تقاضا:

با توجه به مراتب ذکر شده، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به شرح زیر را دارم:

 • طلاق [نوع طلاق] [نام موکل] از [نام همسر] به دلیل [دلایل طلاق]
 • ردّ خواسته خوانده مبنی بر تنصیف اموال زوج

ضمایم:

 • مدارک دال بر تقصیر خوانده
 • رونوشت سند ازدواج
 • رونوشت مهریه

با احترام

[نام و نام خانوادگی وکیل]

[شماره پروانه وکالت]

[تاریخ]

نکات مهم:

 • در این لایحه، صرفاً به عنوان نمونه‌ای از دفاعیات در خصوص عدم تنصیف اموال پرداخته شده است.
 • وکیل باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده، دفاعیات متناسب را تنظیم نماید.
 • ارائه مستندات و شواهد کافی برای اثبات ادعاها ضروری است.
 • در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه، می‌توانید از یک وکیل دادگستری مجرب کمک بگیرید.

 

موارد غیرمشمول تنصیف دارایی در ایران

تنصیف به معنای نصف کردن است و در اصطلاح حقوقی ایران، به معنی تقسیم نصف اموال و دارایی مرد بین او و همسرش پس از طلاق، در شرایطی خاص، اطلاق می‌شود.

مواردی که مشمول تنصیف اموال نیستند:

 • مهریه: مهریه زوجه، جدا از تنصیف اموال است و به هر حال به او تعلق می‌گیرد.
 • نفقه معوقه: نفقه‌ای که مرد به همسرش پرداخت نکرده باشد، مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • دیون و تعهدات مرد: دیون و تعهداتی که مرد قبل از ازدواج یا در زمان ازدواج داشته، مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • هدایا: اموال و دارایی‌هایی که مرد به همسرش به عنوان هدیه داده باشد، مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • ارثیه: اموال و دارایی‌هایی که مرد از طریق ارث به دست آورده باشد، مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • اموال شخصی: اموال شخصی مرد مانند لباس، وسایل آرایشی و بهداشتی، و سایر لوازم شخصی او مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • اموال مربوط به شغل مرد: اموال و دارایی‌هایی که مرد برای انجام کار و شغل خود به آنها نیاز دارد، مانند ابزار کار، محل کار، و … مشمول تنصیف نخواهد بود.
 • اموال مربوط به فرزندان: اموال و دارایی‌هایی که مرد برای نگهداری و تربیت فرزندان به آنها اختصاص داده باشد، مشمول تنصیف نخواهد بود.

نکته:

 • در برخی موارد ممکن است اموال و دارایی‌هایی که در لیست بالا ذکر شده‌اند، در شرایطی خاص مشمول تنصیف شوند.
 • برای مثال، اگر ثابت شود که هدیه‌ای که مرد به همسرش داده شده است، با هدف فرار از پرداخت دیون یا تعهدات بوده، ممکن است مشمول تنصیف شود.
 • در نهایت، تشخیص اینکه چه اموالی مشمول تنصیف می‌شود و چه اموالی مشمول تنصیف نمی‌شود، بر عهده قاضی دادگاه است.

 

 

 

شرایط تحقق تنصیف اموال

شرط تنصیف اموال یا شرط نصف شدن اموال، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که زوجین می‌توانند در صیغه عقد نکاح آن را ذکر کنند.

شرایط تحقق این شرط عبارتند از:

1. ذکر شرط در عقدنامه:

 • این شرط فقط در صورتی معتبر است که در عقدنامه نکاح به طور صریح ذکر شده باشد.
 • ثبت این شرط در سند ازدواج الزامی نیست، اما برای اثبات آن در مراجع قانونی توصیه می‌شود که در سند ازدواج نیز ذکر شود.

2. وقوع طلاق یا فوت همسر:

 • این شرط در صورت طلاق یا فوت همسر قابل اعمال است.
 • در صورت فوت همسر، شرط تنصیف دارایی فقط در صورتی اعمال می‌شود که شوهر وصیتی مبنی بر عدم تعلق نصف اموال به همسر خود نکرده باشد.

3. تحقق شرایط مربوط به اموال:

 • منظور از اموال منقول، اشیاء و اموال هستند که می‌توان آنها را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد، مانند: خودرو، لوازم منزل، طلا و جواهرات و …
 • منظور از اموال غیرمنقول، اموال و اشیایی هستند که نمی‌توان آنها را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد، مانند: زمین، خانه، آپارتمان و …
 • اموال قبل از ازدواج و مهریه مشمول این شرط نمی‌شوند.
 • فقط نیمی از اموال منقول و غیرمنقول که بعد از ازدواج توسط شوهر به دست آمده، به همسر تعلق می‌گیرد.

4. اثبات مالکیت شوهر:

 • برای اینکه زن بتواند از شرط تنصیف اموال استفاده کند، باید اثبات کند که اموال مورد نظر تعلق به شوهر دارد.
 • این اثبات می‌تواند از طریق مدارک و مستندات، مانند سند مالکیت، بانکداری و … انجام شود.

نکات مهم:

 • قبل از ذکر شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح، مزایا و معایب آن را به طور کامل بررسی کنید.
 • در صورت تمایل به ذکر این شرط، از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری مجرب استفاده کنید.