مشاوره حقوقي

تنظیم دادخواست مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

تنظیم دادخواست حقوقی

تنظیم دادخواست حقوقی فرآیندی است که طی آن خواهان (کسی که مدعی حقی است) با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک و شواهد، خواسته خود را از خوانده (کسی که علیه او ادعا می‌شود) مطرح می‌کند. دادخواست باید به گونه‌ای تنظیم شود که حاوی تمامی اطلاعات و الزامات قانونی باشد تا در دادگاه پذیرفته شود.

مراحل تنظیم دادخواست حقوقی:

 1. تعیین نوع دادخواست: اولین قدم برای تنظیم دادخواست، تعیین نوع آن است. انواع مختلفی از دادخواست‌ها وجود دارد، از جمله دادخواست الزام به انجام تعهد، دادخواست مطالبه خسارت، دادخواست طلاق، و غیره.

 2. جمع‌آوری مدارک و شواهد: پس از تعیین نوع دادخواست، باید مدارک و شواهدی که حمایت کننده از ادعای شما هستند را جمع‌آوری کنید. این مدارک می‌توانند شامل اسناد، قراردادها، گواهی شهود، و نظرات کارشناسی باشند.

 3. نوشتن متن دادخواست: متن دادخواست باید به زبان فارسی روان و سلیس نوشته شود و دارای اجزای زیر باشد:

  • مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس و شماره تلفن خواهان و خوانده
  • موضوع دادخواست: توضیح مختصری از موضوعی که در مورد آن دعوی مطرح می‌شود
  • متن دادخواست: شرح دقیق ادعا و دلایل و مدارک حمایت کننده از آن
  • خواسته: ذکر مشخص آنچه که از دادگاه تقاضا می‌شود
  • پیوست‌ها: فهرست مدارک و شواهدی که به دادخواست پیوست شده است
 4. ارائه دادخواست به دادگاه: پس از نوشتن و امضای دادخواست، باید آن را به همراه مدارک و شواهد به دادگاه مربوطه ارائه دهید.

نکات مهم در تنظیم دادخواست حقوقی:

 • دادخواست باید به طور مرتب و خوانا نوشته شود.
 • از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و غیرقانونی خودداری کنید.
 • در ذکر مشخصات خواهان و خوانده دقت کافی کنید.
 • متن دادخواست باید مشخص و بدون ابهام باشد.
 • خواسته خود را به طور مشخص ذکر کنید.
 • مدارک و شواهد مرتبط با دادخواست را پیوست کنید.
 • قبل از ارائه دادخواست به دادگاه، از یک وکیل متخصص مشورت بگیرید.

 

نحوه تنظیم دادخواست حقوقی

تنظیم دادخواست حقوقی یکی از مهم ترین مراحل طرح دعوا در دادگاه است. دادخواست باید به گونه ای تنظیم شود که حاوی تمام اطلاعات و مدارک لازم باشد و از نظر شکلی و ماهوی نیز صحیح باشد. در غیر این صورت، ممکن است توسط دادگاه رد شود.

مراحل تنظیم دادخواست حقوقی:

1. جمع آوری اطلاعات و مدارک:

 • اولین قدم برای تنظیم دادخواست، جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم است. این مدارک شامل:
  • مشخصات طرفین دعوا (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس)
  • موضوع دعوا
  • دلایل و مستندات دعوا (اعم از اسناد، شهادت شهود، نظریه کارشناسی و…)
  • رونوشت مصدق دادخواست و پیوست ها

2. انتخاب مرجع قضایی صالح:

 • با توجه به نوع دعوا و محل اقامت طرفین، باید مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوا را انتخاب کنید.

3. تهیه فرم دادخواست:

 • می توانید از فرم های چاپی دادخواست که در دادگستری ها موجود است استفاده کنید و یا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ی عدالت الکترونیک اقدام به تهیه فرم دادخواست نمایید.

4. تکمیل فرم دادخواست:

 • با دقت و به طور کامل تمام اطلاعات و موارد خواسته شده در فرم دادخواست را تکمیل نمایید.

5. الصاق مدارک:

 • رونوشت مصدق تمام مدارک و مستندات مربوط به دعوا را به دادخواست الصاق نمایید.

6. امضاء و ارائه دادخواست:

 • دادخواست را امضاء و تاریخ زده و به دفتر خدمات قضایی ارائه نمایید.

نکات مهم:

 • در تنظیم دادخواست حتماً به نکات آتی توجه فرمایید:
  • دادخواست باید خوانا، واضح و معلوم باشد.
  • از به کار بردن کلمات و اصطلاحات حقوقی نامفهوم خودداری کنید.
  • دلایل و مستندات دعوا را به طور مشخص و دقیق ذکر کنید.
  • خواسته خود را به طور واضح و معین بیان کنید.
  • از ارائه مطالبات تبعی و غیرمرتبط با دعوا خودداری کنید.

 

نکات مهم در تنظیم دادخواست حقوقی

تنظیم یک دادخواست حقوقی مناسب، اولین قدم برای رسیدن به حق و حقوق قانونی شما در دادگاه است.

در اینجا به برخی از نکات مهم در تنظیم دادخواست حقوقی اشاره می‌کنم:

1. توجه به صلاحیت دادگاه:

 • قبل از تنظیم دادخواست، باید مطمئن شوید که دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع دعوا صلاحیت رسیدگی به پرونده شما را دارد.
 • در غیر این صورت، دادخواست شما رد خواهد شد و شما مجبور خواهید بود که آن را در دادگاه صالح اقامه کنید.

2. مشخص کردن خواهان و خوانده:

 • در دادخواست باید مشخص شود که چه کسی خواهان (مدعی) و چه کسی خوانده (مطلوب علیه) است.
 • نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و کد ملی خواهان و خوانده باید به طور دقیق در دادخواست ذکر شود.

3. بیان موضوع دعوا:

 • در دادخواست باید موضوع دعوا به طور واضح و روشن بیان شود.
 • خواهان باید مشخص کند که از دادگاه چه چیزی را تقاضا می‌کند.
 • به عنوان مثال، خواهان می‌تواند تقاضای طلاق، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، خلع ید، تقسیم ماترک و … را داشته باشد.

4. ذکر دلایل و مستندات:

 • خواهان باید دلایل و مستندات خود را برای اثبات ادعای خود در دادخواست ذکر کند.
 • این دلایل و مستندات می‌توانند شامل اسناد و مدارک کتبی، شهود، نظریه کارشناسی و … باشند.

5. رعایت تشریفات قانونی:

 • دادخواست باید به زبان فارسی و خط خوانا نوشته شود.
 • تاریخ و امضای خواهان در ذیل دادخواست ضروری است.
 • دادخواست باید در دو نسخه تنظیم و به مرجع قضایی ارائه شود.

نکات تکمیلی:

 • در صورت تمایل، می‌توانید از وکیل برای تنظیم دادخواست خود استفاده کنید.
 • استفاده از نمونه‌های دادخواست موجود در اینترنت یا کتابخانه‌ها می‌تواند به شما در تنظیم دادخواست خود کمک کند.
 • در هنگام تنظیم دادخواست، از به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و غیرقانونی خودداری کنید.
 • پس از ثبت دادخواست، حتماً پیگیر پرونده خود باشید و در جلسات رسیدگی دادگاه حضور داشته باشید.

مراحل تنظیم دادخواست حقوقی

تنظیم دادخواست حقوقی فرآیندی است که طی آن خواهان (کسی که مدعی حقی است) با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک و شواهد، خواسته خود را از خوانده (کسی که علیه او ادعا می‌شود) مطرح می‌کند. دادخواست باید به گونه‌ای تنظیم شود که حاوی تمامی اطلاعات و الزامات قانونی باشد تا در دادگاه پذیرفته شود.

مراحل تنظیم دادخواست حقوقی:

1. تعیین نوع دادخواست:

 • اولین قدم برای تنظیم دادخواست، تعیین نوع آن است. انواع مختلفی از دادخواست‌ها وجود دارد، از جمله:
  • دادخواست الزام به انجام تعهد
  • دادخواست مطالبه خسارت
  • دادخواست طلاق
  • دادخواست فسخ قرارداد
  • و غیره

2. جمع‌آوری مدارک و شواهد:

 • پس از تعیین نوع دادخواست، باید مدارک و شواهدی که حمایت کننده از ادعای شما هستند را جمع‌آوری کنید. این مدارک می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • اسناد و مدارک
  • قراردادها
  • گواهی شهود
  • نظرات کارشناسی
  • و سایر مستندات مرتبط

3. نوشتن متن دادخواست:

 • متن دادخواست باید به زبان فارسی روان و سلیس نوشته شود و دارای اجزای زیر باشد:
  • مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس و شماره تلفن خواهان و خوانده
  • موضوع دادخواست: توضیح مختصری از موضوعی که در مورد آن دعوی مطرح می‌شود
  • متن دادخواست: شرح دقیق ادعا و دلایل و مدارک حمایت کننده از آن
  • خواسته: ذکر مشخص آنچه که از دادگاه تقاضا می‌شود
  • پیوست‌ها: فهرست مدارک و شواهدی که به دادخواست پیوست شده است

نکات مهم در نوشتن متن دادخواست:

* از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و غیرقانونی خودداری کنید.
* در ذکر مشخصات خواهان و خوانده دقت کافی کنید.
* متن دادخواست باید مشخص و بدون ابهام باشد.
* خواسته خود را به طور مشخص ذکر کنید.

4. ارائه دادخواست به دادگاه:

 • پس از نوشتن و امضای دادخواست، باید آن را به همراه مدارک و شواهد به دادگاه مربوطه ارائه دهید.

نکات مهم در ارائه دادخواست به دادگاه:

* دادخواست را به تعداد مورد نیاز کپی تهیه کنید.
* هزینه دادرسی را مطابق با تعرفه‌های قانونی پرداخت کنید.
* در صورت نیاز از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای ثبت دادخواست خود استفاده کنید.

5. پیگیری روند پرونده:

 • پس از ارائه دادخواست به دادگاه، باید مدام پیگیر روند پرونده خود باشید.
 • در صورت نیاز در مواعید تعیین شده در دادگاه حاضر شوید و لایحه دفاعیه خود را ارائه دهید.

تذکر:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره در مورد تنظیم دادخواست حقوقی و یا هرگونه مساله حقوقی دیگر، به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید