مشاوره حقوقي

تنظیم شکوائیه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

تنظیم شکوائیه

شکوائیه نوشته‌ای است که توسط شاکی به مرجع قضایی یا اداری ارائه می‌شود و در آن، به شرح وقوع جرم یا تخلف و تقاضای رسیدگی و مجازات مرتکب می‌پردازد.

عناصر شکوائیه

شکوائیه باید حاوی عناصر زیر باشد:

 • مشخصات شاکی: شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، شماره تماس و آدرس محل سکونت شاکی.
 • مشخصات مشتکی عنه: شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، شماره تماس و آدرس محل سکونت مشتکی عنه (در صورت امکان).
 • موضوع شکایت: شرح کامل و دقیق وقوع جرم یا تخلف، زمان و مکان وقوع آن، و ذکر نام بزه انتسابی به مشتکی عنه.
 • ادله و مدارک: ارائه هرگونه دلیل و مدرکی که شاکی در حمایت از ادعای خود دارد، مانند شهادت شهود، فیلم و عکس، سند و مدارک مکتوب و غیره.
 • تقاضای شاکی: شاکی باید در پایان شکوائیه به طور مشخص ذکر کند که چه درخواستی از مرجع قضایی یا اداری دارد. به عنوان مثال، می تواند تقاضای مجازات مشتکی عنه، تضمین خسارات وارده، استرداد مال مسروقه، و غیره را بکند.

نکات مهم در تنظیم شکوائیه

 • شکوائیه باید به طور واضح و رسا تنظیم شود و از به کار بردن کلمات و عبارات غامض و چند معنایی خودداری شود.
 • تاریخ و محل تنظیم شکوائیه باید در آن ذکر شود.
 • شکوائیه باید به امضای شاکی برسد.
 • در صورت عجز از نوشتن، شاکی می تواند از 别人 برای تنظیم شکوائیه وکالت بدهد.
 • تعدادی نسخه از شکوائیه تنظیم و به تعداد مشتکی عنه به علاوه یک نسخه برای مرجع قضایی یا اداری تهیه شود.

مرجع ارائه شکوائیه

مرجع ارائه شکوائیه به نوع جرم یا تخلف بستگی دارد:

 • در صورت وقوع جرم، باید به دادسرا مراجعه شود.
 • در صورت وقوع تخلف، باید به مرجع اداری مربوطه مراجعه شود.

نمونه شکوائیه

در اینجا نمونه یک شکوائیه کیفری را ارائه می کنیم:

به: دادسرای عمومی و انقلاب …

موضوع: شکایت کیفری

مشخصات شاکی:

 • نام و نام خانوادگی: …
 • نام پدر: …
 • تاریخ تولد: …
 • کدملی: …
 • شغل: …
 • شماره تماس: …
 • آدرس محل سکونت: …

مشخصات مشتکی عنه:

 • نام و نام خانوادگی: …

 • نام پدر: …

 • تاریخ تولد: …

 • کدملی: …

 • شغل: …

 • شماره تماس: …

 • آدرس محل سکونت: …

عناصر شکوائیه

شکوائیه نوشته‌ای است که توسط شاکی به مراجع قضایی یا انتظامی ارائه می‌شود و در آن، وقوع جرم یا تخلف و تقاضای رسیدگی و مجازات مرتکب را به شرح می‌آورد.

عناصر شکوائیه به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. مشخصات شاکی:

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • تاریخ تولد
 • شماره ملی
 • شغل
 • اقامتگاه
 • شماره تلفن

2. مشخصات مشتکی عنه:

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • اقامتگاه
 • شغل

3. موضوع شکایت:

 • نوع جرم یا تخلف
 • تاریخ، مکان و زمان وقوع جرم یا تخلف
 • شرح کامل وقوع جرم یا تخلف
 • ضرر و زیان وارده به شاکی

4. دلایل و مستندات:

 • شهود و گواهین آنها
 • فیلم و عکس
 • سایر مدارک و مستندات

5. خواسته:

 • مجازات مرتکب
 • جبران خسارات وارده

6. امضاء و اثر انگشت شاکی:

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌هنگام ‌تنظیم ‌شکوائیه ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • شکوائیه باید به زبان فارسی و خوانا نوشته شود.
 • در شکوائیه باید از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و زشت خودداری شود.
 • محل امضاء و اثر انگشت شاکی باید خالی گذاشته شود تا در حضور مقام قضایی امضاء و اثر انگشت شود.
 • به همراه شکوائیه باید مدارک و مستندات مربوطه نیز ارائه شود.

نمونه‌ای ‌از ‌فرم ‌شکوائیه:

**جمهوری اسلامی ایران**
**دادسرای عمومی و انقلاب ...**

**شاکی:** ...
**مشتکی عنه:** ...

**موضوع:** شکایت کیفری

**شرح ماجرا:**

اینجانب ... در تاریخ ... در محل ... مورد ... توسط آقای ... واقع گردیدم. ایشان ... و ... و ... . 

**دلایل و مستندات:**

* ...
* ...
* ...

**خواسته:**

لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات آقای ... را دارم.

**با تشکر**

**نام و نام خانوادگی**
**تاریخ**

توجه: ‌این ‌فقط ‌یک ‌نمونه ‌از ‌فرم ‌شکوائیه ‌است ‌و ‌ممکن ‌است ‌در ‌موارد ‌مختلف ‌تفاوت‌هایی ‌وجود ‌داشته ‌باشد. ‌برای ‌تنظیم ‌شکوائیه ‌می‌توانید ‌از ‌مشاوره ‌یک ‌وکیل ‌دادگستری ‌استفاده ‌کنید.

نکات حقوقی در تنظیم شکوائیه

شکوائیه اولین قدم برای طرح دعوا در مراجع قضایی است. به همین دلیل، تنظیم صحیح و دقیق آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

در اینجا به برخی از نکات حقوقی مهم در تنظیم شکوائیه اشاره می‌کنم:

مشخصات طرفین:

 • مشخصات شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل،، شماره تماس و کد ملی شاکی باید در شکوائیه قید شود.
 • مشخصات مشتکی عنه: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، و کد ملی مشتکی عنه (کسی که از او شکایت می‌شود) باید در شکوائیه قید شود.

موضوع شکایت:

 • موضوع شکایت باید به طور واضح و روشن در شکوائیه بیان شود.
 • تاریخ و محل وقوع جرم یا تخلف باید ذکر شود.
 • ضرر و زیان وارده به شاکی باید قید شود.

ادله و مستندات:

 • اگر برای اثبات ادعای خود دلیلی دارید، حتماً آن را در شکوائیه ذکر کنید.
 • اسناد و مدارک مربوط به شکایت خود را به پیوست شکوائیه ارائه کنید.

متن شکوائیه:

 • متن شکوائیه باید به طور واضح، مختصر و مفید نوشته شود.
 • از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و غیرقانونی خودداری کنید.
 • خواسته خود را به طور مشخص در شکوائیه قید کنید.

مرجع صالح:

 • شکوائیه باید به مرجع قضایی صالح ارائه شود.
 • برای تعیین مرجع صالح، باید به نوع جرم یا تخلف و محل وقوع آن توجه کرد.

نکات تکمیلی:

 • قبل از تنظیم شکوائیه، حتماً با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.
 • می‌توانید از نمونه‌های شکوائیه موجود در اینترنت یا دفاتر خدمات قضایی استفاده کنید.
 • پس از تنظیم شکوائیه، باید آن را به تعداد مورد نیاز چاپ کرده و به همراه مدارک و مستندات به مرجع قضایی صالح ارائه کنید.

مرجع ارائه شکوائیه به نوع شکایت شما بستگی دارد.

در اینجا چند نمونه از مراجع ارائه شکوائیه آورده شده است:

** مراجع دولتی:**

 • دادگستری: برای شکایت‌های مربوط به دعاوی حقوقی و کیفری باید به دادگستری مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در دادگستری، ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و با ثبت نام در سامانه ثنا، اقدام به اخذ نوبت الکترونیکی نمایید.
  • پس از اخذ نوبت، در شعبه تعیین شده حضور یافته و با ارائه مدارک و مستندات خود، اقدام به طرح شکایت نمایید.
 • دیوان عدالت اداری: برای شکایت از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی که خلاف قانون یا شرع باشد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، باید به سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری مراجعه و با ثبت نام در این سامانه، اقدام به تنظیم و ارسال دادخواست نمایید.
 • سازمان بازرسی کل کشور: برای گزارش فساد و تخلفات در دستگاه‌های دولتی می‌توانید به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در سازمان بازرسی کل کشور، می‌توانید به صورت حضوری به این سازمان مراجعه و یا از طریق سامانه الکترونیکی این سازمان اقدام به ثبت شکایت نمایید.
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: برای شکایت از مشکلات مربوط به روابط کارگر و کارفرما می‌توانید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌توانید به صورت حضوری به اداره کار محل کار خود مراجعه و یا از طریق سامانه الکترونیکی این وزارتخانه اقدام به ثبت شکایت نمایید.

مراجع غیردولتی:

 • شورای حل اختلاف: برای حل و فصل اختلافات مالی و ملکی تا سقف 20 میلیون تومان می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در شورای حل اختلاف، باید به یکی از شعب شورای حل اختلاف در محل سکونت خود مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات خود، اقدام به طرح شکایت نمایید.
 • مرکز داوری: برای حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری می‌توانید به مرکز داوری مورد نظر خود مراجعه کنید.
  • جهت طرح شکایت در مرکز داوری، باید به شرایط و مقررات آن مرکز مراجعه و مطابق با آن اقدام نمایید.

نکات:

 • قبل از طرح شکایت، باید از مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت خود اطمینان حاصل کنید.
 • برای طرح شکایت، باید مدارک و مستندات لازم را جمع آوری کنید.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، می‌توانید از وکیل یا کارشناس حقوقی کمک بگیرید.