مشاوره حقوقي

تنظیم شکواییه مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

تنظیم شکواییه

شکواییه نوشته‌ای است که توسط شاکی به مرجع قضایی ارائه می‌شود و در آن عمل مجرمانه و ضرر و زیان وارده به وی شرح داده می‌شود و تقاضای مجازات و جبران خسارت می‌شود.

مواردی که باید در شکواییه ذکر شود:

 • مشخصات شاکی: شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کدملی، شغل، آدرس و شماره تماس
 • مشخصات مشتکی عنه: شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کدملی، شغل، آدرس و شماره تماس (در صورت امکان)
 • موضوع شکایت: شرح دقیق عمل مجرمانه و زمان و مکان وقوع آن
 • ادله و مستندات: هرگونه مدرکی که نشان‌دهنده ارتکاب جرم توسط مشتکی عنه باشد، مانند فیلم، عکس، پیام، شاهد و غیره
 • تقاضا: مشخص کردن خواسته خود، مانند مجازات مشتکی عنه، جبران خسارات و غیره

نکاتی در مورد تنظیم شکواییه:

 • شکواییه باید خوانا، واضح و مختصر باشد.
 • از به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و غیرقانونی خودداری کنید.
 • در صورت تمایل می‌توانید از وکیل برای تنظیم شکواییه کمک بگیرید.

مراجع ارائه دهنده شکواییه:

 • دادسرا: برای جرایمی که مجازات آنها حبس تعزیری تا دو سال یا جزای نقدی تا بیست میلیون تومان باشد.
 • دادگاه عمومی: برای جرایمی که مجازات آنها بیش از دو سال حبس تعزیری یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون تومان باشد.

ذکر این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.

این که چه کسی می تواند شکواییه ارائه دهد بستگی به نوع شکایت دارد. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

شکایات جنایی:

 • اداره پلیس: شما می توانید با مراجعه به نزدیکترین اداره پلیس یا تماس با شماره 911 شکایتی راجع به جرمی که علیه شما یا شخص دیگری رخ داده است، ثبت کنید.
 • دادستان: شما همچنین می توانید مستقیماً با دادستان محلی خود تماس بگیرید و شکایت خود را مطرح کنید.

شکایات مدنی:

 • دادگاه دادگستری: شما می توانید برای طرح دعوای مدنی به دادگاه دادگستری محلی خود مراجعه کنید.
 • دادگاه های تخصصی: برخی از انواع دعاوی مدنی، مانند دعاوی طلاق یا دعاوی حضانت فرزندان، در دادگاه های تخصصی رسیدگی می شوند.

شکایات اداری:

 • آژانس دولتی مربوطه: شما می توانید با مراجعه به وب سایت یا تماس با آژانس دولتی مربوطه، شکایتی راجع به عملکرد آن آژانس ثبت کنید.
 • مقامات مافوق: شما همچنین می توانید از طریق مقامات مافوق در آژانس دولتی مربوطه شکایت خود را مطرح کنید.

سایر انواع شکایات:

 • سازمان های غیردولتی: بسیاری از سازمان های غیردولتی (NGOs) وجود دارند که می توانند در ثبت و پیگیری شکایات شما به شما کمک کنند. به عنوان مثال، اگر مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید با یک سازمان حقوق مدنی تماس بگیرید.
 • دفاتر وکالت: اگر مطمئن نیستید که چگونه شکایت خود را مطرح کنید، می توانید با یک وکیل مشورت کنید.

موارد مورد نیاز در شکوائیه بسته به نوع جرم یا تخلفی که از آن شکایت می‌کنید، متفاوت است. با این حال، به طور کلی، یک شکوائیه باید شامل موارد زیر باشد:

اطلاعات مربوط به شاکی:

 • نام و نام خانوادگی شاکی
 • آدرس محل سکونت شاکی
 • شماره تلفن شاکی
 • کدپستی شاکی
 • ایمیل شاکی (اختیاری)

اطلاعات مربوط به مشتکی عنه:

 • نام و نام خانوادگی مشتکی عنه
 • آدرس محل سکونت مشتکی عنه (در صورت اطلاع)
 • شماره تلفن مشتکی عنه (در صورت اطلاع)

موضوع شکایت:

 • شرح مختصری از جرم یا تخلفی که از آن شکایت می‌کنید
 • تاریخ و زمان وقوع جرم یا تخلف
 • مکان وقوع جرم یا تخلف
 • ضرر و زیانی که به شما وارد شده است (در صورت وجود)

ادله اثبات جرم:

 • نام و نام خانوادگی شهود (در صورت وجود)
 • آدرس شهود (در صورت وجود)
 • شماره تلفن شهود (در صورت وجود)
 • هرگونه مدرک دیگری که دارید، مانند عکس، فیلم، یا گزارش پزشکی

درخواست‌ها:

 • در این قسمت باید مشخص کنید که از دادگاه چه چیزی می‌خواهید. به عنوان مثال، ممکن است درخواست غرامت، مجازات برای مشتکی عنه، یا صدور دستور منع موقت را داشته باشید.

امضاء و تاریخ:

 • در نهایت، باید شکوائیه را امضاء کرده و تاریخ بزنید.

نکات مهم:

 • شکوائیه باید خوانا و عاری از هرگونه خطا یا نقص باشد.
 • در صورت تمایل می‌توانید از وکیل برای تنظیم شکوائیه خود کمک بگیرید.
 • پس از تنظیم شکوائیه، باید آن را به مرجع قضایی صالح تقدیم کنید.

مراحل اجرای شکواییه

مراحل اجرای شکواییه به نوع جرم یا تخلفی که از آن شکایت می‌کنید بستگی دارد، اما به طور کلی شامل مراحل زیر است:

1. تنظیم شکواییه:

 • اولین قدم تنظیم شکواییه کتبی است که در آن باید تمام اطلاعات مربوط به شاکی، مشتکی عنه، جرم یا تخلف، و مدارک و شواهد را ذکر کنید.
 • برای تنظیم شکواییه می‌توانید از نمونه‌های آماده موجود در اینترنت استفاده کنید یا از وکیل کمک بگیرید.

2. ارائه شکواییه به مرجع قضایی:

 • پس از تنظیم شکواییه، باید آن را به مرجع قضایی صالح تقدیم کنید.
 • مرجع قضایی صالح با توجه به نوع جرم یا تخلف تعیین می‌شود. به عنوان مثال، برای جرایم خشن مانند قتل یا تجاوز باید به دادگاه کیفری استان مراجعه کنید، در حالی که برای جرایم جزئی‌تر مانند سرقت یا توهین می‌توانید به دادگاه عمومی مراجعه کنید.

3. ثبت شکواییه:

 • پس از ارائه شکواییه به مرجع قضایی، آن را در دفتر مربوطه ثبت می‌کنند و به شما یک نسخه با امضاء و مهر دادگاه تحویل می‌دهند.
 • این نسخه از شکواییه را برای پیگیری پرونده خود نزد خود نگه دارید.

4. تحقیقات مقدماتی:

 • پس از ثبت شکواییه، قاضی یا دادیار مربوطه شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کند.
 • در این مرحله، ممکن است از شما، شهود و سایر افراد ذینفع سوالاتی پرسیده شود و مدارک و شواهد جمع آوری شود.

5. صدور قرار:

 • پس از انجام تحقیقات مقدماتی، قاضی یا دادیار مربوطه قرار مناسب را صادر می‌کند.
 • انواع مختلفی از قرارها وجود دارد، مانند قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی، قرار تامین خواسته، و قرار تامین کیفری.
 • هر کدام از این قرارها معنای خاص خود را دارند و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارند.

6. رسیدگی در دادگاه:

 • در برخی از موارد، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و در دادگاه رسیدگی می‌شود.
 • در دادگاه، شاکی و مشتکی عنه فرصت ارائه توضیحات و دفاعیات خود را دارند.
 • قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و شواهد، رای صادر می‌کند.

7. اجرای رای:

 • پس از صدور رای، در صورت قطعی شدن، باید اجرا شود.
 • نحوه اجرای رای به نوع جرم یا تخلف و رای صادره بستگی دارد.

نکات مهم:

 • در طول مراحل اجرای شکواییه، می‌توانید از وکیل کمک بگیرید.
 • وکیل می‌تواند در تنظیم شکواییه، ارائه مشاوره حقوقی، و پیگیری پرونده شما به شما کمک کند.
 • در برخی از موارد، داشتن وکیل الزامی است. به عنوان مثال، در جرایم مهم مانند قتل یا تجاوز، داشتن وکیل برای شاکی الزامی است.

 

 

نکات نوشتن شکواییه:

اطلاعات ضروری:

 • مشخصات شاکی: شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، آدرس و شماره تماس
 • مشخصات مشتکی عنه: شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، آدرس و شماره تماس (در صورت امکان)
 • موضوع شکایت: به طور واضح و مختصر جرم یا تخلفی که اتفاق افتاده را بیان کنید.
 • زمان و مکان وقوع جرم یا تخلف: تاریخ، ساعت و محل دقیق وقوع جرم یا تخلف را ذکر کنید.
 • شرح کامل ماجرا: شرح دقیق وقوع جرم یا تخلف را به ترتیب وقوع وقایع همراه با جزئیات بیان کنید.
 • دلایل و مستندات: اگر مدرکی دال بر اثبات ادعای خود دارید، مانند photos, فیلم، گزارش پزشکی، شهادت شهود و هر نوع مدرک دیگری که می‌تواند مفید باشد را ضمیمه کنید.
 • درخواست: درخواست خود را از مقام قضایی به طور واضح بیان کنید. این درخواست می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • مجازات و تنبیه مشتکی عنه
  • جبران خسارات وارده
  • هر درخواست قانونی دیگر

نکات نگارشی:

 • شکواییه را با خط خوانا و سلیس و بدون غلط املایی و نگارشی بنویسید.
 • از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و غیر اخلاقی خودداری کنید.
 • شکواییه را به طور خلاصه و مفید بنویسید و از اطاله کلام بپرهیزید.
 • از ذکر مطالب غیرضروری خودداری کنید.
 • نسبت به مقام قضایی احترام بگذارید.

مراجعه به وکیل:

مشاوره با یک وکیل متخصص می‌تواند در تنظیم شکواییه به شما کمک کند. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما به شما مشاوره دهد و راهنمایی های لازم را ارائه دهد تا شکواییه شما به طور صحیح تنظیم شود و احتمال موفقیت شما در دادگاه افزایش یابد.

ارائه شکواییه به مرجع قضایی

دو روش کلی برای ارائه شکواییه به مرجع قضایی وجود دارد:

روش الکترونیکی:

 • سامانه ثنا: می‌توانید با مراجعه به سامانه ثنا (https://adliran.ir/) و ثبت‌نام در آن، به صورت الکترونیکی اقدام به تنظیم و ارسال شکواییه کنید.
 • دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: می‌توانید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور، از خدمات آن‌ها برای تنظیم و ارسال الکترونیکی شکواییه خود استفاده کنید.

روش حضوری:

 • دادسرا یا دادگاه عمومی: می‌توانید با مراجعه حضوری به دادسرا یا دادگاه عمومی مربوطه، شکواییه خود را به صورت کتبی ارائه دهید.

مدارک مورد نیاز:

 • اصل و تصویر شکواییه
 • اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوط به جرم (در صورت وجود)
 • رسید پرداخت هزینه دادرسی

مراحل ارائه شکواییه:

 1. تنظیم شکواییه: مطابق با مطالبی که در بخش قبلی ارائه شد، شکواییه خود را به طور کامل و دقیق تنظیم کنید.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: به منظور ارائه شکواییه، باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کنید. مبلغ هزینه دادرسی با توجه به نوع جرم و میزان خواسته شما متغیر خواهد بود.
 3. ارائه شکواییه:
  • ارائه الکترونیکی: پس از تنظیم شکواییه و پرداخت هزینه دادرسی، می‌توانید با ورود به سامانه ثنا و بارگذاری مدارک مربوطه، شکواییه خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید.
  • ارائه حضوری: با مراجعه به دادسرا یا دادگاه عمومی مربوطه و ارائه اصل و تصویر شکواییه، مدارک و مستندات و همچنین رسید پرداخت هزینه دادرسی، شکواییه خود را به صورت حضوری ارائه دهید.

نکاتی در مورد ارائه شکواییه:

 • در هنگام تنظیم شکواییه، از بیان مطالب غیرضروری و توهین‌آمیز خودداری کنید.
 • سعی کنید شکواییه خود را به طور واضح، مختصر و گویا تنظیم کنید.
 • در صورت تمایل می‌توانید از وکیل برای تنظیم شکواییه خود کمک بگیرید.
 • پس از ارائه شکواییه، از مرجع قضایی مربوطه، بوی دریافت خواهید کرد.
 • در مراحل رسیدگی به پرونده، مطابق با دستور مراجع قضایی در دادگاه یا دادسرا حاضر شوید.

ذکر این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.