مشاوره حقوقي

تنظیم لایحه دفاعیه حقوقی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

لایحه دفاعیه حقوقی

لایحه دفاعیه، سندی کتبی است که توسط اصحاب دعوا یا وکلای آنها در مقام دفاع از ادعاهای خود به دادگاه یا مرجع قضایی ذیصلاح ارائه می شود.

هدف از لایحه دفاعیه:

 • تبیین و تشریح مواضع و استدلالات طرف: در لایحه دفاعیه، طرف دعوا با ذکر دلایل و مستندات قانونی، به شرح مدعیات و دفاعیات خود می پردازد و سعی در متقاعد کردن مقام قضایی به احقاق حقوق خود دارد.
 • پاسخ به ادعاهای طرف مقابل: در این لایحه، به ایرادات و ادعاهای طرف مقابل پاسخ داده می شود و نقاط ضعف آن ها مشخص می گردد.
 • اثبات صحت ادعاها: با ارائه مدارک و شواهد، صحت ادعاهای خود را به اثبات می رساند.

ارکان لایحه دفاعیه:

 • مشخصات طرفین دعوا: شامل نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و مشخصات وکیل در صورت وجود
 • عنوان و موضوع دعوا: به طور خلاصه عنوان و موضوع دعوا ذکر می شود.
 • متن دفاعیات: در این قسمت، دلایل و مستندات قانونی به نفع موکل ارائه می شود.
 • درخواست صدور رای: در نهایت، خواهان یا خوانده با توجه به استدلالات مطرح شده، درخواست صدور رای به نفع خود را مطرح می کند.
 • پیوست ها: در صورت وجود، مدارک و مستندات مربوط به دعوا به عنوان پیوست به لایحه دفاعیه ارائه می شود.

نکات نگارش لایحه دفاعیه:

 • استفاده از اصطلاحات و ادبیات حقوقی: زبان لایحه دفاعیه باید فصیح، ساده و مفهوم باشد و از اصطلاحات و ادبیات حقوقی به طور صحیح استفاده شود.
 • استدلال منطقی: استدلالات مطرح شده در لایحه دفاعیه باید منطقی و قابل قبول باشد و با مدارک و مستندات ارائه شده تطابق داشته باشد.
 • اظهار مطالب به صورت مختصر و مفید: از اطاله کلام و بیان مطالب غیرضروری خودداری شود و مطالب به صورت مختصر و مفید بیان شود.
 • رعایت آراستگی ظاهری: لایحه دفاعیه باید از نظر ظاهری نیز آراسته و مرتب باشد و در چاپ و صحافی آن دقت شود.

نمونه لایحه دفاعیه:

در اینجا یک نمونه فرضی از لایحه دفاعیه در یک دعوای ملکی ارائه می شود:

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …

موضوع: لایحه دفاعیه خوانده به شماره پرونده …

با سلام و احترام

احتراماً خوانده پرونده مذکور، …، در مقام دفاع از خود اظهار می دارد:

1. شرح مختصری از ماجرا:

… (شرح مختصری از ماجرا و خواسته خواهان)

2. ایرادات و دفاعیات:

 • … (اولین ایراد و استدلال مربوط به آن)
 • … (دومین ایراد و استدلال مربوط به آن)
 • … (سایر ایرادات و استدلالات)

3. دلایل و مستندات:

 • … (ارائه مدارک و مستندات به نفع خوانده)

4. درخواست صدور رای:

بنا به مراتب و دلایل و مستندات ارائه شده، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور رای بر بطلان دعوای خواهان و محکومیت ایشان به پرداخت هزینه های دادرسی را دارم.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه حقوقی

لایحه دفاعیه یکی از مهمترین ابزارهای دفاع در دعاوی حقوقی است. این لایحه توسط خواهان یا خوانده به دادگاه ارائه می شود و در آن دلایل و استدلال های طرف مربوطه برای اثبات ادعای خود ذکر می شود.

مواردی که باید در تنظیم لایحه دفاعیه حقوقی به آنها توجه کرد:

 • مشخصات طرفین دعوا: در ابتدای لایحه باید مشخصات خواهان، خوانده، وکیل و دادگاه مربوطه به طور کامل قید شود.
 • عنوان لایحه: عنوان لایحه باید به طور واضح بیانگر موضوع آن باشد، به عنوان مثال “لایحه دفاعیه خوانده در خصوص دعوای مطالبه وجه”.
 • متن لایحه: متن لایحه باید به صورت منظم و خوانا و با رعایت اصول نگارش فارسی نوشته شود.
 • دفاعیات: در این قسمت باید دلایل و استدلال های طرف مربوطه برای اثبات ادعای خود ذکر شود. دلایل و استدلالات باید مستند به اسناد و مدارک و قوانین و مقررات مربوطه باشند.
 • تقاضا: در انتهای لایحه باید تقاضای نهایی طرف مربوطه از دادگاه ذکر شود. به عنوان مثال، خواهان می تواند تقاضای صدور حکم به نفع خود و محکومیت خوانده به پرداخت وجه مورد مطالبه را داشته باشد.
 • پیوست ها: در صورت وجود هرگونه سند یا مدرکی که به نفع طرف مربوطه باشد، باید به لایحه پیوست شود.

نکات مهم:

 • لایحه دفاعیه باید به طور مختصر و مفید نوشته شود و از ذکر مطالب غیرضروری خودداری شود.
 • در نوشتن لایحه باید از اصطلاحات حقوقی به طور صحیح استفاده شود.
 • لایحه باید توسط وکیل دادگستری تنظیم شود، مگر در مواردی که قانون اجازه می دهد که طرفین دعوا شخصا لایحه دفاعیه خود را تنظیم کنند.

نکات نگارش لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه، سندی است که توسط خوانده یا وکیل او در جهت رد یا تعدیل دعوای خواهان به دادگاه ارائه می شود. نگارش یک لایحه دفاعیه ی قوی و قانع کننده، می تواند نقش موثری در موفقیت شما در داشته باشد.

در اینجا به برخی از نکات مهم در خصوص نگارش لایحه دفاعیه اشاره می شود:

1. ساختار:

 • سربرگ: در سربرگ لایحه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده و عنوان درج شود.
 • متن: متن لایحه دفاعیه باید شامل بخش های زیر باشد:
  • مقدمه: در این بخش باید به طور خلاصه به موضوع و خواسته ی خواهان اشاره شود.
  • دفاعیات: در این بخش باید دلایل و مستندات خود را برای رد یا تعدیل دعوای خواهان ارائه دهید.
  • نتیجه: در این بخش باید مجددا خواسته ی خود را به طور صریح بیان کنید.
 • پایین برگ: در پایین برگ لایحه باید تاریخ تنظیم، نام و نام خانوادگی و امضای شما یا وکیل شما درج شود.

2. لحن و زبان:

 • لحن لایحه دفاعیه باید رسمی، مودبانه و قاطع باشد.
 • از به کار بردن الفاظ توهین آمیز و غیرضروری خودداری کنید.
 • زبان لایحه باید واضح، مختصر و گویا باشد.
 • از اصطلاحات حقوقی به طور صحیح استفاده کنید.

3. مستندات:

 • تا حد امکان سعی کنید ادعاهای خود را با ارائه ی مستندات و دلایل اثبات کنید.
 • مستندات خود را به طور مرتب و با شماره گذاری به لایحه پیوست کنید.

4. رعایت نکات نگارشی:

 • به غلط املایی و نگارشی در لایحه دقت کنید.
 • از فونت و سایز مناسب استفاده کنید.
 • متن لایحه را به طور مرتب پاراگراف بندی کنید.

5. نمونه لایحه:

 • می توانید برای نگارش لایحه دفاعیه خود از نمونه لایحه های موجود در اینترنت یا کتاب های حقوقی استفاده کنید.

نکات تکمیلی:

 • در صورت تمایل می توانید از وکیل متخصص برای نگارش لایحه دفاعیه خود کمک بگیرید.
 • قبل از ارائه ی لایحه دفاعیه به دادگاه، از کامل بودن و صحت آن اطمینان حاصل کنید.

ارکان لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری است. این لایحه توسط وکیل یا خود شخص متهم به منظور دفاع از وی در برابر اتهامات انتسابی و اثبات بی‌گناهی یا تخفیف مجازات ارائه می‌شود.

ارکان اصلی لایحه دفاعیه به شرح زیر است:

1. سربرگ:

 • در سربرگ لایحه دفاعیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی موکل، شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، نام و نام خانوادگی مقام رسیدگی کننده و عنوان لایحه (لایحه دفاعیه) درج شود.

2. مقدمه:

 • در مقدمه لایحه دفاعیه باید به طور خلاصه به موضوع پرونده و اتهامات انتسابی اشاره شود.

3. شرح ماجرا:

 • در این قسمت باید شرح دقیقی از وقایع پرونده از دیدگاه موکل ارائه شود. در این شرح باید به تمام جزئیات و نکات مهم اشاره شود.

4. دلایل و مستندات:

 • در این قسمت باید دلایل و مستنداتی که در دفاع از موکل وجود دارد ارائه شود. این دلایل و مستندات می‌توانند شامل شهادت شهود، نظرات کارشناسی، اسناد و مدارک و … باشند.

5. استدلال حقوقی:

 • در این قسمت باید با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، استدلال‌های حقوقی در دفاع از موکل ارائه شود.

6. نتیجه‌گیری:

 • در نتیجه‌گیری باید با جمع‌بندی مطالب ارائه شده در لایحه دفاعیه، از مقام رسیدگی کننده درخواست شود که حکم برائت یا تخفیف مجازات موکل را صادر کند.

نکات مهم در نگارش لایحه دفاعیه:

 • لایحه دفاعیه باید به طور واضح، مختصر و مفید نوشته شود.
 • از به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و غیرضروری باید خودداری شود.
 • در لایحه دفاعیه باید به تمام ادله و مستندات موجود اشاره شود.
 • استدلال‌های حقوقی باید به طور دقیق و صحیح ارائه شوند.
 • لایحه دفاعیه باید توسط وکیل یا شخصی که از علم حقوقی کافی برخوردار باشد نوشته شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در خصوص نحوه نگارش لایحه دفاعیه، می‌توانید با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

وکیل برای لایحه دفاعیه

در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، ارائه لایحه دفاعیه از سوی طرفین دعوا، امری ضروری و تعیین‌کننده است. لایحه دفاعیه، فرصتی برای طرفین دعوا است تا استدلال‌ها و دلایل خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه و از حقوق خود دفاع کنند.

با توجه به اهمیت لایحه دفاعیه، انتخاب وکیل مجرب و متخصص در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیلی که برای تنظیم لایحه دفاعیه انتخاب می‌شود، باید به قوانین و مقررات مربوطه اشراف کامل داشته باشد و بتواند با تجزیه و تحلیل دقیق پرونده، دفاعی قوی و قانع‌کننده برای موکل خود ارائه کند.

وظایف وکیل در خصوص لایحه دفاعیه

 • مطالعه دقیق پرونده و بررسی مدارک و مستندات
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف پرونده
 • انجام تحقیقات لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط
 • تنظیم لایحه دفاعیه‌ای مستدل و قانع‌کننده
 • ارائه لایحه دفاعیه به دادگاه و پیگیری روند رسیدگی

مزایای استفاده از وکیل برای لایحه دفاعیه

 • افزایش احتمال موفقیت در دعوا
 • صرفه‌جویی در وقت و هزینه
 • جلوگیری از تضییع حقوق موکل
 • ایجاد آرامش خاطر برای موکل

نحوه انتخاب وکیل برای لایحه دفاعیه

 • پرس و جو از دوستان و آشنایان: از افرادی که در گذشته تجربه کار با وکلا را داشته‌اند، می‌توانید در خصوص وکلای مجرب و متخصص در زمینه لایحه دفاعیه، پرس و جو کنید.
 • جستجو در اینترنت: با جستجو در اینترنت، می‌توانید اطلاعات وکلای مختلف را در خصوص تخصص، سابقه کاری و آدرس و شماره تماس آنها مشاهده کنید.
 • مراجعه به کانون وکلای دادگستری: کانون وکلای دادگستری هر استان، فهرستی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه‌های مختلف را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهد.

هزینه وکیل برای لایحه دفاعیه

هزینه وکیل برای تنظیم لایحه دفاعیه، به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده، حجم کار، سابقه و شهرت وکیل و محل اقامت وکیل بستگی دارد. با این حال، به طور کلی، هزینه‌ها از چند صد هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر است.

نکات مهم در خصوص انتخاب وکیل برای لایحه دفاعیه

 • قبل از انتخاب وکیل، حتما با چند وکیل مشورت کنید و سوابق کاری و تخصص آنها را به دقت بررسی کنید.
 • در مورد هزینه وکیل و نحوه پرداخت آن، از قبل با وکیل توافق کنید.
 • از وکیل بخواهید که روند کار را به طور شفاف برای شما توضیح دهد.
 • در طول انجام کار، با وکیل خود در تماس باشید و اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهید.