مشاوره حقوقی طلاق

توقیف رهن خانه برای مهریه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

توقیف رهن خانه برای مهریه در ایران

در قانون ایران، در شرایطی می‌توان رهن خانه را برای مهریه توقیف کرد.

شرایط توقیف رهن خانه برای مهریه:

 1. وجود سند ازدواج و حکم قطعی مهریه: زن باید دارای سند ازدواج معتبر و حکم قطعی مهریه از دادگاه باشد.

 2. مالکیت رهن توسط زوج: رهن خانه باید متعلق به زوج (مرد) باشد.

در صورتی که رهن متعلق به شخص ثالثی باشد، توقیف آن برای مهریه امکان‌پذیر نیست مگر اینکه زوج با رضایت

صاحبخانه آن را به رهن گذاشته باشد.

 1. کافی نبودن اموال دیگر زوج: قبل از توقیف رهن خانه، باید اموال دیگر زوج مانند اموال منقول (خودرو، مبلمان، لوازم منزل) و اموال غیرمنقول (زمین، مغازه) برای پرداخت مهریه توقیف و از آنها استیفاء

طلب شود. در صورتی که از این اموال مهریه زن پرداخت نشود، آنگاه می‌توان رهن خانه را برای مهریه توقیف کرد.

 1. عدم سکونت زوجین در منزل رهنی: در صورتی که زوجین در منزل رهنی سکونت داشته باشند، توقیف رهن خانه برای مهریه تا زمان خروج آنها از منزل و تعیین تکلیف محل سکونت توسط دادگاه امکان‌پذیر نیست.

نحوه توقیف رهن خانه برای مهریه:

زن باید با در دست داشتن سند ازدواج و حکم قطعی مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست توقیف رهن خانه برای مهریه را ارائه دهد.

دادگاه پس از بررسی مدارک و شرایط، در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقیف رهن خانه را به اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌کند.

اداره ثبت اسناد و املاک نیز با درج مهر و امضا در سند رهنی، آن را توقیف می‌کند.

نکات مهم:

 • توقیف رهن خانه برای مهریه آخرین راهکار برای وصول مهریه است و باید قبل از آن از سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه استفاده شود.
 • در صورتی که رهن خانه توقیف شود، مستأجر موظف است اجاره بها را به دادگاه یا مرجع قضایی سپرد.
 • زوج حق دارد تا نسبت به توقیف رهن خانه به دادگاه اعتراض کند.

شرایط توقیف رهن خانه برای مهریه

طبق قانون ایران، در صورتی که مهریه زوجه به موقع پرداخت نشود، وی می‌تواند برای وصول مهریه خود از طریق اجرای گذاشتن به اموال زوج اقدام کند. یکی از اموالی که زن می تواند برای توقیف آن جهت وصول مهریه اقدام کند، رهن خانه ای است که در آن سکونت دارد.

شرایطی که در این خصوص باید رعایت شود عبارتند از:

1. سند رهنی:

 • زن باید سند رهنی را به دادگاه ارائه دهد. سند رهن سندی است که بین موجر و مستاجر (زوج) در خصوص اجاره خانه تنظیم می‌شود و در آن مبلغ رهن قید شده است.

2. اثبات مالکیت زوج:

 • زن باید ثابت کند که خانه رهن رفته متعلق به زوج است. این امر از طریق اسناد و مدارکی مانند سند مالکیت یا قولنامه قابل اثبات است.

3. عدم پرداخت مهریه:

 • زن باید ثابت کند که مهریه او به طور کامل یا قسمتی از آن پرداخت نشده است. این امر از طریق حکم دادگاه یا گواهی عدم پرداخت مهریه از دفترخانه قابل اثبات است.

4. مازاد بودن مبلغ رهن بر اجاره بها:

 • مبلغ رهن باید بیشتر از اجاره بهای مصوب برای آن خانه باشد. در غیر این صورت، دادگاه اجازه توقیف رهن را صادر نخواهد کرد.

5. عدم وجود توقیف یا بازداشت قبلی از رهن:

 • رهن خانه نباید قبلاً به نفع شخص دیگری توقیف یا بازداشت شده باشد.

مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه:

 1. زن باید دادخواست توقیف رهن را به دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی محل سکونت خود ارائه دهد.
 2. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، در صورت احراز شرایط، دستور توقیف رهن را صادر می‌کند.
 3. دستور توقیف رهن به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود و مراتب توقیف در سند رهنی درج می‌شود.
 4. پس از توقیف رهن، زوج دیگر حق فروش یا واگذاری آن را به شخص ثالث را ندارد.
 5. در نهایت، رهن توقیف شده به نفع زوجه برای وصول مهریه او به مزایده گذاشته می‌شود.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، ممکن است زوج با ارائه وثیقه مناسب از توقیف رهن خانه جلوگیری کند.
 • زن می تواند در صورت تمایل، به جای توقیف رهن، از زوج بخواهد که خانه را به نفع او بفروشد و مهریه او را از این طریق پرداخت کند.
 • برای توقیف رهن خانه برای مهریه، توصیه می‌شود که از وکیل یا حقوقدان متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.

توقیف رهن خانه برای مهریه فرآیندی پیچیده و دارای ظرافت های حقوقی است. لذا در صورت تمایل به انجام این کار، توصیه می شود که حتماً با وکیل یا حقوقدان متخصص در امور خانواده مشورت نمایید.

نحوه توقیف رهن خانه برای مهریه در ایران

طبق قانون ایران، زوجه (زن) می‌تواند برای وصول مهریه خود، اموال و دارایی‌های زوج (شوهر) را به توقیف درآورد. یکی از اموالی که ممکن است زوجه برای توقیف آن اقدام کند، رهن خانه‌ای است که زوج در آن سکونت دارد.

شرایط توقیف رهن خانه برای مهریه:

توقیف رهن خانه برای مهریه، دارای شرایطی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

 • وجود سند رهنی: اولین شرط برای توقیف رهن خانه برای مهریه، وجود سند رهنی است. به این معنی که زوج باید با تنظیم سند رسمی، مبلغی را به عنوان رهن به موجر پرداخت کرده باشد.
 • محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه: زوجه برای توقیف رهن خانه باید ابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه از دادگاه دریافت کند.
 • عدم کفایت سایر اموال زوج: در صورتی که سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه کافی باشد، زوجه نمی‌تواند رهن خانه را توقیف کند.
 • مناسب بودن رهن برای پرداخت مهریه: مبلغ رهن باید متناسب با مهریه زوجه باشد. به این معنی که اگر مبلغ رهن از مهریه زوجه کمتر باشد، فقط تا میزان مهریه قابل توقیف خواهد بود.

مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه:

برای توقیف رهن خانه برای مهریه، زوجه باید مراحل زیر را انجام دهد:

 1. دریافت حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه: زوجه باید ابتدا از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده، حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه دریافت کند.
 2. معرفی رهن خانه به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک: زوجه باید با در دست داشتن حکم قطعی، به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کند و رهن خانه را به عنوان یکی از اموال زوج برای توقیف معرفی کند.
 3. صدور دستور توقیف رهن: دایره اجرای ثبت اسناد و املاک پس از بررسی مدارک و مستندات زوجه، در صورت احراز شرایط، دستور توقیف رهن را صادر می‌کند.
 4. ابلاغ دستور توقیف به موجر: دستور توقیف رهن به موجر ابلاغ می‌شود و موجر از آن تاریخ به بعد مکلف است تا از پرداخت رهن به زوج خودداری کند و آن را به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک واریز کند.

نکات مهم:

 • توقیف رهن خانه برای مهریه، آخرین راهکار برای وصول مهریه است و زوجه باید ابتدا از سایر طرق قانونی مانند توقیف اموال و حساب‌های بانکی زوج برای وصول مهریه خود اقدام کند.
 • در صورتی که زوج به توقیف رهن خانه معترض باشد، می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات، به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کند و نسبت به رفع توقیف اقدام کند.
 • برای انجام مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه، مشورت با وکیل متخصص در امور خانواده و اجرای احکام ضروری است.

مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه

توقیف رهن خانه برای مهریه، فرآیندی قانونی است که به زن کمک می‌کند تا از طریق مبلغ رهن خانه، بخشی از مهریه خود را از شوهر دریافت کند. این فرآیند دارای مراحلی است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

مرحله اول: دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه

 • زن باید ابتدا از طریق دادگاه خانواده، حکم محکومیت شوهر به پرداخت مهریه را دریافت کند.
 • در این حکم، میزان مهریه و سایر حقوق مالی زن از جمله نفقه، اجرت المثل ایام بلاتکلیفی و … مشخص می‌شود.

مرحله دوم: درخواست توقیف رهن

 • پس از دریافت حکم محکومیت، زن می تواند با مراجعه به دادگاه اجرای احکام، درخواست توقیف رهن خانه را ارائه دهد.
 • در این درخواست باید مشخص شود که قصد توقیف رهن چه منزلی را دارد و مبلغ رهن آن چقدر است.

مرحله سوم: رسیدگی در دادگاه اجرای احکام

 • پس از ثبت درخواست، پرونده به شعبه مربوطه در دادگاه اجرای احکام ارجاع می شود.
 • در دادگاه، قاضی به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده توسط زن می پردازد.
 • اگر قاضی دلیلی برای رد درخواست توقیف رهن مشاهده نکند، دستور توقیف رهن را صادر می کند.

مرحله چهارم: اجرای دستور توقیف

 • پس از صدور دستور توقیف، مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ابلاغ می شود.
 • اداره ثبت اسناد و املاک با درج اشاره “توقیف به مهریه” در سند ملک، از هرگونه نقل و انتقال و معامله آتی در خصوص آن ملک جلوگیری می کند.

مرحله پنجم: وصول مهریه از طریق رهن

 • پس از توقیف رهن، زن می تواند با مراجعه به دادگاه اجرای احکام، تقاضای فروش رهن و وصول مهریه خود را از این طریق بدهد.
 • در این صورت، دادگاه دستور فروش رهن را صادر می کند و پس از طی مراحل قانونی، مبلغ حاصل از فروش به زن پرداخت می شود.

نکات مهم:

 • برای توقیف رهن خانه برای مهریه، حتماً باید حکم محکومیت به پرداخت مهریه از دادگاه خانواده دریافت شود.
 • توقیف رهن فقط تا میزان مهریه و سایر حقوق مالی زن از جمله نفقه، اجرت المثل ایام بلاتکلیفی و … امکان پذیر است.
 • اگر شوهر به توقیف رهن معترض باشد، می تواند با ارائه دلایل و مدارک خود به دادگاه اجرای احکام، درخواست رفع توقیف را بدهد.
 • برای انجام مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه، توصیه می شود از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

قوانین توقیف رهن خانه برای مهریه در ایران

در ایران، تحت شرایطی می توان رهن خانه را برای مهریه توقیف کرد.

شرایط لازم:

 • حکم قطعی مهریه: زن باید حکم قطعی و لازم الاجرای مهریه خود را از دادگاه دریافت کرده باشد.
 • مالکیت زوج بر رهن: مرد باید مالک رهن خانه باشد و به همسرش رهن را واگذار نکرده باشد.
 • عدم وثیقه مناسب: زن باید به دادگاه اثبات کند که اموال دیگری از شوهر برای توقیف به منظور وصول مهریه وجود ندارد یا دسترسی به آنها دشوار است.
 • تناسب رهن با مهریه: مبلغ رهن باید با میزان مهریه تناسب داشته باشد.

مراحل توقیف رهن خانه برای مهریه:

 1. درخواست توقیف: زن باید با تقدیم دادخواست به دادگاه اجرای احکام، خواستار توقیف رهن خانه برای مهریه شود.
 2. رسیدگی دادگاه: دادگاه به درخواست زن رسیدگی می کند و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقیف رهن را صادر می کند.
 3. ابلاغ دستور توقیف: دستور توقیف به اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین به مستأجر ابلاغ می شود.
 4. اجرای توقیف: پس از ابلاغ دستور توقیف، مستأجر موظف است از پرداخت رهن به موجر (شوهر) خودداری کند و آن را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.
 5. مزایده رهن: در صورتی که شوهر تعهد خود به پرداخت مهریه را ندهد، رهن توقیف شده به دستور دادگاه به مزایده گذاشته می شود و از حاصل فروش آن، مهریه زن پرداخت می شود.

نکات مهم:

 • توقیف رهن خانه برای مهریه، آخرین راه حل برای وصول مهریه است.
 • زن باید قبل از اقدام به توقیف رهن، سایر اموال شوهر را برای توقیف جستجو کند.
 • در صورتی که رهن خانه متعلق به شخص ثالثی باشد، توقیف آن امکان پذیر نیست.
 • مستأجر در صورت عدم تمکین به دستور توقیف، می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، نسبت به رفع توقیف اقدام کند.