مشاوره حقوقي

جرائم پزشکی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

جرائم پزشکی در ایران

جرم پزشکی به هر گونه عمل یا عدم اقدامی از سوی پزشک یا سایر کادر پزشکی اطلاق می شود که مغایر با وظایف قانونی، تعهدات حرفه ای و شئونات اخلاقی آنها باشد و به سلامت، جان یا مال بیمار آسیب برساند.

انواع جرائم پزشکی:

 • قصور پزشکی: به معنای عدم انجام وظایف قانونی و تعهدات حرفه ای توسط پزشک یا سایر کادر پزشکی است که منجر به آسیب به بیمار می شود.
 • تعدی: به معنای انجام عملی بر روی بیمار بدون رضایت او است.
 • اشتباه پزشکی: به معنای تشخیص یا درمان غلط توسط پزشک یا سایر کادر پزشکی است که منجر به آسیب به بیمار می شود.
 • جعل اسناد پزشکی: به معنای تغییر یا جعل سوابق پزشکی بیمار است.

مجازات جرائم پزشکی:

مجازات جرائم پزشکی در ایران بر اساس شدت جرم و صدمات وارده به بیمار تعیین می شود.

این مجازات ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • مجازات های کیفری: مانند حبس، جزای نقدی، دیه، و محرومیت از اشتغال به طبابت.
 • مجازات های اداری: مانند توبیخ کتبی، تعلیق موقت یا دائم پروانه مطب، و ابطال پروانه مطب.
 • مجازات های مدنی: مانند پرداخت خسارات وارده به بیمار.

نحوه رسیدگی به جرائم پزشکی:

 • مرجع قضایی: اولین مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی، مرجع قضایی است.
 • کمیسیون های تخصصی پزشکی: در برخی موارد، پرونده جرم پزشکی به کمیسیون های تخصصی پزشکی نیز ارجاع می شود تا نظرات تخصصی خود را در مورد پرونده ارائه دهند.
 • سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی نیز موظف است به شکایات مربوط به جرائم پزشکی رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

راه های پیشگیری از جرائم پزشکی:

 • آموزش مستمر کادر پزشکی: یکی از راه های پیشگیری از جرائم پزشکی، آموزش مستمر کادر پزشکی و به روز رسانی دانش و اطلاعات آنها است.
 • ایجاد نظام قوی بیمه مسئولیت پزشکی: ایجاد نظام قوی بیمه مسئولیت پزشکی می تواند تا حدودی از ضرر و زیان بیماران ناشی از جرائم پزشکی جبران کند.
 • افزایش نظارت بر عملکرد کادر پزشکی: افزایش نظارت بر عملکرد کادر پزشکی از طریق سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت می تواند به کاهش جرائم پزشکی کمک کند.

مصادیق جرائم پزشکی در ایران:

جرم پزشکی به هرگونه فعل یا ترک فعل توسط پزشک یا سایر متصدیان حرف پزشکی اطلاق می‌شود که در اثر آن به بیمار آسیب جسمی یا روانی وارد شود و یا حقوق او ضایع گردد.

برخی از مصادیق جرائم پزشکی در ایران عبارتند از:

 • قصور پزشکی:
  • به معنای عدم انجام اقدامات پزشکی لازم و متعارف توسط پزشک که در نتیجه آن به بیمار آسیب وارد می‌شود.
  • به عنوان مثال، اشتباه در تشخیص بیماری، عدم تجویز داروهای مناسب، یا انجام عمل جراحی به صورت ناقص یا غیراصولی، از مصادیق قصور پزشکی هستند.
 • تعدی:
  • به معنای انجام هرگونه عمل پزشکی بدون رضایت یا رضایت آگاهانه بیمار.
  • به عنوان مثال، معاینه یا عمل جراحی بدون رضایت بیمار، یا انجام آزمایشات غیرضروری، از مصادیق تعدی پزشکی هستند.
 • تشویق به فساد:
  • به معنای تحریک یا ترغیب بیمار به انجام اعمال خلاف شرع یا قانون توسط پزشک.
  • به عنوان مثال، تجویز داروهای غیرقانونی یا اعتیادآور، یا انجام اعمال غیراخلاقی، از مصادیق تشویق به فساد توسط پزشک هستند.
 • افشای اسرار بیمار:
  • به معنای بیان یا انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی یا بیماری بیمار بدون رضایت او.
  • به عنوان مثال، صحبت کردن در مورد بیماری بیمار با دیگران، یا ارائه پرونده پزشکی بیمار به افراد غیرمجاز، از مصادیق افشای اسرار بیمار هستند.
 • کلاهبرداری:
  • به معنای اخذ وجوه یا اموال بیمار به طور غیرقانونی توسط پزشک.
  • به عنوان مثال، تجویز آزمایشات یا درمان‌های غیرضروری برای کسب منافع مالی، یا دریافت وجه بیش از حد معمول برای خدمات پزشکی، از مصادیق کلاهبرداری توسط پزشک هستند.

مجازات جرائم پزشکی:

مجازات جرائم پزشکی در ایران بسته به نوع جرم و شدت آن، مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مربوط به تخلفات صنفی پزشکی تعیین می‌شود.

برخی از مجازات‌های جرائم پزشکی عبارتند از:

 • حبس: از چند ماه تا چند سال
 • جزای نقدی: از چند میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان
 • محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی: از چند ماه تا دائم
 • لغو پروانه مطب یا مرکز درمانی
 • پرداخت دیه یا ارش به بیمار

نحوه رسیدگی به جرائم پزشکی:

برای رسیدگی به جرائم پزشکی، می‌توان از طریق مراجع ذیل اقدام کرد:

 • کمیسیون‌های پزشکی قانونی:
  • این کمیسیون‌ها وظیفه بررسی پرونده‌های مربوط به قصور یا تخلفات پزشکی را بر عهده دارند.
 • دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
  • در صورت اثبات جرم توسط کمیسیون‌های پزشکی قانونی، افراد می‌توانند از طریق مراجع قضایی نسبت به طرح شکایت و پیگیری حقوق خود اقدام کنند.
 • سازمان نظام پزشکی:
  • این سازمان وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و انتظامی متصدیان حرف پزشکی را بر عهده دارد.

تذکر:

 • این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جرائم پزشکی، نحوه رسیدگی به آنها و حقوق خود به عنوان بیمار، می‌توانید به وکیل دادگستری، سازمان نظام پزشکی، یا مراجع ذیصلاح دیگر مراجعه کنید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از موارد فوق، می‌توانید سوال خود را مطرح کنید.

مجازات جرائم پزشکی در ایران

در نظام حقوقی ایران، جرائم پزشکی به دو دسته کلی قصور پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی تقسیم می‌شوند.

قصور پزشکی:

قصور پزشکی به معنای عدم انجام وظایف یا انجام ناقص وظایف توسط پزشک به گونه‌ای است که منجر به آسیب به بیمار می‌شود. قصور پزشکی می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد.

مجازات قصور پزشکی:

مجازات قصور پزشکی بسته به نوع و شدت جرم، مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. این مجازات‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • مجازات‌های دیه و ارش: پرداخت دیه و یا ارش به بیمار در قبال آسیب‌های وارده به او.
 • مجازات‌های حبس: حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال.
 • مجازات‌های تعلیق یا محرومیت از فعالیت: تعلیق یا محرومیت از فعالیت پزشکی برای مدت زمان مشخص.
 • مجازات‌های لغو پروانه مطب یا موسسه پزشکی: لغو پروانه مطب یا موسسه پزشکی در موارد شدید.

تخلفات انتظامی پزشکی:

تخلفات انتظامی پزشکی به تخلفاتی گفته می‌شود که برخلاف شئونات و مقررات نظام پزشکی باشد، اما ضرری به بیمار وارد نکند.

برخی از مصادیق تخلفات انتظامی پزشکی عبارتند از:

 • عدم رعایت تعرفه‌های پزشکی
 • تبلیغات غیرمجاز
 • تجویز داروهای غیرمجاز
 • سوء رفتار با بیمار
 • عدم حضور در مطب بدون عذر موجه

مجازات تخلفات انتظامی پزشکی:

مجازات تخلفات انتظامی پزشکی توسط شورای انتظامی سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شود. این مجازات‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تذکر
 • اخطار
 • دادخواست توبیخ
 • جریمه نقدی
 • تعلیق موقت از فعالیت
 • لغو پروانه مطب یا موسسه پزشکی

نحوه رسیدگی به جرائم پزشکی:

 • طرح شکایت در مراجع ذیصلاح: بیماران می‌توانند در صورت مواجهه با قصور یا تخلف پزشکی، با مراجعه به مراجع ذیصلاح از جمله دادسرای جرایم پزشکی و یا شورای انتظامی سازمان نظام پزشکی شکایت خود را مطرح کنند.
 • انجام تحقیقات: پس از طرح شکایت، مراجع ذیصلاح به پرونده رسیدگی کرده و تحقیقات لازم را انجام می‌دهند.
 • صدور رای: در نهایت، رای نهایی در خصوص مجرم یا مجرم نبودن فرد متخلف و همچنین مجازات او صادر می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات قصور پزشکی: اثبات قصور پزشکی کار آسانی نیست و نیاز به مدارک و مستندات قوی دارد. بیمار باید برای اثبات ادعای خود، مدارکی مانند پرونده پزشکی، نظریه پزشکی قانونی، و یا شهادت شهود را به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.
 • کمک گرفتن از وکیل: توصیه می‌شود که در دعاوی مربوط به جرائم پزشکی، از یک وکیل مجرب کمک بگیرید. وکیل می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، از جمله تنظیم شکواییه، ارائه لایحه دفاعیه، و حضور در جلسات دادرسی، به شما کمک کند.

تذکر: مطالب ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی با یک وکیل مجرب نمی‌باشد.

نحوه رسیدگی به جرائم پزشکی در ایران

در ایران، رسیدگی به جرائم پزشکی از طریق مراجع مختلفی انجام می‌شود:

1. مراجع انتظامی:

 • سازمان نظام پزشکی: اولین مرجعی که به جرائم پزشکی رسیدگی می‌کند، سازمان نظام پزشکی است. این سازمان دارای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در هر استان است.
 • صلاحیت: هیأت‌های بدوی سازمان نظام پزشکی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته رسیدگی می‌کنند.
 • مجازات‌ها: مجازات‌های این هیأت‌ها شامل مواردی مانند توبیخ کتبی، درج در پرونده، جریمه نقدی، تعلیق موقت یا دائم پروانه مطب، محرومیت از مطب‌گردی و ابطال پروانه می‌شود.

2. مراجع قضایی:

 • دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب: در صورتی که جرم ارتکابی توسط پزشک، جنبه کیفری داشته باشد، پرونده به دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع می‌شود.
 • صلاحیت: دادسرا و دادگاه‌ها به جرایمی مانند قتل، lesiones، fraud، تخلفات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی و … رسیدگی می‌کنند.
 • مجازات‌ها: مجازات‌های این مراجع بسته به نوع جرم ارتکابی، از جمله حبس، جزای نقدی، دیه و … می‌باشد.

3. مراجع دیگر:

 • کمیسیون‌های پزشکی قانونی: در مواردی که برای اثبات جرم یا صدمه به پزشک، نیاز به معاینات پزشکی قانونی باشد، پرونده به این کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود.
 • سازمان تعزیرات حکومتی: در مواردی که تخلفات پزشکی مربوط به تعرفه‌های دولتی، تخلفات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی و … باشد، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

نحوه طرح شکایت:

 • اشخاص حقیقی: برای طرح شکایت از جرم پزشکی، افراد می‌توانند به یکی از شعب سازمان نظام پزشکی در استان خود یا به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنند.
 • اشخاص حقوقی: بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و … می‌توانند در صورت ارتکاب تخلف توسط یکی از اعضای کادر پزشکی خود، به سازمان نظام پزشکی شکایت کنند.

نکات مهم:

 • جمع آوری مدارک و شواهد: برای اثبات جرم پزشکی، لازم است که مدارک و شواهد کافی جمع آوری شود. این مدارک می‌توانند شامل سوابق پزشکی، نظرات کارشناسی، گزارشات شاهدان و … باشد.
 • مشورت با وکیل: توصیه می‌شود که قبل از طرح شکایت، با یک وکیل دادگستری مشورت کنید تا از حقوق خود آگاه شوید و بهترین روش برای پیگیری پرونده خود را انتخاب کنید.
 • مهلت طرح شکایت: مهلت طرح شکایت کیفری از جرم پزشکی، یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

مجازات قصور پزشکی در ایران

قصور پزشکی به معنای عدم انجام وظایف و تعهدات قانونی پزشک در قبال بیمار است که منجر به آسیب و ضرر به بیمار می‌شود. این موضوع در قانون ایران جرم محسوب شده و برای آن مجازات‌های متعددی در نظر گرفته شده است.

انواع قصور پزشکی:

 • بی‌احتیاطی: بی‌احتیاطی به معنای عدم رعایت اصول و موازین پزشکی در حین انجام معاینات، تجویز دارو، عمل جراحی و سایر اقدامات پزشکی است.
 • مهمل‌کاری: مهمل‌کاری به معنای عدم انجام اقدامات لازم و ضروری برای معالجه بیمار، عدم توجه به علائم و نشانه‌های بیماری و عدم پیگیری وضعیت بیمار است.
 • عدم تبحر: عدم تبحر به معنای فقدان دانش و مهارت لازم برای انجام اقدامات پزشکی است.

مجازات قصور پزشکی:

مجازات قصور پزشکی بسته به نوع قصور، شدت آسیب و ضرر وارده به بیمار و سایر عوامل، طبق قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر به شرح زیر است:

 • مجازات دیه: در صورت فوت بیمار یا نقص عضو به دلیل قصور پزشکی، پزشک موظف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم متوفی خواهد بود.
 • مجازات حبس: در برخی موارد، قصور پزشکی می‌تواند منجر به حبس پزشک نیز شود.
 • مجازات جزای نقدی: علاوه بر دیه و حبس، پزشک متخلف ممکن است به مجازات جزای نقدی نیز محکوم شود.
 • محرومیت از حرفه پزشکی: در موارد شدید قصور پزشکی، پزشک ممکن است به طور موقت یا دائم از فعالیت در حرفه پزشکی محروم شود.

نحوه شکایت از قصور پزشکی:

 • مراجعه به پزشکی قانونی: اولین قدم برای شکایت از قصور پزشکی، مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ گواهی پزشکی قانونی است. در این گواهی، نوع و شدت آسیب و ضرر وارده به بیمار توسط متخصصان پزشکی قانونی بررسی و تأیید می‌شود.
 • مراجعه به دادگاه: پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی، شاکی می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستندات (مانند پرونده پزشکی، گواهی پزشکی قانونی، نظرات کارشناسی و …) به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه و طرح شکایت کند.
 • اثبات جرم: برای اثبات قصور پزشکی، ارائه اسناد و مدارک کافی، از جمله گواهی پزشکی قانونی، نظرات کارشناسی و شهود، ضروری است.

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده قصور پزشکی، حتماً از طریق مراجع قانونی برای پیگیری و احقاق حقوق خود اقدام کنید.
 • هرچه سریعتر برای اخذ گواهی پزشکی قانونی اقدام کنید تا روند رسیدگی به پرونده شما تسریع شود.
 • در صورت تمایل می‌توانید از یک وکیل مجرب برای پیگیری پرونده قصور پزشکی خود استفاده کنید.

در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به قصور پزشکی، حتماً برای حفظ حقوق خود و پیگیری قانونی موضوع اقدام کنید.