مشاوره حقوقي

جرایم مدنی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

جرایم مدنی در ایران

جرایم مدنی به دسته ای از اعمال غیرقانونی گفته می شود که به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی لطمه می زند و موجب ضرر و زیان برای آنها می شود. این نوع جرایم با جرایم کیفری متفاوت است، به این معنی که مجازات آنها توسط دادگاه های مدنی و از طریق دعوای حقوقی و نه از طریق مراجع کیفری و دعوای کیفری تعیین می شود.

برخی از مصادیق جرایم مدنی در ایران عبارتند از:

 • تعدی و تجاوز به اموال: مانند تصرف غیرقانونی در ملک، تخریب اموال، سرقت و غصب.
 • عدم ایفای تعهدات: مانند عدم پرداخت دیون، عدم انجام تعهدات قراردادی و مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل.
 • نقص قوانین و مقررات: مانند تخلفات صنفی، تاسیس و فعالیت بدون مجوز، عدم رعایت مقررات زیست محیطی و غیره.
 • ایراد ضرر و زیان: مانند ایجاد مزاحمت، ایراد صدمه بدنی و نفسانی، ضرر و زیان ناشی از تصادف و غیره.

مجازات جرایم مدنی:

مجازات جرایم مدنی شامل پرداخت خسارات به شخص متضرر است. این خسارات می توانند شامل خسارات مالی مانند دیه، ارش و ضرر و زیان و همچنین خسارات غیرمالی مانند خسارات معنوی و آثار وضعی جرم باشد.

نحوه رسیدگی به جرایم مدنی:

برای رسیدگی به جرایم مدنی، باید به دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع قضایی محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده (متخلف) مراجعه کرد. در دادگاه، خواهان (شخص متضرر) باید دادخواست ارائه کند و دلایل و مستندات خود را مبنی بر وقوع جرم و ضرر و زیان وارده به دادگاه ارائه دهد. پس از رسیدگی به پرونده و احراز جرم، دادگاه حکم به پرداخت خسارات به نفع خواهان صادر می کند.

نکات مهم:

 • جرایم مدنی با جرایم کیفری متفاوت است.
 • مجازات جرایم مدنی شامل پرداخت خسارات به شخص متضرر است.
 • برای رسیدگی به جرایم مدنی باید به دادگاه های عمومی و انقلاب مراجعه کرد.
 • خواهان باید دادخواست ارائه کند و دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد.
 • در صورت اثبات جرم، دادگاه حکم به پرداخت خسارات به نفع خواهان صادر می کند.

توصیه:

در صورتیکه با جرم مدنی مواجه شده اید، برای پیگیری حقوق خود و احقاق خسارات، حتماً از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

علاوه بر موارد فوق، توجه به نکات زیر نیز ضروری است:

 • قوانین مربوط به جرایم مدنی در طول زمان تغییر کرده است، بنابراین برای اطمینان از به روز بودن اطلاعات خود، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.
 • در برخی موارد خاص، ممکن است رسیدگی به جرایم مدنی پیچیده تر و زمان بر باشد.
 • اثبات جرم مدنی و میزان خسارات وارده نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه دارد.

 

مجازات جرایم مدنی در ایران

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی کیفری و مدنی تقسیم می شوند.

جرایم کیفری اعمالی هستند که به موجب قانون، برای آنها مجازات کیفری از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق و … در نظر گرفته شده است.

جرایم مدنی اعمالی هستند که به موجب قانون، برای آنها مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است.

مسئولیت مدنی یعنی تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که به دیگری وارد کرده است.

مجازات جرایم مدنی برخلاف مجازات جرایم کیفری، تعیین شده نیست و توسط دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و میزان ضرر و زیان وارده به زیاندیده تعیین می شود.

برخی از مهمترین مجازات های جرایم مدنی در ایران عبارتند از:

 • پرداخت خسارات: این رایج ترین مجازات جرایم مدنی است و به موجب آن، مرتکب جرم مدنی موظف است خسارات وارده به زیاندیده را جبران کند. خسارات می تواند مالی یا غیرمالی باشد. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم می شود. خسارات مستقیم، خساراتی هستند که مستقیماً در اثر جرم مدنی به زیاندیده وارد می شوند، مانند خسارت به اموال یا هزینه های درمان. خسارات غیرمستقیم، خساراتی هستند که به طور غیرمستقیم در اثر جرم مدنی به زیاندیده وارد می شوند، مانند ضرر و زیان ناشی از از دست دادن منفعت.
 • استرداد مال: در صورتی که جرم مدنی با تصرف غیرقانونی در مال دیگری انجام شده باشد، دادگاه می تواند مرتکب را به استرداد مال به صاحب آن محکوم کند.
 • انجام تعهد: در صورتی که جرم مدنی با عدم انجام تعهد انجام شده باشد، دادگاه می تواند مرتکب را به انجام تعهد به نفع زیاندیده محکوم کند.
 • منفعت برده شده: در صورتی که مرتکب جرم مدنی از جرم خود منفعتی برده باشد، دادگاه می تواند او را به پرداخت منفعت برده شده به زیاندیده محکوم کند.

علاوه بر مجازات های فوق، دادگاه می تواند در برخی موارد مجازات های دیگری نیز برای مرتکب جرم مدنی در نظر بگیرد، مانند:

 • خسارت تأخیر تادیه: در صورتی که مرتکب جرم مدنی در پرداخت خسارات به زیاندیده تأخیر کند، دادگاه می تواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تادیه محکوم کند.
 • مطالبه وجه التزام: در صورتی که برای انجام تعهد یا جبران خسارت، وجه التزامی تعیین شده باشد، دادگاه می تواند مرتکب را به پرداخت وجه التزام محکوم کند.

مهم است که توجه داشته باشید که مجازات جرایم مدنی مانع از تعقیب و مجازات کیفری مرتکب جرم نمی شود.

به عبارت دیگر، در صورتی که جرم مدنی واجد وصف کیفری نیز باشد، مرتکب می تواند علاوه بر مجازات مدنی، به مجازات کیفری نیز محکوم شود.

نحوه رسیدگی به جرایم مدنی در ایران

جرایم مدنی، به دسته‌ای از تخلفات گفته می‌شود که به جای ایجاد ضرر و زیان برای جامعه، حقوق خصوصی افراد را نقض می‌کنند. این نوع جرایم، در دادگاه‌های مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مجازات آنها نیز با مجازات جرایم کیفری متفاوت است.

مراحل رسیدگی به جرایم مدنی:

1. طرح دعوا:

 • اولین قدم برای رسیدگی به جرایم مدنی، طرح دعوا توسط خواهان (کسی که مدعی تضییع حق خود است) در دادگاه صالح است.
 • خواهان باید با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست، مدارک و مستندات مربوط به دعوای خود را ارائه کند.

2. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه‌ای از دادگاه مدنی ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، خواهان و خوانده (کسی که به او اتهام زده شده است) فرصت خواهند داشت که توضیحات خود را ارائه دهند و مدارک خود را به دادگاه ارائه کنند.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، با توجه به قوانین و مقررات حکم مقتضی را صادر می‌کند.

3. اجرای حکم:

 • در صورتیکه رأی دادگاه به نفع خواهان باشد، او می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، حکم را به اجرا بگذارد.
 • در این مرحله، اموال و دارایی‌های خوانده شناسایی و توقیف می‌شود و از محل آن، حق و حقوق خواهان به او پرداخت خواهد شد.

انواع دعاوی مدنی:

 • دعاوی مربوط به اموال و املاک: مانند دعاوی مربوط به خلع ید، فروش اموال مشاع، افراز و تحدید حدود، و غیره.
 • دعاوی مربوط به قراردادها: مانند دعاوی مربوط به الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارات، و غیره.
 • دعاوی مربوط به خانواده: مانند دعاوی مربوط به طلاق، نفقه، حضانت فرزند، و غیره.
 • دعاوی مربوط به ارث: مانند دعاوی مربوط به تقسیم ماترک، وصیت، و غیره.

مرجع رسیدگی به جرایم مدنی:

 • دادگاه‌های عمومی و انقلاب: به طور کلی، رسیدگی به جرایم مدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
 • دادگاه‌های تخصصی: در برخی موارد، رسیدگی به برخی از جرایم مدنی در صلاحیت دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه خانواده، دادگاه موجر و مستاجر، و غیره است.

نکات مهم:

 • در دعاوی مدنی، خواهان باید با ارائه مدارک و مستندات کافی، حقانیت خود را اثبات کند.
 • در صورت عدم حضور خوانده در دادگاه، حکم به نفع خواهان صادر خواهد شد.
 • آراء دادگاه‌های مدنی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر است.
 • برای طرح دعوای مدنی، می‌توانید از یک وکیل دادگستری کمک بگیرید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رسیدگی به جرایم مدنی و شرایط قانونی هر کدام، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

مصادیق جرایم مدنی در ایران

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی “کیفری” و “مدنی” تقسیم می شوند.

جرایم کیفری اعمالی هستند که برخلاف قانون و نظم عمومی ارتکاب می شوند و مجازات آنها توسط دولت تعیین می شود.

جرایم مدنی اعمالی هستند که به حقوق دیگران تجاوز می کنند و موجب ضرر و زیان برای آنها می شوند.

مجازات جرایم مدنی برخلاف جرایم کیفری، توسط دولت تعیین نمی شود و متضرر می تواند برای استیفای حقوق خود و جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند.

برخی از مصادیق جرایم مدنی در ایران عبارتند از:

 • تعدی و تجاوز: هر گونه اقدامی که به مال یا جان یا اعراض دیگران آسیب برساند، تعدی و تجاوز محسوب می شود.
 • غصب: تصرف عدوانی در مال غیر و ممانعت از تصرف صاحب آن غصب محسوب می شود.
 • ایراد صدمه بدنی: هر گونه اقدامی که منجر به زخم و جراحت یا نقص عضو یا مرگ دیگران شود، ایراد صدمه بدنی محسوب می شود.
 • تلف مال: هر گونه اقدامی که منجر به از بین رفتن یا تلف شدن مال دیگران شود، تلف مال محسوب می شود.
 • دفع ضرر: هرگاه کسی برای جلوگیری از وقوع ضرر بزرگتر به مال یا جان خود یا دیگران به مال دیگری ضرر بزند، دفع ضرر محسوب می شود.
 • اقرار: اعتراف شخص به داشتن بدهی یا تعهدی بر ذمه خود اقرار محسوب می شود.
 • اسناد و ادله اثبات دعوی: هر گونه سندی که موید حق یا دعوای شخص باشد، سند و ادله اثبات دعوی محسوب می شود.

 

مرجع رسیدگی به جرایم مدنی در ایران

مرجع رسیدگی به جرایم مدنی در ایران، دادگاه های عمومی و انقلاب است.

صلاحیت رسیدگی به این جرایم بر اساس محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده (متخلف) تعیین می شود.

نحوه رسیدگی به جرایم مدنی به شرح زیر است:

 1. ارائه دادخواست: خواهان (شخص متضرر) باید با مراجعه به دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده، دادخواست ارائه کند. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، خواسته و دلایل و مستندات مربوط به دعوا ذکر شود.
 2. ثبت دادخواست: دادگاه پس از بررسی دادخواست، در صورت نقص، آن را به خواهان جهت رفع نقص ابلاغ می کند. در غیر این صورت، دادخواست را ثبت و به خوانده ابلاغ می کند.
 3. دعوت از طرفین: دادگاه در وقت مقرر، خواهان و خوانده را برای رسیدگی به دعوا دعوت می کند.
 4. رسیدگی به دعوا: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دلایل و مستندات خود را ارائه می کنند و قاضی به اظهارات آنها گوش می دهد.
 5. صدور رأی: پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، قاضی رأی خود را صادر می کند. رأی دادگاه باید مستدل و موجه باشد و به قوانین و مقررات مربوطه استناد کند.
 6. اعتراض به رأی: هر یک از طرفین می توانند ظرف مهلت مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض کنند. در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود.
 7. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر: دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین رسیدگی می کند و در صورت صحت اعتراض، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی جدید صادر می کند. رأی دادگاه تجدید نظر قطعی است.

نکات مهم:

 • برای ارائه دادخواست و پیگیری دعوای مدنی، حتماً از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر عهده خواهان است.
 • رسیدگی به جرایم مدنی ممکن است زمان بر باشد، بنابراین صبور باشید.
 • در صورت عدم تمکین خوانده از رأی دادگاه، خواهان می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای رأی اقدام کند.

قوانین جرایم مدنی در ایران

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی جرایم کیفری و جرایم مدنی تقسیم می‌شوند. جرایم کیفری، به دسته‌ای از اعمال مجرمانه گفته می‌شود که به نظم عمومی جامعه خدشه وارد می‌کنند و برای مرتکبان آنها مجازات‌های کیفری مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، و غیره در نظر گرفته شده است.

در مقابل، جرایم مدنی، به دسته‌ای از تخلفات گفته می‌شود که به جای ایجاد ضرر و زیان برای جامعه، حقوق خصوصی افراد را نقض می‌کنند. این نوع جرایم، در دادگاه‌های مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مجازات آنها نیز با مجازات جرایم کیفری متفاوت است.

قوانین مربوط به جرایم مدنی در ایران عبارتند از:

 • قانون مدنی: این قانون، قواعد و احکام کلی مربوط به حقوق اشخاص، اموال، و عقود را بیان می‌کند. بسیاری از جرایم مدنی، مانند تصرف عدوانی، ایراد خسارت، و عدم انجام تعهدات قراردادی، در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته‌اند.
 • قانون آیین دادرسی مدنی: این قانون، نحوه طرح دعوا، رسیدگی به دعاوی، و اجرای احکام را در دادگاه‌های مدنی مشخص می‌کند.
 • قوانین خاص: در برخی موارد، قوانین خاص نیز برای رسیدگی به برخی از جرایم مدنی وجود دارد. به عنوان مثال، قانون حمایت از خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده مانند طلاق، نفقه، و حضانت فرزند، و قانون روابط موجر و مستاجر برای رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط بین موجر و مستاجر وضع شده است.

مهمترین ویژگی‌های جرایم مدنی:

 • تخلف علیه حقوق خصوصی افراد: جرایم مدنی، حقوق خصوصی افراد مانند حق مالکیت، حق آزادی، و حق حریم خصوصی را نقض می‌کنند.
 • عدم وجود مجازات کیفری: به طور کلی، برای جرایم مدنی مجازات‌های کیفری مانند حبس، شلاق، و جزای نقدی در نظر گرفته نشده است.
 • مطالبه خسارت: هدف اصلی رسیدگی به جرایم مدنی، جبران خسارات وارده به شخص زیان‌دیده است.
 • صلاحیت دادگاه‌های مدنی: رسیدگی به جرایم مدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در برخی موارد، دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه خانواده و دادگاه موجر و مستاجر است.

نمونه‌هایی از جرایم مدنی:

 • تصرف عدوانی: تصرف عدوانی، به معنای تصرف بدون مجوز در مال دیگری است.
 • ایراد خسارت: هر کس به دیگری ضرر و زیان عمدی یا غیرعمدی وارد کند، موظف به جبران خسارت وارده است.
 • عدم انجام تعهدات قراردادی: هرگاه یکی از طرفین قرارداد، تعهدات خود را انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه مدنی، الزام او به انجام تعهد را مطالبه کند.
 • تفریح در اموال غیر: هر کس بدون رضایت صاحب ملک در آن تصرف کند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین جرایم مدنی و شرایط قانونی هر کدام، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.