مشاوره حقوقی اداره کار

جرایم کارفرمایی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

جرایم کارفرمایی در ایران

قانون کار در ایران، برای حمایت از حقوق کارگران، جرایمی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است.

موارد جرایم کارفرمایی:

 • عدم پرداخت حقوق و مزایا:
  • عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگر در موعد مقرر
  • پرداخت حقوق و مزایای کمتر از نرخ قانونی
  • عدم پرداخت اضافه کاری، تعطیل کاری و کار در شب
  • عدم پرداخت حق بیمه و مالیات
 • اخراج غیرقانونی:
  • اخراج بدون حکم مراجع قانونی ذیصلاح
  • اخراج بدون پرداخت حقوق و مزایای معوقه
  • اخراج به دلیل عضویت در تشکل‌های کارگری
  • اخراج به دلیل نژاد، مذهب، جنسیت و …
 • ایجاد شرایط ناایمن کار:
  • عدم رعایت الزامات ایمنی و بهداشت کار
  • عدم ارائه تجهیزات حفاظتی فردی به کارگران
  • به کارگیری افراد زیر سن قانونی
  • به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور
 • تجاوز به حقوق و آزادی‌های کارگران:
  • توهین و تحقیر کارگران
  • ضرب و شتم و آزار و اذیت کارگران
  • سلب آزادی بیان و تشکل از کارگران
  • ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های تشکل‌های کارگری
 • سایر جرایم:
  • عدم صدور قرارداد کتبی برای کارگران
  • عدم بیمه کردن کارگران
  • عدم پرداخت مرخصی استعلاجی
  • عدم پرداخت کمک هزینه اولاد و ازدواج
  • عدم ارائه آموزش‌های لازم به کارگران

مجازات جرایم کارفرمایی:

 • مجازات جرایم کارفرمایی بسته به نوع، شدت و تکرار جرم، از تذکر و اخطار تا جزای نقدی، حبس و پلمپ محل کار متغیر است.

مراجع رسیدگی به جرایم کارفرمایی:

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • مراجع حل اختلاف اداره کار
 • دادگاه‌های عمومی و انقلاب

توجه:

 • کارگران در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرما، می‌توانند به مراجع ذیصلاح شکایت کنند.
 • هدف از قوانین مربوط به جرایم کارفرمایی، حمایت از حقوق کارگران و ایجاد محیط کار امن و سالم برای آنها است.

توصیه:

 • کارگران باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرما، سکوت نکنند و برای احقاق حقوق خود تلاش کنند.
 • کارفرمایان نیز باید قوانین مربوط به کار را رعایت کنند و محیط کار امن و سالم برای کارگران خود فراهم کنند.

 

 

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جرایم متعددی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است که هریک با توجه به نوع و شدت جرم، مجازات‌های خاص خود را دارد.

برخی از مهمترین جرایم کارفرمایی و مجازات‌های آنها عبارتند از:

 • عدم انعقاد قرارداد کتبی: مطابق ماده 18 قانون کار، کارفرما مکلف است قبل از شروع کار با کارگر، قرارداد کتبی کار را تنظیم و به امضای دو طرف برساند. در صورت عدم انعقاد قرارداد کتبی، کارفرما به ازای هر ماه به نسبت مدت کار انجام شده به کارگر دیرکرد پرداخت می‌کند.
 • پرداخت نکردن به موقع حقوق و مزایا: مطابق ماده 35 قانون کار، حقوق کارگر باید طبق قرارداد و در موعد مقرر پرداخت شود. در صورت تاخیر در پرداخت حقوق، کارگر می‌تواند از کار خود دست کشیده و از کارفرما مطالبه خسارت کند. همچنین، کارفرما مکلف به پرداخت مزایای قانونی کارگر مانند عیدی، پاداش، بن سفر، بن مسکن و… است و در صورت عدم پرداخت، به ازای هر روز تاخیر به نسبت مبلغ مربوطه به کارگر دیرکرد پرداخت می‌شود.
 • تعطیلی غیرمجاز کارگاه: مطابق ماده 72 قانون کار، کارفرما فقط در موارد قانونی می‌تواند اقدام به تعطیلی کارگاه کند. در غیر این صورت، کارگر حق دریافت حقوق و مزایای خود را در طول دوره تعطیلی خواهد داشت.
 • سوء استفاده از افراد زیر 15 سال: مطابق ماده 79 قانون کار، به کارگیری افراد زیر 15 سال در کارگاه ممنوع است. در صورت مشاهده این تخلف، کارفرما به پرداخت جزای نقدی در وجه دولت محکوم می‌شود.
 • آزار و اذیت و سوء رفتار با کارگر: مطابق ماده 63 قانون کار، هیچ کس حق ندارد به حقوق یا آزادی های دیگری تجاوز کند یا آنها را محدود نماید. آزار و اذیت و سوء رفتار با کارگر جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های قانونی خواهد رسید.
 • عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار: مطابق ماده 105 قانون کار، کارفرما مکلف است محیط کار را به گونه‌ای ایمن و بهداشتی نگه دارد و از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و جمعی مناسب برای کارگران استفاده کند. در صورت عدم رعایت این مقررات، کارگر می‌تواند از کار خود دست کشیده و از کارفرما مطالبه خسارت کند.

علاوه بر موارد فوق، جرایم دیگری نیز برای کارفرمایان در قانون کار و سایر قوانین مرتبط پیش‌بینی شده است.

برای اطلاع از جزئیات دقیق هر جرم و مجازات آن، باید به قانون کار و سایر قوانین مربوطه مراجعه کرد.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع رسانی داشته و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد جرایم کارفرمایی و مجازات های آن، باید به یک وکیل مجرب مراجعه کنید.

 

 

موارد جرایم کارفرمایی در قانون کار ایران:

قانون کار ایران موارد متعددی را به عنوان جرایم کارفرمایی تلقی کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. برخی از مهمترین این جرایم عبارتند از:

1. عدم پرداخت حقوق و مزایا:

 • عدم پرداخت حقوق به موقع: مطابق ماده 35 قانون کار، کارفرما موظف است حقوق کارگر را به طور مرتب در آخر هر ماه و یا در مقاطع زمانی کوتاه‌تر متناسب با نوع کار به وی پرداخت کند. عدم پرداخت حقوق به موقع جرم محسوب می‌شود و کارفرما به پرداخت دیرکرد و همچنین جبران خسارات وارده به کارگر محکوم می‌شود.
 • عدم پرداخت مزایای قانونی: کارفرما موظف است علاوه بر حقوق، مزایای قانونی مانند عیدی، پاداش، بن، حق مسکن، حق اولاد و … را نیز به کارگر پرداخت کند. عدم پرداخت هر یک از این مزایا جرم محسوب می‌شود و کارفرما به پرداخت آن و همچنین جبران خسارات وارده به کارگر محکوم می‌شود.

2. اخراج غیرقانونی:

 • اخراج بدون حکم مراجع قانونی: مطابق ماده 27 قانون کار، کارفرما فقط در موارد مشخصی مانند سوء رفتار کارگر، عدم انجام تعهدات، غیبت غیرموجه و … می‌تواند با حکم مراجع قانونی مانند اداره کار و امور اجتماعی و یا دادگاه کار، کارگر را اخراج کند. اخراج کارگر بدون حکم مراجع قانونی جرم محسوب می‌شود و کارفرما موظف است کارگر را به کار بازگرداند و حقوق و مزایای دوران اخراج را نیز به وی پرداخت کند.
 • اخراج بدون پرداخت مطالبات معوقه: در صورت اخراج قانونی کارگر، کارفرما موظف است قبل از اخراج، تمام مطالبات معوقه کارگر مانند حقوق، مزایا، سنوات و … را به وی پرداخت کند. عدم پرداخت مطالبات معوقه جرم محسوب می‌شود و کارفرما به پرداخت آن و همچنین جبران خسارات وارده به کارگر محکوم می‌شود.

3. عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار:

 • فراهم نکردن محیط کار ایمن: کارفرما موظف است محیط کار را به گونه‌ای ایمن و سالم برای کارگران فراهم کند و از بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جلوگیری کند. عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار جرم محسوب می‌شود و کارفرما در صورت وقوع حادثه برای کارگر، به پرداخت دیه و خسارات وارده به وی محکوم می‌شود.
 • عدم ارائه آموزش‌های لازم: کارفرما موظف است به کارگران آموزش‌های لازم در خصوص نحوه انجام کار و رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار را ارائه دهد. عدم ارائه آموزش‌های لازم جرم محسوب می‌شود و کارفرما در صورت وقوع حادثه برای کارگر، به پرداخت دیه و خسارات وارده به وی محکوم می‌شود.

4. سایر جرایم:

 • تبعیض: کارفرما حق ندارد در قبال کارگران خود تبعیض قائل شود و باید با همه آنها به طور یکسان رفتار کند. تبعیض در قبال کارگران جرم محسوب می‌شود و کارفرما به پرداخت غرامت به کارگر مورد تبعیض قرار گرفته محکوم می‌شود.
 • سوء استفاده از کار کودکان: به کارگیری کودکان زیر 15 سال در کار ممنوع است و کارفرما در صورت به کارگیری کودکان زیر 15 سال، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
 • آزار و اذیت: کارفرما حق ندارد کارگران خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد. آزار و اذیت کارگران جرم محسوب می‌شود و کارفرما به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.

موارد فوق فقط خلاصه‌ای از مهمترین جرایم کارفرمایی در قانون کار ایران است و برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به قانون کار و یا به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.