مشاوره حقوقي

جرم آدم ربایی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

جرم آدم ربایی در ایران

آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی ایران، جرمی علیه اشخاص و به معنای سلب آزادی تن است.

به طور کلی، آدم ربایی به انتقال یک شخص بدون رضایت و اراده او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید، حیله یا به هر نحو دیگر اطلاق می‌شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی:

 • عنصر مادی: عمل ربودن یا مخفی کردن شخص.
 • عنصر معنوی: سوء نیت و قصد ربودن یا مخفی کردن شخص با یکی از اهداف زیر:
  • مطالبه وجه یا مال
  • انتقام
  • اذیت و آزار
  • تجاوز به عنف یا اعمال منافی عفت
  • فحاشی
  • ارتکاب سایر جرایم

مجازات آدم ربایی:

 • مجازات آدم ربایی ساده: حبس از ۵ تا ۱۵ سال
 • مجازات تشدید شده آدم ربایی: در صورتی که:
  • سن مجنی علیه (بزه دیده) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
  • ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
  • به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود.
  • آدم ربایی به قصد ارتکاب قتل یا جرح عمدی باشد.
  • آدم ربایی به قصد اخاذی باشد.
  • آدم ربایی توسط دو نفر یا بیشتر ارتکاب یابد.

در این موارد مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

آثار حقوقی آدم ربایی:

 • بطلان معاملات انجام شده توسط شخص ربوده شده در زمان اسارت
 • مسئولیت مدنی رباینده برای جبران خسارات وارده به شخص ربوده شده

تفاوت آدم ربایی با بازداشت غیرقانونی:

 • آدم ربایی جرمی تعزیری است، در حالی که بازداشت غیرقانونی جرمی قابل گذشت است.
 • آدم ربایی با سوء نیت و قصد انجام می‌شود، در حالی که بازداشت غیرقانونی ممکن است بدون سوء نیت و به اشتباه انجام شود.

 

مصادیق جرم آدم ربایی در قانون ایران:

آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی ایران، جرمی است که در ماده 621 این قانون تعریف شده است.

بر اساس این ماده، هر کس به قصد اخاذی یا تهدید و یا به قصد صدمه بدنی یا نفسانی و یا به منظور انجام عمل منافی عفت یا به قصد دیگری شخصی را ربوده یا به اسارت بکشد یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.

همچنین، در صورتی که آدم ربایی با قتل یا شکنجه همراه باشد، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.

مصادیق جرم آدم ربایی:

 • ربودن شخص: گرفتن شخص به زور و بدون رضایت او.
 • به اسارت کشیدن شخص: محبوس کردن شخص در مکانی که امکان فرار از آن برای او وجود نداشته باشد.
 • مخفی کردن شخص: پنهان کردن شخص به نحوی که از دسترس دیگران خارج شود.

عنصر مادی جرم آدم ربایی:

عنصر مادی جرم آدم ربایی، فعل مرتکب است که شامل ربودن، به اسارت کشیدن یا مخفی کردن شخص به یکی از طرق مذکور در بالا می‌شود.

عنصر روانی جرم آدم ربایی:

عنصر روانی جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص مرتکب است.

سوء نیت خاص در جرم آدم ربایی، عبارت است از قصد مرتکب برای اخاذی، تهدید، صدمه بدنی یا نفسانی، انجام عمل منافی عفت یا سایر مقاصد غیرقانونی.

نکات مهم:

 • آدم ربایی، جرمی علیه آزادی تن است و از جمله جرایم سنگین محسوب می‌شود.
 • مجازات آدم ربایی، بسته به نوع و شدت جرم، از پنج سال حبس تا اعدام متغیر است.
 • در صورتی که آدم ربایی با قتل یا شکنجه همراه باشد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
 • قربانی آدم ربایی می‌تواند از مرتکب شکایت کند و برای مجازات وی اقدام نماید.

مجازات آدم‌ربایی در قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس شرایط مختلف، متفاوت است.

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به طور کلی مجازات آدم‌ربایی را حبس از ۵ تا ۱۵ سال تعیین کرده است.

اما در شرایط زیر، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد:

 • سن مجنی‌علیه (بزه دیده) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
 • ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
 • به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود.

در صورتیکه آدم‌ربایی منجر به قتل مجنی‌علیه شود، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

همچنین، اگر آدم‌ربایی با هدف اخاذی یا به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر انجام شده باشد، علاوه بر مجازات حبس، مرتکب به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد.

برای مثال:

 • اگر کسی برای اخاذی از شخصی او را ربوده باشد، علاوه بر مجازات حبس به جرم آدم‌ربایی، به مجازات جرم اخاذی نیز محکوم می‌شود.

نکات مهم:

 • آدم‌ربایی جرمی عمومی است، یعنی هر شخصی می‌تواند از مرتکب شکایت کند، حتی اگر مجنی‌علیه راضی باشد.
 • تحقیقات مربوط به جرم آدم‌ربایی از صلاحیت دادسراهای امور کیفری است.
 • اگر شما یا کسی که می‌شناسید مورد آدم‌ربایی قرار گرفته‌اید، باید سریعاً به پلیس یا مراجع قضایی اطلاع دهید.

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

آدم ربایی جرمی است که در آن فردی به زور یا تهدید، شخص دیگری را ربوده یا محبوس می‌کند و آزادی رفت و آمد او را سلب می‌کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی ایران عبارتند از:

1. ربودن یا محبوس کردن: اولین عنصر رکن مادی جرم آدم ربایی، ربودن یا محبوس کردن شخص دیگری است. ربودن به معنای بردن اجباری شخص دیگری به مکانی دیگر و محبوس کردن به معنای حبس کردن او در مکانی است که امکان فرار از آن به سهولت وجود نداشته باشد.

2. به زور یا تهدید: دومین عنصر رکن مادی جرم آدم ربایی، به زور یا تهدید بودن عمل ربودن یا محبوس کردن است. زور به معنای استفاده از Gewalt و تهدید به معنای ایجاد بیم و هراس در شخص ربوده شده است.

3. قصد و سوء نیت: سومین عنصر رکن مادی جرم آدم ربایی، قصد و سوء نیت مرتکب است. عمل ربودن یا محبوس کردن باید با قصد و اراده ی مرتکب و به منظور سوء استفاده از شخص ربوده شده انجام شده باشد.

4. تحقق نتیجه: چهارمین عنصر رکن مادی جرم آدم ربایی، تحقق نتیجه ی جرم است. نتیجه ی جرم آدم ربایی سلب آزادی رفت و آمد شخص ربوده شده است.

علاوه بر این، برای تحقق جرم آدم ربایی، باید شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

 • شخص ربوده شده باید بالغ باشد.
 • ربودن یا محبوس کردن باید بدون رضایت شخص ربوده شده باشد.
 • ربودن یا محبوس کردن باید بدون مجوز قانونی باشد.

مجازات جرم آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی ایران بسته به شرایط و شدت جرم متفاوت است.

 • مجازات حداقل جرم آدم ربایی، حبس از پنج تا پانزده سال است.
 • مجازات حداکثر جرم آدم ربایی، اعدام است.

در برخی موارد، مجازات جرم آدم ربایی قصاص است.

 • قصاص نفس به معنای قتل نفس در مقابل نفس است.
 • قصاص عضو به معنای قطع عضو در مقابل قطع عضو است.

برای اعمال قصاص، باید شرایطی وجود داشته باشد که در قانون مجازات اسلامی ایران به طور مفصل بیان شده است.

آدم‌ربایی جرمی ‌است که در آن یک فرد، بدون رضایت شخص دیگر، او را به زور یا فریب از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌کند و آزادی او را سلب می‌کند.

آدم‌ربایی می‌تواند برای اهداف مختلفی از جمله اخاذی، باج‌گیری، قتل، سوء استفاده جنسی یا قاچاق انسان انجام شود.

آدم‌ربایی در همه جای دنیا جرمی ‌بسیار جدی است و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مجازات آدم‌ربایی در ایران

مجازات آدم‌ربایی در ایران بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 • حبس از ۵ تا ۱۵ سال
 • در صورتیکه سن مجنی‌علیه (بزه دیده) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
 • اگر آدم‌ربایی منجر به قتل مجنی‌علیه شود، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
 • همچنین، اگر آدم‌ربایی با هدف اخاذی یا به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر انجام شده باشد، علاوه بر مجازات حبس، مرتکب به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد.**

اقدامات لازم در صورت وقوع آدم‌ربایی

 • اگر شما یا کسی که می‌شناسید مورد آدم‌ربایی قرار گرفته‌اید، باید سریعاً به پلیس یا مراجع قضایی اطلاع دهید.
 • سعی کنید تا حد امکان اطلاعاتی از قبیل مشخصات آدم‌ربایان، وسیله نقلیه آنها، محل وقوع جرم و هر اطلاعات دیگری که ممکن است به شناسایی و دستگیری آنها کمک کند را جمع‌آوری کنید.
 • از برقراری هرگونه تماس با آدم‌ربایان خودداری کنید.
 • مراقب امنیت خود و اطرافیانتان باشید و از رفتن به مکان‌های خلوت و ناامن خودداری کنید.

پیشگیری از آدم‌ربایی

 • همیشه به اطرافیانتان بگویید که کجا می‌روید و چه زمانی برمی‌گردید.
 • از تنها ماندن در مکان‌های خلوت و ناامن خودداری کنید.
 • با افراد غریبه صحبت نکنید و به آنها اعتماد نکنید.
 • اشیاء قیمتی خود را به همراه نداشته باشید.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، فوراً به پلیس یا مراجع امنیتی اطلاع دهید.

آثار حقوقی آدم ربایی در ایران:

آدم ربایی جرمی سنگین در ایران است که با توجه به شرایط و نحوه ارتکاب آن، آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. این آثار را می‌توان به دو دسته آثار کیفری و آثار حقوقی تقسیم کرد:

آثار کیفری آدم ربایی:

 • مجازات حبس: طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، هر کس انسان را به قصد اخاذی یا تهدید یا هر منظور دیگری ربوده و یا در توقیف کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.
 • مجازات اعدام: در صورتی که آدم ربایی با قصد مجروح کردن یا ایراد صدمه بدنی شدید یا قتل انجام شود، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد (ماده 622 قانون مجازات اسلامی).
 • مجازات دیه و ارش: اگر در اثر آدم ربایی به فرد آسیب بدنی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات حبس یا اعدام، به پرداخت دیه و ارش نیز محکوم خواهد شد.

آثار حقوقی آدم ربایی:

 • بطلان معاملات: معاملاتی که توسط شخص ربوده شده در حین اسارت انجام شده باشد، باطل و بی‌اثر است (ماده 209 قانون مدنی).
 • مسئولیت مدنی: آدم رباینده علاوه بر مجازات کیفری، مسئول جبران خسارات وارده به فرد نیز می‌باشد. این خسارات می‌تواند شامل خسارات مالی، خسارات روحی و روانی و سایر زیان‌هایی باشد که به فرد وارد شده است.
 • استرداد شخص ربوده شده: دستگاه قضایی موظف است با صدور حکم مناسب، شخص ربوده شده را آزاد و به خانواده او بازگرداند.

نکات:

 • آدم ربایی جرمی غیرقابل گذشت است و  نمی‌تواند از آن گذشت کند.
 • صاحب حق قصاص در جرم آدم ربایی، است.
 • قربانی آدم ربایی می‌تواند برای حمایت‌های مددکاری و روانشناسی به مراجع ذیربط مراجعه کند.

دیدگاهتان را بنویسید