مشاوره حقوقی کیفری

جرم جعل امضاء چیست؟

مشاوره حقوقی آنلاین

جرم جعل امضاء در ایران

جعل امضاء در قانون ایران به عنوان یکی از جرایم علیه اسناد و اوراق محسوب می‌شود و مجازات خاص خود را دارد.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:

“هرکس با سوء نیت و به قصد ضرر رساندن به دیگری، در سند یا نوشته‌ای که به خط شخص دیگر است و یا مهر یا امضای او در آن است، بدون رضایت او تغییری دهد یا آن را جعل کند و یا به دیگری واگذار کند، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون تومان محکوم می‌شود.”

ارکان جرم جعل امضاء:

 • سوء نیت: فاعل باید قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته باشد.
 • تغییر یا جعل سند: فاعل باید در یک سند یا نوشته‌ای که به خط شخص دیگر است، تغییری ایجاد کند یا آن را جعل کند.
 • بدون رضایت صاحب امضاء: تغییر یا جعل باید بدون رضایت صاحب امضاء انجام شده باشد.

مصادیق جعل امضاء:

 • جعل امضاء در اسناد رسمی: مانند جعل امضاء در سند ازدواج، قولنامه، چک، سفته، و …
 • جعل امضاء در اسناد عادی: مانند جعل امضاء در نامه، قرارداد خصوصی، و …
 • جعل مهر: مانند جعل مهر شرکت، اداره، و …

مجازات جعل امضاء:

مجازات جعل امضاء طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون تومان است.

نکته: در برخی موارد، مجازات جعل امضاء ممکن است شدیدتر باشد.

مثال: جعل امضاء در اسناد و اوراق دولتی یا که توسط اشخاصی مانند کارمندان دولت انجام شود، مشمول مجازات‌های سنگین‌تری خواهد بود.

نحوه اثبات جرم جعل امضاء:

 • کارشناسی خط: متخصصان خط شناسی با بررسی امضاء جعلی و تطبیق آن با امضاء واقعی، می‌توانند جعلی بودن آن را اثبات کنند.
 • شهادت شهود: در صورتی که شاهدی وجود داشته باشد که مشاهده کرده باشد که فاعل امضاء را جعل کرده است، شهادت او می‌تواند در اثبات جرم موثر باشد.
 • اقرار: اقرار فاعل جرم نیز می‌تواند دلیلی بر اثبات جعل امضاء باشد.

راه‌های پیشگیری از جعل امضاء:

 • از امضاء کردن اسناد و اوراق بدون مطالعه دقیق خودداری کنید.
 • تا حد امکان از امضاء الکترونیکی به جای امضاء دستی استفاده کنید.
 • اسناد و اوراق مهم خود را در محلی امن نگهداری کنید.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، سریعا به مراجع قانونی مراجعه کنید.

 

جرم جعل چیست؟

جعل، طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از ساختن یا تغییر دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد استفاده از آن.

انواع جعل:

 • جعل مادی: در این نوع جعل، سند یا نوشته یا مهر یا امضای اشخاص به صورت فیزیکی ساخته یا تغییر داده می شود.
 • جعل معنوی: در این نوع جعل، محتویات سند یا نوشته یا مهر یا امضای اشخاص بدون تغییر در ظاهر آن، تغییر داده می شود.

مجازات جرم جعل:

مجازات جرم جعل، بسته به نوع جعل و نوع سند یا نوشته یا مهر یا امضای جعل شده، متفاوت است.

 • مجازات جعل اسناد و اوراق رسمی: حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون تومان.
 • مجازات جعل اسناد و اوراق غیررسمی: حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان.
 • مجازات جعل مهر یا امضای اشخاص: حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان.

نکته:

 • جعل اسناد و اوراق دولتی از جمله جرایم سنگین محسوب می شود و مجازات آن شدیدتر از سایر انواع جعل است.
 • در صورتی که جرم جعل با هدف اخاذی انجام شده باشد، مرتکب به حبس از دو تا هفت سال و جزای نقدی از دو میلیون تا هفت میلیون تومان محکوم خواهد شد.

موارد عدم صدور مجازات جعل:

 • در برخی موارد، ممکن است با وجود تحقق جرم جعل، مجازاتی برای مرتکب در نظر گرفته نشود. این موارد عبارتند از:
  • جعل توسط صغیر: اگر مرتکب جرم جعل در زمان ارتکاب جرم، صغیر باشد، مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شود.
  • جعل به قصد شوخی یا تفریح: اگر ثابت شود که جرم جعل به قصد شوخی یا تفریح انجام شده است، مجازاتی برای مرتکب در نظر گرفته نمی شود.
  • جعل با رضایت صاحب سند یا نوشته یا مهر یا امضا: اگر جرم جعل با رضایت صاحب سند یا نوشته یا مهر یا امضا انجام شده باشد، مجازاتی برای مرتکب در نظر گرفته نمی شود.

جعل امضاء

جعل امضاء، به معنای ساختن یا تغییر امضاء یک شخص به قصد فریب و سوء استفاده از آن است. این عمل جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل امضاء:

 • جعل امضاء واقعی: در این نوع جعل، فرد امضاء واقعی شخص دیگری را بدون اطلاع و رضایت او کپی یا جعل می‌کند و سپس از آن در اسناد و مدارک استفاده می‌کند.
 • جعل امضاء غیر واقعی: در این نوع جعل، فرد امضایی را جعل می‌کند که متعلق به شخص دیگری نیست و از آن در اسناد و مدارک استفاده می‌کند.

موارد استفاده از جعل امضاء:

 • جعل اسناد و مدارک مانند قرارداد، چک، سفته، سند ازدواج، سند طلاق و غیره
 • سوء استفاده مالی از حساب‌های بانکی افراد
 • کلاهبرداری و فریب افراد
 • تغییر هویت

مجازات جعل امضاء:

طبق ماده 532 قانون تعزیرات اسلامی، مجازات جعل امضاء حبس از یک تا پنج سال، یا جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون تومان، یا هر دو می‌باشد.

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به جعل امضاء، باید به مراجع قضایی و انتظامی گزارش شود.
 • برای پیشگیری از جعل امضاء، باید از امضاء خود به خوبی مراقبت کرد و از ارائه آن به افراد ناشناس خودداری کرد.
 • اسناد و مدارک مهم را در مکانی امن نگهداری کنید و از آنها کپی تهیه کنید.

ممنوع الخروج کردن شوهر در ایران

در حال حاضر، طبق قوانین ایران، همسر (زن یا شوهر) به طور مستقل نمی‌تواند همسر دیگر خود را ممنوع الخروج کند.

ممنوع الخروجی به طور کلی توسط مراجع قضایی و به درخواست اشخاص ذینفع و یا به دستور مقامات ذیصلاح و بر اساس دلایل و شرایط قانونی خاص انجام می‌شود.

موارد قابل طرح در دادگاه برای ممنوع الخروجی شوهر:

 • مطالبه مهریه: زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.
 • نفقه معوقه: در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات عدم پرداخت نفقه، تقاضای ممنوع الخروجی شوهرش را بدهد.
 • ترک نفقه: اگر مرد زندگی مشترک را ترک کند و از پرداخت نفقه و تامین نیازهای همسر و فرزندان خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دادخواست ترک نفقه در دادگاه خانواده، تقاضای ممنوع الخروجی شوهرش را بدهد.
 • ضمان: اگر مرد ضامن شخصی باشد و از انجام تعهدات خود امتناع کند، ممکن است توسط مرجع قضایی ممنوع الخروج شود.
 • محکومیت‌های مالی: در برخی از جرایم مالی، ممکن است به عنوان یکی از مجازات‌ها، فرد محکوم به ممنوع الخروجی شود.

نحوه اقدام برای ممنوع الخروج کردن شوهر:

 • مراجعه به دادگاه: زوجه یا هر شخص ذینفع دیگری باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم به دادگاه صالح (دادگاه خانواده یا سایر مراجع قضایی حسب مورد) مراجعه کند و دادخواست ممنوع الخروجی شوهر خود را ارائه دهد.
 • اثبات مدعا: خواهان باید مدارک و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد. برای مثال، در مورد مطالبه مهریه، باید رونوشت سند ازدواج، حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه، و سایر مدارک مربوطه ارائه شود.
 • رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات و استماع اظهارات طرفین، در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به ممنوع الخروجی شوهر صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • ممنوع الخروجی باید به موجب حکم دادگاه یا سایر مراجع قضایی ذیصلاح باشد و بدون حکم قضایی امکان‌پذیر نیست.
 • ممنوع الخروجی می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است به جای ممنوع الخروجی، اقدامات دیگری مانند توقیف اموال یا وثیقه را برای تضمین حقوق خواهان در نظر بگیرد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و مراحل قانونی ممنوع الخروج کردن شوهر، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

نحوه اثبات جرم جعل امضاء در ایران

اثبات جرم جعل امضاء در دادگاه نیازمند جمع آوری مدارک و شواهد کافی است.

اقدامات لازم برای اثبات جرم جعل امضاء:

1. جمع آوری مدارک:

 • سند یا نوشته‌ای که در آن جعل امضاء شده است: اصل سند یا نوشته جعلی به همراه کپی آن را تهیه کنید.
 • مدارک مثبته هویت صاحب امضاء: کپی شناسنامه یا کارت ملی صاحب امضاء را به مدارک خود اضافه کنید.
 • در صورت وجود، شهادت شهود: اگر شاهدی وجود دارد که مشاهده کرده است که فاعل امضاء را جعل کرده است، از او بخواهید که کتباً شهادت خود را ارائه دهد.

2. طرح شکایت:

 • با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه ثنا، دادخواست جعل امضاء را ثبت کنید.
 • در دادخواست خود، مشخصات کامل خود و فاعل جرم، تاریخ و مکان وقوع جرم، نحوه ارتکاب جرم، و دلیل و مدرک خود را به طور دقیق شرح دهید.
 • مدارک جمع‌آوری شده را به پیوست دادخواست ارائه دهید.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، شما باید مدعیات خود را اثبات کنید.
 • قاضی مدارک و شواهد ارائه شده توسط شما را بررسی می‌کند و در صورت احراز جرم، برای متهم حکم صادر می‌کند.

راه‌های اثبات جعل امضاء:

 • کارشناسی خط: متداول‌ترین روش برای اثبات جعل امضاء، ارجاع به متخصصان خط شناسی است. کارشناسان خط شناسی با بررسی امضاء جعلی و تطبیق آن با امضاء واقعی صاحب امضاء، می‌توانند جعلی بودن آن را اثبات کنند.
 • شهادت شهود: شهادت شهودی که مشاهده کرده‌اند که فاعل امضاء را جعل کرده است، می‌تواند در اثبات جرم موثر باشد.
 • اقرار: اقرار فاعل جرم نیز می‌تواند دلیلی بر اثبات جعل امضاء باشد.
 • دلایل دیگر: ممکن است در برخی موارد، دلایل دیگری مانند اثر انگشت، مطابقت یا عدم مطابقت تاریخ و زمان، و … نیز در اثبات جرم جعل امضاء موثر باشند.

نکات مهم:

 • هر چه مدارک و شواهد شما قوی‌تر و مستندتر باشد، احتمال اثبات جرم در دادگاه بیشتر خواهد بود.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای اثبات جرم از وکیل نیز کمک بگیرید.
 • جعل امضاء جرم محسوب می‌شود و مجازات خاص خود را دارد. بنابراین در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک، سریعا به مراجع قانونی مراجعه کنید.

مصادیق جعل امضاء

جعل امضاء، یکی از انواع جعل مادی است که در آن، فردی بدون اجازه و رضایت صاحب امضاء، اقدام به نوشتن یا چاپ امضاء او بر روی اسناد و اوراق مختلف می کند.

موارد زیر، مصادیق جعل امضاء محسوب می شوند:

 • نوشتن امضاء فرد بر روی اسناد و اوراق توسط شخص ثالث: این امر می تواند به صورت دستی یا با استفاده از ابزارهای مختلف مانند مهر، اسکنر و یا چاپگر انجام شود.
 • چاپ امضاء فرد بر روی اسناد و اوراق: این امر معمولا با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و چاپگر انجام می شود.
 • جعل امضاء با استفاده از مهر: در این روش، فرد از مهر جعلی که به امضاء صاحب امضاء شباهت دارد، برای امضاء اسناد و اوراق استفاده می کند.
 • تغییر امضاء فرد: در این روش، فرد امضاء واقعی صاحب امضاء را به گونه ای تغییر می دهد که شکل و ماهیت آن تغییر کند.

آثار حقوقی جعل امضاء:

جعل امضاء، یک جرم کیفری است و مرتکب آن به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان محکوم خواهد شد.

علاوه بر مجازات کیفری، جعل امضاء می تواند آثار حقوقی نیز به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، اگر سندی با امضاء جعلی به مراجع قانونی ارائه شود، آن سند باطل خواهد بود و هیچ گونه اثری در دادگاه نخواهد داشت.

نمونه هایی از مصادیق جعل امضاء:

 • جعل امضاء فرد بر روی چک برای برداشت پول از حساب بانکی او
 • جعل امضاء فرد بر روی قرارداد برای خرید یا فروش ملک
 • جعل امضاء فرد بر روی اسناد و اوراق اداری
 • جعل امضاء فرد بر روی وصیت نامه

راه های پیشگیری از جعل امضاء:

 • عدم امضاء اسناد و اوراق به صورت خام: از امضاء اسناد و اوراق به صورت خام و بدون قید تاریخ و مشخصات طرفین خودداری کنید.
 • امضاء اسناد و اوراق در حضور طرف مقابل: تا حد امکان، اسناد و اوراق را در حضور طرف مقابل و پس از قرائت کامل آن ها امضاء کنید.
 • نگهداری اسناد و اوراق امضاء شده در محل امن: اسناد و اوراق امضاء شده را در محل امنی نگهداری کنید تا از دسترسی افراد غیرمجاز به آن ها جلوگیری شود.
 • استفاده از رمز عبور برای امضاء الکترونیکی: در صورت استفاده از امضاء الکترونیکی، از رمز عبور قوی و غیرقابل حدس برای آن استفاده کنید.

نکته:

 • در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک به جعل امضاء، باید فوراً به مراجع قانونی و انتظامی مراجعه کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جرم جعل امضاء و راه های پیشگیری از آن، می توانید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

آثار حقوقی جعل امضاء

جعل امضاء، به عنوان یک جرم کیفری، دارای آثار حقوقی متعددی برای مرتکب، قربانی و سایر اشخاص ذینفع می‌باشد. این آثار را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

آثار حقوقی برای مرتکب:

 • مجازات کیفری: طبق ماده 532 قانون تعزیرات اسلامی، مرتکب جرم جعل امضاء به حبس از یک تا پنج سال، یا جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون تومان، یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
 • مسئولیت مدنی: علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب جرم جعل امضاء باید خسارات وارده به قربانی را نیز جبران کند. این خسارات شامل خسارات مالی و معنوی می‌باشد.
 • محرومیت‌های اجتماعی: در برخی موارد، جعل امضاء می‌تواند منجر به محرومیت‌های اجتماعی برای مرتکب، مانند محرومیت از تصدی مشاغل دولتی یا عضویت در انجمن‌ها و احزاب شود.

آثار حقوقی برای قربانی:

 • بطلان سند: سندی که با جعل امضاء به دست آمده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی است.
 • استیفای حقوق: قربانی جرم جعل امضاء می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به احقاق حقوق خود و مطالبه خسارات از مرتکب اقدام کند.
 • آثار سوء روانی: جعل امضاء می‌تواند آثار سوء روانی منفی برای قربانی، مانند اضطراب، افسردگی و بی‌اعتمادی به دیگران، داشته باشد.

آثار حقوقی برای سایر اشخاص ذینفع:

 • تزلزل نظم عمومی: جعل امضاء می‌تواند نظم عمومی جامعه را به هم بزند و باعث ایجاد بی‌اعتمادی در روابط اجتماعی شود.
 • ضرر و زیان به اشخاص ثالث: در برخی موارد، جعل امضاء ممکن است به اشخاص ثالثی که هیچ نقشی در جرم نداشته‌اند نیز ضرر و زیان برساند.

برای پیشگیری از جعل امضاء، افراد باید اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهند:

 • از امضاء خود به خوبی مراقبت کنند و از ارائه آن به افراد ناشناس خودداری کنند.
 • اسناد و مدارک مهم را در مکانی امن نگهداری کنند و از آنها کپی تهیه کنند.
 • در معاملات و قراردادها، از افراد معتمد و شناخته شده استفاده کنند.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به جعل امضاء، به مراجع قضایی و انتظامی گزارش شود.