مشاوره حقوقي

جرم فحاشی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

جرم فحاشی در ایران: بررسی ابعاد قانونی و مجازات

فحاشی، به کار بردن الفاظ و عباراتی توهین‌آمیز و زننده برای اهانت به شخص دیگر است. این عمل در قانون ایران جرم محسوب شده و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم فحاشی:

 • عنصر مادی:
  • رفتار مرتکب: فحاشی می‌تواند به صورت شفاهی، کتبی یا با استفاده از اشاره و حرکات انجام شود.
  • موضوع جرم: شخص مورد فحاشی باید حقیقی، زنده و حاضر یا در معرض شنیدن یا مشاهده فحاشی باشد.
 • عنصر معنوی:
  • سوء نیت خاص: قصد توهین و اهانت به شخص مورد فحاشی

مجازات فحاشی:

مجازات فحاشی در قانون ایران بسته به نوع و شدت آن متفاوت است. به طور کلی، مجازات فحاشی می‌تواند به صورت زیر باشد:

 • حبس: از 74 ضربه شلاق تا دو سال حبس
 • جزای نقدی: از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال
 • شلاق: تا 74 ضربه شلاق

قذف:

در صورتی که فحاشی شامل الفاظ و عباراتی باشد که به زنا یا لواط فرد مورد فحاشی نسبت داده شود، جرم قذف محسوب شده و مجازات سنگین‌تری به دنبال دارد. مجازات قذف در شرع اسلام هشتاد ضربه شلاق است.

نکات:

 • اثبات جرم فحاشی دشوار است و نیاز به شهادت شهود یا سایر ادله دارد.
 • در برخی موارد، فحاشی مشمول مرور زمان می‌شود.
 • در صورتیکه فحاشی در ملا عام یا به وسیله اوراق چاپی یا وسایل ارتکاب جرم دیگری مثل چاقو باشد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

اثبات جرم فحاشی

برای اثبات جرم فحاشی در نظام حقوقی ایران، باید شرایط و ارکان ذیل احراز گردند:

1. رفتار مرتکب: رفتار مرتکب باید واجد یکی از عناوین زیر باشد:

 • استعمال الفاظ رکیک: مطابق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، هر کس به دیگری به طور علنی یا غیرعلنی، الفاظ رکیک یا شتم یا زنای محصنه یا لواط یا قذف نسبت دهد، اگر مشمول حد قذف نباشد به شلاق تا 74 ضربه و یا به 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
 • ایراد توهین: توهین به معنای نسبت دادن امری وهن آور به کسی است به قصد کوچک شمردن او در مقابل دیگران. مطابق ماده 619 قانون مجازات اسلامی، هر کس به غیر از پدر یا مادر یا اجداد عالیه یا مربی خود، به قصد توهین یا تحقیر، نسبت فحاشی به او دهد، به شلاق تا 74 ضربه و یا به 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
 • انجام حرکات و سکنات مُخل به حیثیت: مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا غیر عمومی، به عمد یا به سبب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، عمل خلافی از قبیل کشف عورت یا سایر تجاوزات به حقوق دیگران کند، به حبس از دو تا شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

2. سوء نیت: رفتار مرتکب باید با سوء نیت و به قصد توهین یا تحقیر انجام شده باشد.

3. تحقق نتیجه: فحاشی باید به علم و آگاهی و رضایت طرف مقابل باشد. به عبارت دیگر، شخص باید بداند که مورد فحاشی قرار گرفته است.

4. وجود شاکی: جرم فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است، به این معنی که شروع و تعقیب و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

نحوه اثبات جرم فحاشی:

برای اثبات جرم فحاشی می توان از ادله زیر استفاده کرد:

 • شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل برای اثبات جرم فحاشی کافی است.
 • اقرار: اقرار صریح و بدون اکراه متهم از جمله ادله اثبات جرم فحاشی است.
 • صوت و تصویر: در صورت وجود، می توان از فیلم یا عکس یا فایل صوتی که حاکی از فحاشی باشد، به عنوان دلیل استفاده کرد.
 • معاینه محل: در مواردی که فحاشی در محل خاصی مانند اماکن عمومی رخ داده باشد، می توان از معاینه محل به عنوان دلیل استفاده کرد.
 • نظریه کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است لازم باشد از نظریه کارشناس برای اثبات جرم فحاشی استفاده شود.

نکات:

 • در صورتی که فحاشی در اماکن عمومی رخ داده باشد، علاوه بر مجازات های فوق، مرتکب به حبس از دو تا شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم می شود.
 • اگر فحاشی به طور مکرر یا از طریق بکارگیری وسایل الکترونیکی و مخابراتی ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید می شود.
 • در صورت اثبات جرم فحاشی، علاوه بر مجازات های کیفری، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

موارد منع تعقیب:

 • در صورتی که فحاشی در مقام دفاع باشد، جرم محسوب نمی شود.
 • اگر فحاشی بین زن و شوهر رخ دهد، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در انظار عمومی باشد.

مراجع صالح:

 • رسیدگی به جرم فحاشی در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.

توصیه:

 • در صورت تمایل به طرح شکایت بابت جرم فحاشی، می توانید به وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه نمایید.
 • مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نمی باشد.

نحوه اثبات جرم فحاشی در ایران

برای اثبات جرم فحاشی در ایران، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم:

1. شهادت شهود:

 • شهادت دو شاهد مرد عادل برای اثبات جرم فحاشی کافی است.
 • در صورتی که فقط یک شاهد مرد وجود داشته باشد، باید به همراه آن، سوگند شهود نیز ضمیمه شود.
 • شهادت زنان در جرم فحاشی به تنهایی پذیرفته نیست، مگر آنکه همراه با قرائن و امارات قوی باشد.

2. اقرار:

 • اقرار صریح و بدون اکراه متهم در نزد قاضی یا مرجع قانونی، از جمله دلایل اثبات جرم فحاشی است.

3. امارات و قرائن:

 • قاضی می تواند با توجه به امارات و قرائن موجود، جرم فحاشی را اثبات کند.
 • از جمله این امارات و قرائن می توان به:
  • ارسال پیامک یا ایمیل حاوی فحاشی
  • ضبط صوت یا فیلم فحاشی
  • گواهی پزشکی قانونی در خصوص آثار ضرب و جرح ناشی از فحاشی
  • شهادت گواهان مبنی بر مشاهده فحاشی
  • سوء پیشینه متهم در ارتکاب جرایم مشابه
  • اظهارات و اقاریر شهود
 • اشاره کرد.

موارد مهم:

 • اثبات جرم فحاشی با توجه به نوع فحاشی و شرایط وقوع آن متفاوت است.
 • در برخی موارد، ممکن است برای اثبات جرم فحاشی به همراهی چندین دلیل و مدرک نیاز باشد.
 • برای بررسی دقیق و جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اثبات جرم فحاشی، به وکیل متخصص یا مراجع قضایی مراجعه کنید.

مجازات فحاشی در ایران

فحاشی در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن بر اساس نوع فحاشی و شرایط خاص آن تعیین می‌شود.

انواع فحاشی:

 • فحاشی ساده: به کار بردن الفاظ و عبارات رکیک و نامناسب به قصد توهین به شخص دیگر بدون نسبت دادن عمل یا صفت وهن آمیز به او.
 • فحاشی مشدد: فحاشی به:
  • اشخاصی که دارای مناصب دولتی هستند.
  • اشخاصی که در معابر و اماکن عمومی واقع می‌شوند.
  • اشخاصی که به سبب صغر سن، بیماری یا نقص عضو، در معرض خطر هستند.
 • قذف: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر.

مجازات فحاشی ساده:

 • مجازات فحاشی ساده جزای نقدی از ششصد هزار تومان تا دو میلیون تومان است.

مجازات فحاشی مشدد:

 • مجازات فحاشی مشدد به اشخاصی که دارای مناصب دولتی هستند حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون تومان است.
 • مجازات فحاشی مشدد به اشخاصی که در معابر و اماکن عمومی واقع می‌شوند حبس از یک ماه تا سه ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تومان تا پنج میلیون تومان است.
 • مجازات فحاشی مشدد به اشخاصی که به سبب صغر سن، بیماری یا نقص عضو، در معرض خطر هستند حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون تومان است.

مجازات قذف:

 • مجازات قذف هشتاد ضربه شلاق است.

نکات مهم:

 • اگر مورد فحاشی قرار گرفته‌اید، می‌توانید با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، از مرتکب فحاشی شکایت کنید.
 • برای اثبات فحاشی، شهادت شهود یا فیلم یا عکس از صحنه فحاشی می‌تواند مفید باشد.
 • در برخی موارد، فحاشی مشمول حقوق شخصی نیز می‌شود و می‌توانید از مرتکب فحاشی مطالبه خسارت کنید.

مجازات فحاشی ساده در ایران

فحاشی ساده به نوعی از فحاشی اطلاق می‌شود که فاقد اوصاف تشدید کننده جرم فحاشی، مانند فحاشی به مقامات دولتی، قضایی یا مذهبی باشد.

مجازات فحاشی ساده در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص تعیین نشده است و مطابق با نظرات اکثریت فقها و رویه قضایی، مجازات آن بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار و تناسب جرم با مجازات تعیین می‌شود.

بر این اساس، مجازات فحاشی ساده می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • مجازات تعزیری: مانند شلاق، جزای نقدی، حبس و یا ترکیبی از آنها
 • مجازات جایگزین حبس: مانند انجام خدمات عمومی، آموزشی و یا درمانی

میزان مجازات در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم، شخصیت مرتکب، شدت و گسترش فحاشی و سوابق کیفری متفاوت خواهد بود.

نکات:

 • در برخی از موارد، فحاشی ساده مشمول مرور زمان می‌شود.
 • در صورتیکه فحاشی در ملا عام یا به وسیله اوراق چاپی یا وسایل ارتکاب جرم دیگری مثل چاقو باشد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

توصیه:

با توجه به عدم قطعیت در خصوص مجازات فحاشی ساده، در صورت تمایل به طرح شکایت و پیگیری قانونی، مشورت با وکیل دادگستری ضروری است.

این اطلاعات صرفاً جنبه آموزشی داشته و برای ارائه مشاوره حقوقی کافی نیست. در صورت نیاز به مشاوره در خصوص جرم فحاشی، باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

مجازات فحاشی مشدد

در قانون مجازات اسلامی، برای برخی از موارد فحاشی، مجازات های شدیدتری در نظر گرفته شده است که به آنها فحاشی مشدد گفته می شود.

موارد فحاشی مشدد عبارتند از:

 • فحاشی به مقامات: مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی، هر کس با لحن توهین آمیز به مقامات کشور یا روسای سه قوه یا اعضای مجلس شورای اسلامی یا قضات و سایر اشخاصی که از طرف مقامات قانونی برای انجام وظایف معین مامور شده اند، در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، توهین کند، به حبس از یک تا دو سال و یا به 74 ضربه تا 150 ضربه شلاق محکوم می شود.
 • فحاشی در اماکن عمومی: مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا غیر عمومی، به عمد یا به سبب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، عمل خلافی از قبیل کشف عورت یا سایر تجاوزات به حقوق دیگران کند، به حبس از دو تا شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
 • فحاشی با انگیزه های غیر اخلاقی: مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی، هر کس با انگیزه های غیر اخلاقی، به نفع خود یا دیگری، به غیر از پدر یا مادر یا اجداد عالیه یا مربی خود، تقاضای طلاق کند، مجازات عمل وی حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال می باشد.

مجازات فحاشی مشدد:

مجازات فحاشی مشدد به شرح ذیل است:

 • حبس: از یک تا دو سال
 • شلاق: از 74 تا 150 ضربه
 • جزای نقدی: از 50 هزار تا یک میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی: از شش ماه تا دو سال

توجه:

 • در برخی موارد، مجازات فحاشی مشدد می تواند از جمله مجازات های فوق الذکر باشد.
 • در صورت اثبات جرم فحاشی مشدد، علاوه بر مجازات های کیفری، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

موارد منع تعقیب:

 • در صورتی که فحاشی مشدد در مقام دفاع باشد، جرم محسوب نمی شود.
 • اگر فحاشی مشدد بین زن و شوهر رخ دهد، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در انظار عمومی باشد.

مراجع صالح:

 • رسیدگی به جرم فحاشی مشدد در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.

توصیه:

 • در صورت تمایل به طرح شکایت بابت جرم فحاشی مشدد، می توانید به وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه نمایید.
 • مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نمی باشد.