مشاوره حقوقي

جعاله چیست؟

مشاوره حقوقی آنلاین

جعاله در قانون ایران

جعاله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است که به موجب آن، یک نفر (جاعل) تعهد می‌کند در مقابل انجام عملی که مورد نظر اوست، اجرت معلوم به دیگری (عامل) بدهد.

ارکان جعاله:

 • جاعل: کسی که تعهد به پرداخت اجرت می‌کند.
 • عامل: کسی که تعهد به انجام عمل مورد نظر جاعل می‌کند.
 • عمل مورد نظر: عملی که جاعل می‌خواهد انجام شود.
 • اجرت: مبلغی که جاعل به عامل می‌پردازد.

مواردی که جعاله صحیح است:

 • عمل مورد نظر جاعل باید مشروع و عقلائی باشد.
 • اجرت باید معلوم باشد.
 • قبول و رضایت طرفین ضروری است.

آثار جعاله:

 • تعهد جاعل به پرداخت اجرت: جاعل موظف است پس از انجام عمل توسط عامل، اجرت را به او بپردازد.
 • تعهد عامل به انجام عمل: عامل موظف است عمل مورد نظر جاعل را انجام دهد.
 • فسخ جعاله: هر یک از جاعل و عامل می‌توانند تا زمانی که عمل انجام نشده است، جعاله را فسخ کنند.

نکات مهم:

 • جعاله با وکالت تفاوت دارد. در وکالت، وکیل به نیابت از موکل عمل مورد نظر را انجام می‌دهد، در حالی که در جعاله، عامل به نفع خود عمل مورد نظر جاعل را انجام می‌دهد.
 • جعاله با صلح تفاوت دارد. در صلح، طرفین تعهد می‌کنند که چیزی را به یکدیگر تسلیم کنند، در حالی که در جعاله، یک طرف تعهد می‌کند که عملی را انجام دهد و طرف دیگر تعهد می‌کند که در مقابل آن عمل، اجرت بپردازد.

ارکان جرم جعاله در قانون مجازات اسلامی

جعاله یکی از جرایم علیه نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی ایران است.

ارکان جرم جعاله عبارتند از:

1. عنصر مادی:

 • فعل مرتکب: فعل مرتکب باید ساختن سند یا نوشته باشد. سند یا نوشته می‌تواند شامل هر نوع نوشته‌ای باشد، مانند سند رسمی، سند عادی، صورتحساب، چک و …
 • سوء نیت: مرتکب باید سوء نیت عام و خاص داشته باشد. سوء نیت عام، علم و آگاهی مرتکب به فعل ارتکابی و سوء نیت خاص، قصد اضرار به صاحب سند یا نوشته است.

2. عنصر معنوی:

 • سوء نیت: همانطور که در عنصر مادی ذکر شد، مرتکب باید سوء نیت عام و خاص داشته باشد.

3. رابطه سببیت:

 • بین فعل مرتکب و ضرر یا زیان وارده به صاحب سند یا نوشته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.

مصادیق جرم جعاله:

 • جعل اسناد و اوراق رسمی
 • جعل اسناد و اوراق عادی
 • جعل اسکناس و مسکوک
 • جعل مهر و امضا

مجازات جرم جعاله:

مجازات جرم جعاله در ماده 523 تا 546 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و شامل حبس و شلاق و جزای نقدی می‌باشد.

نکات مهم:

 • در جرم جعاله، ضرر یا زیان شرط تحقق جرم نیست.
 • جعل سند یا نوشته برای استفاده خود نیز جرم محسوب می شود.
 • در صورت جعل سند یا نوشته با انگیزه های سیاسی مجازات جرم شدیدتر خواهد بود.

قوانین جعاله در ایران

جعاله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است که در فصل هفتم از باب سوم کتاب دوم این قانون تحت عنوان “در عقود معینه مختلفه” به آن پرداخته شده است.

ارکان عقد جعاله:

 • جاعل: کسی که تعهد می‌کند اجرت معلومی در مقابل انجام عملی به عامل بدهد.
 • عامل: کسی که تعهد می‌کند عمل مورد نظر جاعل را انجام دهد.
 • اجرت: عوضی که جاعل به عامل در مقابل انجام عمل می‌پردازد.
 • عمل: عملی که جاعل از عامل می‌خواهد انجام دهد.

موضوع جعاله:

موضوع جعاله می‌تواند هر عملی باشد که مباح، مقدور و معین باشد. به عنوان مثال، یافتن گمشده، تعمیر اشیاء، ساختن اشیاء و …

شکل جعاله:

جعاله می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

آثار جعاله:

 • تعهدی برای جاعل: جاعل موظف است پس از انجام عمل توسط عامل، اجرت او را بپردازد.
 • تعهدی برای عامل: عامل موظف است عمل مورد نظر جاعل را با دقت و به نحو مطلوب انجام دهد.
 • امکان رجوع از جعاله: هر یک از جاعل و عامل می‌توانند تا زمانی که عمل انجام نشده است، از جعاله رجوع کنند.

نکات مهم:

 • در صورت فوت جاعل یا عامل قبل از انجام عمل، جعاله منفسخ می‌شود و اجرت به عامل تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر عمل انجام شده باشد، ولی مستحق اجرت نباشد، جاعل می‌تواند اجرت را مسترد کند.
 • اگر عمل انجام شده باشد و مستحق اجرت باشد، عامل می‌تواند اجرت خود را از طریق دادگاه مطالبه کند.

تفاوت جعاله با سایر عقود:

 • جعاله با اجاره: در اجاره، مستأجر منافع عین را در مقابل اجاره به تصرف خود در می‌آورد، در حالی که در جعاله، عامل فقط عمل مورد نظر جاعل را انجام می‌دهد.
 • جعاله با وکالت: در وکالت، وکیل به نیابت از موکل عمل حقوقی را انجام می‌دهد، در حالی که در جعاله، عامل فقط عمل مادی را انجام می‌دهد.
 • جعاله با صلح: در صلح، طرفین تعهد می‌کنند که دعوای خود را به صلح و سازش خاتمه دهند، در حالی که در جعاله، هیچ دعوایی بین طرفین وجود ندارد.

قوانین مربوط به جعاله:

 • مواد 561 تا 570 قانون مدنی
 • قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

 

 

مصادیق جرم جعل در قانون ایران

جعل در لغت به معنای ساختن و تراشیدن چیزی به صورت تقلبی و شبیه به اصل است.

در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، جرم جعل به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. جعل سند:

جعل سند عبارت است از ساختن یا تغییر سند یا اوراق عادی یا دولتی به قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری.

مصادیق جعل سند:

 • جعل سند عادی: مانند جعل سند ازدواج، جعل قولنامه، جعل چک، جعل سفته، جعل گواهی نامه، جعل مهر و امضاء و…
 • جعل سند رسمی: مانند جعل سند طلاق، جعل سند ثبتی، جعل سند دادگاه، جعل اسکناس، جعل تمبر و…

2. جعل رایانه ای:

جعل رایانه ای عبارت است از متقلبانه کردن داده ها یا سیستم های رایانه ای یا ایجاد، تحریف و یا از بین بردن داده ها یا برنامه های رایانه ای در سیستم های رایانه ای به قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری.

مصادیق جعل رایانه ای:

 • جعل اطلاعات در سیستم های رایانه ای: مانند هک کردن حساب های بانکی، تغییر نمرات دانش آموزان در سیستم آموزشی، جعل اطلاعات مربوط به سوابق کاری یا تحصیلی افراد و…
 • جعل اسناد الکترونیکی: مانند جعل ایمیل، جعل وب سایت، جعل گواهی نامه های الکترونیکی و…
 • ایجاد بدافزار: مانند ساخت ویروس های کامپیوتری، تروجان ها، کرم ها و… به منظور آسیب رساندن به سیستم های رایانه ای و یا سرقت اطلاعات

مجازات جرم جعل:

مجازات جرم جعل بسته به نوع و شدت جرم ارتکابی و همچنین سابقه قاتلی از حبس و جزای نقدی تا اعدام متفاوت خواهد بود.

نکات مهم:

 • برای اثبات جرم جعل، باید سوء نیت و قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری از سوی مرتکب اثبات شود.
 • در صورت ارتکاب جرم جعل، علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب موظف به جبران خسارات وارده به بزه دیده نیز خواهد بود.
 • برای طرح شکایت بابت جرم جعل، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد.

مجازات جرم جعاله در ایران

جعل، یکی از جرایم سنگین در نظام حقوقی ایران است و مجازات‌های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است.

مجازات جرم جعل بسته به نوع جعل و شرایط ارتکاب آن متفاوت است.

به طور کلی، مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

1. جعل اسناد و اوراق رسمی:

 • حبس از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال
 • یا یکی از این دو مجازات

2. جعل اسناد و اوراق غیررسمی:

 • حبس از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال
 • یا یکی از این دو مجازات

3. جعل مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی:

 • حبس از شش ماه تا سه سال
 • جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال
 • یا یکی از این دو مجازات

4. جعل اسکناس و مسکوک رایج کشور:

 • حبس از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ جعلی

5. جعل در نظام‌های رایانه‌ای:

 • حبس از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی از یک تا پنج میلیون ریال
 • یا یکی از این دو مجازات

مجازات‌های تشدیدکننده:

 • در برخی موارد، مجازات جرم جعل ممکن است تشدید شود.

 • برای مثال، اگر جرم جعل توسط کارمند دولت ارتکاب یابد، مجازات او دو تا سه برابر مجازات‌های مقرر در قانون خواهد بود.

تخفیف مجازات:

 • در برخی موارد نیز، ممکن است برای جرم جعل تخفیف در نظر گرفته شود.

 • برای مثال، اگر مرتکب برای اولین بار مرتکب جرم جعل شود و یا در حین ارتکاب جرم پشیمان شود، ممکن است از طرف دادگاه مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گیرد.

نکته:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به عنوان اطلاعات عمومی ارائه شده است و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات جرم جعل در ایران، باید به وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه کنید.