مشاوره حقوقی ملکی

جعل اسناد ملکی

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

جعل اسناد ملکی

جعل اسناد ملکی به معنای ایجاد یا تغییر سند یا نوشته‌ای با هدف فریب دیگران و وانمود کردن به اینکه آن سند یا نوشته واقعی و معتبر است، اطلاق می‌شود.

جعل اسناد ملکی جرمی سنگین است و مجازات‌های سختی برای آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل اسناد ملکی:

 • جعل سند عادی: سندی که به وسیله اشخاص تنظیم می‌شود و به امضاء و مهر یا انگشت شست مُهر کنندگان می‌رسد، سند عادی نامیده می‌شود. جعل این نوع سند، جرم محسوب می‌شود.
 • جعل سند رسمی: سندی که مطابق قانون به وسیله مامورین دولتی در مقام یا به اعتبار شغل در حدود وظایف آنها صادر می‌شود، سند رسمی نامیده می‌شود. جعل این نوع سند، جرم سنگین‌تری محسوب می‌شود.

مجازات جعل اسناد ملکی:

 • مجازات جعل سند عادی:
  • سه ماه تا یک سال حبس
  • یا جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان
  • یا هر دو مجازات
 • مجازات جعل سند رسمی:
  • از یک تا پنج سال حبس
  • یا جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون تومان
  • یا هر دو مجازات

علاوه بر مجازات‌های کیفری، مرتکب جعل اسناد ملکی ممکن است به پرداخت خسارات وارده به اشخاص ثالث نیز محکوم شود.

راه‌های پیشگیری از جعل اسناد ملکی:

 • احراز هویت دقیق طرف معامله: قبل از انجام هرگونه معامله ملکی، باید هویت طرف معامله به طور دقیق احراز شود.
 • معامله در دفاتر اسناد رسمی: تا حد امکان، معاملات ملکی را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهید.
 • احتیاط در نگهداری اسناد ملکی: اسناد ملکی خود را در مکانی امن نگهداری کنید و از دسترسی افراد غیرمجاز به آنها جلوگیری کنید.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهید.

مجازات جعل اسناد ملکی در ایران

جعل اسناد ملکی، از جمله جرایم سنگین در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود و مرتکبان این جرم با مجازات‌های شدید قانونی روبرو خواهند شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هر کس سند یا نوشته ای را به قصد متقلبانه جعل یا در آن تغییری دهد یا به آن سند یا نوشته ای که جعلی است، اعلام کند، اعم از اینکه سند یا نوشته مزبور سند رسمی یا عادی باشد، و همچنین هرکس علم به جعلی بودن سند یا نوشته داشته باشد و آن را با علم به جعل به کار ببرد، مجازات او از پنج تا پانزده سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال خواهد بود.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب جرم جعل اسناد ملکی ممکن است به مجازات‌های دیگری نیز محکوم شود، از جمله:

 • استرداد مال: در صورتی که جعل سند موجب ضرر و زیان برای دیگری شده باشد، مرتکب علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، موظف به جبران خسارات وارده به بزه دیده نیز خواهد بود.
 • ابطال سند جعلی: در صورت اثبات جعل سند، سند جعلی باطل و بی‌اثر می‌شود.

مصادیق جعل اسناد ملکی:

 • جعل سند مالکیت: جعل سند مالکیت، از جمله شایع‌ترین انواع جعل اسناد ملکی است و در این جرم، فرد جاعل با جعل سند، خود را به عنوان مالک ملک معرفی می‌کند.
 • جعل سند وکالت: در این جرم، فرد جاعل با جعل سند وکالت، خود را به عنوان وکیل مالک معرفی می‌کند و اقدام به انجام معاملات ملکی به نام مالک واقعی می‌کند.
 • جعل قولنامه: در این جرم، فرد جاعل با جعل قولنامه، خود را به عنوان خریدار یا فروشنده ملک معرفی می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در خصوص اسناد ملکی، باید به مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح مراجعه و مراتب را گزارش کنید.
 • برای انجام معاملات ملکی حتماً از افراد متخصص و معتمد استفاده کنید.
 • اسناد ملکی خود را در مکانی امن نگهداری کنید و از افشای اطلاعات آنها به افراد غیرمجاز خودداری کنید.

مصادیق جعل اسناد ملکی

جعل اسناد ملکی، به معنای هرگونه تغییر یا تحریف در سند یا نوشته‌ای است که مربوط به املاک و مستغلات باشد، با هدف فریب و سوء استفاده از آن.

قانون مجازات اسلامی در مواد 530 تا 532 به جرم جعل اسناد و مجازات آن پرداخته است.

برخی از مصادیق شایع جعل اسناد ملکی عبارتند از:

1. جعل سند مالکیت:

 • جعل کامل سند مالکیت: در این نوع جعل، فرد جاعل با استفاده از روش‌های مختلف مانند چاپ، اسکن و یا دستکاری، یک سند مالکیت جعلی را به طور کامل از ابتدا جعل می‌کند.
 • الحاق یا الحاق در سند مالکیت: در این نوع جعل، فرد جاعل اطلاعاتی را به سند مالکیت واقعی اضافه می‌کند و یا از آن می‌کاهد. برای مثال، ممکن است نام مالک را تغییر دهد، متراژ ملک را دستکاری کند، یا تاریخ صدور سند را جعل کند.

2. جعل سند وکالت:

 • جعل کامل سند وکالت: در این نوع جعل، فرد جاعل با استفاده از روش‌های مختلف مانند چاپ، اسکن و یا دستکاری، یک سند وکالت جعلی را به طور کامل از ابتدا جعل می‌کند.
 • الحاق یا الحاق در سند وکالت: در این نوع جعل، فرد جاعل اطلاعاتی را به سند وکالت واقعی اضافه می‌کند و یا از آن می‌کاهد. برای مثال، ممکن است نام وکیل را تغییر دهد، اختیارات وکیل را افزایش یا کاهش دهد، یا تاریخ صدور سند را جعل کند.

3. جعل قولنامه:

 • جعل کامل قولنامه: در این نوع جعل، فرد جاعل با استفاده از روش‌های مختلف مانند چاپ، اسکن و یا دستکاری، یک قولنامه جعلی را به طور کامل از ابتدا جعل می‌کند.
 • الحاق یا الحاق در قولنامه: در این نوع جعل، فرد جاعل اطلاعاتی را به قولنامه واقعی اضافه می‌کند و یا از آن می‌کاهد. برای مثال، ممکن است نام خریدار یا فروشنده را تغییر دهد، قیمت معامله را دستکاری کند، یا تاریخ معامله را جعل کند.

4. جعل سایر اسناد ملکی:

 • جعل پروانه ساخت
 • جعل سند تفکیکی
 • جعل سند اعیان و عرصه
 • جعل سند ثمن معامله
 • جعل صورت مجلس تحدید حدود

علاوه بر موارد فوق، هر نوع تغییر یا تحریف در سایر اسناد و نوشته‌های مربوط به املاک و مستغلات، با هدف فریب و سوء استفاده از آن، می‌تواند تحت عنوان جعل اسناد ملکی تلقی شود.

مجازات جعل اسناد ملکی:

مجازات جعل اسناد ملکی در ماده 530 قانون مجازات اسلامی، حبس از پنج تا پانزده سال و جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال تعیین شده است.

در برخی موارد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مرتکب جرم جعل اسناد ملکی به مجازات‌های دیگری نیز محکوم می‌شود، از جمله:

 • استرداد مال: در صورتی که جعل سند موجب ضرر و زیان برای دیگری شده باشد، مرتکب علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، موظف به جبران خسارات وارده به بزه دیده نیز خواهد بود.
 • ابطال سند جعلی: در صورت اثبات جعل سند، سند جعلی باطل و بی‌اثر می‌شود.

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در خصوص اسناد ملکی، باید به مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح مراجعه و مراتب را گزارش کنید.
 • برای انجام معاملات ملکی حتماً از افراد متخصص و معتمد استفاده کنید.
 • اسناد ملکی خود را در مکانی امن نگهداری کنید و از افشای اطلاعات آنها به افراد غیرمجاز خودداری کنید.

راه‌های پیشگیری از جعل اسناد ملکی

جعل اسناد ملکی، جرمی است که متاسفانه در جامعه رواج دارد و می‌تواند ضررهای مالی و جانی زیادی به افراد وارد کند. برای پیشگیری از این جرم، می‌توان اقدامات مختلفی انجام داد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

اقدامات پیشگیرانه توسط افراد:

 • احتیاط در معاملات ملکی:

  • هنگام خرید یا فروش ملک، حتما از افراد معتبر و مشاوران املاک مجوزدار استفاده کنید.
  • اسناد و مدارک ملک را به دقت بررسی کنید و از اصالت آنها اطمینان حاصل کنید.
  • معاملات خود را حتماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید و از دریافت سند رسمی خودداری نکنید.
  • مراقب افراد سودجو و فرصت طلب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید.
 • حفظ و نگهداری اسناد:

  • اسناد و مدارک ملکی خود را در مکانی امن نگهداری کنید و از دسترسی افراد غیرمجاز به آنها جلوگیری کنید.
  • از اسناد و مدارک خود کپی تهیه کنید و در محلی جداگانه نگهداری کنید.
  • در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک خود، سریعا به مراجع ذیربط اطلاع دهید.
 • آگاهی و اطلاع‌رسانی:

  • با روش‌های مختلف جعل اسناد ملکی آشنا شوید و این اطلاعات را به اطرافیان خود نیز آموزش دهید.
  • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهید.

اقدامات پیشگیرانه توسط سازمان‌ها:

 • ایجاد بانک اطلاعات جامع املاک و مستغلات:

  • با ایجاد یک بانک اطلاعات جامع از املاک و مستغلات، می‌توان از جعل اسناد و مدارک مربوط به آنها جلوگیری کرد.
  • این بانک اطلاعات باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات دقیق ملک، مالک، شماره سند و سایر اطلاعات ضروری باشد.
 • مکانیزه کردن فرآیندهای ثبتی:

  • با مکانیزه کردن فرآیندهای ثبتی، می‌توان از جعل اسناد و مدارک در این بخش جلوگیری کرد.
  • این امر با استفاده از فناوری‌های نوین مانند امضای دیجیتال و اسناد الکترونیکی قابل انجام است.
 • تشديد مجازات جاعلان:

  • با تشديد مجازات جاعلان اسناد ملکی، می‌توان از ارتکاب این جرم پیشگیری کرد.
  • این مجازات‌ها باید به گونه‌ای باشند که بازدارنده باشند و جاعلان را از ارتکاب این جرم پرهیز دهند.

نقش رسانه‌ها:

 • رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم، در پیشگیری از جعل اسناد ملکی نقش مهمی ایفا کنند.
 • رسانه‌ها باید روش‌های مختلف جعل اسناد ملکی را به مردم آموزش دهند و آنها را از خطرات این جرم آگاه کنند.
 • همچنین رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس اخبار مربوط به دستگیری جاعلان، به مردم اطمینان خاطر بدهند که با این جرم به طور قاطع برخورد می‌شود.

با انجام اقدامات پیشگیرانه توسط افراد، سازمان‌ها و رسانه‌ها، می‌توان تا حد زیادی از جعل اسناد ملکی پیشگیری کرد و امنیت معاملات ملکی را افزایش داد.

علاوه بر موارد فوق، توجه به نکات زیر نیز می‌تواند در پیشگیری از جعل اسناد ملکی موثر باشد:

 • استفاده از رمز عبور قوی برای سیستم‌های کامپیوتری که حاوی اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات هستند.
 • نصب نرم‌افزارهای ضد جاسوسی و ویروس بر روی سیستم‌های کامپیوتری.
 • به روز رسانی نرم‌افزارهای مربوط به املاک و مستغلات.
 • آموزش کارکنان مربوط به املاک و مستغلات در زمینه مبارزه با جعل اسناد.

در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، سریعا به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

انواع جعل اسناد ملکی

جعل اسناد ملکی، به معنای ساخت یا تغییر غیرمجاز اسناد و مدارک مربوط به املاک و مستغلات با هدف فریب و کلاهبرداری از دیگران است.

این نوع جعل می تواند به روش های مختلفی انجام شود، از جمله:

 • جعل سند مالکیت: این نوع جعل با تغییر اطلاعات مندرج در سند مالکیت مانند نام مالک، مساحت ملک، شماره ثبت و غیره انجام می شود.
 • جعل سند انتقال ملک: این نوع جعل با ساخت یا تغییر اسناد مربوط به انتقال ملک مانند قولنامه، مبایعه نامه، هک و غیره انجام می شود.
 • جعل مهر و امضا: این نوع جعل با استفاده از مهر و امضای جعلی افراد یا سازمان های معتبر انجام می شود.
 • جعل اسناد ثبتی: این نوع جعل با تغییر اطلاعات مندرج در اسناد ثبتی مانند سند عرصه و اعیان، سند فک رهن و غیره انجام می شود.

اهداف جعل اسناد ملکی:

 • کلاهبرداری و تصاحب اموال دیگران: این شایع ترین هدف از جعل اسناد ملکی است. افراد جاعل با جعل اسناد ملک می توانند آن را به نام خود انتقال داده و از این طریق اموال دیگران را تصاحب کنند.
 • ایجاد مزاحمت و ایجاد اختلاف: برخی افراد نیز با هدف ایجاد مزاحمت و ایجاد اختلاف برای صاحبان املاک و مستغلات اقدام به جعل اسناد ملکی می کنند.
 • اخذ وام یا تسهیلات بانکی: افراد جاعل می توانند با استفاده از اسناد ملکی جعلی از بانک ها و موسسات اعتباری وام یا تسهیلات بانکی دریافت کنند.

مجازات جعل اسناد ملکی:

طبق قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد ملکی جرم محسوب شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. مجازات این جرم با توجه به نوع جعل، میزان ضرر و زیان وارد شده و سابقه کیفری جاعل متفاوت خواهد بود. به طور کلی، مجازات جعل اسناد ملکی می تواند شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

پیشگیری از جعل اسناد ملکی:

 • مراقبت از اسناد و مدارک ملکی: صاحبان املاک و مستغلات باید از اسناد و مدارک ملکی خود به خوبی مراقبت کرده و آنها را در محل امن نگهداری کنند.
 • عدم اعتماد به افراد ناشناس: هرگز اسناد و مدارک ملکی خود را به افراد ناشناس یا افرادی که به آنها اعتماد ندارید نسپارید.
 • انجام معاملات ملکی از طریق منابع معتبر: معاملات ملکی خود را از طریق منابع معتبر مانند بنگاه های معاملات ملکی مجاز و سند رسمی انجام دهید.