مشاوره حقوقی طلاق

حضانت فرزند دختر با مادر است یا پدر؟

مشاوره حقوقی آنلاین

حضانت فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر است. بعد از ۷ سالگی، حضانت با پدر است مگر اینکه در دادگاه اثبات شود که پدر صلاحیت حضانت را ندارد. در این صورت، حضانت به مادر یا شخص دیگری که صلاحیت آن را دارد واگذار می‌شود.

موارد زیر می‌تواند باعث شود که حضانت از پدر گرفته شود:

 • اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
 • بیماری روانی
 • سوء رفتار با فرزند
 • عدم تمکن مالی
 • محکومیت به جرم

در نهایت، حضانت فرزند توسط قاضی و با توجه به مصلحت فرزند تعیین می‌شود.

حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی

همانطور که گفته شد، حضانت فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر است. بعد از ۷ سالگی، حضانت به طور قانونی با پدر است. اما این موضوع به معنای عدم صلاحیت مادر برای حضانت فرزند نیست.

در شرایط زیر، حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی می‌تواند با مادر باشد:

 • عدم صلاحیت پدر: در صورتی که پدر به دلیل اعتیاد، بیماری روانی، سوء رفتار با فرزند، عدم تمکن مالی، یا محکومیت به جرم، صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشد، حضانت به مادر واگذار می‌شود.
 • توافق پدر و مادر: در صورتی که پدر و مادر با توافق یکدیگر، حضانت فرزند را به مادر واگذار کنند، دادگاه به این توافق احترام می‌گذارد.
 • مصلحت فرزند: در نهایت، قاضی با توجه به مصلحت فرزند، حضانت را به پدر یا مادر واگذار می‌کند.

مواردی که در مصلحت فرزند در نظر گرفته می‌شود:

 • علاقه و تمایل فرزند: نظر و تمایل فرزند در مورد حضانت، در صورتی که به سن تشخیص رسیده باشد، توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.
 • وضعیت روانی و جسمی هر دو والدین: قاضی سلامت جسمی و روانی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری از فرزند مراقبت کند.
 • محیط زندگی: قاضی محیط زندگی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک محیط امن‌تر و مناسب‌تری برای تربیت فرزند است.
 • وضعیت اقتصادی: قاضی وضعیت اقتصادی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری نیازهای مالی فرزند را برآورده کند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی، با توجه به تمام این موارد و توسط قاضی انجام می‌شود.

نکاتی در مورد حضانت فرزند دختر:

 • حضانت فرزند یک حق و تکلیف است.
 • در حضانت فرزند، باید مصلحت فرزند در نظر گرفته شود.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حضانت فرزند، باید به مراجع قانونی مراجعه کرد.

حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی: بررسی عمیق‌تر

همانطور که در پاسخ‌های قبلی اشاره شد، حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی به طور قانونی با پدر است. اما این موضوع به معنای عدم صلاحیت مادر برای حضانت فرزند نیست. در این پاسخ، به طور عمیق‌تر به این موضوع می‌پردازیم.

موارد قانونی:

 • ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: در این ماده آمده است که “نگهداری و تربیت فرزند که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده‌اند، تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود. مگر اینکه در دادگاه ثابت شود که پدر صلاحیت نگهداری و تربیت فرزند را ندارد.”
 • ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: در این ماده آمده است که “اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند با او است، در نگهداری و تربیت او کوتاهی کند و یا به طریق دیگری حقوق و تکالیف خود را انجام ندهد، به تقاضای دیگری، حضانت از او گرفته می‌شود و به مادر یا پدر دیگر یا به شخص ثالثی که صلاحیت دارد، واگذار می‌شود.”

توافق پدر و مادر:

در صورتی که پدر و مادر با توافق یکدیگر، حضانت فرزند را به مادر واگذار کنند، دادگاه به این توافق احترام می‌گذارد. این توافق می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

مصلحت فرزند:

در نهایت، قاضی با توجه به مصلحت فرزند، حضانت را به پدر یا مادر واگذار می‌کند. مصلحت فرزند مفهومی پیچیده است و شامل موارد مختلفی می‌شود، از جمله:

 • علاقه و تمایل فرزند: نظر و تمایل فرزند در مورد حضانت، در صورتی که به سن تشخیص رسیده باشد، توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.
 • وضعیت روانی و جسمی هر دو والدین: قاضی سلامت جسمی و روانی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری از فرزند مراقبت کند.
 • محیط زندگی: قاضی محیط زندگی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک محیط امن‌تر و مناسب‌تری برای تربیت فرزند است.
 • وضعیت اقتصادی: قاضی وضعیت اقتصادی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری نیازهای مالی فرزند را برآورده کند.

عوامل دیگر:

علاوه بر موارد ذکر شده، قاضی ممکن است موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد، مانند:

 • سابقه سوء پیشینه: در صورتی که یکی از والدین سابقه سوء پیشینه داشته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به او ندهد.
 • میزان وابستگی فرزند به مادر: در صورتی که فرزند به طور عاطفی به مادر خود وابسته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به مادر واگذار کند.
 • شرایط شغلی: در صورتی که شغل یکی از والدین به گونه‌ای باشد که وقت کافی برای نگهداری از فرزند نداشته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به والد دیگر واگذار کند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی، با توجه به تمام این موارد و توسط قاضی انجام می‌شود.

نکاتی در مورد حضانت فرزند دختر:

 • حضانت فرزند یک حق و تکلیف است.
 • در حضانت فرزند، باید مصلحت فرزند در نظر گرفته شود.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حضانت فرزند، باید به مراجع قانونی مراجعه کرد.

در ادامه، به چند سوال متداول در مورد حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی پاسخ داده می‌شود:

سوال: آیا می‌توان حضانت فرزند را به طور دائم از پدر گرفت؟

پاسخ: بله، در صورتی که ثابت شود که پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، می‌توان حضانت را به طور دائم از او گرفت.

سوال: اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با مادر خواهد بود.

حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی: پاسخ به سوالات متداول

سوال: آیا می‌توان حضانت فرزند را به طور دائم از پدر گرفت؟

پاسخ: بله، در صورتی که ثابت شود که پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، می‌توان حضانت را به طور دائم از او گرفت.

دلایل اثبات عدم صلاحیت پدر:

 • اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
 • بیماری روانی
 • سوء رفتار با فرزند
 • عدم تمکن مالی
 • محکومیت به جرم
 • ازدواج مجدد با زنی که صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد

در صورت اثبات هر یک از موارد فوق در دادگاه، حضانت فرزند به طور دائم از پدر گرفته می‌شود و به مادر یا شخص ثالثی که صلاحیت دارد واگذار می‌شود.

سوال: اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با مادر خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشد.

سوال: اگر مادر ازدواج مجدد کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: ازدواج مجدد مادر، به طور اتوماتیک حضانت فرزند را از او نمی‌گیرد.

در این شرایط، موارد زیر بررسی می‌شود:

 • صلاحیت مادر: اگر مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • مصلحت فرزند: اگر مصلحت فرزند ایجاب کند که حضانت با شخص دیگری باشد، قاضی حضانت را به او واگذار می‌کند.

معمولاً در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند به طور زیر تعیین می‌شود:

 • اگر مادر با یکی از اقوام نزدیک خود مانند پدر، برادر، یا خواهر خود ازدواج کند، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • اگر مادر با فردی غریبه ازدواج کند، قاضی با توجه به صلاحیت مادر و مصلحت فرزند، در مورد حضانت تصمیم‌گیری می‌کند.

سوال: اگر پدر و مادر هر دو فوت کنند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر و مادر، حضانت فرزند با جد پدری خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر و مادر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشند.

سوال: اگر فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: در صورتی که فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.

سن تشخیص معمولاً بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی است.

قاضی با توجه به سن، بلوغ فکری، و سلامت روانی فرزند، نظر او را در مورد حضانت جویا می‌شود و آن را در تصمیم‌گیری خود لحاظ می‌کند.

سوال: در صورت اختلاف بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، چه باید کرد؟

پاسخ: در صورت اختلاف بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

دادگاه با بررسی مدارک و شواهد و با توجه به مصلحت فرزند، در مورد حضانت تصمیم‌گیری می‌کند.

حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی: نکات تکمیلی

در ادامه، به چند نکته تکمیلی در مورد حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی اشاره می‌شود:

 • حضانت فرزند یک حق و تکلیف است: حضانت فرزند فقط به معنای نگهداری و مراقبت از او نیست، بلکه شامل تربیت و آموزش او نیز می‌شود.
 • در حضانت فرزند، باید مصلحت فرزند در نظر گرفته شود: مصلحت فرزند شامل تمام مواردی است که به سلامت جسمی، روانی، و عاطفی او مربوط می‌شود.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حضانت فرزند، باید به مراجع قانونی مراجعه کرد: مراجع قانونی صالح برای رسیدگی به دعاوی حضانت، دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف می‌باشند.

علاوه بر موارد فوق، موارد زیر نیز در مورد حضانت فرزند دختر بعد از ۷ سالگی قابل ذکر است:

 • پدر و مادر می‌توانند با توافق یکدیگر، حضانت فرزند را به شخص ثالثی واگذار کنند.
 • **در صورتی که پدر یا مادر حضانت فرزند را به طور صحیح انجام ندهد،