مشاوره حقوقی طلاق

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق

مشاوره حقوقی

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق بر اساس قانون مدنی ایران به این صورت است:

 • تا سن ۷ سالگی: حضانت فرزند پسر با مادر است.

 • از سن ۷ تا ۱۵ سالگی: حضانت فرزند پسر با پدر است.

 • بعد از ۱۵ سالگی:

  • دختر: با رسیدن به سن بلوغ، حق انتخاب حضانت با خود دختر است.
  • پسر: تا سن 18 سالگی حضانت با پدر است، مگر اینکه به سن رشید (18 سال تمام) برسد و خود را مستقل از پدر بداند. در این صورت، می‌تواند برای حضانت خود تصمیم بگیرد.

در هر سنی که باشد، اگر ثابت شود که پدر یا مادر صلاحیت حضانت فرزند را ندارند، حضانت به دیگری واگذار می‌شود.

مواردی که می‌تواند باعث شود حضانت از پدر یا مادر گرفته شود:

 • اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
 • بیماری روانی
 • سوء رفتار با فرزند
 • عدم تمکن مالی
 • محکومیت به جرم

در نهایت، حضانت فرزند توسط قاضی و با توجه به مصلحت فرزند تعیین می‌شود.

 

در ادامه، به چند سوال متداول در مورد حضانت فرزند پسر بعد از طلاق پاسخ داده می‌شود:

سوال: آیا می‌توان حضانت فرزند را به طور دائم از پدر گرفت؟

پاسخ: بله، در صورتی که ثابت شود که پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، می‌توان حضانت را به طور دائم از او گرفت.

در صورت اثبات هر یک از موارد فوق در دادگاه، حضانت فرزند به طور دائم از پدر گرفته می‌شود و به مادر یا شخص ثالثی که صلاحیت دارد واگذار می‌شود.

سوال: اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با مادر خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشد.

سوال: اگر مادر ازدواج مجدد کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: ازدواج مجدد مادر، به طور اتوماتیک حضانت فرزند را از او نمی‌گیرد.

در این شرایط، موارد زیر بررسی می‌شود:

 • صلاحیت مادر: اگر مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • مصلحت فرزند: اگر مصلحت فرزند ایجاب کند که حضانت با شخص دیگری باشد، قاضی حضانت را به او واگذار می‌کند.

معمولاً در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند به طور زیر تعیین می‌شود:

 • اگر مادر با یکی از اقوام نزدیک خود مانند پدر، برادر، یا خواهر خود ازدواج کند، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • اگر مادر با فردی غریبه ازدواج کند، قاضی با توجه به صلاحیت مادر و مصلحت فرزند، در مورد حضانت تصمیم‌گیری می‌کند.

سوال: اگر پدر و مادر هر دو فوت کنند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر و مادر، حضانت فرزند با جد پدری خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر و مادر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشند.

سوال: اگر فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: در صورتی که فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.

سن تشخیص معمولاً بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی است.

قاضی با توجه به سن، بلوغ فکری، و سلامت روانی فرزند، نظر او را در مورد حضانت جویا می‌شود و آن را در تصمیم‌گیری خود لحاظ می‌کند.

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق: بررسی عمیق‌تر

همانطور که در پاسخ‌های قبلی اشاره شد، حضانت فرزند پسر بعد از طلاق به طور قانونی به این صورت است که تا ۷ سالگی با مادر و از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر است. بعد از ۱۵ سالگی، اختیار حضانت با خود پسر است.

اما این موضوع به معنای عدم صلاحیت مادر یا پدر برای حضانت فرزند نیست.

در شرایط زیر، حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی می‌تواند با مادر باشد:

 • عدم صلاحیت پدر: در صورتی که پدر به دلیل اعتیاد، بیماری روانی، سوء رفتار با فرزند، عدم تمکن مالی، یا محکومیت به جرم، صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشد، حضانت به مادر واگذار می‌شود.
 • توافق پدر و مادر: در صورتی که پدر و مادر با توافق یکدیگر، حضانت فرزند را به مادر واگذار کنند، دادگاه به این توافق احترام می‌گذارد.
 • مصلحت فرزند: در نهایت، قاضی با توجه به مصلحت فرزند، حضانت را به پدر یا مادر واگذار می‌کند.

مواردی که در مصلحت فرزند در نظر گرفته می‌شود:

 • علاقه و تمایل فرزند: نظر و تمایل فرزند در مورد حضانت، در صورتی که به سن تشخیص رسیده باشد، توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.
 • وضعیت روانی و جسمی هر دو والدین: قاضی سلامت جسمی و روانی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری از فرزند مراقبت کند.
 • محیط زندگی: قاضی محیط زندگی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک محیط امن‌تر و مناسب‌تری برای تربیت فرزند است.
 • وضعیت اقتصادی: قاضی وضعیت اقتصادی هر دو والدین را بررسی می‌کند تا ببیند کدامیک می‌تواند به طور بهتری نیازهای مالی فرزند را برآورده کند.

عوامل دیگر:

علاوه بر موارد ذکر شده، قاضی ممکن است موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد، مانند:

 • سابقه سوء پیشینه: در صورتی که یکی از والدین سابقه سوء پیشینه داشته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به او ندهد.
 • میزان وابستگی فرزند به مادر: در صورتی که فرزند به طور عاطفی به مادر خود وابسته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به مادر واگذار کند.
 • شرایط شغلی: در صورتی که شغل یکی از والدین به گونه‌ای باشد که وقت کافی برای نگهداری از فرزند نداشته باشد، ممکن است قاضی حضانت را به والد دیگر واگذار کند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی، با توجه به تمام این موارد و توسط قاضی انجام می‌شود.

نکاتی در مورد حضانت فرزند پسر:

 • حضانت فرزند یک حق و تکلیف است.
 • در حضانت فرزند، باید مصلحت فرزند در نظر گرفته شود.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حضانت فرزند، باید به مراجع قانونی مراجعه کرد.

در ادامه، به چند سوال متداول در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی پاسخ داده می‌شود:

سوال: آیا می‌توان حضانت فرزند را به طور دائم از پدر گرفت؟

پاسخ: بله، در صورتی که ثابت شود که پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، می‌توان حضانت را به طور دائم از او گرفت.

دلایل اثبات عدم صلاحیت پدر:

 • اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
 • بیماری روانی
 • سوء رفتار با فرزند
 • عدم تمکن مالی
 • محکومیت به جرم
 • ازدواج مجدد با زنی که صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد

در صورت اثبات هر یک از موارد فوق در دادگاه، حضانت فرزند به طور دائم از پدر گرفته می‌شود و به مادر یا شخص ثالثی که صلاحیت دارد واگذار می‌شود.

سوال: اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با مادر خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشد.

سوال: اگر مادر ازدواج مجدد کند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: ازدواج مجدد مادر، به طور اتوماتیک حضانت فرزند را از او نمی‌گیرد.

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق: بررسی عمیق‌تر

همانطور که در پاسخ‌های قبلی اشاره شد، حضانت فرزند پسر بعد از طلاق به طور قانونی به این صورت است که تا ۷ سالگی با مادر و از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر است. بعد از ۱۵ سالگی، اختیار حضانت با خود پسر است.

اما این موضوع به معنای عدم صلاحیت مادر یا پدر برای حضانت فرزند نیست.

در این قسمت به بررسی عمیق‌تر این موضوع می‌پردازیم:

مواردی که می‌توانند حضانت فرزند پسر را بعد از ۷ سالگی از پدر سلب کنند:

 • اعتیاد به مواد مخدر یا الکل: در صورتی که پدر به اعتیاد به مواد مخدر یا الکل مبتلا باشد و این موضوع به اثبات برسد، حضانت فرزند از او گرفته می‌شود.
 • بیماری روانی: اگر پدر به بیماری روانی مبتلا باشد که سلامتی و امنیت فرزند را به خطر اندازد، حضانت از او سلب خواهد شد.
 • سوء رفتار با فرزند: هرگونه سوء رفتار جسمی یا روحی با فرزند، از جمله کتک زدن، توهین، و تحقیر، می‌تواند منجر به سلب حضانت از پدر شود.
 • عدم تمکن مالی: در صورتی که پدر به دلیل عدم تمکن مالی نتواند نیازهای اولیه فرزند مانند خوراک، پوشاک، و مسکن را تامین کند، حضانت از او گرفته می‌شود.
 • محکومیت به جرم: اگر پدر به جرمی محکوم شود که نشان‌دهنده عدم صلاحیت او برای حضانت فرزند باشد، حضانت از او سلب خواهد شد.
 • ازدواج مجدد با زنی که صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد: در صورتی که پدر با زنی ازدواج کند که صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، ممکن است قاضی حضانت را از او بگیرد.

در هر یک از موارد ذکر شده، مادر یا شخص ثالثی که صلاحیت دارد می‌تواند برای حضانت فرزند به دادگاه مراجعه کند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی، با توجه به تمام این موارد و توسط قاضی انجام می‌شود.

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق: نکات تکمیلی

در ادامه، به چند نکته تکمیلی در مورد حضانت فرزند پسر بعد از طلاق اشاره می‌شود:

 • حضانت فرزند پسر بعد از 15 سالگی: بعد از رسیدن به سن 15 سالگی، پسر می‌تواند خود در مورد حضانت خود تصمیم بگیرد.

 • موارد سلب حضانت از مادر: در شرایطی که مادر به اعتیاد، بیماری روانی، سوء رفتار با فرزند، عدم تمکن مالی، محکومیت به جرم، یا ازدواج با فردی که صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد، مبتلا باشد، حضانت از او سلب خواهد شد.

 • حقوق و تکالیف والدین در حضانت:

  • حقوق:

   • ملاقات با فرزند: هر دو والدین حق ملاقات با فرزند خود را دارند، حتی اگر حضانت فرزند با والد دیگر باشد.
   • نفقه: در صورتی که حضانت فرزند با مادر باشد، پدر موظف به پرداخت نفقه فرزند است.
  • تکالیف:

   • تربیت و آموزش فرزند:
   • تأمین نیازهای مالی فرزند:
   • حفظ سلامتی و امنیت فرزند:
 • حل اختلاف در مورد حضانت: در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، باید به مراجع قانونی مانند دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

در ادامه، به چند سوال متداول در مورد حضانت فرزند پسر بعد از طلاق پاسخ داده می‌شود:

سوال: آیا می‌توان حضانت فرزند را به طور دائم از پدر یا مادر گرفت؟

پاسخ: بله، در صورتی که ثابت شود که پدر یا مادر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، می‌توان حضانت را به طور دائم از او گرفت.

سوال: اگر پدر و مادر هر دو فوت کنند، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: در صورت فوت پدر و مادر، حضانت فرزند با جد پدری خواهد بود. مگر اینکه در وصیت‌نامه پدر و مادر، شخص دیگری را برای حضانت فرزند تعیین کرده باشند.

سوال: اگر فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: در صورتی که فرزند به سن تشخیص رسیده باشد، نظر او در مورد حضانت توسط قاضی در نظر گرفته می‌شود.

سن تشخیص معمولاً بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی است.

قاضی با توجه به سن، بلوغ فکری، و سلامت روانی فرزند، نظر او را در مورد حضانت جویا می‌شود و آن را در تصمیم‌گیری خود لحاظ می‌کند.

سوال: در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند با چه کسی است؟

پاسخ: ازدواج مجدد مادر، به طور اتوماتیک حضانت فرزند را از او نمی‌گیرد.

در این شرایط، موارد زیر بررسی می‌شود:

 • صلاحیت مادر: اگر مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • مصلحت فرزند: اگر مصلحت فرزند ایجاب کند که حضانت با شخص دیگری باشد، قاضی حضانت را به او واگذار می‌کند.

معمولاً در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند به طور زیر تعیین می‌شود:

 • اگر مادر با یکی از اقوام نزدیک خود مانند پدر، برادر، یا خواهر خود ازدواج کند، حضانت همچنان با او خواهد بود.
 • اگر مادر با فردی غریبه ازدواج کند، قاضی با توجه به صلاحیت مادر و مصلحت فرزند، در مورد حضانت تصمیم‌گیری می‌کند.

سوال: در صورت اختلاف بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، چه باید کرد؟

پاسخ: در صورت اختلاف بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، باید به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف مراجعه کرد.