مشاوره حقوقی اداره کار

حق عائله مندی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حق عائله مندی و اولاد در ایران (آپدیت اردیبهشت 1404)

حق عائله مندی و حق اولاد دو نوع از مزایای پرداختی به کارکنان و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در ایران است. این مزایا به منظور حمایت از معیشت خانواده و تشویق به فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

حق عائله مندی:

 • به همسر قانونی بیمه شده تعلق می گیرد.
 • مبلغ آن معادل 50% حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده در هر ماه است.
 • در حال حاضر (اردیبهشت 1404) مبلغ حق عائله مندی حدود 2,800,000 تومان در ماه است.
 • برای دریافت حق عائله مندی، ارائه صیغه نامه ازدواج و شناسنامه همسر به سازمان تامین اجتماعی الزامی است.

حق اولاد:

 • به ازای هر فرزند تحت تکفل بیمه شده تعلق می گیرد.
 • شرط سنی فرزند برای دریافت حق اولاد تا 18 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا 20 سالگی و یا ازدواج و یا اشتغال به کار می باشد.
 • مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده در هر ماه است.
 • در حال حاضر (اردیبهشت 1404) مبلغ حق اولاد برای هر فرزند حدود 1,680,000 تومان در ماه است.
 • برای دریافت حق اولاد، ارائه شناسنامه فرزند و مدارک مثبته کفالت به سازمان تامین اجتماعی الزامی است.

نکات مهم:

 • حق عائله مندی و حق اولاد مشمول مالیات نمی شود.
 • این مزایا به بازنشستگان و ازکارافتادگان واجد شرایط نیز تعلق می گیرد.
 • در برخی موارد خاص، مانند ازکارافتادگی یا فوت همسر، ممکن است شرایط دریافت حق عائله مندی تغییر کند.
 • برای اطلاع دقیق از شرایط و مدارک لازم برای دریافت حق عائله مندی و حق اولاد، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت خلاصه و کلی می باشد و جنبه مشاوره تخصصی ندارد.
 • برای دریافت مشاوره دقیق در خصوص حق عائله مندی و حق اولاد، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.
 • قوانین و مقررات مربوط به این مزایا ممکن است در طول زمان تغییر کند. برای اطلاع از آخرین تغییرات، به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

 

شرایط دریافت حق عائله مندی در ایران

حق عائله مندی یا کمک هزینه عائله مندی مبلغی است که به طور ماهانه به کارمندان و کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد تا بخشی از هزینه‌های نگهداری از همسر و فرزندان آنها را جبران کند.

شرایط دریافت حق عائله مندی:

 • جنسیت:
  • مردان: متاهل بودن یا داشتن فرزند تحت تکفل
  • زنان: متاهل بودن یا داشتن فرزند تحت تکفل، در صورت سرپرستی خانواده
 • سابقه بیمه: داشتن حداقل 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه
 • شرایط فرزند:
  • فرزندان پسر: زیر 18 سال سن داشته باشند یا در حال تحصیل باشند یا به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی قادر به کار نباشند.
  • فرزندان دختر: مجرد باشند یا در حال تحصیل باشند یا به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی قادر به کار نباشند.
  • فرزندان طلاق‌گرفته: تحت تکفل پدر یا مادر باشند و فاقد همسر باشند.

مبلغ حق عائله مندی:

مبلغ حق عائله مندی هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و به ازای هر فرزند مشمول، به حقوق تعلق می‌گیرد. برای اطلاع از مبلغ دقیق حق عائله مندی در سال جاری، می‌توانید به مراجع ذیربط مانند اداره کار و تامین اجتماعی مراجعه کنید.

نحوه پرداخت حق عائله مندی:

حق عائله مندی به همراه حقوق ماهانه کارمندان و کارگران مشمول، توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

نکات:

 • افرادی که از مستمری بازنشستگی یا بیکاری استفاده می‌کنند، مشمول دریافت حق عائله مندی نیستند.
 • در برخی موارد خاص، مانند ازکارافتادگی همسر، شرایط دریافت حق عائله مندی ممکن است متفاوت باشد.
 • برای اطلاع دقیق از شرایط و ضوابط کامل دریافت حق عائله مندی، می‌توانید به قوانین و مقررات مربوطه در قانون کار و تامین اجتماعی مراجعه کنید یا با کارشناسان این حوزه مشورت نمایید.

 

نحوه پرداخت حق عائله مندی در سال 1404:

پرداخت حق عائله مندی به دو صورت انجام می‌شود:

1. توسط کارفرما:

 • در مورد کارکنان مشمول قانون کار، کارفرما موظف است حق عائله مندی را به همراه حقوق و مزایای دیگر به کارمند پرداخت کند.
 • مبلغ حق عائله مندی هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. برای سال 1404، این مبلغ برای هر فرزند تحت تکفل، حداقل 650,000 تومان در ماه است.
 • کارفرما باید حق عائله مندی را به لیست حقوق و دستمزد کارکنان اضافه کند و به همراه سایر حقوق و مزایا به آنها پرداخت کند.

2. توسط سازمان تأمین اجتماعی:

 • در مورد بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و جزئی، و مستمری‌بگیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت حق عائله مندی است.
 • مبلغ حق عائله مندی برای بازنشستگان و سایر مشمولین سازمان تأمین اجتماعی، مطابق با ضرایبی از حقوق پایه آنها محاسبه می‌شود.
 • برای دریافت حق عائله مندی از سازمان تأمین اجتماعی، باید به شعبه مربوطه مراجعه و مدارک لازم را ارائه کرد.

مدارک لازم برای دریافت حق عائله مندی از سازمان تأمین اجتماعی:

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرزند یا فرزندان تحت تکفل
 • اصل و کپی سند ازدواج
 • حکم مستمری‌بگیری یا ازکارافتادگی
 • سایر مدارک مورد نیاز (در صورت درخواست سازمان تأمین اجتماعی)

نکات مهم:

 • حق عائله مندی فقط به فرزندانی تعلق می‌گیرد که تحت تکفل باشند و سن آنها کمتر از 18 سال باشد.
 • در مورد فرزندان دانشجو، تا سن 25 سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر، حق عائله مندی تعلق می‌گیرد.
 • فرزندان معلول و از کار افتاده در هر سنی که باشند، مشمول دریافت حق عائله مندی هستند.
 • برای اطلاعات دقیق در مورد نحوه پرداخت حق عائله مندی در مورد خود، به کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کنید.
 • قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حق عائله مندی در طول زمان تغییر می‌کند.
 • برای اطمینان از صحت اطلاعات و مدارک مورد نیاز، به آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی یا اداره کار مربوطه مراجعه کنید.

مدارک لازم برای دریافت حق عائله مندی در سال 1404:

مدارک لازم برای دریافت حق عائله مندی به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. مدارک مربوط به فرزند یا فرزندان تحت تکفل:

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرزند یا فرزندان: در این مدارک باید نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل صدور، و شماره شناسنامه و کارت ملی فرزند به طور واضح درج شده باشد.
 • اصل و کپی سند ازدواج: در این سند باید نام و نام خانوادگی زوجین، تاریخ ازدواج، محل ثبت ازدواج، و شماره سند ازدواج به طور واضح درج شده باشد.

2. مدارک مربوط به شخص دریافت‌کننده حق عائله مندی:

 • حکم مستمری‌بگیری یا ازکارافتادگی: این حکم توسط سازمان تأمین اجتماعی یا سایر مراجع ذیربط صادر می‌شود و نشان‌دهنده مستمری‌بگیر یا ازکارافتاده بودن شخص است.
 • سایر مدارک مورد نیاز: در برخی موارد، سازمان تأمین اجتماعی یا سایر مراجع ذیربط ممکن است مدارک دیگری را نیز برای احراز شرایط دریافت حق عائله مندی از شخص درخواست کنند.

نکات مهم:

 • مدارک ارائه شده باید اصل باشند و کپی آنها نیز ارائه شود.
 • در صورت وجود نقص یا ایراد در مدارک، فرآیند دریافت حق عائله مندی با مشکل مواجه خواهد شد.
 • برای اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز در مورد خود، به سازمان تأمین اجتماعی یا مرجع ذیربط مربوطه مراجعه کنید.
 • قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حق عائله مندی در طول زمان تغییر می‌کند.
 • برای اطمینان از صحت اطلاعات و مدارک مورد نیاز، به آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی یا اداره کار مربوطه مراجعه کنید.

 

نحوه پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد در ایران (آپدیت اردیبهشت 1404)

حق عائله مندی و حق اولاد به صورت ماهانه به همراه حقوق کارکنان و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.

نحوه پرداخت:

 • برای کارکنان شاغل:
  • حق عائله مندی و حق اولاد توسط کارفرما به عنوان بخشی از حقوق و مزایای کارکنان به حساب آنها واریز می شود.
  • کارفرما موظف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را به همراه اطلاعات مربوط به حق عائله مندی و حق اولاد به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.
 • برای بازنشستگان و ازکارافتادگان:
  • حق عائله مندی و حق اولاد توسط سازمان تامین اجتماعی به حساب بازنشستگان و ازکارافتادگان واریز می شود.
  • سازمان تامین اجتماعی لیست حقوق و مزایای بازنشستگان و ازکارافتادگان را به صورت ماهانه تهیه و پرداخت می کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد توسط کارفرما، کارکنان می توانند از طریق مراجع قانونی و همچنین سازمان تامین اجتماعی پیگیری و اقدام به دریافت این مزایا نمایند.
 • بازنشستگان و ازکارافتادگان نیز در صورت عدم دریافت حق عائله مندی و حق اولاد می توانند به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی مراجعه و موضوع را پیگیری نمایند.
 • برای اطلاع دقیق از نحوه پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد در شرایط خاص، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت خلاصه و کلی می باشد و جنبه مشاوره تخصصی ندارد.
 • برای دریافت مشاوره دقیق در خصوص نحوه پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.
 • قوانین و مقررات مربوط به این مزایا ممکن است در طول زمان تغییر کند. برای اطلاع از آخرین تغییرات، به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

 

مبلغ حق عائله مندی در سال 1403

طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه 1402، مبلغ حق عائله مندی در سال 1403 برای هر فرزند مشمول به شرح زیر است:

 • کارمندان دولت: 859 هزار و 562 تومان
 • کارگران مشمول قانون کار: 655 هزار و 200 تومان

نکات:

 • این مبالغ به صورت حداقل تعیین شده‌اند و ممکن است در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به شرایط و مقررات داخلی، بیشتر از این مبالغ پرداخت شود.
 • برای اطلاع دقیق از مبلغ حق عائله مندی در محل کار خود، می‌توانید به بخش منابع انسانی یا امور اداری محل کار خود مراجعه کنید.
 • حق عائله مندی به ازای هر فرزند مشمول تعلق می‌گیرد. برای مثال، اگر کارمندی 3 فرزند مشمول داشته باشد، 3 برابر مبلغ فوق به عنوان حق عائله مندی به او تعلق خواهد گرفت.
 • فرزندان مشمول:
  • فرزندان پسر: زیر 18 سال سن داشته باشند یا در حال تحصیل باشند یا به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی قادر به کار نباشند.
  • فرزندان دختر: مجرد باشند یا در حال تحصیل باشند یا به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی قادر به کار نباشند.
  • فرزندان طلاق‌گرفته: تحت تکفل پدر یا مادر باشند و فاقد همسر باشند.