مشاوره حقوقي

حکم اختلاس مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حکم اختلاس در ایران

حکم اختلاس در ایران بسته به میزان و نوع اختلاس، سابقه ی کیفری مرتکب و سایر شرایط متفاوت است.

مجازات‌های عمومی برای اختلاس در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 • حبس: از 2 تا 10 سال
 • جزای نقدی: معادل دو برابر وجه یا مال مورد اختلاس
 • رد مال: یعنی متهم موظف است که وجه یا مال مورد اختلاس را به صاحب آن برگرداند.

تشديد مجازات:

در برخی موارد، مجازات اختلاس تشدید می‌شود. به عنوان مثال، اگر اختلاس در اموال عمومی (مانند وجوه بیت المال) یا در زمان جنگ یا بلایای طبیعی رخ دهد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.

مصادیق تشديد مجازات اختلاس:

 • اختلاس در اموال عمومی: در این حالت، به مجازات حبس از 4 تا 12 سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا مال مورد اختلاس، علاوه بر رد مال محکوم می‌شود.
 • اختلاس در زمان جنگ یا بلایای طبیعی: در این حالت، به مجازات حبس از 5 تا 15 سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا مال مورد اختلاس، علاوه بر رد مال محکوم می‌شود.
 • اختلاس توسط کارمند دولت: در این حالت، علاوه بر مجازات‌های عمومی، مرتکب از شغل و مقام خود نیز محروم می‌شود.

کاهش مجازات:

در برخی موارد، ممکن است مجازات اختلاس کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر مرتکب برای اولین بار مرتکب جرم شود و ندامت و پشیمانی خود را ثابت کند، یا اگر جرم به قصد معالجه ی بیمار انجام شده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود یا مجازات او به طور قابل توجهی کاهش یابد.

مراحل صدور حکم اختلاس:

 • تشکیل پرونده: پس از کشف جرم اختلاس، پرونده ای در این خصوص تشکیل می شود.
 • تحقیقات مقدماتی: مأموران تحقیقات مقدماتی را در خصوص جرم انجام می دهند.
 • صدور کیفرخواست: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده به دادگاه فرستاده می شود.
 • رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، به پرونده ی متهم رسیدگی می شود و قاضی حکم نهایی را صادر می کند.

نکات مهم:

 • اختلاس جرم سنگینی است و مجازات های سختی برای آن در نظر گرفته شده است.
 • اگر مرتکب اختلاس شده اید، برای جلوگیری از تشدید مجازات، حتماً با یک وکیل مجرب مشورت کنید.
 • شما می توانید با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، از حقوق خود در برابر جرم اختلاس دفاع کنید.

مراحل صدور حکم اختلاس در ایران (آبان 1404)

صدور حکم اختلاس فرآیندی پیچیده است که شامل مراحل مختلفی می باشد. این مراحل به طور کلی به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی:

 • اولین مرحله در صدور حکم اختلاس، تحقیقات مقدماتی است. این تحقیقات توسط ضابطان قضایی مانند پلیس آگاهی و یا کارآگاهان دادسرا انجام می شود.
 • در تحقیقات مقدماتی، ادله جرم جمع آوری می شود و از مطلعین و شهود تحقیق می شود.
 • در صورت وجود دلایل کافی، متهم به اختلاس احضار و از او تحقیق می شود.

2. صدور کیفرخواست:

 • پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورت احراز وجود جرم اختلاس، قرار مجرمیت برای متهم صادر و کیفرخواست توسط دادستان صادر می شود.
 • در کیفرخواست، اتهام متهم به طور دقیق و مستند بیان می شود و مجازات های قانونی جرم اختلاس نیز ذکر می گردد.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود.
 • در دادگاه، متهم و شاکی یا وکیل آنها حضور یافته و به دفاع از خود می پردازند.
 • دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و شواهد، رای خود را صادر می کند.

4. صدور حکم:

 • در صورتی که دادگاه جرم اختلاس را ثابت تشخیص دهد، متهم را به مجازات های قانونی این جرم محکوم می کند.
 • مجازات های جرم اختلاس بسته به نوع و میزان اختلاس متفاوت است و از جمله این مجازات ها می توان به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی اشاره کرد.
 • رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر است.

نکات مهم:

 • صدور حکم اختلاس مستلزم اثبات سوء نیت و سوء استفاده از مقام یا موقعیت شغلی توسط متهم می باشد.
 • در صورتی که متهم بتواند ثابت کند که سوء نیتی در کار نبوده و یا از مقام یا موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده است، از اتهام اختلاس تبرئه خواهد شد.
 • جرم اختلاس از جمله جرایم سنگین محسوب می شود و مجازات های آن نیز شدید است.

مصادیق اختلاس در قانون ایران

اختلاس جرمی است که در آن، کارمند یا مأمور دولتی یا کسی که در حکم آنهاست، وجوه یا اموال یا اسناد یا اوراق بهادار یا مهر یا امضاء متعلق به دولت یا به اشخاصی که در مقابل دولت حق دارند را که به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری بردارد یا به ضرر دولت یا آن اشخاص تصرف کند.

مصادیق اختلاس در قانون ایران به شرح زیر است:

1. برداشت وجه یا مال:

 • برداشت هر گونه وجه یا مال متعلق به دولت یا بیت المال توسط کارمند یا مأمور دولتی یا شخصی که در حکم آنهاست، اختلاس محسوب می شود.
 • فرقی نمی کند که این وجوه یا اموال نقدی باشد یا غیر نقدی، مانند سهام، اوراق قرضه، یا اسناد بهادار.

2. تصرف به نفع خود یا دیگری:

 • اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارمند یا مأمور دولتی، وجوه یا اموال را که به او سپرده شده است، به نفع خود یا شخص دیگری تصرف کند.
 • این تصرف می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، کارمند می تواند وجوه را به حساب خود واریز کند، یا آنها را به شخص دیگری به عنوان رشوه یا هدیه بدهد.

3. ضرر به دولت یا اشخاص:

 • اختلاس زمانی جرم محسوب می شود که به دولت یا اشخاصی که در مقابل دولت حق دارند، ضرری وارد کند.
 • این ضرر می تواند مالی باشد، مانند از دست رفتن وجوه یا اموال، یا غیرمالی، مانند خدشه دار شدن اعتبار دولت.

موارد تشدید مجازات:

 • سوء استفاده از موقعیت: اگر کارمند یا مأمور دولتی از موقعیت خود برای ارتکاب جرم سوء استفاده کرده باشد، مجازات او تشدید خواهد شد.
 • ارتباط جرم با سایر جرایم: اگر اختلاس با جرایم دیگری مانند رشوه یا جعل همراه باشد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.
 • مبلغ اختلاس: هر چه مبلغ اختلاس بیشتر باشد، مجازات مرتکب نیز سنگین تر خواهد بود.

مجازات اختلاس:

 • حبس: از 2 تا 10 سال حبس
 • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر مبلغ اختلاس
 • رد مال: مرتکب موظف است که مبلغ اختلاس شده را به دولت یا بیت المال برگرداند.

مراجع قضایی:

 • شکایت از اختلاس باید در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شود.
 • همچنین می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

 

 

مجازات اتهام اختلاس در ایران

مجازات اتهام اختلاس در ایران بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ تعیین می‌گردد.

این قانون، اختلاس را برداشتن و تصاحب وجوه یا اموال متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، توسط کارکنان آن سازمان‌ها تعریف می‌کند.

موارد مهم در تعیین مجازات اختلاس:

 • مقام و موقعیت فرد اختلاس‌کننده: مجازات برای افرادی که به واسطه موقعیت شغلی، به اموال بیشتری دسترسی دارند، شدیدتر است. (ماده ۵ قانون مذکور)
 • میزان اموال اختلاس شده: هر چه میزان اموال اختلاس شده بیشتر باشد، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته می‌شود.
 • سوء‌پیشینه فرد: در صورتی که فرد سابقه ارتکاب جرائمی مانند اختلاس یا کلاهبرداری را داشته باشد، مجازات تشدید خواهد شد.

مجازات‌های در نظر گرفته شده برای اختلاس:

 • از یک تا هفت سال حبس
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اختلاس کرده است
 • در برخی موارد، انفصال موقت از خدمات دولتی

قوانین مربوط به اختلاس در ایران

قانون اصلی مربوط به جرم اختلاس در ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.

در مواد 5 تا 11 این قانون، به طور مفصل به جرم اختلاس، شرایط تحقق آن، مجازات مرتکب و سایر احکام مربوطه پرداخته شده است.

مهمترین نکات قانون مجازات اسلامی در خصوص اختلاس به شرح زیر است:

 • اختلاس عبارت از تصرف به نفع خود یا دیگری در وجه یا مال به توسط کسی است که آن را به عنوان سپرده، وکیل، امین، نماینده، ولی یا به عنوان دیگری، تحت هر عنوان که باشد دریافت کرده است.
 • شرایط تحقق اختلاس:
  • مرتکب باید از کارکنان دولت یا وابسته به آن باشد.
  • مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهادها یا شرکتهای وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد.
  • اموال فوق باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد.
  • مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند.
  • مرتکب باید دربرداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد.
 • مجازات اختلاس:
  • در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار تومان باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس یا انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس یا انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
 • تشدید مجازات: در برخی موارد، مجازات اختلاس تشدید می‌شود. به عنوان مثال، اگر اختلاس در اموال عمومی یا در زمان جنگ یا بلایای طبیعی رخ دهد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.
 • کاهش مجازات: در برخی موارد، ممکن است مجازات اختلاس کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر مرتکب برای اولین بار مرتکب جرم شود و ندامت و پشیمانی خود را ثابت کند، یا اگر جرم به قصد معالجه ی بیمار انجام شده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود یا مجازات او به طور قابل توجهی کاهش یابد.

علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگری نیز در خصوص اختلاس وجود دارد.

از جمله این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367
 • قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب سال 1393