مشاوره حقوقی انحصار وراثت

حکم ارث فرزند نامشروع مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

حکم ارث فرزند نامشروع در ایران

در قانون مدنی ایران، فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث نمی برد.

این حکم بر اساس فقه شیعه و نظر مشهور فقهای امامیه است.

دلیل این امر آن است که در اسلام، رابطه مشروع زن و شوهر تنها راه مشروع برای تولید نسل شناخته شده است و فرزندانی که از رابطه نامشروع به دنیا می‌آیند، نسب شرعی به پدر و مادر خود ندارند.

مواردی که فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث می برد:

 • تملک به شبهه: در صورتی که پدر یا مادر نامشروع، فرزند را به عنوان فرزند خود تلقی و به او تمکین کنند، فرزند از آنها ارث می برد. تمکین به معنای تربیت، نگهداری و انفاق فرزند است.
 • وصیت: پدر یا مادر نامشروع می توانند با وصیت، اموال خود را به فرزند نامشروع خود ببخشند.

ارث فرزند نامشروع از سایر بستگان:

 • ارث از مادر: فرزند نامشروع از مادر خود ارث می برد، حتی اگر مادر او به او تمکین نکرده باشد.
 • ارث از اجداد مادری: فرزند نامشروع می تواند از اجداد مادری خود ارث ببرد.
 • ارث از فرزندان: فرزند نامشروع می تواند از فرزندان خود ارث ببرد.

تغییرات پیشنهادی در قانون ارث:

در سال های اخیر، برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک پیشنهاد کرده اند که قانون ارث در ایران تغییر کند و فرزند نامشروع نیز مانند سایر فرزندان از پدر و مادر خود ارث ببرد.

استدلال آنها این است که محروم کردن فرزند نامشروع از ارث، تبعیض ناروایی است و این کودکان هیچ گناهی در نامشروع بودن خود ندارند.

قانون مدنی جدید:

در حال حاضر لایحه ای در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که قانون مدنی را تغییر می دهد.

در این لایحه پیشنهاد شده است که فرزند نامشروع نیز مانند سایر فرزندان از پدر و مادر خود ارث ببرد.

نتیجه:

حکم ارث فرزند نامشروع در ایران موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است. در حال حاضر، فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث نمی برد، اما می تواند از مادر و سایر بستگان مادری خود ارث ببرد. در لایحه جدید قانون مدنی پیشنهاد شده است که این حکم تغییر کند و فرزند نامشروع نیز مانند سایر فرزندان از پدر و مادر خود ارث ببرد.

 

قوانین ارث فرزند نامشروع در ایران

قوانین مربوط به ارث فرزند نامشروع در ایران بر اساس ماده 882 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است.

ارث فرزند نامشروع از مادر:

 • فرزند نامشروع از مادر خود ارث می برد، حتی اگر مادر و پدر او رابطه زناشویی نداشته باشند.
 • میزان ارث فرزند نامشروع از مادر مانند سایر فرزندان او است.

ارث فرزند نامشروع از پدر:

 • فرزند نامشروع در صورتی از پدر خود ارث می برد که:
  • نطفه او در زمان زنا بسته شده باشد.
  • رابطه نامشروع بین پدر و مادر قبل یا بعد از انعقاد نطفه ثابت شده باشد.
 • اثبات رابطه نامشروع و زمان انعقاد نطفه بر عهده مدعی است.
 • اثبات رابطه نامشروع می تواند از طریق شهادت شهود، اقرار پدر یا مادر، اماره و بینه و سایر طرق قانونی صورت گیرد.
 • در صورت اثبات رابطه نامشروع، فرزند نامشروع از پدر خود مانند سایر فرزندان او ارث می برد.

ارث فرزند نامشروع از سایر بستگان:

 • فرزند نامشروع از سایر بستگان مادری خود مانند پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دایی، خاله و عمه ارث می برد.
 • فرزند نامشروع از بستگان پدری خود فقط در صورتی ارث می برد که رابطه نامشروع او با پدرش به طور قانونی ثابت شده باشد.

نکات مهم:

 • ولایت قهری بر فرزند نامشروع با مادر او است.
 • در صورت فوت مادر، پدر فرزند نامشروع در صورتی که رابطه نامشروع آنها ثابت شده باشد، ولایت قهری بر فرزند خواهد داشت.
 • اگر پدر و مادر فرزند نامشروع هر دو فوت کنند، سرپرستی فرزند به عهده جد یا جده مادری او خواهد بود.
 • در صورت فوت تمام بستگان مادری و پدری، فرزند نامشروع تحت سرپرستی اداره بهزیستی قرار خواهد گرفت.

قوانین مربوط به ارث فرزند نامشروع در ایران پیچیده است و ممکن است در برخی موارد با ابهاماتی همراه باشد. برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در مورد این موضوع، باید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

نکات حقوقی ارث فرزند نامشروع در ایران:

قانون مدنی ایران در خصوص ارث فرزند نامشروع سکوت اختیار کرده است.

برخی از فقهای امامیه معتقدند که فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد، در حالیکه برخی دیگر معتقدند که فرزند نامشروع فقط از مادر خود ارث می‌برد.

دیدگاه‌های مختلف در مورد ارث فرزند نامشروع:

 • نظر مشهور فقها:
  • طبق نظر مشهور فقها، فرزند نامشروع از پدر خود ارث نمی‌برد و نسب شرعی به او نمی‌رسد.
  • دلیل این امر این است که رابطه نامشروع زنا محسوب می‌شود و در اسلام زنا حرام و جرم است.
  • همچنین، طبق این نظر، فرزند نامشروع از اجداد پدری خود نیز ارث نمی‌برد.
 • نظر اقلیت فقها:
  • برخی از فقها معتقدند که فرزند نامشروع از مادر خود ارث می‌برد،
  • دلیل این امر این است که مادر، منشأ پیدایش فرزند است و فرزند از مادر خود نسب شرعی می‌برد.
  • همچنین، طبق این نظر، فرزند نامشروع از اجداد مادری خود نیز ارث می‌برد.
 • نظر قانون مدنی:
  • قانون مدنی ایران در خصوص ارث فرزند نامشروع سکوت اختیار کرده است و هیچ حکم صریحی در این مورد وجود ندارد.
  • در حال حاضر، در رویه قضایی ایران، از نظرات مختلف فقها در مورد ارث فرزند نامشروع استفاده می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات نسب:
  • برای اینکه فرزند نامشروع بتواند از مادر خود ارث ببرد، باید نسب او به مادر اثبات شود.
  • اثبات نسب از طریق شهادت شهود، اقرار مادر و یا آزمایش DNA امکان‌پذیر است.
 • محرومیت از ارث:
  • در صورتیکه فرزند نامشروع از مادر خود نیز ارث نبرد، اموال او بعد از فوت به بیت‌المال می‌رسد.
 • تغییرات قانونی:
  • در حال حاضر، لایحه‌هایی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که به دنبال اصلاح قوانین مربوط به ارث فرزند نامشروع هستند.
  • هدف از این لایحه‌ها، حمایت بیشتر از حقوق فرزندان نامشروع و ایجاد عدالت بیشتر در زمینه ارث است.

تذکر:

 • این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارث فرزند نامشروع، می‌توانید به وکیل دادگستری یا یک فقیه صاحب‌نظر مراجعه کنید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از موارد فوق، می‌توانید سوال خود را مطرح کنید.

ارث فرزند نامشروع از مادر در ایران

در قانون مدنی ایران، در خصوص ارث فرزند نامشروع از مادر سکوت شده است.

دیدگاه مشهور فقهای امامیه:

دیدگاه مشهور فقهای امامیه بر این است که فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

استدلال‌های این دیدگاه:

 • عدم وجود رابطه نسب: از نظر شرعی، فرزند نامشروع نسب به پدر و مادر خود ندارد.
 • روایات: برخی از روایات معصومین (ع) بر عدم ارث‌بری فرزند نامشروع از پدر و مادر دلالت دارند.

دیدگاه‌های مخالف:

در مقابل دیدگاه مشهور، برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که فرزند نامشروع باید از مادر خود ارث ببرد.

استدلال‌های این دیدگاه:

 • اصل برائت: بر اساس اصل برائت، هیچ کس به صرف نامشروع بودن، از حقوق خود، از جمله حق ارث، محروم نمی‌شود.
 • سکوت قانون: قانون مدنی در خصوص ارث فرزند نامشروع از مادر سکوت کرده است و این سکوت را می‌توان به نفع فرزند نامشروع تفسیر کرد.
 • مصلحت: ارث‌بردن فرزند نامشروع از مادر، به نفع او و جامعه است و می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از تولد فرزند نامشروع کمک کند.

وضعیت فعلی:

در حال حاضر، در رویه قضایی ایران، از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص عدم ارث‌بری فرزند نامشروع از پدر و مادر تبعیت می‌شود.

نکات مهم:

 • در صورت فوت مادر، فرزند نامشروع می‌تواند از اموال او ارث ببرد، به شرطی که بتواند نسب خود را به مادر اثبات کند.
 • اثبات نسب مادر و فرزند نامشروع از طریق آزمایش DNA و سایر روش‌های علمی امکان‌پذیر است.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد ارث فرزند نامشروع، می‌توانید به وکیل دادگستری یا متخصصان امور خانواده مراجعه کنید.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

در نظام حقوقی ایران، فرزند نامشروع از پدر خود ارث نمی‌برد. این حکم بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی ایران است.

دلایل عدم ارث بری فرزند نامشروع از پدر:

 • نسب نامشروع: طبق احکام فقهی، فرزند متولد شده از رابطه نامشروع، نسب شرعی به پدر خود ندارد. به عبارت دیگر، از نظر شرعی، پدر و فرزند محسوب نمی‌شوند.
 • حکم قانون مدنی: ماده 889 قانون مدنی ایران نیز در همین راستا مقرر می‌دارد که “فرزند متولد از زنا، نسب به زانی ندارد.”

مفهوم نسب:

نسب به معنای رابطه خویشاوندی و قرابت بین دو نفر است. در نظام حقوقی ایران، ارث فقط بین اشخاصی که نسب شرعی به یکدیگر دارند، تقسیم می‌شود.

استثنائات:

در برخی موارد خاص، ممکن است فرزند نامشروع بتواند از پدر خود ارث ببرد. این موارد عبارتند از:

 • اثبات ابوت: اگر فرزند نامشروع بتواند با ادله قانونی، مانند آزمایش DNA، اثبات کند که پدرش شخص خاصی است، در این صورت می‌تواند از آن شخص ارث ببرد.
 • اعتراف پدر: در صورتی که پدر به طور کتبی یا شفاهی نسبت فرزند نامشروع خود را به رسمیت بشناسد، در این صورت فرزند می‌تواند از او ارث ببرد.

توجه: اثبات هر یک از موارد فوق در دادگاه دشوار است و نیاز به ارائه مدارک و شواهد کافی دارد.

ارث بردن فرزند نامشروع از مادر:

برخلاف ارث بردن از پدر، فرزند نامشروع می‌تواند از مادر خود ارث ببرد. این حکم مطابق با فقه اسلام و قانون مدنی ایران است.

مادر و فرزند:

طبق احکام فقهی و قانون مدنی، رابطه مادر و فرزند، فارغ از مشروعیت تولد، رابطه ای شرعی و قانونی است. به همین دلیل، فرزند نامشروع از تمام حقوق و تکالیف قانونی که برای سایر فرزندان در قبال مادر وجود دارد، برخوردار است، از جمله حق ارث.

نکات نهایی:

 • موضوع ارث فرزند نامشروع از پدر، از نظر فقهی و حقوقی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام در این خصوص، حتماً با یک وکیل مجرب یا حقوقدان مشورت کنید.
 • قوانین مربوط به ارث در طول زمان ممکن است تغییر کند، لذا برای اطمینان از صحت اطلاعات، به آخرین قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کنید.

با توجه به حساسیت موضوع و پیچیدگی‌های قانونی, قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقی در این خصوص، حتماً از یک مشاور حقوقی یا وکیل مجرب برای بررسی دقیق شرایط و ارائه راهنمایی‌های لازم استفاده کنید.