مشاوره حقوقي

حکم تخریب مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حکم تخریب در ایران

در ایران، حکم تخریب طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری صادر می شود.

قانون مجازات اسلامی جرایم مختلفی را در حوزه تخریب اموال تعریف و مجازات آنها را مشخص کرده است. به طور کلی، ماده 677 این قانون تخریب عمدی اموال متعلق به غیر را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است.

علاوه بر این، مواد دیگر قانون مجازات اسلامی نیز به جرایم خاص تخریب، مانند تخریب اموال عمومی، تخریب اموال زوجه، تخریب محصولات کشاورزی و غیره پرداخته و مجازات آنها را مشخص کرده است.

قانون آئین دادرسی کیفری نیز مراحل رسیدگی به جرایم تخریب را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، برای طرح شکایت تخریب، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و شکوائیه تنظیم کرد. دادستان پس از بررسی شکوائیه، در صورت وجود دلایل کافی، دستور تحقیقات را صادر می کند. در مرحله تحقیقات، از محل وقوع جرم معاینه به عمل می آید و از مطلعین و شهود تحقیق می شود. در نهایت، اگر جرم ثابت شود، دادگاه برای متهم حکم صادر می کند.

مجازات تخریب به میزان و نوع ضرر و زیان وارد شده به قربانی و سابقه کیفری مرتکب بستگی دارد. در برخی موارد، علاوه بر مجازات حبس، قاضی ممکن است مجازات های دیگری را نیز برای مرتکب در نظر بگیرد، مانند جزای نقدی، دیه، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره.

نکته مهم:

 • برای اثبات جرم تخریب، دلایل کافی مانند معاینه محل وقوع جرم، شهادت شهود، فیلم یا عکس و غیره نیاز است.
 • تخریب اموال شخصی جرم خصوصی محسوب می شود و فقط با شکایت شاکی قابل پیگیری است.
 • تخریب اموال عمومی جرم عمومی محسوب می شود و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و قابل تعقیب به وسیله مدعی العموم است.

مجازات تخریب در ایران

تخریب یکی از جرایم علیه اموال و اسناد است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور عمد اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزیی تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم تخریب عبارت است از:

 • اقدام عمدی: اثبات عمدی بودن عمل مرتکب برای تحقق جرم تخریب ضروری است.
 • تخریب یا تلف مال: اعم از منقول یا غیرمنقول.
 • مال متعلق به دیگری: مال مورد تخریب باید متعلق به شخص دیگری باشد و تخریب مال خود جرم محسوب نمی شود.

عنصر معنوی جرم تخریب عبارت است از:

 • سوء نیت عام: یعنی اراده و اختیار مرتکب در انجام عمل.
 • سوء نیت خاص: یعنی علم و آگاهی مرتکب به اینکه مال متعلق به دیگری است و قصد تخریب آن را دارد.

مجازات تخریب در قانون مجازات اسلامی به طور کلی به شرح زیر است:

 • حبس از شش ماه تا سه سال: این مجازات برای تخریب اموال عادی در نظر گرفته شده است.
 • مجازات های شدیدتر: در برخی موارد، مجازات تخریب شدیدتر از حبس از شش ماه تا سه سال است.
  • به عنوان مثال، تخریب ابنیه دولتی یا عمومی، تخریب اماکن مذهبی و تخریب اموال فرهنگی و تاریخی مشمول مجازات های شدیدتر می شود.

علاوه بر حبس، مرتکب جرم تخریب ممکن است به پرداخت دیه یا خسارت نیز محکوم شود.

مهم است که توجه داشته باشید که شروع به جرم تخریب نیز جرم است و مجازات دارد.

همچنین لازم به ذکر است که در برخی موارد، تخریب مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند سرقت یا ایراد صدمه بدنی نیز می شود.

قوانین تخریب در ایران

تخریب در قانون ایران به معنای از بین بردن یا خراب کردن اموال و اشیاء به قصد و به طور غیرقانونی است.

قوانین مربوط به تخریب در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ایران آمده است.

قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی را برای تخریب در نظر گرفته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • حبس
 • شلاق
 • جزای نقدی
 • دیه

میزان مجازات تخریب به عوامل مختلفی از جمله نوع مال تخریب شده، میزان خسارت وارده، سابقه مرتکب و قصد و انگیزه او بستگی دارد.

در قانون مدنی نیز به موضوع تخریب پرداخته شده است و طبق ماده 518 این قانون:

 • هر کس عمداً یا به سبب تقصیر دیگری را از مالکیت اموال یا منافع ملکی او محروم کند، خواه اینکه آن مال مملوک خود او باشد یا به دیگری تعلق داشته باشد، غاصب محسوب می‌شود و باید کلیه منافع را که از آن استفاده کرده یا می‌توانسته استفاده کند به صاحب مال رد کند.

همچنین طبق ماده 519 قانون مدنی:

 • غاصب در صورتیکه در اثر تصرف غیرمجاز، مال تلف یا بهای آن نقصان پیدا کند، ضامن تلف یا نقصان نیز خواهد بود.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب:

 • دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب

نکات مهم:

 • برای اثبات جرم تخریب، باید مدارک و مستندات لازم از جمله عکس‌ها، فیلم‌ها و نظریه کارشناسی ارائه شود.
 • در صورت وقوع جرم تخریب، باید به کلانتری محل مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین تخریب و نحوه اثبات آن، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب در ایران

مرجع رسیدگی به جرم تخریب در ایران به نوع تخریب و مال مورد تخریب بستگی دارد:

1. تخریب اموال شخصی:

 • تخریب عمدی: این جرم در دادسرای محل وقوع جرم و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.
 • تخریب غیرعمدی: این جرم در دادسرای محل وقوع جرم و سپس در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

2. تخریب اموال عمومی:

 • تخریب عمدی: این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
 • تخریب غیرعمدی: این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

3. تخریب اموال دولتی:

 • تخریب عمدی: این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
 • تخریب غیرعمدی: این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

نکات مهم:

 • تخریب اموال شخصی جرم خصوصی محسوب می شود و فقط با شکایت شاکی قابل پیگیری است.
 • تخریب اموال عمومی و دولتی جرم عمومی محسوب می شود و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و قابل تعقیب به وسیله مدعی العموم است.
 • در برخی موارد خاص، مانند تخریب حریم یا تخریب منابع طبیعی، ممکن است رسیدگی به جرم تخریب در مراجع دیگری مانند دادگاه منابع طبیعی یا دادگاه حقوقی انجام شود.

عنصر معنوی جرم تخریب در ایران

عنصر معنوی جرم یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم است که به قصد و نیت مجرم در ارتکاب جرم اشاره دارد.

عنصر معنوی جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی ایران شامل دو مورد زیر است:

1. سوء نیت عام:

 • سوء نیت عام یعنی اراده و اختیار مرتکب در انجام عمل.
 • به عبارت دیگر، مرتکب باید در حین ارتکاب جرم، عاقل و بالغ باشد و توانایی درک و اراده اعمال خود را داشته باشد.

2. سوء نیت خاص:

 • سوء نیت خاص یعنی علم و آگاهی مرتکب به اینکه مال متعلق به دیگری است و قصد تخریب آن را دارد.
 • به عبارت دیگر، مرتکب باید بداند که مالی که در حال تخریب آن است متعلق به شخص دیگری است و قصد او از تخریب، وارد کردن ضرر به مالک آن مال باشد.

اثبات سوء نیت عام و خاص در جرم تخریب بر عهده ی دادستان است.

دادستان می تواند از طریق قرائن و شواهد، سوء نیت مجرم را اثبات کند.

برخی از قرائن و شواهدی که می توانند نشان دهنده سوء نیت مجرم در جرم تخریب باشند عبارتند از:

 • اظهارات شهود: شهادت افرادی که شاهد ارتکاب جرم توسط مجرم بوده اند می تواند دلیلی بر سوء نیت او باشد.
 • اظهارات متهم: اظهارات خود متهم در خصوص انگیزه و قصد او از تخریب مال می تواند دلیلی بر سوء نیت او باشد.
 • آثار و علائم جرم: مانند آثار ضربه و تخریب بر روی مال می تواند دلیلی بر سوء نیت مجرم باشد.

در صورتی که دادستان نتواند سوء نیت مجرم را اثبات کند، جرم تخریب成立 نمی کند و مجرم مشمول مجازات نخواهد شد.

مهم است که توجه داشته باشید که در برخی موارد، ممکن است شخصی مال دیگری را تخریب کند، اما سوء نیت خاص یعنی قصد وارد کردن ضرر به مالک آن مال را نداشته باشد.

در اینگونه موارد، جرم تخریب نمی کند و ممکن است شخص به جرم دیگری مانند ایراد صدمه به مال محکوم شود.

عنصر مادی جرم تخریب در قانون ایران

عنصر مادی جرم به ارکانی از جرم اطلاق می‌شود که وقوع آن جرم بدون وجود آنها امکان‌پذیر نیست.

عنصر مادی جرم تخریب شامل موارد زیر است:

 •  اولین رکن عنصر مادی جرم تخریب، اقدام به تخریب است. این اقدام می‌تواند به صورت‌های مختلفی از جمله شکستن، پاره کردن، سوزاندن و یا از بین بردن مال به وقوع بپیوندد.
 • فاعل: رکن دوم عنصر مادی جرم تخریب، وجود فاعل است. فاعل کسی است که عمل تخریب را انجام می‌دهد.
 • موضوع: رکن سوم عنصر مادی جرم تخریب، وجود موضوع است. موضوع جرم تخریب، مال مورد تخریب است. مال می‌تواند اعم از منقول و غیرمنقول، مادی و معنوی باشد.
 • رابطه سببیت: رکن چهارم عنصر مادی جرم تخریب، وجود رابطه سببیت بین فعل فاعل و نتیجه است. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که عمل تخریب فاعل، سبب از بین رفتن یا نقص مال شده است.

علاوه بر ارکان فوق، در برخی موارد ارکان دیگری نیز برای تحقق جرم تخریب لازم است، از جمله:

 • سوء نیت: در برخی از اقسام تخریب، اثبات سوء نیت فاعل برای تحقق جرم ضروری است. به عنوان مثال، در جرم تخریب عمدی، اثبات سوء نیت فاعل در ارتکاب عمل تخریب ضروری است.
 • قصد: در برخی از اقسام تخریب، اثبات قصد فاعل برای تحقق جرم ضروری است. به عنوان مثال، در جرم تخریب با انگیزه اخاذی، اثبات قصد فاعل برای اخاذی از مالک مال از طریق تخریب آن ضروری است.

تخریب اموال شخصی در ایران

تخریب اموال شخصی در ایران جرم محسوب می شود و طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری برای آن مجازات تعیین شده است.

ارکان جرم تخریب:

 • عنصر مادی: شامل فعل مرتکب در از بین بردن یا تخریب مال متعلق به غیر است.
 • عنصر معنوی: شامل سوء نیت عام و خاص مرتکب است. سوء نیت عام، علم و آگاهی مرتکب به فعل ارتکابی و سوء نیت خاص، قصد اضرار به صاحب مال است.

انواع تخریب:

 • تخریب عمدی: مجازات تخریب عمدی در ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و شامل حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه یا ارش می باشد.
 • تخریب غیرعمدی: مجازات تخریب غیرعمدی در ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و شامل پرداخت دیه یا ارش می باشد.

مجازات تخریب:

مجازات تخریب به میزان و نوع ضرر و زیان وارد شده به قربانی و سابقه کیفری مرتکب بستگی دارد. در برخی موارد، علاوه بر مجازات حبس، قاضی ممکن است مجازات های دیگری را نیز برای مرتکب در نظر بگیرد، مانند جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب:

مرجع رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی در دادسرای محل وقوع جرم و سپس در دادگاه کیفری دو می باشد.

نحوه شکایت:

برای طرح شکایت تخریب، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و شکوائیه تنظیم کرد. در شکوائیه باید مشخصات شاکی و متهم، تاریخ و مکان وقوع جرم، شرح تفصیلی جرم و دلایل و مستندات مربوط به آن ذکر شود.

نکات مهم:

 • تخریب اموال شخصی جرم خصوصی محسوب می شود و فقط با شکایت شاکی قابل پیگیری است.
 • اثبات جرم تخریب نیاز به دلایل کافی مانند معاینه محل وقوع جرم، شهادت شهود، فیلم یا عکس و غیره دارد.
 • توصیه می شود برای طرح شکایت تخریب و پیگیری حقوق خود از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

تخریب اموال عمومی در ایران

تخریب اموال عمومی یکی از جرایم علیه اموال و نظم عمومی در نظام حقوقی ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

طبق ماده 678 قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً اشیاء و اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دولت یا شهرداری یا اشیاء و اموالی که به موجب قوانین در حکم اموال عمومی شناخته شده باشد را تخریب یا به هر نحو کلی یا جزیی تلف یا از کار اندازد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم تخریب اموال عمومی عبارت است از:

 • اقدام عمدی: اثبات عمدی بودن عمل مرتکب برای تحقق جرم تخریب اموال عمومی ضروری است.
 • تخریب یا تلف مال: اعم از منقول یا غیرمنقول.
 • مال متعلق به دولت، شهرداری یا در حکم اموال عمومی: مال مورد تخریب باید متعلق به دولت، شهرداری یا در حکم اموال عمومی باشد.

عنصر معنوی جرم تخریب اموال عمومی عبارت است از:

 • سوء نیت عام: یعنی اراده و اختیار مرتکب در انجام عمل.
 • سوء نیت خاص: یعنی علم و آگاهی مرتکب به اینکه مال متعلق به دولت، شهرداری یا در حکم اموال عمومی است و قصد تخریب آن را دارد.

مجازات تخریب اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی به طور کلی به شرح زیر است:

 • حبس از یک تا سه سال: این مجازات برای تخریب اموال عمومی عادی در نظر گرفته شده است.
 • مجازات های شدیدتر: در برخی موارد، مجازات تخریب اموال عمومی شدیدتر از حبس از یک تا سه سال است.
  • به عنوان مثال، تخریب ابنیه دولتی یا عمومی، تخریب اماکن مذهبی و تخریب اموال فرهنگی و تاریخی مشمول مجازات های شدیدتر می شود.

علاوه بر حبس، مرتکب جرم تخریب اموال عمومی ممکن است به پرداخت دیه یا خسارت نیز محکوم شود.

مهم است که توجه داشته باشید که شروع به جرم تخریب اموال عمومی نیز جرم است و مجازات دارد.

همچنین لازم به ذکر است که در برخی موارد، تخریب اموال عمومی مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند سرقت یا ایراد صدمه بدنی نیز می شود.

در اینجا چند منبع برای مطالعه بیشتر در مورد تخریب اموال عمومی در ایران آورده شده است:

 • متن کامل قانون مجازات اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048
 • کتاب جرایم علیه اموال و نظم عمومی در حقوق ایران: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]
 • مقاله “بررسی جرم تخریب اموال عمومی در حقوق ایران”: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد!

علاوه بر موارد فوق، لازم به ذکر است که تخریب اموال عمومی در ایران علاوه بر جنبه های حقوقی، دارای پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد.

تخریب اموال عمومی می تواند به بیت المال و ثروت ملی کشور آسیب برساند، نظم و امنیت جامعه را مختل کند و حس ناامیدی و بی اعتمادی در بین مردم ایجاد کند.

تخریب اموال دولتی در ایران

تخریب اموال دولتی در ایران جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مصادیق تخریب اموال دولتی:

 • هر گونه اقدامی که منجر به از بین رفتن یا نقص اموال دولتی از جمله ساختمان‌ها، تأسیسات، وسایل و تجهیزات شود، تخریب اموال دولتی محسوب می‌شود.
 • به عنوان مثال: شکستن شیشه‌های یک اداره دولتی، آتش زدن یک خودروی دولتی، و یا پاره کردن پرچم ایران در یک مکان دولتی، همگی مشمول جرم تخریب اموال دولتی می‌شوند.

مجازات تخریب اموال دولتی:

 • مجازات تخریب اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:
  • حبس از شش ماه تا سه سال
  • جزای نقدی از شش میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
  • دیه
 • در برخی موارد، علاوه بر مجازات‌های فوق، مجازات‌های دیگری نیز برای مرتکب تخریب اموال دولتی در نظر گرفته می‌شود، از جمله:
  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • ضبط اموال ناشی از جرم

مرجع رسیدگی به جرم تخریب اموال دولتی:

 • دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب

نکات مهم:

 • برای اثبات جرم تخریب اموال دولتی، باید مدارک و مستندات لازم از جمله عکس‌ها، فیلم‌ها و نظریه کارشناسی ارائه شود.
 • در صورت وقوع جرم تخریب اموال دولتی، باید به کلانتری محل مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین مربوط به تخریب اموال دولتی و نحوه اثبات آن، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.