مشاوره حقوقي

حکم تعلیقی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

حکم تعلیقی در قانون مجازات اسلامی ایران

حکم تعلیقی نوعی مجازات است که در آن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت معینی معلق می‌شود و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید توسط محکوم در این مدت، مجازات اجرا نخواهد شد.

شرایط صدور حکم تعلیقی:

 • محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر را نداشته باشد:
  • محکومیت قطعی به حد.
  • محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
  • محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.
  • محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
  • سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
 • دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

موارد تعلیق مجازات:

 • کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده

مدت تعلیق:

 • از دو تا پنج سال

آثار صدور حکم تعلیقی:

 • در مدت تعلیق، محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شود.
 • در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، مجازات معلق شده به همراه مجازات جرم جدید اجرا خواهد شد.
 • پس از انقضای مدت تعلیق بدون ارتکاب جرم جدید، حکم تعلیق بلااثر می‌شود و گویی از ابتدا مجازاتی صادر نشده است.

نحوه صدور حکم تعلیقی:

 • حکم تعلیق توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود.
 • دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند.
 • محکوم نیز می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.

نکات مهم:

 • صدور حکم تعلیق تخفیف مجازات محسوب نمی‌شود و فقط اجرای آن را به طور موقت معلق می‌کند.
 • در صورت اقدام محکوم به اقدامات مغایر شرایط تعلیق، مجازات معلق شده به اجرا در می‌آید.
 • برای اطلاع از شرایط و مراحل صدور حکم تعلیقی و همچنین آثار و تبعات آن، باید به قانون مجازات اسلامی و آراء و نظریات حقوقی مربوطه مراجعه کرد.

شرایط صدور حکم تعلیقی در ایران:

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

1. نوع جرم:

 • جرم باید تعزیری یا بازدارنده باشد.
 • حکم تعلیقی برای جرایم حدود، قصاص و دیه صادر نمی‌شود.

2. سابقه محکومیت:

 • محکوم‌علیه باید سابقه محکومیت به یکی از جرایم زیر را نداشته باشد:
  • محکومیت قطعی به حد
  • محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
  • محکومیت به حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی

3. شخصیت و شرایط محکوم:

 • دادگاه باید با بررسی شخصیت، وضعیت خانوادگی، شغل و سایر شرایط محکوم، به این نتیجه برسد که احتمال ارتکاب جرم مجدد توسط او وجود ندارد.

4. جبران خسارت:

 • محکوم‌علیه باید قبل از صدور حکم تعلیقی، خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند.

5. تعهد و التزام:

 • محکوم‌علیه باید به دادگاه تعهد و التزام دهد که در طول مدت تعلیق، از ارتکاب هرگونه جرم اعم از عمدی و غیرعمدی خودداری کند و در صورت ارتکاب جرم جدید، مجازات حبس تعلیقی نیز به مجازات جدید او اضافه خواهد شد.

6. نظارت:

 • دادگاه می‌تواند برای اطمینان از حسن رفتار محکوم‌علیه، او را تحت نظارت قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، حکم تعلیقی را لغو و مجازات را به اجرا بگذارد.

نکات مهم:

 • صدور حکم تعلیقی، منافات با مجازات‌های دیگر مانند جزای نقدی، شلاق و … ندارد.
 • در صورت لغو حکم تعلیقی، مجازات معلق شده به مجازات‌های دیگر اضافه خواهد شد.
 • حکم تعلیقی در سوابق کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود.

تذکر: قوانین و مقررات مربوط به صدور حکم تعلیقی در ایران در حال تغییر و تحول است. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز، به‌روزرسانی‌های قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص شرایط صدور حکم تعلیقی، می‌توانید با ذکر جزئیات بیشتر از مورد خود، سوال خود را به طور دقیق‌تر مطرح کنید.

موارد تعلیق مجازات در قانون جمهوری اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تعلیق مجازات به عنوان یک تدبیر ارفاقی برای برخی از محکومین در نظر گرفته شده است. بر اساس این تدبیر، اجرای مجازات در مورد محکوم به مدت معینی به تعویق می‌افتد و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید توسط محکوم در این مدت، مجازات وی اجرا نخواهد شد.

شرایط تعلیق مجازات:

 • محکومیت‌های سابق: محکوم نباید سابقه محکومیت قطعی به یکی از جرایم زیر داشته باشد:
  • محکومیت قطعی به حد
  • محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
  • محکومیت به حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
 • نوع جرم: تعلیق مجازات فقط برای جرایم تعزیری قابل اعمال است و شامل جرایم حدی نمی‌شود.
 • میزان مجازات: حبس تعلیقی فقط برای مجازات حبس تا دو سال قابل اعمال است.
 • ویژگی‌های شخصی محکوم: محکوم باید از نظر اخلاقی و رفتاری در وضعیت مطلوبی باشد و شواهدی از اصلاح‌پذیری او وجود داشته باشد.

موارد تعلیق مجازات:

 • مجازات حبس: در جرایم تعزیری که مجازات آنها حبس است، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط محکوم و نوع جرم، اجرای مجازات حبس را به مدت یک تا پنج سال معلق کند.
 • مجازات جزای نقدی: در جرایمی که مجازات آنها جزای نقدی است، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط محکوم و نوع جرم، پرداخت جزای نقدی را به مدت یک تا پنج سال معلق کند.
 • مجازات شلاق: در جرایمی که مجازات آنها شلاق است، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط محکوم و نوع جرم، اجرای مجازات شلاق را به مدت یک تا پنج سال معلق کند.

آثار تعلیق مجازات:

 • در مدت تعلیق مجازات، محکوم باید از ارتکاب هرگونه جرم جدید خودداری کند.
 • محکوم باید تحت مراقبت و نظارت مراجع قضایی و مددکاران اجتماعی قرار گیرد.
 • محکوم ممکن است به انجام برخی از خدمات عمومی مانند کار در مراکز خیریه یا بیمارستان‌ها ملزم شود.

در صورت ارتکاب جرم جدید توسط محکوم در مدت تعلیق مجازات:

 • در صورتی که محکوم در مدت تعلیق مجازات، جرم جدیدی مرتکب شود، به مجازات جرم جدید و مجازات معلق شده با هم محکوم خواهد شد.
 • در این صورت، مجازات معلق شده دیگر قابل تعلیق نخواهد بود و باید اجرا شود.

نکات مهم:

 • تعلیق مجازات، یک امتیاز است و حق محکوم نیست.
 • تصمیم‌گیری در خصوص تعلیق مجازات با دادگاه است و در این خصوص معیارهای مختلفی از جمله سابقه محکوم، نوع جرم، و ویژگی‌های شخصی محکوم مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • در صورت تعلیق مجازات، محکوم باید از فرصت به دست آمده برای اصلاح خود استفاده کند و از ارتکاب جرم جدید خودداری کند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نیست.

مدت تعلیق مجازات در قانون ایران به نوع جرم و سابقه محکوم علیه بستگی دارد. طبق ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایطی معلق کند:

 • محکوم‌علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و یا در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانون محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
 • دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالیکه موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
 • محکوم‌علیه تعهد نماید زندگانی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
 • در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم‌علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.

طبق ماده 4 این قانون، مدت تعلیق از دو تا پنج سال تعیین می‌شود.

در برخی موارد، دادگاه می‌تواند مدت تعلیق را تا هفت سال نیز افزایش دهد. این موارد عبارتند از:

 • جرایم موضوع مواد 60 تا 63 قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه اشخاص).
 • جرایم موضوع فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه اموال و اسناد).
 • جرایم موضوع مواد 145 تا 158 قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه نظم عمومی و امنیت کشور).

در صورتیکه محکوم‌علیه در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود، به شرح زیر عمل می‌شود:

 • اگر جرم جدید مشمول مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد، به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجرا گردد.
 • اگر جرم جدید مشمول مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی نباشد، به مجازات آن جرم و نیز مجازات معلق شده محکوم خواهد شد.

نکات مهم:

 • تعلیق مجازات فقط شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود و شامل مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید و اخراج از کشور نمی‌شود.
 • در مدت تعلیق، محکوم‌علیه باید از دستورهای دادگاه، از جمله پرداخت غرامت و خسارات به بزه دیده، تبعیت کند.
 • در صورت عدم تبعیت محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه، دادگاه می‌تواند حکم تعلیق را لغو و مجازات معلق شده را اجرا کند.

دیدگاهتان را بنویسید