مشاوره حقوقي

حکم توهین و افترا مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

توهین و افترا: تفکیک و وضوح اتهامات

توهین و افترا هر دو الفاظی هستند که برای توصیف اظهارات توهین‌آمیز یا مضر به کار می‌روند، اما تمایزات ظریفی بین آنها وجود دارد که درک آنها برای پیگیری‌های قانونی و حفظ حقوق افراد ضروری است.

توهین:

 • به بیانات توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز نسبت به شخص یا چیز دیگر اشاره دارد.
 • هدف آن زخم زدن به شخصیت، اعتبار یا منزلت فرد است.
 • نیاز به اثبات صحت ندارد و صرف بیان آن می‌تواند توهین تلقی شود.
 • نمونه‌هایی از توهین شامل فحاشی، ناسزاگویی، تمسخر، توهین به ظاهر یا شخصیت فرد و نسبت دادن صفات ناپسند به او می‌شود.

افترا:

 • به بیان اظهارات خلاف واقع به قصد تخریب شهرت شخص یا چیز دیگر اشاره دارد.
 • برای اثبات افترا، اثبات دروغ بودن اظهارات و سوء نیت گوینده ضروری است.
 • می‌تواند شامل گفتار، نوشتار یا انتشار تصاویر یا ویدئوهای گمراه‌کننده باشد.
 • نمونه‌هایی از افترا شامل ادعای ارتکاب جرم توسط فرد، انتشار اطلاعات نادرست در مورد عملکرد شغلی یا مالی او، یا انتشار شایعات دروغین در مورد زندگی شخصی وی است.

تفاوت‌های کلیدی:

 • ماهیت بیان: توهین بر پایه ی نظر و عقیده استوار است، در حالی که افترا بر پایه ادعای دروغ و خلاف واقع بنا شده است.
 • نیاز به اثبات: توهین نیاز به اثبات صحت ندارد، اما برای اثبات افترا باید دروغ بودن اظهارات و سوء نیت گوینده اثبات شود.
 • مقصود: هدف توهین، تخریب شخصیت و منزلت فرد است، در حالی که هدف افترا، تخریب شهرت و اعتبار او است.

پیامدهای حقوقی:

 • هر دو توهین و افترا می‌توانند پیامدهای حقوقی داشته باشند.
 • فردی که مورد توهین یا افترا قرار گرفته می‌تواند برای غرامت از طریق دادگاه اقدام کند.
 • در برخی موارد، توهین و افترا می‌تواند به عنوان جرم کیفری نیز مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
 • قوانین مربوط به توهین و افترا در هر کشور و حوزه قضایی متفاوت است.
 • مشورت با وکیل متخصص در حوزه مربوطه برای درک دقیق قوانین و پیگیری حقوقی مناسب ضروری است.

مجازات توهین و افترا در ایران، بسته به نوع و شرایط آن، متفاوت است.

توهین:

 • توهین ساده: طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب قذف نباشد، به شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
 • توهین به مقامات: طبق ماده ۶۰۹ همان قانون، توهین به مقامات مذکور در این ماده، از جمله رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و … ، در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، به حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

افترا:

 • افترا به طور مطلق: طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس به طوری مطلق دیگری را به اعمال غیر اخلاقی متهم کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
 • افترا به قصد تشویش اذهان عمومی: طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی یا **ایجاد تزلزل در امنیت یا نظام جمهوری اسلامی ایران، **اکاذیبی را به **نفع **یا **به **زیان **یکی **از **قوای **مملکتی **یا **قوای **مسلحه **یا **سازمان‌های **دولتی **منتشر کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

نکات:

 • اثبات صحت انتساب به فرد توهین کننده یا افترا زننده: در همه موارد فوق، اثبات صحت انتساب به فرد توهین کننده یا افترا زننده، بر عهده شاکی است.
 • قذف: در صورتی که توهین یا افترا شامل قذف (نسبت زنا به زن شوهر دار) باشد، مجازات آن حد قذف است که در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.
 • صلح و سازش: در همه موارد توهین و افترا، امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد.

 

قوانین توهین و افترا در ایران

توهین و افترا دو جرم جداگانه در قانون ایران هستند که هر کدام مجازات خاص خود را دارند.

توهین به معنای نسبت دادن الفاظ یا حرکات زننده به شخص دیگر است، اعم از اینکه آن الفاظ یا حرکات صریح باشد یا ضمن کنایه و تمثیل بیان شود.

افترا به معنای نسبت دادن جرم یا مواردی که موجب شرمساری است به شخص دیگر است اعم از اینکه آن جرم یا موارد واقعیت داشته باشد یا نه.

قوانین مربوط به توهین و افترا در مواد 608 تا 621 قانون مجازات اسلامی آمده است.

مجازات توهین:

 • توهین ساده: اگر توهین به صورت ساده و بدون قید و شرط باشد، مرتکب به حبس از یک تا دو ماه یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • توهین سنگین: اگر توهین در اماکن عمومی و یا به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه‌ها انجام شود، مرتکب به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • توهین به مقدسات: توهین به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) از جرایم حدود است و مرتکب به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم خواهد شد:
  • اعدام
  • حبس از یک تا پنج سال
  • جزای نقدی از پنج میلیون تا پانزده میلیون ریال

مجازات افترا:

 • افترای ساده: اگر افترا به صورت ساده و بدون قید و شرط باشد، مرتکب به حبس از دو تا سه ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا پانزده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • افترای با قید و شرط: اگر افترا با قید و شرط باشد، یعنی افترا کننده ادعا کند که اتهام خود را ثابت می‌کند و اما نتواند آن را ثابت کند، علاوه بر مجازات ماده 619، به پنجاه تا یکصد ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.
 • افترای به قصد تشویش اذهان عمومی: هر کس به قصد تشویش اذهان عمومی یا ایجاد هرگونه تزلزل در امنیت کشور اعم از راه پخش شایعه یا اظهارات و اکاذیب یا به وسیله مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی اخبار کذب را به چاپ یا پخش یا نشر یا ذخیره و توزیع کند به حبس از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.

نکات مهم:

 • اثبات سوء نیت: برای اثبات توهین یا افترا، باید سوء نیت مرتکب اثبات شود. یعنی باید ثابت شود که مرتکب قصد توهین یا نسبت دادن جرم یا موارد شرم آور به شخص دیگر را داشته است.
 • قابل گذشت بودن: جرایم توهین و افترا قابل گذشت هستند یعنی شخص مورد توهین یا افترا می‌تواند از شکایت خود صرف نظر کند.
 • استثنائات: در مواردی توهین یا افترا جرم محسوب نمی‌شود، مانند نقد منصفانه و اظهار نظر در موارد مربوط به وظایف اشخاص یا مصلحت عمومی با حفظ شئون

 

 

حکم توهین و افترا

«هر کس به طور آگاهانه یا با علم به صحت نداشتن آن، به قصد صدمه زدن به اعتبار، موقعیت اجتماعی یا شغلی یا حق شخصی دیگری، در مورد او اظهارات خلاف واقع انجام دهد، مرتکب جرم افترا شده است.»

تشدید مجازات:

در برخی موارد، مجازات توهین و افترا تشدید می‌شود، از جمله:

 • توهین یا افترا از طریق رسانه‌ها: مجازات توهین یا افترا از طریق رسانه‌ها مانند روزنامه‌ها، تلویزیون یا اینترنت، تشدید می‌شود.
 • توهین یا افترا به مقامات دولتی: مجازات توهین یا افترا به مقامات دولتی، تشدید می‌شود.
 • توهین یا افترا با انگیزه‌های نژادپرستانه یا تبعیض‌آمیز: مجازات توهین یا افترا با انگیزه‌های نژادپرستانه یا تبعیض‌آمیز، تشدید می‌شود.

توصیه:

 • از هرگونه اقدامی که ممکن است شما را در معرض اتهام توهین یا افترا قرار دهد، خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده جرم توهین یا افترا، مراتب را به پلیس یا مراجع قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مربوط به توهین و افترا در آلمان، می‌توانید با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

 

 

مصادیق توهین و افترا در ایران

توهین و افترا دو جرم جداگانه در قانون ایران هستند که هر کدام دارای ارکان و مجازات خاص خود می‌باشند.

توهین:

 • تعریف: توهین به معنای هرگونه فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و زننده نسبت به شخص دیگر است، اعم از اینکه به صورت شفاهی یا کتبی یا با اشاره و یا به وسیله عمل انجام شود. (ماده 608 قانون مجازات اسلامی)
 • ارکان توهین:
  • وجود رابطه سوء‌نیت: اثبات سوء‌نیت و قصد توهین‌کننده الزامی است.
  • توهین به شخص: توهین باید به شخص حقیقی یا حقوقی مشخصی وارد شود.
  • عدم رضایت توهین‌شده: رضایت شخص توهین‌شده جرم را از بین می‌برد.
 • مجازات توهین:
  • توهین ساده: مجازات توهین ساده، یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق می‌باشد. (ماده 608 قانون مجازات اسلامی)
  • توهین به اشخاصی که به موجب قانون محترم هستند: توهین به مقامات دولتی و اشخاصی که به موجب قانون محترم هستند، شش ماه تا دو سال حبس و یا 74 ضربه شلاق دارد. (ماده 610 قانون مجازات اسلامی)

افترا:

 • تعریف: افترا به معنای نسبت دادن جرم یا فساد به شخص حقیقی یا حقوقی به قصد اضرار رساندن به آن شخص است. (ماده 609 قانون مجازات اسلامی)
 • ارکان افترا:
  • وجود رابطه سوء‌نیت: اثبات سوء‌نیت و قصد افترا‌زننده الزامی است.
  • نسبت دادن جرم یا فساد: باید جرم یا فسادی به شخص نسبت داده شود.
  • صحت نداشتن جرم یا فساد: جرم یا فساد انتسابی باید کذب باشد.
  • قصد اضرار رساندن: هدف از انتساب جرم یا فساد، ضرر رساندن به شخص باشد.
 • مجازات افترا:
  • دو تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق (ماده 609 قانون مجازات اسلامی)
  • در صورتی که شخص به خاطر افترا، حبس یا شلاق شده یا مجازات دیگری به او داده شده باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به مجازات آن نیز محکوم می‌شود.

تفاوت توهین و افترا:

 • موضوع جرم: در توهین، به شخصیت و حیثیت فرد توهین می‌شود، در حالی که در افترا، جرم یا فسادی به او نسبت داده می‌شود.
 • صحت و سقم موضوع: در توهین، اثبات صحت یا سقم موضوعیت ندارد، در حالی که در افترا، موضوع باید کذب باشد.
 • قصد: در توهین، صرف نظر از قصد توهین‌کننده، جرم محسوب می‌شود، در حالی که در افترا، اثبات قصد اضرار رساندن ضروری است.

نکات مهم:

 • در صورتی که توهین یا افترا در اماکن عمومی و به حضور جمع انجام شود، مجازات آن تشدید می‌شود.
 • چنانچه توهین یا افترا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا شبکه‌های ارتباطی انجام شود، مجازات آن سنگین‌تر خواهد بود.
 • قربانی توهین یا افترا می‌تواند برای جبران خسارات خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

 

 

نحوه طرح شکایت توهین و افترا

اگر مورد توهین یا افترا قرار گرفته‌اید، می‌توانید برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام کنید. در این بخش مراحل کلی طرح شکایت توهین و افترا را شرح می‌دهم:

مراحل:

 1. جمع‌آوری مستندات:
  • در اولین قدم باید مدارک و شواهدی که نشان‌دهنده توهین یا افترا است را جمع‌آوری کنید. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
   • چت‌ها، گفتگوها یا مکالمات ضبط شده: اگر توهین یا افترا به صورت شفاهی انجام شده باشد، تا حد امکان آن را ضبط کنید.
   • پیام‌ها، ایمیل‌ها یا نامه‌ها: اگر توهین یا افترا به صورت کتبی انجام شده باشد، آنها را ذخیره کنید.
   • تصاویر یا ویدئوها: اگر توهین یا افترا از طریق تصاویر یا ویدئوها صورت گرفته باشد، آنها را ذخیره کنید.
   • شهادت شهود: اگر شاهدی برای اثبات توهین یا افترا وجود دارد، اسامی و اطلاعات تماس آنها را یادداشت کنید.
 2. تنظیم شکواییه:
  • پس از جمع‌آوری مدارک، باید شکواییه تنظیم کنید. شکواییه باید به طور رسمی و کتبی نوشته شود و شامل اطلاعات زیر باشد:
   • اطلاعات مربوط به شما: نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن و سایر اطلاعات تماس شما
   • اطلاعات مربوط به طرف مقابل: نام و نام خانوادگی، آدرس (در صورت تمایل) و سایر اطلاعات مربوط به فردی که به شما توهین یا افترا زده است.
   • تاریخ و مکان وقوع توهین یا افترا:
   • شرح دقیق توهین یا افترا: توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده، چه چیزی گفته شده یا چه چیزی نوشته شده است.
   • مدارک و شواهد: به مدارکی که جمع‌آوری کرده‌اید اشاره کنید و آنها را ضمیمه شکواییه کنید.
   • درخواست شما: مشخص کنید که از مرجع قضایی چه درخواستی دارید. به عنوان مثال، می‌توانید درخواست غرامت، مجازات برای طرف مقابل یا هر دو را داشته باشید.
 3. ارائه شکواییه:
  • شکواییه را به همراه مدارک و شواهد به دادسرای محل وقوع جرم یا دادگاه عمومی محل زندگی خود ارائه دهید.
 4. پیگیری پرونده:
  • پس از ارائه شکواییه، پرونده شما توسط مقامات قضایی بررسی خواهد شد. در این مرحله ممکن است از شما خواسته شود تا در جلسات بازجویی یا دادرسی حضور داشته باشید.
  • در نهایت، مقامات قضایی با توجه به مدارک و شواهد ارائه شده، حکم خود را صادر خواهند کرد.

نکات مهم:

 • قبل از طرح شکایت، با یک وکیل مجرب مشورت کنید. وکیل می‌تواند شما را در مورد مراحل قانونی، تنظیم شکواییه و اثبات ادعای خود راهنمایی کند.
 • مدارک و شواهد خود را به طور کامل و دقیق جمع‌آوری کنید. هرچه مدارک شما قوی‌تر باشد، احتمال موفقیت شما در پرونده بیشتر خواهد بود.
 • در مورد توهین یا افترا سکوت نکنید. سکوت شما می‌تواند به طرف مقابل جسارت دهد تا به رفتار خود ادامه دهد.
 • توجه داشته باشید که طرح شکایت توهین و افترا ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد. با این حال، این تنها راه برای احقاق حقوق شما و مجازات فرد خاطی است.