مشاوره حقوقي

حکم ضرب و شتم مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

حکم ضرب و شتم در ایران

حکم ضرب و شتم در ایران بسته به نوع و شدت جراحت و شرایط وقوع جرم متفاوت است.

به طور کلی، ضرب و شتم به دو دسته ی عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود:

ضرب و شتم عمدی:

ضرب و شتم عمدی به معنای وارد کردن صدمه بدنی به دیگری با قصد و اراده قبلی است.

مجازات ضرب و شتم عمدی در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است.

طبق این ماده، هر کس به طور عمد به دیگری صدمه ای وارد کند که به دلالت نظریه پزشکی قانونی جزو صدمات بدنی محسوب شود، دیه آن را باید بپردازد.

میزان دیه در این ماده بر اساس نوع و شدت جراحت و همچنین دین و جنس مجروح تعیین می شود.

ضرب و شتم غیرعمدی:

ضرب و شتم غیرعمدی به معنای وارد کردن صدمه بدنی به دیگری بدون قصد و اراده قبلی و به دلیل بی احتیاطی یا سهل انگاری است.

مجازات ضرب و شتم غیرعمدی نیز در ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است.

طبق این ماده، هر کس به طور غیرعمد به دیگری صدمه ای وارد کند که به دلالت نظریه پزشکی قانونی جزو صدمات بدنی محسوب شود، طبق مقررات ماده 614 این قانون مسئول پرداخت دیه است.

موارد تشدید مجازات:

قانونگذار برای برخی از جرایم ضرب و شتم در شرایطی که جرم به صورت مشدد ارتکاب یافته باشد، مجازات های سنگین تری را در نظر گرفته است.

برخی از موارد تشدید مجازات عبارتند از:

 • ارتکاب جرم در اماکن عمومی: اگر جرم ضرب و شتم در اماکن عمومی مانند خیابان، پارک و یا مدرسه ارتکاب یافته باشد، مجازات مرتکب جرم تشدید می شود.
 • ارتکاب جرم به صورت مسلحانه: اگر مرتکب جرم از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات او تشدید می شود.
 • ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی: اگر جرم ضرب و شتم توسط دو نفر یا بیشتر به صورت دسته جمعی ارتکاب یافته باشد، مجازات مرتکبان جرم تشدید می شود.

نقش وکیل در دعاوی مربوط به ضرب و شتم:

دعاوی مربوط به ضرب و شتم می تواند از پیچیدگی های حقوقی خاصی برخوردار باشد.

بنابراین، توصیه می شود که در این گونه دعاوی از یک وکیل مجرب در امور کیفری و یا مدنی مشاوره و وکالت اخذ نمایید.

ضرب و شتم غیرعمدی

تعریف:

ضرب و شتم غیرعمدی به جرمی گفته می‌شود که در آن فردی به دیگری صدمه جسمی وارد می‌کند، اما قصد انجام این کار را ندارد.

موارد قابل‌توجه:

 • در ضرب و شتم غیرعمدی، برخلاف ضرب و شتم عمدی، سوء نیت وجود ندارد.
 • مرتکب ممکن است به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالگی، یا عدم توجه به اطراف خود به دیگری صدمه بزند.
 • برای اثبات ضرب و شتم غیرعمدی، باید ثابت شود که هیچ قصد و غرضی از سوی مرتکب وجود نداشته است.

مجازات:

مجازات ضرب و شتم غیرعمدی بسته به شدت جراحت و شرایط وقوع آن متفاوت است.

 • در برخی موارد، ممکن است فقط مجازات دیه (غرامت) به نفع مصدوم تعیین شود.
 • در موارد شدیدتر، علاوه بر دیه، حبس یا مجازات‌های دیگری نیز برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

نمونه‌هایی از ضرب و شتم غیرعمدی:

 • تصادف رانندگی
 • شلیک اسلحه به طور تصادفی
 • پرتاب سنگ یا اشیاء دیگر به سمت دیگران که منجر به جراحت می‌شود
 • سقوط اجسام از ارتفاع به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی

تفاوت ضرب و شتم غیرعمدی با ضرب و شتم عمدی:

 • قصد: در ضرب و شتم عمدی، مرتکب قصد صدمه رساندن به دیگری را دارد، در حالی که در ضرب و شتم غیرعمدی چنین قصدی وجود ندارد.
 • میزان تقصیر: در ضرب و شتم عمدی، مرتکب مرتکب جرمی با سوء نیت است، در حالی که در ضرب و شتم غیرعمدی، ممکن است مرتکب فقط بی‌احتیاط یا بی‌مبالا بوده باشد.
 • مجازات: مجازات ضرب و شتم عمدی به طور کلی از مجازات ضرب و شتم غیرعمدی شدیدتر است.

ضرب و شتم عمدی در ایران

ضرب و شتم عمدی به معنای وارد کردن صدمه بدنی به دیگری با قصد و اراده قبلی است.

مجازات ضرب و شتم عمدی در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است.

طبق این ماده، هر کس به طور عمد به دیگری صدمه ای وارد کند که به دلالت نظریه پزشکی قانونی جزو صدمات بدنی محسوب شود، دیه آن را باید بپردازد.

میزان دیه در این ماده بر اساس نوع و شدت جراحت و همچنین دین و جنس مجروح تعیین می شود.

انواع صدمات بدنی:

 • دیه نفس: دیه نفس به معنای دیه کامل انسان است که معادل 600 میلیون تومان در سال 1403 برای مرد مسلمان می باشد.
 • دیه ارش: دیه ارش به صدماتی گفته می شود که نقص عضو یا از کار افتادگی موقت یا دائم یک عضو را به دنبال داشته باشد.
 • دیه جنایت: دیه جنایت به صدماتی گفته می شود که دیه آن در شرع مقدس معین شده است. مانند دیه دندان، دیه زبان، دیه بینی و …

عوامل موثر در تعیین میزان دیه:

 • نوع صدمه: دیه صدمات مختلف با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، دیه دست راست بیشتر از دیه دست چپ است.
 • شدت صدمه: دیه صدمات شدیدتر بیشتر از دیه صدمات خفیف تر است. به عنوان مثال، دیه قطع عضو بیشتر از دیه شکستگی عضو است.
 • دین و جنس مجروح: دیه مسلمانان دو برابر دیه غیرمسلمانان است. دیه مردان نیز نصف دیه زنان است.

نحوه پرداخت دیه:

دیه باید به طور کامل به مجروح پرداخت شود.

مجروح می تواند دیه را به صورت نقدی یا تقسیط دریافت کند.

در صورتی که مجروح فوت کند، دیه به اولیای دم او پرداخت می شود.

مجازات های دیگر:

علاوه بر پرداخت دیه، قاتل ممکن است به مجازات های دیگری نیز محکوم شود.

این مجازات ها می تواند شامل حبس، جریمه نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

میزان مجازات های اضافه تعیین شده توسط قاضی و با توجه به شرایط خاص هر پرونده تعیین می شود.

موارد سقوط قصاص:

در برخی موارد ممکن است قصاص نفس در قتل غیرعمد ساقط شود.

این موارد عبارتند از:

 • وجود رابطه ی سببیت غیر مستقیم: اگر بین فعل یا ترک فعل مرتکب و فوت شخص رابطه ی سببیت غیر مستقیم وجود داشته باشد، قصاص نفس ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در اثر ابتلا به بیماری فوت کند و پزشک معالج او در معالجه ی او قصور داشته باشد، قصاص نفس پزشک ساقط می شود، زیرا بین قصور پزشک و فوت شخص رابطه ی سببیت غیر مستقیم وجود دارد.
 • وجود سبب اقوی: اگر سبب قوی تری غیر از فعل یا ترک فعل مرتکب برای فوت شخص وجود داشته باشد، قصاص نفس ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در اثر زلزله فوت کند و مهندس ناظر بر ساختمانی که او در آن ساکن بوده است، در انجام وظایف خود قصور داشته باشد، قصاص نفس مهندس ساقط می شود، زیرا زلزله سبب اقوی برای فوت شخص بوده است.
 • دیه گرفتن اولیای دم: اگر اولیای دم مقتول دیه را دریافت کنند، دیگر حق قصاص نفس قاتل را نخواهند داشت.

راه های اثبات ضرب و شتم عمدی:

اثبات ضرب و شتم عمدی بر عهده ی مجروح یا اولیای دم او است.

مجروح یا اولیای دم می توانند برای اثبات ضرب و شتم عمدی از طریق شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی و سایر ادله ی قانونی استفاده کنند.

راه های اثبات ضرب و شتم عمدی در ایران

اثبات ضرب و شتم عمدی در نظام حقوقی ایران امری تخصصی و نیازمند دانش دقیق از قوانین و رویه های قضایی است. با این حال، به طور کلی می توان به راه های زیر برای اثبات ضرب و شتم عمدی اشاره کرد:

1. شهادت شهود: شهادت شهودی که در صحنه وقوع جرم حضور داشته اند و یا از جزئیات حادثه مطلع هستند، می تواند یکی از مهم ترین ادله برای اثبات ضرب و شتم عمدی باشد.

البته، برای پذیرش شهادت شهود، لازم است که شرایط قانونی مربوط به شهادت، از جمله صحت و بی‌غرضی شهود، رعایت شده باشد.

2. نظریه پزشکی قانونی: در بسیاری از موارد، نظریه پزشکی قانونی نقشی اساسی در اثبات ضرب و شتم عمدی ایفا می کند.

پزشکان متخصص پزشکی قانونی با بررسی جراحت ها و معاینات لازم، می توانند نوع، شدت و علت جراحت ها را مشخص کنند.

نظریه پزشکی قانونی می تواند به عنوان سندی معتبر در دادگاه ارائه شود.

3. اقرار متهم: اقرار متهم به ضرب و شتم عمدی، یکی از قوی ترین ادله برای اثبات جرم است.

البته، برای پذیرش اقرار متهم، لازم است که شرایط قانونی مربوط به اقرار، از جمله آزادی اراده و اختیار متهم در زمان اقرار، رعایت شده باشد.

4. سایر ادله:

علاوه بر شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی و اقرار متهم، از سایر ادله نیز می توان برای اثبات ضرب و شتم عمدی استفاده کرد.

این ادله می تواند شامل گزارشات ضابطان قضایی، معاینات محل وقوع جرم، فیلم ها و عکس های تهیه شده از صحنه ی جرم، گواهی های پزشکی مبنی بر تحت درمان بودن مجروح و هرگونه مدرک و سندی که به روشن شدن وقوع ضرب و شتم عمدی کمک کند، باشد.

نقش وکیل در اثبات ضرب و شتم عمدی:

اثبات ضرب و شتم عمدی امری پیچیده است و نیازمند جمع آوری و ارائه ی صحیح و دقیق ادله به دادگاه است.

در این میان، وکیل متخصص در امور کیفری می تواند با ارائه مشاوره های حقوقی لازم به مجروح یا اولیای دم او و یا متهم به ضرب و شتم عمدی، در روند اثبات جرم یا دفاع از موکل خود، نقش موثری ایفا کند.

نکات مهم:

 • بار اثبات ضرب و شتم عمدی بر عهده ی مجروح یا اولیای دم او است.
 • در صورتی که متهم به ضرب و شتم عمدی اقرار کند، اقرار او باید با شرایط قانونی مطابقت داشته باشد.
 • قاضی دادگاه پس از بررسی تمام ادله و اظهارات طرفین، با توجه به قانون و وجدان خود رای صادر می کند.

تفاوت اصلی بین ضرب و شتم عمدی و غیرعمدی در قصد مرتکب است:

ضرب و شتم عمدی:

 • تعریف: جرمی است که در آن فردی به طور آگاهانه و عمدی به دیگری صدمه جسمی وارد می‌کند.
 • قصد: سوء نیت و اراده‌ی صریح برای آزار رساندن به دیگری وجود دارد.
 • نمونه‌ها: کتک زدن، مشت زدن، لگد زدن، چاقو زدن، شلیک اسلحه با هدف مجروح کردن یا کشتن.
 • مجازات: مجازات ضرب و شتم عمدی بسته به شدت جراحت و شرایط وقوع آن متفاوت است، و می‌تواند شامل دیه، حبس، شلاق و سایر مجازات‌ها باشد.

ضرب و شتم غیرعمدی:

 • تعریف: جرمی است که در آن فردی به دیگری صدمه جسمی وارد می‌کند، اما قصد انجام این کار را ندارد.
 • قصد: سوء نیت وجود ندارد. ممکن است مرتکب بی‌احتیاط، بی‌مبالا یا غافل بوده باشد.
 • نمونه‌ها: تصادف رانندگی، شلیک اسلحه به طور تصادفی، پرتاب سنگ یا اشیاء دیگر به سمت دیگران که منجر به جراحت می‌شود، سقوط اجسام از ارتفاع به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی.
 • مجازات: مجازات ضرب و شتم غیرعمدی به طور کلی از مجازات ضرب و شتم عمدی سبک‌تر است. معمولاً شامل دیه و در برخی موارد مجازات‌های تکمیلی مانند جزای نقدی یا کار اجباری می‌شود.

علاوه بر قصد، موارد دیگری نیز می‌توانند ضرب و شتم عمدی را از ضرب و شتم غیرعمدی متمایز کنند:

 • میزان تقصیر: در ضرب و شتم عمدی، مرتکب مرتکب جرمی با سوء نیت است، در حالی که در ضرب و شتم غیرعمدی، ممکن است مرتکب فقط بی‌احتیاط یا بی‌مبالا بوده باشد.
 • نوع صدمه: ضرب و شتم عمدی اغلب منجر به صدمات شدیدتر می‌شود، در حالی که ضرب و شتم غیرعمدی ممکن است فقط صدمات جزئی به جا بگذارد.
 • شرایط وقوع: شرایط وقوع جرم نیز می‌تواند در تعیین نوع آن نقش داشته باشد. مثلاً، ضرب و شتم در حین ارتکاب جرم دیگری مانند سرقت یا تجاوز، به طور قطع عمدی تلقی می‌شود.

نقش وکیل در اثبات ضرب و شتم عمدی در ایران

اثبات ضرب و شتم عمدی در نظام حقوقی ایران امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند دانش دقیق از قوانین و رویه های قضایی می باشد.

در این میان، وکیل متخصص در امور کیفری می تواند با ارائه ی مشاوره های حقوقی لازم و انجام اقدامات قانونی مقتضی، به موکل خود در اثبات ضرب و شتم عمدی و احقاق حقوق او یاری رساند.

برخی از اقداماتی که وکیل می تواند در این زمینه انجام دهد، عبارتند از:

 • مشاوره حقوقی: وکیل با بررسی دقیق پرونده و شرایط وقوع جرم، به موکل خود در مورد راه های اثبات ضرب و شتم عمدی، مجازات های قانونی مرتکب و سایر مسائل حقوقی مربوطه مشاوره می دهد.
 • جمع آوری ادله: وکیل می تواند با مراجعه به مراجع قانونی مانند پزشکی قانونی، ضابطان قضایی و … و همچنین با انجام تحقیقات لازم، مدارک و ادله ی مورد نیاز برای اثبات ضرب و شتم عمدی را جمع آوری کند.
 • تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه: وکیل با توجه به اطلاعات و مدارکی که جمع آوری کرده است، شکواییه و یا لایحه دفاعیه را تنظیم می کند و به مراجع قضایی ارائه می دهد.
 • حضور در دادگاه: وکیل در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا می کند و از موکل خود دفاع می کند.

وکیل در دادگاه با ارائه ی دلایل و مدارک و همچنین استدلال های حقوقی خود، قاضی را متقاعد می کند که موکل او مورد ضرب و شتم عمدی قرار گرفته است.

مزایای استفاده از وکیل در اثبات ضرب و شتم عمدی:

 • تخصص و دانش حقوقی: وکیل متخصص در امور کیفری از دانش و تخصص لازم در زمینه ی قوانین مربوط به ضرب و شتم عمدی و رویه های قضایی مرتبط با آن برخوردار است.
 • تجربه: وکیل باتجربه با توجه به تجارب خود در پرونده های مشابه، می تواند بهترین راهکار را برای اثبات ضرب و شتم عمدی و احقاق حقوق موکل خود انتخاب کند.
 • صرفه جویی در وقت و هزینه: استفاده از وکیل می تواند از اتلاف وقت و هزینه های اضافی برای موکل جلوگیری کند.
 • کاهش استرس: اثبات ضرب و شتم عمدی می تواند فرآیندی پراسترس برای مجروح یا اولیای دم او باشد. استفاده از وکیل می تواند به کاهش استرس و اضطراب آنها کمک کند.

انتخاب وکیل مناسب:

برای انتخاب وکیل مناسب در اثبات ضرب و شتم عمدی، باید به نکات زیر توجه کرد:

 • تخصص و تجربه: وکیلی را انتخاب کنید که در زمینه ی امور کیفری و به خصوص در زمینه ضرب و شتم عمدی تخصص و تجربه داشته باشد.
 • سابقه کاری: در مورد سوابق کاری وکیل و پرونده های مشابهی که قبلاً وکیل در آنها فعالیت داشته است، تحقیق کنید.
 • اخلاق حرفه ای: وکیلی را انتخاب کنید که از اخلاق حرفه ای برخوردار باشد و به حقوق موکل خود احترام بگذارد.
 • هزینه: قبل از انعقاد قرارداد با وکیل، در مورد هزینه ی خدمات او صحبت کنید و مطمئن شوید که از توان مالی شما برای پرداخت آن برخوردار هستید.