مشاوره حقوقي

حکم قصاص مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حکم قصاص در نظام حقوقی ایران

قصاص یکی از مجازات‌های اصلی در نظام حقوقی اسلام و ایران است که در قبال قتل نفس به کار می‌رود. در این مجازات، فرد قاتل به همان روشی که مقتول را به قتل رسانده است، به قتل می‌رسد.

شرایط اجرای قصاص:

 • اثبات وقوع قتل: وقوع قتل باید به طور شرعی و قانونی اثبات شود.
 • اثبات عمدی بودن قتل: قتل باید عمدی باشد و قاتل قصد کشتن مقتول را داشته باشد.
 • برابری دیه قاتل و مقتول: دیه قاتل و مقتول باید از نظر جنسیت، دین و آزادگی برابر باشد.
 • ولی دم بودن خواهان قصاص: فقط ولی دم مقتول (صاحب حق قصاص) می‌تواند تقاضای قصاص کند.
 • عدم رضایت ولی دم به دیه: در صورتی که ولی دم به دریافت دیه رضایت ندهد، می‌تواند تقاضای قصاص کند.

موارد عدم اجرای قصاص:

 • وجود صلح یا مصالحه: در صورتی که بین قاتل و ولی دم صلح یا مصالحه صورت گیرد، قصاص اجرا نمی‌شود.
 • عفو قاتل توسط ولی دم: ولی دم می‌تواند قاتل را عفو کند و از قصاص او بگذرد.
 • وجود شرایطی که قصاص را ساقط می‌کند: در برخی موارد، به دلیل وجود شرایطی خاص، قصاص ساقط می‌شود. این موارد شامل موارد زیر می‌شود:
  • قتل نفس در حال دفاع: اگر کسی در حال دفاع از جان، مال یا ناموس خود مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود.
  • قتل نفس توسط پدر یا جد پدری بر فرزند: پدر یا جد پدری در قبال قتل فرزند خود قصاص نمی‌شود.
  • قتل نفس توسط مسلمان بر کافر حربی: مسلمان در قبال قتل کافر حربی قصاص نمی‌شود.

نحوه اجرای قصاص:

نحوه اجرای قصاص به نوع قتل (عمدی، شبه عمد، خطایی) و همچنین نوع درخواست ولی دم (قصاص نفس، قصاص عضو) بستگی دارد. در قتل عمدی، ولی دم می‌تواند تقاضای قصاص نفس (اعدام) یا قصاص عضو (مانند قصاص در قصاص) کند.

ملاحظات:

 • قصاص نفس یک مجازات سنگین و غیرقابل بازگشت است. قبل از تقاضای قصاص، باید تمام جوانب امر به دقت بررسی شود.
 • هدف از قصاص فقط مجازات قاتل نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از وقوع قتل نیز هست.
 • در نظام حقوقی ایران تلاش می‌شود تا با صلح و سازش بین قاتل و ولی دم، از اجرای قصاص جلوگیری شود.

 

 

قوانین قصاص در ایران

قصاص یکی از مجازات های اصلی در نظام کیفری ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

قصاص نفس به معنای کشتن قاتل به دست ولی دم مقتول در قبال قتل عمدی نفس است.

شرایط قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

 • قتل عمدی باشد: یعنی قاتل قصد کشتن مقتول را داشته باشد.
 • مقتول مسلمان باشد: قصاص نفس فقط در مورد قتل نفس مسلمان جایز است.
 • قاتل مسلمان باشد: قصاص نفس فقط در مورد قتل نفس به دست مسلمان جایز است.
 • ولی دم داشته باشد: مقتول باید ولی دم داشته باشد تا بتواند قصاص را مطالبه کند.
 • قاتل بالغ و عاقل باشد: قصاص نفس فقط در مورد قتل نفس به دست بالغ و عاقل جایز است.
 • مقتول دیه نداشته باشد: اگر مقتول دیه داشته باشد، ولی دم می تواند بین قصاص و دیه یکی را انتخاب کند.

در صورت اثبات شرایط فوق، ولی دم می تواند با رعایت تشریفات قانونی، قصاص قاتل را مطالبه کند.

نحوه اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است.

برخی از مهمترین نکات مربوط به نحوه اجرای قصاص نفس عبارتند از:

 • ولی دم باید قصاص را به همان روشی که مقتول کشته شده است، اجرا کند.
 • ولی دم باید از قصاص نفس در ملاء عام خودداری کند.
 • ولی دم باید قبل از اجرای قصاص نفس، رضایت سایر اولیای دم را جلب کند.
 • اگر ولی دم از قصاص نفس صرف نظر کند، می تواند دیه را دریافت کند.

علاوه بر قصاص نفس، قصاص عضو نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

قصاص عضو به معنای قطع عضو قاتل به دست ولی دم مقتول در قبال قطع عضو عمدی او است.

شرایط قصاص عضو نیز در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است.

مهم است که توجه داشته باشید که قصاص نفس و قصاص عضو از مجازات های سنگین در نظام کیفری ایران هستند و فقط در موارد خاص و با رعایت تشریفات قانونی اعمال می شوند.

شرایط قصاص نفس در ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، قصاص نفس به عنوان مجازاتی برای قتل نفس در نظر گرفته شده است.

شرایط قصاص نفس به شرح زیر است:

1. قاتل باید عاقل و بالغ باشد:

 • قصاص نفس فقط در مورد قاتلی که در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ بوده است، اجرا می‌شود.
 • قصاص نفس در مورد افراد مجنون، صغیر و یا کسانی که در زمان ارتکاب جرم مست بوده باشند، اجرا نمی‌شود.

2. قتل باید نفس به نفس باشد:

 • قصاص نفس فقط در صورتی اجرا می‌شود که قاتل، شخص دیگری را به عمد به قتل رسانده باشد.
 • در صورتی که قتل غیرعمد باشد، قصاص نفس اجرا نمی‌شود و مجازات قاتل دیه خواهد بود.

3. وجود ولی دم:

 • برای اجرای قصاص نفس، باید ولی دمی وجود داشته باشد که حق قصاص را از جانب مقتول مطالبه کند.
 • ولی دم می‌تواند یکی از نزدیک‌ترین خویشاوندان مقتول مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و یا فرزند او باشد.

4. رضایت ولی دم:

 • قصاص نفس فقط با رضایت ولی دم اجرا می‌شود.
 • ولی دم می‌تواند قاتل را به قصاص نفس ببخشد و یا در مقابل دریافت دیه از قصاص او صرف نظر کند.

5. عدم وجود موانع قانونی:

 • برای اجرای قصاص نفس، نباید هیچ مانع قانونی وجود داشته باشد.
 • به عنوان مثال، در صورتی که قاتل و مقتول از یک دین یا مذهب نباشند، قصاص نفس اجرا نمی‌شود.

موارد عدم اجرای قصاص نفس:

 • در صورت قتل غیرعمد
 • در صورت قتل توسط صغیر و یا مجذوب
 • در صورت قتل توسط مجنون
 • در صورت قتل در مقام دفاع از نفس و یا مال
 • در صورت قصاص توسط ولی دم غیر محجور از قاتل محجور
 • در صورت قتل فرد غیر مسلمان توسط مسلمان
 • در صورت قتل فرد مسلمان توسط کافر حربی
 • در صورت عفو قاتل توسط ولی دم

نحوه اجرای قصاص در ایران

نحوه اجرای قصاص در ایران تابع احکام شرعی و قوانین مصوب کشور است.

مراحل کلی اجرای قصاص به شرح زیر است:

1. اثبات وقوع قتل:

اولین قدم برای اجرای قصاص، اثبات وقوع قتل به صورت شرعی و قانونی است.

این امر از طریق شهادت شهود، اقرار قاتل و یا سایر دلایل و قرائن اثبات می شود.

2. اثبات محکومیت قاتل:

پس از اثبات وقوع قتل، نوبت به اثبات محکومیت قاتل می رسد.

این امر از طریق اقرار قاتل، شهادت شهود و یا سایر دلایل و قرائن اثبات می شود.

3. صدور حکم قصاص:

در صورت اثبات وقوع قتل و محکومیت قاتل، دادگاه حکم قصاص نفس را صادر می کند.

حکم قصاص باید به تایید دیوان عالی کشور برسد.

4. اخذ رضایت ولی دم:

برای اجرای قصاص، رضایت ولی دم (صاحب حق قصاص) ضروری است.

ولی دم می تواند قاتل را قصاص کند، دیه بگیرد یا او را عفو کند.

5. اجرای قصاص:

در صورت رضایت ولی دم به قصاص، حکم قصاص توسط مقامات قضایی اجرا می شود.

نحوه اجرای قصاص به نوع قتل بستگی دارد.

به عنوان مثال، در قصاص نفس، قاتل با همان شیوه ای که مقتول را به قتل رسانده است به قتل می رسد.

موارد تعلیق و سقوط قصاص:

در برخی موارد، اجرای قصاص به طور موقت یا دائمی به تعویق می افتد یا منتفی می شود.

مهمترین موارد تعلیق و سقوط قصاص عبارتند از:

 • جنون قاتل: در صورت اثبات جنون قاتل در زمان وقوع قتل یا حین اجرای قصاص، قصاص به تعویق می افتد تا زمانی که قاتل عاقل شود.
 • صغر سن قاتل: اگر قاتل در زمان وقوع قتل زیر سن بلوغ باشد، قصاص او به تعویق می افتد تا به سن بلوغ برسد.
 • دیه: ولی دم می تواند به جای قصاص، دیه از قاتل دریافت کند.
 • عفو: ولی دم می تواند قاتل را عفو کند.

موارد عدم اجرای قصاص در ایران

در نظام حقوقی ایران، قصاص به عنوان یکی از مجازات های اصلی حدی (مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر) برای جرم قتل نفس (قتل عمد) در نظر گرفته شده است.

با این حال، در برخی موارد، اجرای قصاص به طور موقت یا دائمی به تعویق می افتد یا منتفی می شود.

به این موارد، “موارد عدم اجرای قصاص” گفته می شود.

مهمترین موارد عدم اجرای قصاص در ایران عبارتند از:

1. رضایت ولی دم:

همانطور که قبلاً ذکر شد، برای اجرای قصاص، رضایت ولی دم (صاحب حق قصاص) ضروری است.

اگر ولی دم رضایت به قصاص ندهد، حکم قصاص اجرا نخواهد شد.

ولی دم می تواند به جای قصاص، دیه بگیرد یا قاتل را عفو کند.

2. صلح و سازش:

ولی دم و قاتل می توانند با یکدیگر صلح و سازش کنند و از حق قصاص صرف نظر کنند.

در این صورت، حکم قصاص منتفی می شود.

3. عفو قاتل:

ولی دم می تواند قاتل را به طور کامل یا مشروط عفو کند.

در صورت عفو کامل، حکم قصاص به طور کامل منتفی می شود.

در صورت عفو مشروط، قاتل به شرطی آزاد می شود که شرایطی را که ولی دم تعیین کرده است، انجام دهد.

4. دیه:

ولی دم می تواند به جای قصاص، دیه از قاتل دریافت کند.

دیه مبلغی است که به عنوان خونبها به ولی دم پرداخت می شود.

میزان دیه در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

5. موارد خاص:

در برخی موارد خاص نیز اجرای قصاص منتفی می شود.

از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جنون قاتل: در صورت اثبات جنون قاتل در زمان وقوع قتل یا حین اجرای قصاص، قصاص به تعویق می افتد تا زمانی که قاتل عاقل شود.
 • صغر سن قاتل: اگر قاتل در زمان وقوع قتل زیر سن بلوغ باشد، قصاص او به تعویق می افتد تا به سن بلوغ برسد.
 • قتل در دفاع مشروع: اگر ثابت شود که قتل در دفاع از نفس یا مال شخص انجام شده است، قصاص قاتل اجرا نخواهد شد.
 • قصاص نفس در برابر قصاص عضو: در صورتی که قاتل به قصاص عضو محکوم شده باشد و ولی دم بخواهد او را به قصاص نفس محکوم کند، باید دیه ما به التفاوت عضو و نفس را به قاتل بپردازد.

شرایط اجرای قصاص در ایران

قصاص یکی از مجازات های اصلی در نظام کیفری ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

قصاص نفس به معنای کشتن قاتل به دست ولی دم مقتول در قبال قتل عمدی نفس است.

اجرای قصاص نفس در ایران تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است.

مهمترین شرایط اجرای قصاص نفس عبارتند از:

1. اثبات قتل عمد:

 • برای اجرای قصاص نفس، لازم است که قتل عمدی بودن جرم به اثبات برسد.
 • اثبات قتل عمد از طریق شهادت شهود، اقرار قاتل، قسامه و سایر ادله قانونی امکان پذیر است.

2. مسلمان بودن مقتول و قاتل:

 • قصاص نفس فقط در مورد قتل نفس مسلمان جایز است.
 • همچنین قاتل نیز باید مسلمان باشد تا قصاص بر او واجب شود.

3. وجود ولی دم:

 • برای اجرای قصاص نفس، باید مقتول ولی دم داشته باشد.
 • ولی دم کسی است که شرعاً حق قصاص را دارد، مانند پدر، جد پدری، برادر و سایر اولیای دم.

4. بالغ و عاقل بودن قاتل:

 • قصاص نفس فقط در مورد قتل نفس به دست بالغ و عاقل جایز است.
 • قصاص بر صغیر و مجنون واجب نیست.

5. عدم وجود دیه:

 • اگر مقتول دیه داشته باشد، ولی دم می تواند بین قصاص و دیه یکی را انتخاب کند.
 • در صورت مطالبه دیه، قصاص ساقط می شود.

6. رضایت ولی دم:

 • برای اجرای قصاص نفس، رضایت ولی دم ضروری است.
 • بدون رضایت ولی دم، قصاص نفس جایز نیست.

7. رعایت تشریفات قانونی:

 • اجرای قصاص نفس باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون مجازات اسلامی انجام شود.
 • این تشریفات شامل مواردی مانند تعیین نوع و زمان اجرای قصاص، حضور ولی دم یا نماینده او در محل اجرا و سایر موارد است.

در صورت اثبات تمام شرایط فوق و با رعایت تشریفات قانونی، ولی دم می تواند قصاص قاتل را به نحو مقرر در قانون مجازات اسلامی اجرا کند.

مهم است که توجه داشته باشید که قصاص نفس از مجازات های سنگین در نظام کیفری ایران است و فقط در موارد خاص و با احتیاط کامل باید اعمال شود.

همچنین لازم به ذکر است که در کنار قصاص نفس، مجازات های دیگری نیز برای قتل عمد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، مانند دیه، حبس و تبعید.

موارد عدم اجرای قصاص نفس در ایران

قصاص نفس یکی از مجازات های اصلی در نظام کیفری ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

با وجود اینکه قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات قتل عمد نفس در نظر گرفته شده است، اما در برخی موارد اجرای آن ساقط می شود.

مهمترین موارد عدم اجرای قصاص نفس در ایران عبارتند از:

1. صلح و سازش:

 • در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قتل عمد، تا زمانی که حکم قصاص نفس اجرا نشده باشد، امکان صلح و سازش بین قاتل و ولی دم وجود دارد.
 • در صورت صلح و سازش، قصاص نفس ساقط می شود و دیه به ولی دم پرداخت می شود.

2. عفو قاتل توسط ولی دم:

 • ولی دم می تواند در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قتل عمد، قاتل را عفو کند.
 • در صورت عفو، قصاص نفس ساقط می شود و قاتل از مجازات قصاص رهایی می یابد.

3. دیه:

 • اگر مقتول دیه داشته باشد، ولی دم می تواند بین قصاص و دیه یکی را انتخاب کند.
 • در صورت انتخاب دیه، قصاص نفس ساقط می شود.

4. وجود شرایط خاص:

 • در برخی موارد، به دلیل وجود شرایط خاص، اجرای قصاص نفس ساقط می شود.
 • به عنوان مثال، اگر قاتل پدر یا جد پدری خود را به قتل برساند، قصاص نفس او ساقط می شود و به جای آن، به پرداخت دیه محکوم می شود.

5. مرور زمان:

 • در برخی موارد، با گذشت زمان، قصاص نفس ساقط می شود.
 • به عنوان مثال، اگر از تاریخ وقوع قتل عمد ده سال بگذرد و در این مدت ولی دم تقاضای قصاص نکند، قصاص نفس ساقط می شود.

6. عدم وجود ولی دم:

 • اگر مقتول ولی دم نداشته باشد، قصاص نفس ساقط می شود و دیه به بیت المال پرداخت می شود.

مهم است که توجه داشته باشید که در موارد عدم اجرای قصاص نفس، مجازات های دیگری برای قاتل در نظر گرفته شده است، مانند دیه، حبس و تبعید.

همچنین لازم به ذکر است که در کنار موارد فوق، در برخی موارد خاص نیز ممکن است اجرای قصاص نفس به تعویق افتد، مانند جنون قاتل، بارداری زن باردار و صغیر بودن قاتل.